:

Varför aktiebolag och inte handelsbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Varför aktiebolag och inte handelsbolag?
 2. Kan man ändra ett handelsbolag till aktiebolag?
 3. Vad är bäst aktiebolag eller handelsbolag?
 4. När lönar det sig att byta till aktiebolag?
 5. Hur avvecklar jag mitt handelsbolag?
 6. När är det värt att skaffa AB?
 7. Vilka risker finns med handelsbolag?
 8. Vad är nackdelar med aktiebolag?
 9. Vilka risker finns det med handelsbolag?
 10. Vad är nackdelen med aktiebolag?
 11. När är det värt med aktiebolag?
 12. Kan man lämna ett handelsbolag?
 13. Kan man sälja ett handelsbolag?
 14. Vilken företagsform betalar minst skatt?
 15. Vad är nackdelar med handelsbolag?

Varför aktiebolag och inte handelsbolag?

Hej!

Det finns många och stora skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag. Jag kommer att skriva om de mest betydande skillnaderna mellan bolagsformerna.

Kan man ändra ett handelsbolag till aktiebolag?

För företag som har med anställda är aktiebolag (AB) den vanligaste företagsformen. De juridiska och ekonomiska fördelarna övervinner de fördelar som finns i exempelvis enskild firma eller handelsbolag när man kommit upp i storlek. Det går därför att ombilda enskild firma till aktiebolag – rent juridiskt kallas det för att överlåta ett företag till ett aktiebolag. För att allting ska bli rätt är det värdefullt att ta hjälp i processen med att ombilda ditt företag.

Vad är bäst aktiebolag eller handelsbolag?

Aktiebolag är den ledande företagsformen och används av allt från stora börsnoterade bolag till små enmansföretag. En annan vanlig bolagsform är handelsbolag. Denna bolagsform skiljer sig mycket åt från aktiebolaget. Det finns knappt en halv miljon* registrerade aktiebolag i Sverige och omkring 43.000* handelsbolag. Enskild firma är en ytterligare vanlig bolagsform. Vi har drygt 300.000* enskilda firmor i Sverige. I denna blogg kommer vi dock att koncentrera oss på aktiebolag och handelsbolag.

När lönar det sig att byta till aktiebolag?

Går du och funderar på att starta ett aktiebolag? Eller ombilda den enskilda firman till aktiebolag? I vissa lägen kan det vara värt att se över om det lönar sig att byta från enskild firma till aktiebolag. I din enskilda firma blir du beskattad som företagare för hela överskottet som om det vore en löneinkomst. Om ditt överskott varje år ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt tjänar du troligtvis på att byta bolagsform till aktiebolag.

 Passa i så fall på att göra det innan året är slut. 

Hur avvecklar jag mitt handelsbolag?

Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

När är det värt att skaffa AB?

En enskild firma är ingen juridisk person vilket innebär att du själv ansvarar för verksamhetens eventuella skulder. Ett AB räknas däremot som en juridisk person som är skild från dig. Därför har du som ägare i princip inget ansvar för företagets skulder (Men märk väl, det finns undantag till exempel om du är styrelseledamot eller vd och bolaget inte betalar sina skatter).

 Å andra sidan ökar administrationen exempelvis för att du måste ha en bolagsordning, göra en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket för varje räkenskapsår. Du ska också hålla bolagsstämma och ha styrelsemöten som ska protokollföras. 

Vilka risker finns med handelsbolag?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Vad är nackdelar med aktiebolag?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Vilka risker finns det med handelsbolag?

I ett kommanditbolag skiljer sig däremot ansvaret åt mellan bolagsmännen. Minst en bolagsman i ett kommanditbolag ska vara komplementär och minst en bolagsman ska vara kommanditdelägare.

En komplementär är obegränsad ansvarig för bolagets ingångna avtal och skulder. Om komplementären är en fysisk person är denne alltså personligen solidariskt ansvarig för bolagets skulder.

Kommanditdelägare är endast begränsat ansvarig. Det betyder att hen endast riskerar det kapital som hen har satsat i bolaget.

Vad är nackdelen med aktiebolag?

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Du måste ha ett aktiekapital När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet kan användas i verksamheten.

När är det värt med aktiebolag?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Kan man lämna ett handelsbolag?

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Du måste ha ett aktiekapital När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet kan användas i verksamheten.

Kan man sälja ett handelsbolag?

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa delägare (kommanditdelägarna) kan ha ett begränsat ansvar för bolagets förpliktelser, men där minst en av delägarna (komplementären) har ett obegränsat ansvar.

Ombildning av kommanditbolag till aktiebolag görs på samma sätt som ombildning av handelsbolag till aktiebolag.

Vilken företagsform betalar minst skatt?

Inlägget nedan är skrivet av Fortnox och kan också läsas här.

Har du bestämt dig för att bli egenföretagare? Grattis! Du har en spännande tid framför dig. För att kicka igång allt måste du välja en företagsform som passar din verksamhet. Men hur vet man egentligen vad man ska välja? Vad passar bäst för just ditt företag? Vi förklarar de olika företagsformerna så att du enklare kan ta ett beslut.

Vad är nackdelar med handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där bolaget bedrivs av två eller flera personer. Dessa personer, så kallade bolagsmän, kan antingen vara fysiska eller juridiska personer. För att starta ett handelsbolag krävs att bolagsmännen har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet och att bolaget har förts in i handelsregistret, detta framgår av 1 kap. 1 §  lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Görs ingen registrering utgör bolaget istället ett enkelt bolag.

Handelsbolaget utgör en juridisk person vilket medför att bolaget har en egen rättskapacitet. Det innebär att handelsbolaget precis som ett aktiebolag kan få rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Till skillnad från ett aktiebolag har däremot handelsbolagets bolagsmän personligt ansvar för bolagets skulder, vilket är en stor nackdel med att bedriva ett handelsbolag. Detta innebär att om bolaget inte har möjlighet att betala sina skulder kan skulden utkrävas av någon av bolagsmännen. Den bolagsman som betalar skulden kan i sin tur kräva att övriga bolagsmän betalar sina andelar av skulden till denne, detta kallas för att bolagsmännen har ett solidariskt ansvar. Den personliga ekonomiska ställning bolagsmännen har avgör därför huruvida leverantörer och kreditgivare vågar ha affärsförbindelser med bolaget.