:

Måste man ha underlag bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha underlag bokföring?
 2. Hur bokför man om man saknar kvitto?
 3. Måste man ha kvitto för att bokföra?
 4. Måste man bokföra allt?
 5. Kan man bokföra i efterhand?
 6. Kan man bokföra själv?
 7. Vad händer om man inte har kvitto företag?
 8. Vad händer om det blir fel i bokföringen?
 9. Hur långt tillbaka kan man bokföra?
 10. Vad händer om man gör fel i bokföringen?
 11. Får man bokföra manuellt?
 12. Kan man göra avdrag utan kvitton?
 13. Vad händer om man inte kan redovisa kvitto?
 14. Kan man sköta bokföringen själv?
 15. Måste man bokföra digitalt?

Måste man ha underlag bokföring?

Hej, 

Att man behöver ett kvitto som underlag i bokföringen vid inköp känns självklart men behöver jag även bifoga någon typ av underlag vid en försäljning som genererar en kundfordring. Om jag fakturerar ett köp så blir ju själva fakturan underlaget men vad gäller vid tex e-handel kunden betalar direkt i webbutiken men jag får en fordan mot Klarna, behöver 

Hur bokför man om man saknar kvitto?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Måste man ha kvitto för att bokföra?

Hej Eva, varje affärshändelse ska dokumenteras genom en verifikation. En verifikation kan vara ett kvitto, en faktura, ett kontoutdrag eller annat underlag som innehåller information om affärshändelsen.

Verifikationen ska minst innehålla följande uppgifter: - köpare - säljare - datum när verifikationen sammanställdes - datum när affärshändelsen inträffade - vad affärshändelsen avser - beloppet med moms specificerad

Måste man bokföra allt?

Svar:Alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomiska ställning ska bokföras. Det kan handla om kvitton på inköp och försäljningar, fakturor för inköp och försäljningar, insättningar på bankkonton och uttag från bankkonton, betalningar till Skatteverket och utbetalningar från Skatteverket, etc. Offerter, följesedlar, orderbekräftelser och de flesta avtal ska inte bokföras såvida de inte direkt påverkar företagets ekonomiska ställning.

Svar: Räkenskapsinformation ska sparas i sju år – och i den form den hade när den kom till företaget. Får företaget in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

Kan man bokföra i efterhand?

Jag blev egen företagare för lite över ett år sedan som har kört bokföringen själv och är orolig att jag gjort bort mig nu...

Häromdagen fick jag nämligen reda på att när man startat firma så ska man så snart som möjligt göra sin första affärshändelse och bokföra den, t.ex. göra ett litet inköp eller insättning i firman så att bokföringen drar igång så tidigt som möjligt.

Kan man bokföra själv?

Planerar du att sköta bokföringen själv? Här kommer en liten guide till vad du ska tänka på:

Att sköta bokföringen själv kan vara ett effektivt sätt att sänka kostnaderna i det mindre bolaget. Det kan även skapa ökad kontroll när du som företagare får en bättre förståelse för hur det som händer påverkar ditt bolag. Det behöver heller inte vara särskilt svårt att få till det så länge man är lite ödmjuk inför vad man kan och inte kan och man dessutom är noggrann.

Vad händer om man inte har kvitto företag?

StartFör företagPrissättning och ta betaltErbjud kvitto Kvittot är bekräftelsen på att köpet har genomförts och registrerats i kassan. Du ska alltid erbjuda konsumenten ett kvitto vid köp i butik, för att hjälpa till att förhindra fusk.

Är du konsument?

Vad händer om det blir fel i bokföringen?

Hur ska en rättelse göras i bokföringen eller i årsredovisningen? Det är en vanlig fråga som ställs till FAR:s medlemsrådgivning.

