:

Kan man köpa bil på enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man köpa bil på enskild firma?
 2. Får man dra av momsen när man köper bil?
 3. Hur fungerar förmånsbil enskild firma?
 4. Kan företag köpa bil utan moms?
 5. Kan man köpa mobil på enskild firma?
 6. Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?
 7. Vilka bilar kan man dra hela momsen på?
 8. Hur köper man bil utan moms?
 9. Kan man leasa en bil på enskild firma?
 10. Måste man ha körjournal enskild firma?
 11. Vad är nackdelen med enskild firma?
 12. När lönar det sig med enskild firma?
 13. Vad ligger skatten på enskild firma?
 14. När försvinner momsen på en bil?
 15. Hur köper man bil på företaget?

Kan man köpa bil på enskild firma?

En företagsbil kan underlätta många moment i arbetslivet, både för företaget och för dig som är anställd.  

Under 2018 fanns det cirka 300 000 tjänstebilar registrerade i Sverige. Det är många som anser att tjänstebilen är en nödvändighet för att klara jobbet och hålla kontakten med kunder såväl som leverantörer.

Får man dra av momsen när man köper bil?

Man pratar ofta om antingen tjänstebilar eller förmånsbilar. Oberoende av vilken slags bil det är du väljer så går det att göra avdrag för de kostnader som bilen innebär. Skillnaden är dock om det är företaget eller du som privatperson som är den som ska göra de avdrag du har rätt till. 

Det kan också vara bra att känna till att om du som har ett företag både kommer använda bilen privat och i ditt arbete så kan det bli klurigt att välja vilken av de två olika biltyperna som är bäst. Då måste du vara extra noga med att fundera på vad som gör att du faktiskt kan spara pengar. 

Det finns ett par saker som spelar in när du ska avgöra hur du köper en bil på företaget så att du sparar pengar. Det allra viktigaste är vad bilen kostar och hur mycket fordonet används privat jämfört med i jobbet. 

Desto mindre bilen körs privat och desto billigare den är ju lägre blir skillnaden ekonomiskt sett mellan att ha en tjänstebil och en förmånsbil. I de allra flesta fallen brukar det dock gälla att en tjänstebil är billigare men det gäller alltså att göra en kalkyl på det för att vara säker på att det också gäller i din situation. 

Ett företag kan också göra avdrag för den värdeminskning som bilen får i takt med att den blir äldre. Det kan däremot inte en privatperson göra. Därför tjänar man ofta mer på att välja en tjänstebil, åtminstone om man ska köpa en något dyrare bilmodell som dessutom kommer bli använd för privat bruk. 

Hur fungerar förmånsbil enskild firma?

Har du aktiebolag kan du för beskattningsåret 2023 ta ut 25 kr per mil skattefritt för de resor du gjort för företagets räkning med privat bil. Om du i stället använder en förmånsbil får du för beskattningsåret 2023 dra av 9,50 kr per mil för en helt elektrisk bil och 12 kronor per mil för övriga bilar. På detta belopp behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter. Utöver milersättningen kan du även få skattefri ersättning för parkerings-, färje-, bro-, väg- och tunnelavgifter samt trängselskatt som uppkommit vid tjänsteresor.

Kan företag köpa bil utan moms?

När ett momsregistrerat företag säljer ett fordon som det använt i sin rörelseverksamhet är försäljningen i regel momspliktig. Användningsändamålet med bilen före försäljningen avgör om försäljningen av fordonet är momspliktig eller skattefri. Det påverkar inte, huruvida inköpspriset på fordonet inkluderat moms eller inte.

Läs mer: Anskaffning av fordon och driftskostnader: rätten till momsavdrag

Kan man köpa mobil på enskild firma?

Huvudregeln är att du får göra avdrag för de varor och tjänster som behövs för att dra in pengar till den enskilda firman. När du redovisar en abonnemangskostnad som en avdragsgill kostnad behöver du alltså motivera hur mobilabonnemanget passar in i firmans verksamhet. Du kan behöva bevisa för Skatteverket att mobilabonnemanget är nödvändigt för ditt arbete.

Om mobilabonnemanget inte är nödvändigt för din enskilda firman betraktas det som en förmån. Då får du inte göra avdrag utan behöver i stället betala förmånsskatt om abonnemanget är bokfört i firman.

