:

Vad ska man tänka på när man bokför?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska man tänka på när man bokför?
 2. Är det svårt att bokföra?
 3. Hur bokför jag själv?
 4. Hur bokför man ett köp?
 5. Kan man sköta bokföringen själv?
 6. Hur bokför man resultatet?
 7. Måste man bokföra samma dag?
 8. Hur bokför man Inköp från privatperson?
 9. Hur man bokför kostnader?
 10. Hur man gör ett bokslut?
 11. Hur bokför jag en faktura?
 12. Hur bokför man debet och kredit?
 13. Hur bokför man egna insättningar?
 14. Hur bokför man böcker?
 15. I vilken ordning görs ett bokslut?

Vad ska man tänka på när man bokför?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Är det svårt att bokföra?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Hur bokför jag själv?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Hur bokför man ett köp?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Kan man sköta bokföringen själv?

 • Har du precis startat ett aktiebolag, eller kanske köpt ett lagerbolag?
 • Känner du dig lite osäker på grundläggande bokföring men funderar på att sköta det själv? Du kanske vill spara pengar, eller så är du nyfiken och vill lära dig.

Vi vill i denna artikel ge några konkreta råd som kan vara bra för dig som svarat ja på någon av frågorna ovan.

Vänta inte, utan ta tag i det direkt! För de flesta är det inte så svårt. Det värsta som kan hända är att du upptäcker att bokföring inte är något för dig, och i så fall är vårt råd att leta upp någon som kan hjälpa dig från början.

Det kommer troligtvis att både att bli krångligare och dyrare om du väntar.

En bra start är att göra den bokföring som för de flesta aktiebolag är den allra första. Bokföra själv - Uppstart av aktiebolag

Hur bokför man resultatet?

Ett resultat med vinst bokförs med ett konto i kontogrupp 89 (debet) och ett motkonto i kontogrupp 20 (kredit). Ett resultat med förlust bokförs med ett konto i kontogrupp 89 (kredit) och ett motkonto i kontogrupp 20 (debet).

När ett räkenskapsår stängs redovisar företaget ett resultat. Om företaget har högre intäkter än kostnader har företaget gått med vinst, och om kostnaderna är högre än intäkterna har företaget gått med förlust. Resultatet överförs till det egna kapitalet i balansrapporten. En vinst bokförs som en debetpost i resultatrapporten och som en ökning av det egna kapitalet i balansrapporten. En förlust bokförs som en kreditpost i resultatrapporten och en minskning av det egna kapitalet.

Måste man bokföra samma dag?

Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

Hur bokför man Inköp från privatperson?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Hur man bokför kostnader?

Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det en anställd minskas inte avdragsrätten, kostnaden blir istället avdragsgill som personal­kostnad. Det innebär i så fall att den anställde ska förmånsbeskattas och att företaget betalar socialavgifter på den ”privata delen”.

En anställd har gått en kurs som varit till nytta för företaget. Kostnaden för utbild­ningen [7610] och momsen [2640] debiteras medan leverantörs­skulder [2440] krediteras.

Hur man gör ett bokslut?

I alla firmor, aktiebolag och föreningar görs bokslut varje år. Här berättar vi vad bokslut är och tipsar om hur du gör bokslut snabbare och enklare. För både proffs och nybörjare!

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring vid räkenskapsårets slut.

Hur bokför jag en faktura?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

Hur bokför man debet och kredit?

Vi har tagit fram två enkla exempel som visar hur debet och kredit används när du köper eller säljer någonting.

Hur bokför man egna insättningar?

I enskilda firmor är det vanligt att man gör så kallade egna insättningar och egna uttag. Observera att följande exempel endast gäller för Enskilda firmor.

Vad menas med egen insättning / eget uttag?

Hur bokför man böcker?

I del 4 utlovade jag lite mer om just bokföring och för mig är det en tudelad aktivitet. Ibland känns det som att man lägger mer tid på att sköta löpande bokföring än att vara kreativ och skriva. Nu vet jag mycket väl att man kan ägna sig åt kreativ bokföring men SÅ kreativ är inte ens jag. Men det är faktiskt trevligare än man tror om man har lite koll på läget.

Låt oss gå igenom lite vad som gäller med moms med mera för det är en hel del andra egenutgivare som har frågat mig hur man faktiskt gör.

Först och främst; gå en kurs i bokföring om du inte redan kan. Studiefrämjandet och Folkuniversitetet bland många har grundutbildningar som oftast är riktigt bra. Jag gjorde det när jag startade min enskilda firma för många år sedan. Även idag går jag tillbaka till kursmaterialet om jag behöver dubbelkolla något.

Ta hjälp! Det här rådet önskar jag att jag hade följt tidigare. Det kostar en del men en redovisningskonsult som går igenom din bokföring, reder ut dina fel och HJÄLPER dig att få ordning är värd pengarna även om det gör ont för stunden.

Bokföring är logiskt! Det är ett uttryck som jag har hånskrattat åt många gånger när man har suttit en vecka innan deklarationen ska vara inlämnad och siffrorna inte stämmer och man inte har en aning om, på ren svenska, hur fan man ska lösa det. Jag återkommer till det snart...

Exempel från mitt bokföringsprogram. Övningsföretaget AB från 2010

I vilken ordning görs ett bokslut?

Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala.