:

Vad gäller vid dödsfall om man är sambo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid dödsfall om man är sambo?
 2. Vem ärver om en sambo dör?
 3. Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?
 4. Vad händer med mitt bolån om min sambo dör?
 5. Vad har man rätt till som sambo?
 6. Vad krävs för att man ska vara sambo enligt sambolagen?
 7. Kan sambo ärva enskild egendom?
 8. Har sambo rätt till halva huset?
 9. Vem äger huset vid dödsfall?
 10. Kan min sambo ha rätt till mina sparpengar?
 11. Hur länge ska man ha bott tillsammans för att sambolagen ska gälla?
 12. Är sambo arvinge?
 13. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 14. Vem får huset när man är sambo?
 15. Hur mycket ärver en sambo?

Vad gäller vid dödsfall om man är sambo?

Det sambor kan göra för att skydda varandra vid dödsfall är att upprätta ett inbördes testamente med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den efter önskan. Men egendomen kan inte testamenteras bort eller ges bort i gåva till en allt för stor del. Det beror på att egendomen ska fördelas på arvtagarna till den avlidne sambon den dag den efterlevande sambon avlider.

Ett inbördes testamente kan aldrig ge ett fullt lika starkt skydd som äkta makar har utan bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Ett annat alternativ som finns öppet för sambor är att skriva sambon som förmånstagare till pensioner och livförsäkringar. 

Vem ärver om en sambo dör?

Juridik vid dödsfall

Om min sambo går bort, hur blir det med huset vi äger 50 50 Hans barn ska ju ha ut laglotten men vad händer med resten av huset? Ska de betala om det behöver repareras eller hjälpa till med fasta kostnader?

Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?

Samboegendom är den bostad och det bohag som har anskaffats för gemensamt bruk. Men det finns en del saker som ni kan ha samäganderätt till, exempelvis en bil. Om sambors egendom.

Önskar ni ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter ni har vid en separation eller upprätta ett bodelningsavtal skulle det vara bra att ni får hjälp av en familjerättsjurist. Det finns juridisk rådgivning att få både online och via telefon.

Vad händer med mitt bolån om min sambo dör?

Det blir allt vanligare att par lever ihop utan att vara gifta, men i dagens läge har sambor ingen arvsrätt enligt lag. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har barn ihop. Utan ett testamente kommer ni inte ärva varandra. Istället kommer era tillgångar gå till era respektive arvingar i någon av de tre arvsklasserna enligt reglerna i ärvdabalken. 

I Sverige fördelas en ogift avliden persons egendom i första hand mellan den avlidnes avkomlingar. Som avkomlingar räknas barn, barnbarn och så vidare, även kallat bröstarvingar. Det är alltså dina barn som står först i tur att ärva dig.

Om du varken har barn eller barnbarn kommer dina föräldrar och deras barn, det vill säga dina syskon, syskonbarn och eventuella syskonbarnbarn, ärva dig i tur och ordning. I tredje hand, om dina föräldrar gått bort och du inte har några syskon, kommer dina far-och morföräldrar och deras barn ärva dig. Det innebär att kusiner inte ärver varandra och inte heller sambor.

Vad har man rätt till som sambo?

Samboegendom är den bostad och det bohag som har anskaffats för gemensamt bruk. Men det finns en del saker som ni kan ha samäganderätt till, exempelvis en bil. Om sambors egendom.

Önskar ni ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter ni har vid en separation eller upprätta ett bodelningsavtal skulle det vara bra att ni får hjälp av en familjerättsjurist. Det finns juridisk rådgivning att få både online och via telefon.

Vad krävs för att man ska vara sambo enligt sambolagen?

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Enligt 1 § Sambolagen avses med sambor: "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll."

Kan sambo ärva enskild egendom?

När det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

– En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift, som huvudregel, rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt som man i och för sig kan avtala bort genom ett äktenskapsförord, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Har sambo rätt till halva huset?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp svaret i olika delar för att besvara dina frågor.

Vem äger huset vid dödsfall?

Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

Kan min sambo ha rätt till mina sparpengar?

Allt fler svenskar lever i samboförhållanden, men vad säger egentligen sambolagen? Vad händer om förhållandet skulle ta slut? Hur fördelas bostaden mellan er? Och vem har rätt till möblerna och bilen?

Om bostaden köpts för gemensamt bruk ska värdet av den enligt sambolagen delas lika mellan er vid en separation. Det spelar ingen roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som faktiskt betalat mest.

Samma sak gäller ert bohag, det vill säga möbler, husgeråd och elektronikprylar som köpts för gemensamt bruk under tiden ni varit tillsammans. Övriga tillgångar, exempelvis bil, båt, sommarhus och pengar på banken, räknas däremot inte som samboegendom och får behållas av var och en av er.

Hur länge ska man ha bott tillsammans för att sambolagen ska gälla?

Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans, är i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Stämmer allt det in på två personer anses de ha ett samboförhållande. 

Det spelar ingen roll om samborna är av samma eller motsatt kön. Du kan däremot inte vara gift och sambo samtidigt, och i lagens mening kan förhållandet bara innefatta två personer. 

Är sambo arvinge?

Juridik vid dödsfall

Jag är sambo sedan 30 år tillbaka. Vi har inte skrivit något testamente eller annat mellan oss. Så sambolagen gäller här. Jag kommer så småningom att ärva min mors kvarlåtenskap, hus och fonder tillsammans med mina två syskon. Mina frågor: Har min sambo någon rätt till min mors arv när hon går bort? Om min sambo och jag separerar och jag har ärvt min mors del av arvet, har sambon någon rätt att huset/pengarna ska ingå i vår bodelning? Är mitt arv efter min mor endast mitt? Min mor har inte skrivit något testamente eller annat och inte heller att vi tre syskon ärver huset som enskild egendom. Måste min mor göra något juridiskt för att inte min sambo ska ärva något om vi separerar? Vänligen 

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

I ett äktenskap skiljer man mellan två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. När vi talar om egendom menas allt som makarna äger, oavsett om ägandet är gemensamt eller ensamt. När egendom är enskild innebär det att egendomen inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Om egendomen är giftorättsgods räknas egendomen med i en bodelning.

Förenklat kan man säga att giftorättsgods är makarnas gemensamma egendom och att hälftendelningen är deras giftorätt. Genom krav om att egendom ska vara enskild ”skyddas” egendomen vid en skilsmässa eller dödsfall och stannar på så vis inom familjen.

Vem får huset när man är sambo?

 • Man ska bo tillsammans stadigvarande, inte ha en kortare förbindelse.
 • Man ska bo tillsammans i ett parförhållande där ett samliv ingår. Syskon kan alltså inte vara sambos.
 • Man ska ha ett gemensamt hushåll där man delar på såväl utgifter som arbetssysslor.

Den stora skillnaden mellan att vara gift och att vara sambo är att sambor inte ärver varandra, inte är underhållsskyldiga mot varandra och inte är förmånstagare till varandras livförsäkringar.

Hur mycket ärver en sambo?

Att vara sambo är vanligt i Sverige, men inte helt okomplicerat om någon av er skulle gå bort. Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB, ger bästa råden kring hur du tar hand om dig och familjen.

Trots att det är väldigt vanligt i Sverige att leva ihop utan att vara gifta har sambor ett betydligt sämre juridiskt skydd än gifta par.