Du kan läsa mer om utgifter för telefon i enskild näringsverksamhet på Skatteverkets webbplats.

Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?

Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader). Det kan du läsa mer om i Avdragslexikon för företag.

Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (24 150 kronor för inkomståret 2022 och 26 250 kronor för inkomståret 2023) måste du däremot fördela utgiften över flera år. Detta kan du läsa mer om på sidan Avdrag för värdeminskning (avskrivning).

Vilka bilar kan man dra hela momsen på?

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.

Hur köper man bil utan moms?

Prenumerera

Hej! Jag har en enskild firma där jag funderar på att leasa en bil. Tänker jag rätt här.

Kan man leasa en bil på enskild firma?

Prenumerera

Hej! Jag har en enskild firma där jag funderar på att leasa en bil. Tänker jag rätt här.

Måste man ha körjournal enskild firma?

En körjournal är en sammanställning av uppgifter som visar hur en företagsbil används i den dagliga verksamheten. Journalen fungerar som ett styrkande dokument som visar att företaget hanterar bilförmåner och bilersättningar enligt gällande skattelagar.

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att föra journal över din körning. Här kommer några exempel.

En körjournal är en sammanställning av uppgifter som visar hur en företagsbil används i den dagliga verksamheten. Journalen fungerar som ett styrkande dokument som visar att företaget hanterar bilförmåner och bilersättningar enligt gällande skattelagar.

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att föra journal över din körning. Här kommer några exempel.

 • Anställda har möjlighet att använda företagsbilen skattefritt för privata resor vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd sträcka på högst 100 mil. Där ingår även resor till och från arbetet.
 • Vad är nackdelen med enskild firma?

  ...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

  • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
  • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
  • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

  När lönar det sig med enskild firma?

  Marginalskatteplanering handlar om att utnyttja olika skattelättnader och avdrag för att minska sin marginalskatt. För löntagare och för enskilda näringsidkare är inkomstskatten på förvärvsinkomster progressiv. Genom att använda olika strategier kan man minska skattebördan för högre inkomster, vilket kan öka lönsamheten i verksamheten och ge mer pengar till att investera eller spara. Att planera sin marginalskatt kan vara en viktig del av en effektiv skatteplanering, särskilt för företagare och personer med höga inkomster.

  Beloppsgränsen gäller förvärvsinkomsten, vilken för näringsidkare är inkomsten efter schablonavdrag för egenavgifter. När du driver aktiv näringsverksamhet ska du först göra avdrag för egenavgifter med maximalt 25 procent av underlaget. I vissa fall ska du göra schablonavdrag med ett lägre belopp. Om du bedriver passiv näringsverksamhet ska du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent oavsett hur gammal du är. Läs mer på SKV.

  För 2023 ligger skiktgränsen på 598 500 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Observera att du betalar kommunal inkomstskatt på hela din inkomst.

  Vad ligger skatten på enskild firma?

  I en enskild firmas beskattning är det väsentligt att förstå att företagarinkomsten automatiskt beskattas tillsammans med företagarens eventuella övriga förvärvs- och kapitalinkomster.

  Innan inkomsten beskattas gör man ett fem procents företagaravdrag i den. Därefter delas den beräknade företagsinkomsten upp att beskattas som företagarens förvärvs- och kapitalinkomst. Själva firman behöver inte betala skatt på sitt resultat.

  Kapitalinkomstens belopp är 20 procent av företagets föregående års nettoförmögenhet. Nettoförmögenheten är den summa som blir kvar då skulderna subtraheras från företagets affärsrörelses tillgångar.

  När försvinner momsen på en bil?

  Den variant som vi får mest frågor på är när leasetagaren får ersättning för övervärdet på bilen av en annan än leasingföretaget. Att den avräkning leasetagaren har tagit emot kommer från t ex en bilhandlare indikerar detta. Det är denna variant som vållar mest huvudbry hos våra kunder. Handlingarna som den som ska bokföra är ofta direkt felaktiga eller i bästa fall bara svårbegripliga.

  Vad som faktiskt sker i denna situation är att bilen säljs direkt från leasingföretaget till en tredje part – normalt en bilhandlare – för restvärdet/restskulden. Leasetagaren blir alltså aldrig ägare till bilen. Om bilens marknadsvärde är högre än restskulden blir leasetagaren kompenserad av bilhandlaren. 

  Hur köper man bil på företaget?

  Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

  Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel: