:

Kan man ta ut pengar från individuellt pensionssparande?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ut pengar från individuellt pensionssparande?
 2. Hur tar jag ut min IPS?
 3. Hur tar man ut pengar från pensionssparande?
 4. När kan man ta ut individuellt pensionssparande Swedbank?
 5. När kan man plocka ut IPS?
 6. Kan man flytta pengar från IPS?
 7. Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?
 8. När kan jag ta ut mina pensionspengar?
 9. Hur beskattas uttag av IPS?
 10. När är det bäst att ta ut IPS?
 11. Kan man ta ut pensionspengar innan pension?
 12. Kan man ta ut alla pensionspengar?
 13. Kan man flytta pengar från IPS till ISK?
 14. Vilken pension kan man ta ut tidigare?
 15. Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?
 16. Vad är individuellt pensionssparande?
 17. Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?
 18. Vad är IPS för pensionssparande?
 19. Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?
 20. Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?
 21. Vad är långsiktigt pensionssparande?
 22. Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?
 23. Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?

Kan man ta ut pengar från individuellt pensionssparande?

Övrigt/annat

Om jag har pensionsparat hos Swedbank och dom sen nåt år tagit bort det sparandet kan dom verkligen låsa dom pengarna? Sparandet var sådant att man inte fick ta ut dom förrän man blev 61 år men som sagt dom tog bort det för att det inte var lönande längre, för mycket skatt! 

Hur tar jag ut min IPS?

Behovet att själv spara till din pension minskar inte även om avdragsrätten är borttagen. Tvärtom sparar de flesta för lite. Det finns olika sätt att spara till pensionen, huvudsaken är att du gör det.

Vi kan erbjuda flera andra former av sparande för pension. Till exempel Kapitalspar Pension, Investeringssparkonto (ISK), löneväxling eller direktsparande. Allt beroende på vad som passar dig bäst. Är du osäker, kontakta oss för rådgivning.

Hur tar man ut pengar från pensionssparande?

När vi ska beräkna det belopp du får när din försäkring ska betalas ut gör vi antaganden hur länge man förväntas leva, så kallade livslängdsantaganden. Dessa antaganden förändras över tid vilket vi behöver anpassa oss till för att utbetalningarnas storlek ska vara så korrekta som möjligt.

Vi gör idag olika livslängdsantaganden beroende på vilken förvaltningsform försäkringen har, se nedan.

När kan man ta ut individuellt pensionssparande Swedbank?

Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

 • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
 • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
 • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

När kan man plocka ut IPS?

Om det totala värdet på ditt IPS-konto uppgår till högst ett prisbasbelopp har du rätt att avsluta kontot och få dina pengar utbetalda i förtid, även om du inte har fyllt 55 år.

Utbetalningen från IPS beskattas som inkomst av tjänst och banken drar normalt av 30 procent preliminärskatt.

Kan man flytta pengar från IPS?

Om det totala värdet på ditt IPS-konto uppgår till högst ett prisbasbelopp har du rätt att avsluta kontot och få dina pengar utbetalda i förtid, även om du inte har fyllt 55 år.

Utbetalningen från IPS beskattas som inkomst av tjänst och banken drar normalt av 30 procent preliminärskatt.

Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?

Övrigt/annat

Om jag har pensionsparat hos Swedbank och dom sen nåt år tagit bort det sparandet kan dom verkligen låsa dom pengarna? Sparandet var sådant att man inte fick ta ut dom förrän man blev 61 år men som sagt dom tog bort det för att det inte var lönande längre, för mycket skatt! 

När kan jag ta ut mina pensionspengar?

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt, oftast från 65 år och uppåt, andra måste du ansöka om. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut vid 65 års ålder kan du alltså behöva stoppa utbetalningen. När tjänstepensionen väl börjat betalas ut går den inte att stoppa.

En del tjänstepensioner kan du tidigast ta ut från 55 års ålder, om du jobbar inom staten så kan du tidigast ta ut tjänstepension från 61 års ålder. 

I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Oftast kan du inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när du väl har börjat få din tjänstepension utbetalad. 

Hur beskattas uttag av IPS?

För en person som saknar tjänstepension i sin anställning finns möjlighet att överväga ett privat pensionssparande, IPS. Sedan avdragsrätten försvann är individuellt pensionssparande inte fördelaktigt för en löntagare som har tjänstepension. Du som har avdragsgrundande inkomst av anställning och som helt saknar pensionsrätt i anställning har möjlighet att göra ett avdrag för insättningar. Läs mer på skatteverket.

Du väljer själv hur mycket du vill spara, hur ofta nya insättningar ska göras och vilka sparprodukter din IPS ska bestå av. Valen avgörs främst utifrån sparhorisonten, lämplig risk för dig och hur aktiv du planerar att vara. 

En fördel med individuellt pensionssparande är att du inte behöver göra något i deklarationen - detta sköts av den aktör som du har sparandet hos. 