Självklart ska bokföringen i så stor utsträckning som möjligt vara rätt från början. Men en affärshändelse kan bli felaktigt bokförd på grund av att man inte hade rätt förutsättningar vid bokföringstillfället. Det händer också att beräkningarna helt enkelt blir fel. Ofta upptäcks inte felet förrän efter att bokslutet eller redovisningsperioden är stängd.

Hur långt tillbaka kan man bokföra?

Prenumerera

Hej, Såg just att jag bokförde fel för fem år sedan när jag precis startat min enskilda firma. Jag bokförde aldrig "eget uttag" utan trodde att det bara var att ta pengar från företagskontot när jag behövde dem utan att bokföra det eftersom pengarna var "mina". Jag vill nu rätta till detta och undrar hur jag gör. Min bank sparar bara transaktionshistorik tre år bakåt i tiden så jag kan inte kolla när uttagen gjordes eller hur många de var. Jag tjänade 11 000 på mitt företag det året och vad jag minns tog jag löpande ut alltsammans allteftersom, så det lär ha varit 0 kr på mitt företagskonto i slutet av räkenskapsåret. Ska jag bokföra det som ett eget uttag på 11 000 (debet eget uttag kredit företagskonto) den 31 december då eller hur gör jag?

Vad händer om man gör fel i bokföringen?

En viktig sak att komma ihåg är att du aldrig kommer undan ansvaret för att din bokföring är laglig oavsett om du lämnar bort bokföringen till en redovisningsbyrå eller gör den själv.

Sköter du som företagare inte din bokföring på det sätt som lagen säger kan du göra dig skyldig till bokföringsbrott. Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen är bristfällig eller helt saknas. Det är då omöjligt att bedöma resultat och ställning. 

Men alla brister i bokföringen behöver självklart inte vara brottsliga. Småfel tillåts ofta, men är det grövre fel finns det risk att du kan misstänkas för brott och kanske i slutändan straffas.

Bokföringsbrott är ett av de vanligaste ekonomiska brotten enligt Ekobrottsmyndigheten som bekämpar ekobrott i Sverige.

Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det tre olika bokföringsbrott som är vanligast bland mindre företag:

 • Det saknas årsredovisning eller årsredovisningen har upprättats och inkommit för sent.  
 • Får man bokföra manuellt?

  En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

  Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

  Kan man göra avdrag utan kvitton?

  Bokföringslagen ställer krav på att kvitton och andra former av dokument med räkenskapsinformation arkiveras. Likaså måste du kunna styrka kostnader när Skatteverket gör en granskning. Det händer dock att kvitton försvinner, inte minst när anställda gör reseräkningar.

  Om du vill undvika försvunna kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik och slipp bortappade kvitton »

  Vad händer om man inte kan redovisa kvitto?

  Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

  Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader ifall Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

  Kan man sköta bokföringen själv?

  Att företagets bokföring är korrekt utförd har en avgörande betydelse för verksamhetens utveckling och tillväxt. Ordning i ekonomin visar nämligen hur framgångsrikt ditt företag är. Med hjälp av siffrorna kan du snabbt upptäcka negativa trender och sätta in de nödvändiga åtgärderna i tid, innan de blir ett stort problem.

  Alla som driver näringsverksamhet måste enligt Bokföringslagen (1999:1078) upprätta en bokföring, oberoende av verksamhetens omfattning eller företagsform. En del aktiebolag måste även ha en revisor enligt lagen.

  Om du inte har koll på de lagar och regler som gäller företagets bokföring är risken stor att du faktiskt begår ett bokföringsbrott. Samtidigt kan du få en falsk bild av företagets ekonomi, vilket kan leda till betalningssvårigheter och i värsta fall konkurs. Om du inte har tid eller möjlighet att lära dig alla bokföringsregler kan det därför vara en god idé att anlita en redovisningsbyrå.

  Måste man bokföra digitalt?

  Den totala arkiveringstiden enligt bokföringslagen är 7 år men vad är det egentligen som gäller när vi får in underlag på olika sätt?