:

Får man göra avdrag för flyttfirma?

Innehållsförteckning:

 1. Får man göra avdrag för flyttfirma?
 2. Vad är flyttbidrag?
 3. Kan man få flyttbidrag från arbetsförmedlingen?
 4. Kan man få bidrag när man flyttar?
 5. Vad ska man ta bort när man flyttar?
 6. Har jag rätt till ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen?
 7. Kan man dra av flyttstädning i deklarationen?
 8. Är flyttlådor avdragsgillt?
 9. Vad ska jag göra när jag flyttar?
 10. Hur mycket pengar ska man ha när man flyttar ut?
 11. Får man ta med sig rullgardiner vid flytt?
 12. Får man ta med sig gardinstänger när man flyttar?
 13. Vilka typer av bidrag kan man få?
 14. Vilka bidrag kan man få om man är arbetslös?
 15. Får man göra avdrag för Hemnet?

Får man göra avdrag för flyttfirma?

Därmed dock inte sagt att en flytt behöver vara kostsam och där man som privatperson står för hela kostnaden. Nej, sedan 2016 så är nämligen en flytt inkluderad i RUT-avdraget och det innebär att du som privatperson kan dra av halva kostnaden för det arbete som en professionell flyttfirma lägger ner. Sedan den första januari 2021 så har dessutom taket för RUT-avdraget kommit att höjas och där man således har ännu större fördelar att dra nytta av.

Tidigare låg taket – per person och per år – på 50.000 kronor. Numera så ligger det på 75.000 kronor. Det gör naturligtvis en enorm skillnad. I synnerhet för personer som flyttar ofta – exempelvis yngre människor som bor i andrahand i Stockholm – och för personer som flyttar långt. Det senare även vid utlandsflyttar. Har man arbetat och betalat skatt i Sverige så gäller RUT-avdraget även vid en flytt inom EU.

Vad är flyttbidrag?

 • Utgifter för packning, transport och uppackning av ditt och din familjs bohag och övriga lösa saker som till exempel cykel, bil, båt och mindre redskap.

Även din och din familjs utgifter för resa till den nya bostadsorten räknas som utgifter för flyttning.   

Kan man få flyttbidrag från arbetsförmedlingen?

Flyttbidrag upphörde 2015 och ersatte tidigare tre olika bidrag. Idag kan man inte få flyttbidrag för pendlingskostnader eller bohagsflytt, men ersättning för intervjuresor finns kvar. Diskussioner pågår om flyttbidrag till Norrland. Personer mellan 18-35 år kan söka EU-bidrag via Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten och Försäkringskassan kan i vissa fall hjälpa till. Flyttavdrag är fortfarande möjligt vid flytt.

Stora delar av det vi tidigare kallat flyttbidrag har upphört att existera sedan några år tillbaka. Detta var ett beslut som klubbades igenom den 1 september 2015. Ända sedan 1999 har man som svensk kunnat få olika typer av flyttbidrag när man flyttar på grund av ett arbete. Det kan man alltså inte få längre. Men nya diskussioner pågår nu 2023 till exempel om flyttbidrag till Norrland.

Kan man få bidrag när man flyttar?

Flyttbidrag upphörde 2015 och ersatte tidigare tre olika bidrag. Idag kan man inte få flyttbidrag för pendlingskostnader eller bohagsflytt, men ersättning för intervjuresor finns kvar. Diskussioner pågår om flyttbidrag till Norrland. Personer mellan 18-35 år kan söka EU-bidrag via Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten och Försäkringskassan kan i vissa fall hjälpa till. Flyttavdrag är fortfarande möjligt vid flytt.

Stora delar av det vi tidigare kallat flyttbidrag har upphört att existera sedan några år tillbaka. Detta var ett beslut som klubbades igenom den 1 september 2015. Ända sedan 1999 har man som svensk kunnat få olika typer av flyttbidrag när man flyttar på grund av ett arbete. Det kan man alltså inte få längre. Men nya diskussioner pågår nu 2023 till exempel om flyttbidrag till Norrland.

