:

Vad betyder inkomst och intäkt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder inkomst och intäkt?
 2. Vad är begreppet intäkter i ett företag?
 3. Hur räknar man ut intäkter?
 4. Är intäkt en kostnad?
 5. Är intäkt vinst?
 6. När blir det en intäkt?
 7. Är intäkter vinst?
 8. När tar man upp en intäkt?
 9. När får man intäkter?
 10. Är ett lån en intäkt?
 11. Hur beskattas intäkter?

Vad betyder inkomst och intäkt?

Att bli uppsagd av arbetsgivaren kan vara tufft. Men du som har kollektivavtal har ofta möjlighet att få stöd från den omställnings­organisation som din arbetsgivare är kopplad till. Genom omställnings­organisationen kan du få hjälp att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget företag eller påbörja en utbildning.

Fråga din arbetsgivare om vilken organisation ni tillhör. Jobbar du inom kommun eller region är det Omställningsfonden.

Vad är begreppet intäkter i ett företag?

I vardagligt språk används ord som inkomst, inbetalning och intäkt synonymt. De är helt enkelt olika uttryck för att man fått pengar för någon sak eller prestation.

Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen inkomst, inbetalning och intäkt. De betyder olika saker och skillnaderna har stor betydelse inom bl a kalkylering, beskattning och redovisning. Här går vi igenom vad dessa tre centrala inkomstbegrepp betyder.

Hur räknar man ut intäkter?

Översiktskarta

Intäkter Intäkter är försäljningsvärdet av de prestationer (varor och tjänster) som levereras eller utförs under en viss period. De totala intäkterna utgörs av försäljningspris/st multiplicerat med volym. Intäkt kan beskrivas som en periodiserad inkomst.

Är intäkt en kostnad?

En intäkt är en inkomst som är periodiserad. Att en intäkt är en periodiserad inkomst innebär att den blivit bokförd vid “rätt” tidpunkt, vanligtvis den period där arbetet blivit utfört eller försäljningen skett. Det innebär i sin tur att själva inkomsten, det vill säga betalningen med likvida medel inte behöver redovisas när man redovisar intäkten. 

En inkomst är de faktiska likvida medel du får in till bankkontot. Ofta redovisas inkomsten efter det att intäkten har redovisats, men detta kan variera beroende på om du bokför med kontantmetoden eller faktureringsmetoden. 

Är intäkt vinst?

Om näringsbidrag ska tas upp som intäkt eller inte beror på till vilket ändamål bidraget betalats ut. Har du använt bidraget till en utgift som du inte får göra avdrag för (varken direkt eller genom värdeminskning) ska du inte ta upp bidraget som intäkt. Avser bidraget däremot något som du får göra avdrag för ska bidraget tas upp som intäkt. Bidraget ska redovisas på olika sätt beroende på vad det är avsett att användas till.

När blir det en intäkt?

Svar:

När det handlar om prenumerationstjänster där leverantören ska utföras till exempel bevakningstjänster och utryck­ningar under ett år. Om detta faktureras exempelvis ett kvartal i förskott genere­ras inkomsten exempelvis i december, medan intäkterna redovisas respektive månad, alltså under januari, februari och mars vilket är den tiden då företaget har kostnader för avtalet.

Är intäkter vinst?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

När tar man upp en intäkt?

Endast de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga inkomster och utgifter hör till kommande räkenskapsår och därför måste man göra en periodisering, dvs boka upp dem som tillgång respektive skuld i ett bokslut och intäkts- respektive kostnadsföra dem kommande år.

Det finns dock undantag från reglerna om periodisering (förenklingsregler), och i den här artikeln tar vi upp undantagen enligt K1-regelverket och K2-regelverken.

När får man intäkter?

Fribeloppet är gränsen för hur mycket inkomster du får ha utan att dina studiemedel (bidrag och lån) eller ditt studiestartsstöd påverkas. Fribeloppet gäller per kalenderhalvår, 1 januari-30 juni och 1 juli–31 december. Om du har högre inkomster än fribeloppet har du inte rätt till lika mycket studiemedel eller studiestartsstöd. Både bidrag och lån minskar.

 • hur många veckor du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd
 • om du ansökt om studiemedel för heltid- eller deltidsstudier.

Är ett lån en intäkt?

#GUID#23 svea.com Pending Session HTTP Cookie __fb_chat_plugin Meta Platforms, Inc. Used to track the user’s interaction with the website’s Facebook chat-widget. Persistent HTML Local Storage __ptq.gif Hubspot Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker _fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP Cookie _gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 months HTTP Cookie _lfa sc.lfeeder.com Used in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes. Persistent HTML Local Storage _lfa [x2] sc.lfeeder.com Used in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes. 1 year HTTP Cookie _lfa_expiry sc.lfeeder.com Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage _lfa_test_cookie_stored [x2] sc.lfeeder.com Used in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes. Session HTTP Cookie _uetsid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent HTML Local Storage _uetsid Microsoft Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. 1 day HTTP Cookie _uetsid_exp Microsoft Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage _uetvid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent HTML Local Storage _uetvid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 1 year HTTP Cookie _uetvid_exp Microsoft Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage anchor-website#keyvaluepairs Spotify Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes. Persistent IndexedDB anchor-website#local-forage-detect-blob-support Spotify Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes. Persistent IndexedDB bcookie LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 year HTTP Cookie bscookie LinkedIn This cookie is used to identify the visitor through an application. This allows the visitor to login to a website through their LinkedIn application for example. 1 year HTTP Cookie C Adform Used to check if the user's browser supports cookies. 1 month HTTP Cookie CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 years HTTP Cookie euid Emerse Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 30 days HTTP Cookie hubspotutk Hubspot Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 180 days HTTP Cookie IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year HTTP Cookie initialTrafficSource svea.com Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. 1 year HTTP Cookie LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie lastClickTrafficSource svea.com Pending 1 year HTTP Cookie lastnondirectTrafficSource svea.com Pending 1 year HTTP Cookie li_gc LinkedIn Stores the user's cookie consent state for the current domain 180 days HTTP Cookie li_sugr LinkedIn Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 3 months HTTP Cookie lidc LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 day HTTP Cookie LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube Pending Persistent IndexedDB MUID Microsoft Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. 1 year HTTP Cookie nextId YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie NID Google Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 6 months HTTP Cookie oauth2_cs::https://web106.reachmee.com::441112894007-jlj84c6sbhn3ko3fbdp7evrqftvdqi56.apps.googleusercontent.com ReachMee Pending Session HTML Local Storage pagead/1p-conversion/#/ Google Pending Session Pixel Tracker pagead/1p-user-list/1020770338/ Google Pending Session Pixel Tracker pagead/1p-user-list/673650052/ Google Pending Session Pixel Tracker pagead/1p-user-list/998578837/ Google Pending Session Pixel Tracker pagead/landing Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker prism_# prism.app-us1.com Collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content - This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products. 30 days HTTP Cookie remote_sid YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Session HTTP Cookie requests YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Persistent IndexedDB sp_landing Spotify Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes. 400 days HTTP Cookie sp_t Spotify Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes. 1 year HTTP Cookie test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 day HTTP Cookie TESTCOOKIESENABLED YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 1 day HTTP Cookie uid Adform Registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user's movements and various ad providers' bids for displaying user ads. 2 months HTTP Cookie UserMatchHistory LinkedIn Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 30 days HTTP Cookie VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 180 days HTTP Cookie VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube Pending 180 days HTTP Cookie YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage YtIdbMeta#databases YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IndexedDB yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Hur beskattas intäkter?

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.