:

Vad är mitt National Insurance number?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är mitt National Insurance number?
 2. Vad är nationellt försäkringsnummer?
 3. Vad är 12 siffrigt nationellt ID-nummer?
 4. Är social security number personnummer?
 5. Är det bara Sverige som har personnummer?
 6. Hur ser ett svenskt personnummer ut?
 7. Är ID nummer samma som personnummer?
 8. Var står ID nummer på nationellt id-kort?
 9. Hur får man social security number?
 10. Hur ser svenskt personnummer ut?
 11. Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?
 12. Kan man jobba i Sverige utan att vara folkbokförd?
 13. Kan man ha svenskt personnummer utan att vara svensk medborgare?
 14. Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?
 15. Vad är 12 siffrigt nationellt ID nummer?
 16. Does Sweden have a social insurance system?
 17. What is a National Insurance number?
 18. Who is responsible for the Swedish Consumers Insurance Bureau?
 19. When is a Swedish identity number issued?

Vad är mitt National Insurance number?

If you’ve lost or forgotten your National Insurance number, or need a letter confirming it, you can:

 • register for or log in to your personal tax account to view or download, print, save or share a letter with it on
 • fill in the online form and post it to us, if you’re unable to register for a personal tax account

Vad är nationellt försäkringsnummer?

Personnumren i Danmark kallas officiellt personnummer, men lika ofta CPR-nummer, där CPR står för myndigheten Det Centrale Personregister. Det infördes 1968. Numren liknar de svenska numren, men de första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Efter bindestreck följer fyra siffror till, varav tre är ett löpnummer och den sista är en kontrollsiffra.[förtydliga] Kontrollsiffran är jämn för kvinnor och udda för män (sista siffran i personnumret).

Den så kallade modulus 11-beräkningen, som är mer avancerad än i Sverige, ger 97-99 % säkerhet. Detta innebar att bara ett fåtal nummer faktiskt stod till förfogande (cirka 245 nummer pr. dag). Efter 2007 är kontrollsiffran inte obligatorisk i nya personnummer, och uppdaterad programvara kontrollerar numera inte kontrollsiffran. Ändringen beror bland annat på att ett stigande antal invandrare utan säkert födelsedatum registreras under 1 januari eller första dagen i en månad.[1] De första personnumren utan kontrollsiffra tilldelades alla till män födda 1 januari.[2]

Den sjunde siffran plus årtalet anger (enligt en tabell) i vilket århundrade personen är född. I princip gäller att siffrorna 5-8 plus år över 57 anger 1800-talet medan 4-9 och år under 37 ger 2000-talet och i övrigt 1900-talet.

Personbeteckningen (finska: henkilötunnus) har elva tecken (DDMMÅÅSNNNK). De första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Sedan har man en symbol för århundrade, "+" för 1800-talet, "-" för 1900-talet och "A" för 2000-talet. Efter det följer tre siffror (den sista av dem är udda för män och jämn för kvinnor) samt ett kontrolltecken som kan vara en siffra eller en bokstav.

Det avslutande kontrolltecknet beräknas på följande sätt: De 9 första siffrorna betraktas som ett heltal vilket divideras med 31. Resten vid denna division motsvarar ett tecken i följande lista: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y. Exempel: Om resten är 10 blir kontrolltecknet A, om resten är 30 blir kontrolltecknet Y.

Personnumren i Frankrike kallas NIR (franska: numéro d'inscription au répertoire). De har först en siffra (1 för man, 2 för kvinnor), två siffror för födelseår, två för födelsemånad, tre för födelsedepartement (län), tre för födelseorten, tre siffror ordningsnummer, och två kontrollsiffror. Totalt 15 siffror, ibland några bokstäver.

I Kanada finns nummer kallade Social insurance number (SIN). De används av de flesta myndigheter plus banker och arbetsgivare för skatterapporter, ungefär som i USA, men lite mer begränsat. De har nio siffror inklusive kontrollsiffra, men har inget födelsedatum inbyggt. Första siffran baseras på vilken provins som utfärdade numret. Det står inte på pass eller körkort. Istället står det på ett särskilt papper man får, eller tidigare ett plastkort (utan foto). Man rekommenderas undvika bära med sig papperet eller kortet, och hålla numret hemligt på grund av att det finns problem med identitetsstölder, där folk använder andras nummer för att t.ex. skaffa kreditkort.

Vad är 12 siffrigt nationellt ID-nummer?

Från och med 3 januari 2018 behöver alla privatpersoner som handlar med värdepapper registrera ett nationellt ID-nummer, NID, i bankens system. Det gäller som en global identifieringskod vid värdepapperstransaktioner. Syftet är att öka transparensen och göra det enklare att spåra värdepappersaffärer oavsett nationsgränser.

Är social security number personnummer?

Everyone living in Sweden must have a social security number. For people born in Sweden, the number is specified at birth, immigrants are given a number if they stay longer than as tourists. The number is composed of the date of birth plus three digits plus one check digit. The gender is indicated by the third digit, even for women, odd for men. These three digits also sometimes, but not always, contain information about the region of birth.

Är det bara Sverige som har personnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Hur ser ett svenskt personnummer ut?

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över och avskaffa det svenska personnummersystemet och tillkännager detta för regeringen.

Är ID nummer samma som personnummer?

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället, exempelvis vid passansökan hos ambassaden.

Ett samordningsnummer behåller du livet ut, men om du folkbokförs i Sverige byts samordningsnummer ut och du får istället ett personnummer.

Var står ID nummer på nationellt id-kort?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Hur får man social security number?

Social Security numbers were first issued by the Social Security Administration in November 1936 as part of the New Deal Social Security program. Within three months, 25 million numbers were issued.[4]

On November 24, 1936, 1,074 of the nation's 45,000 post offices were designated "typing centers" to type up Social Security cards that were then sent to Washington, D.C. On December 1, 1936, as part of the publicity campaign for the new program, Joseph L. Fay of the Social Security Administration selected a record from the top of the first stack of 1,000 records and announced that the first Social Security number in history was assigned to John David Sweeney, Jr., of New Rochelle, New York. However, since the Social Security numbers were not assigned in chronological order, Sweeney did not receive the lowest Social Security number, 001-01-0001. That distinction belongs to Grace D. Owen of Concord, New Hampshire.[5][6]

Before 1986, people often did not obtain a Social Security number until the age of about 14,[7] since the numbers were used for income tracking purposes, and those under that age seldom had substantial income.[8] The Tax Reform Act of 1986 required parents to list Social Security numbers for each dependent over the age of 5 for whom the parent wanted to claim a tax deduction.[9] Before this act, parents claiming tax deductions were simply trusted not to lie about the number of children they supported. During the first year of the Tax Reform Act, this anti-fraud change resulted in seven million fewer minor dependents being claimed. The disappearance of these dependents is believed to have involved either children who never existed or tax deductions improperly claimed by non-custodial parents.[10] In 1988, the threshold was lowered to two years old, and in 1990, the threshold was lowered yet again to one year old.[11] Today, an SSN is required regardless of the child's age to receive an exemption.[citation needed] Since then, parents have often applied for Social Security numbers for their children soon after birth; today, it can be done on the application for a birth certificate.[12]

The original purpose of this number was to track individuals' accounts within the Social Security program. It has since come to be used as an identifier for individuals within the United States, although rare errors occur where duplicates do exist. A few duplications did occur when prenumbered cards were sent out to regional SSA offices and (originally) post offices.

Employee, patient, student, and credit records are sometimes indexed by Social Security number.

The U.S. Armed Forces have used the Social Security number as an identification number for Army and Air Force personnel since July 1, 1969, the Navy and Marine Corps for their personnel since January 1, 1972, and the Coast Guard for their personnel since October 1, 1974.[13] Previously, the United States military used a much more complicated system of service numbers that varied by service.