Vad ska man ta bort när man flyttar?

 • Boka en flyttfirma eller planera med vänner och familj ifall dom kan hjälpa till.
 • Har du små barn eller djur? Någon kanske kan hjälpa till att passa dom.
 • Glöm inte ansöka om ledighet hos din arbetsgivare ifall det behövs vid flytten.
 • Gå igenom dina saker och fundera över vad som ska slängas, sparas, säljas eller skänkas bort.
 • Börja tidigt att flyttpacka saker du inte behöver för tillfället. Du behöver inte vänta med att packa ner vinterkläder ifall du ska flytta på sommaren.

Har jag rätt till ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen?

En ny tjänst som kombinerar kartläggande, rustande, utvecklande, matchande. Den planerades ursprungligen vara klar 2022, men beräknas nu starta i september 2023.

Tjänsten riktar sig till arbetssökande som på grund av av ohälsa eller funktionsnedsättning har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma i arbete eller utbildning. Det är en sammanhållande tjänst som är tänkt att kartlägga, utreda, vägleda, motivera och matcha arbetssökande mot lämpligt arbete eller utbildning. 

Kallades tidigare ”utvecklingsanställning”. Passar för dig som behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga. Du kan även få det om du behöver förbättra dina förutsättningar för att ta del av en utbildning. I en sådan anställning får du exempelvis anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter, särskild handledning, möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel eller kompetensutveckling.

Lönebidrag beviljas för högst ett år, men kan förlängas. Målet är att anställningen på sikt ska kunna övergå till ett jobb utan ekonomiskt stöd.

Arbetsförmedlingen kommer överens med dig och arbetsgivaren om arbetsuppgifter, anpassningar och handledning. Det görs också en plan för hur arbetsförmågan kan ökas så att lönebidraget på sikt inte ska behövas.

Det var detta som tidigare kallades ”lönebidrag”, kort och gott. Detta är en mer långsiktig lösning för den som behöver en anpassad arbetssituation. Stödet innebär att arbetsgivaren kan få lönebidrag till lönen under som längst åtta år.

Detta stöd är för personer som har större behov av anpassning på arbetsplatsen och kan pågå under längre tid än åtta år. Stödet kan sägas motsvara en anställning på statliga Samhall.

Etableringsjobb kan bli en ny möjlighet 2024, eftersom regeringen kommer att satsa på detta i statsbudgeten för 2024. Jobben riktas till nyanlända som har varit i Sverige mindre än 36 månader och långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst 24 av de senaste 27 månaderna. Arbetsgivare betalar endast 8 400 kronor per månad i lönekostnader. Staten betalar resten så att lönen kommer upp till miniminivån i kollektivavtal. Regeringen räknar med att 1500 personer kan få etableringsjobb under 2024, och mångdubbelt fler kommande år. Regeringens pressmeddelande 11 september 2023.

Kan man dra av flyttstädning i deklarationen?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Är flyttlådor avdragsgillt?

RUT-avdraget är en form av skatteavdrag som du kan göra på flera olika typer av flyttjänster. Bland annat vid bärhjälp, magasinering eller packning av dina tillhörigheter. RUT är en förkortning för rengöring-underhåll-tvätt, men består idag av betydligt fler hushållsnära tjänster som du kan göra avdrag för.

Avdraget uppgår till 50% av arbetskostnaden och detta kommer att göra det mer prisvänligt att anlita flytthjälp när du ska byta boende. Ha dock i åtanke att RUT-avdraget endast kan göras på arbetskostnaden. Om du endast anlitar en flyttfirma för att hyra flyttkartonger till exempel är detta inte avdragsgillt enligt Skatteverkets krav för RUT-avdrag. 

Dessutom krävs det att du betalar en viss inkomstskatt varje år för att vara berättigad detta skatteavdrag. Om du inte någon deklarerad inkomst kommer det inte vara möjligt för dig att använda RUT-avdrag vid din nästa flytt. Dessutom finns det en maximal gräns för det belopp du kan göra avdrag på varje år. Detta maximala belopp ligger på 75 000 kronor per år och här räknas både ROT- och RUT-avdraget under året samman.

Vad ska jag göra när jag flyttar?

Ett bra tips är att börja i god tid med sin flyttpackning för att fundera på vilka saker som ska med till huset. När du nu ändå vänder upp och ned på hela lägenheten är det ett utmärkt tillfälle att rensa bort det som inte längre behövs. Sälj, skänk eller återvinn det som inte ska med i flytten.

När det kommer till själva packningen är ett knep att beräkna 1 flyttlåda per kvadratmeter. Det kan låta mycket med 75 flyttkartonger om du bor i en lägenhet på 75 kvadratmeter men ofta gömmer det sig mycket i garderober, bokhyllor och köksskåp. Slå in ömtåliga saker i packpapper (eller gamla tidningar) och bubbelplast och packa lådorna lätt. Tänk på att märka upp varje låda noggrant med vilket rum i huset de ska till så underlättar du för de som hjälper dig med flytten. Och du sparar massa tid när allt ska packas upp.

Hur mycket pengar ska man ha när man flyttar ut?

När du väl flyttat in i ditt nya boende och köpt de möbler du behöver så är det dags för de lite mindre roliga kostnaderna, de fasta kostnaderna man måste betala varje månad när man bor själv. Här listar vi de vanligaste som du behöver ha koll på:

Får man ta med sig rullgardiner vid flytt?

Jordabalken innehåller exempel på vad som är fastighetstillbehör. Uppräkningen är inte uttömmande. Man brukar säga att om det finns en ändamålsgemenskap mellan ett visst föremål och fastigheten, hör det till fastigheten. Säljaren måste naturligtvis också äga föremålet (och inte till exempel ha hyrt det).

Får man ta med sig gardinstänger när man flyttar?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida gardinskenorna i taket ingår eller inte vid köp av bostadsrätt. Jag ska utreda detta nedan.

Vilka typer av bidrag kan man få?

Du kan få bidrag och lån från CSN om du ska studera i Sverige eller utomlands. Vad du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och vilken situation du är i.

Vilka stöd du kan få eller söka från CSN beror på din utbildning, ålder och situation.

Vilka bidrag kan man få om man är arbetslös?

Om du blir arbetslös utan att vara medlem i en a-kassa kan du fortfarande ha rätt till en viss grundersättning. Grundersättningen betalas ut av Alfakassan på uppdrag av regeringen. Alfakassan är en fristående a-kassa som du även kan bli medlem i, men du måste inte vara medlem i Alfakassan för att få grundersättning.

Du kan också söka grundersättning om du har blivit medlem i en a-kassa nyligen, men inte uppfyller kvalifikationstiden för att få inkomstbaserad ersättning. I det fallet söker du grundersättning hos den a-kassa du är medlem i.

För att få grundersättning krävs det dock att du uppfyller samma krav som för ersättning från a-kassa bortsett från medlemsvillkoret. Du måste alltså uppfylla de tre grundvillkoren och ett arbetsvillkor.

Får man göra avdrag för Hemnet?

Oavsett om din försäljning av bostad har gått med vinst eller förlust ska du när du säljer den deklarera din försäljning. Du ska deklarera din försäljning av bostad året efter det år du skrev på köpeavtalet (överlåtelseavtalet). Säljer du din bostad eller tomt 2023 deklarerar du alltså för försäljningen i inkomstdeklarationen 2024. Vid vinst på din försäljning betalar du vinstskatt och vid förlust kan du göra avdrag och få tillbaka en del av förlusten.

Vid försäljning av bostad betalar man 22% (30% på 22/30-delar) i vinstskatt på den vinst som blir kvar efter alla avdrag. Avdragen som får göras kan du läsa mer om nedan.