Four different classifications of Social Security cards are issued. Such cards are issued by geographic location (SSN Area Number) to:

 • persons of natural birth within the territorial boundaries of any one of the member States of the United States of America;
 • persons who become U.S. citizens by oath, or birth within the exclusive legislative or territorial jurisdiction of the U.S. government;
 • Hur ser svenskt personnummer ut?

  Personnummer är en unik identifikation på fysiska personer. Systemet med personnummer infördes 1947 i Sverige. Personer födda före 1947 erhöll då ett personnummer i det län de då bodde i. År 1967 tillkom en kontrollsiffra till personnumret. Alla personer som finns i den svenska folkbokföringen har ett personnummer. Personnumret är personligt och följer personen genom hela livet. Det är Skattemyndigheten som delar ut personnummer i samband med registreringen i folkbokföringen. Detta gäller även för personer som inte är födda i Sverige.

  Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?

  Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

  Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

  För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

  Kan man jobba i Sverige utan att vara folkbokförd?

  Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

  Kan man ha svenskt personnummer utan att vara svensk medborgare?

  I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

  Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

  Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?

  Samordningsnummer infördes i Sverige den 1 januari 2000.[2] Dessförinnan kunde även icke folkbokförda personer tilldelas personnummer. Syftet med införandet av samordningsnummer var att sörja för myndigheters behov av en enhetlig identitetsbeteckning för icke folkbokförda personer för att undvika personförväxling och lättare utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer.[3] Bakgrunden var ökat antal kontakter med bosatta utomlands, vilket delvis förklaras genom Sveriges inträde i EU, som ledde till ökad rörlighet inom Europa. Man såg också en risk för att personnumren skulle ta slut för vissa datum.

  Fram till 2010 hade samordningsnummer skapats för 400 000 personer, varav omkring 150 000 bedömdes bo och arbeta i Sverige.[4] Sju år senare, 2017, hade antalet skapade samordningsnummer ökat till 750 000,[5] men alla lever inte eller befinner sig inte i Sverige, och många har senare ersatts av ett personnummer.

  Enligt uppgifter från 2020 var ungefär hälften av de dittills utdelade samordningsnumren ostyrkta.[3]

  Vad är 12 siffrigt nationellt ID nummer?

  Ditt NID-nummer är ditt nationella ID-nummer och är för alla svenska medborgare ditt vanliga personnummer. Om du inte har några andra medborgarskap än svenskt behöver du inte göra någonting, men nya regeländringar i EU kräver att banker tar denna information om kunder med fler eller utländskt medborgarskap. 

  Om du har ett medborgarskap utanför Sverige behöver du meddela oss om ditt NID-nummer till vår kundservice via meddelandefunktionen i inloggat läge. Vänligen inkludera en kopia på ditt utländska pass. 

  Does Sweden have a social insurance system?

  Sweden has a social insurance system to provide financial security during different stages of life. It includes social insurance benefits for families with children, people with a disability or illness and the elderly. For example, compensation for sick leave or care of children (vab in Swedish).

  What is a National Insurance number?

  The National Insurance number is a number used in the United Kingdom in the administration of the National Insurance or social security system. It is also used for some purposes in the UK tax system. The number is sometimes referred to with the abbreviations NI No or NINO.

  Who is responsible for the Swedish Consumers Insurance Bureau?

  Together with Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority) and the Swedish Consumer Agency, Insurance Sweden is responsible for the Swedish Consumers Insurance Bureau. This is an independent advisory bureau providing help and guidance on insurance matters relating to private individuals' insurance policies.

  When is a Swedish identity number issued?

  With citizens and other persons born in Sweden, the identity number is issued soon after the birth of a child has been reported by the parents and medical professionals. In exceptional cases, the number may be changed later in life, typically because the date of birth or the registration of gender of the child were in error.