Under sparandet betalar du ingen kapitalvinstskatt när du växlar mellan olika sparprodukter, istället får du betala en avkastningsskatt baserad på värdet av din IPS. 

Det är bara du som inte har någon tjänstepension i din anställning eller du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet som kan göra avdrag i deklarationen för de inbetalningar som görs till IPS-kontot. 

När är det bäst att ta ut IPS?

För en person som saknar tjänstepension i sin anställning finns möjlighet att överväga ett privat pensionssparande, IPS. Sedan avdragsrätten försvann är individuellt pensionssparande inte fördelaktigt för en löntagare som har tjänstepension. Du som har avdragsgrundande inkomst av anställning och som helt saknar pensionsrätt i anställning har möjlighet att göra ett avdrag för insättningar. Läs mer på skatteverket.

Du väljer själv hur mycket du vill spara, hur ofta nya insättningar ska göras och vilka sparprodukter din IPS ska bestå av. Valen avgörs främst utifrån sparhorisonten, lämplig risk för dig och hur aktiv du planerar att vara. 

En fördel med individuellt pensionssparande är att du inte behöver göra något i deklarationen - detta sköts av den aktör som du har sparandet hos. 

Under sparandet betalar du ingen kapitalvinstskatt när du växlar mellan olika sparprodukter, istället får du betala en avkastningsskatt baserad på värdet av din IPS. 

Det är bara du som inte har någon tjänstepension i din anställning eller du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet som kan göra avdrag i deklarationen för de inbetalningar som görs till IPS-kontot. 

Kan man ta ut pensionspengar innan pension?

Om ditt pensionssparbelopp i din pensionsförsäkring eller ditt pensionssparkonto IPS är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid om Skatteverket har lämnat sitt medgivande – dispens. Även ditt försäkringsföretag eller din bank ska lämna sitt godkännande. Med pensionssparbelopp menas det tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen eller kontobehållningen för pensionssparkontot. Om ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring behöver du också läsa fliken ”Ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring”.

Skatteverket kan bara ge ett medgivande om återköp av din pensionsförsäkring eller avslut av ditt pensionssparkonto IPS om något av följande villkor är uppfyllt:

Kan man ta ut alla pensionspengar?

Du måste ta ut minst 10 procent av tjänstepensionen och samtidigt gå ner procentuellt lika mycket i arbetstid. Du kan be om ändring av uttagsgraden (procent av tjänstepension och arbetstid) upp till tre gånger. Den sista blir alltid 100 procent.

Mellan varje nedtrappning ska det gå minst 12 månader. Skulle den sista nedtrappningen vara nära 65 års ålder, är det ok med kortare tidsperiod än 12 månader.

Exempel: Du kan till exempel vid 60 år, välja att ta ut 50 procent av tjänstepensionen fördelat under en tidsperiod på 10 år. Om du sedan väljer att gå i pension helt när du fyller 65 år, startar den andra och resterande delen på 50 procent av din tjänstepension. Du väljer vid den tidpunkten om den delen ska bli en livsvarig tjänstepension eller om du vill ha den utbetald på kortare tid. Kortaste tiden är fem års utbetalning.

Kan man flytta pengar från IPS till ISK?

Att flytta, dvs. överföra innehavet, från ett individuellt pensionssparande till ett investeringssparkonto går inte. Däremot kan du givetvis avsluta ett månadssparande till ett IPS och ersätta det med ett likadant månadssparande på ett ISK.

Vad är skillnaden mellan individuellt pensionssparande (IPS) och investeringssparkonto (ISK)?

Vilken pension kan man ta ut tidigare?

I den allmänna pensionen, som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten, finns inget som hindrar att du arbetar hur mycket du vill samtidigt som du är pensionär. Du kan också ångra dig. I båda fallen fyller du i formuläret där du ansöker om pension, men om du vill att pensionen ska upphöra kryssar du i "inget uttag”. Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att ansöka om din allmänna pension. 

Kolla på jobbet vad som gäller för din tjänstepension. I en del avtal kan det finnas bestämmelser som gör att du bara får jobba en begränsad del om du tar ut tjänstepensionen. Ibland kan du inte heller välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen. Det är hela eller inget som gäller. Tänk också på att om du börjar ta ut tjänstepensionen så kan du inte ändra dig och ta ut mindre pension senare.

När du jobbar vidare är det inte heller säkert att du får nya inbetalningar till din tjänstepension. Det finns åldersgränser som varierar mellan kollektivavtalen. I bland är det 65 år, ibland får du fortsatta inbetalningar även om du är äldre. Det går förstås också att avtala med arbetsgivaren om fortsatt inbetalning till tjänstepensionen. 

Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?

Det som kan vara bra att känna till är att skatten är högre på pension som du tar ut tidigare än 65 års ålder. Det beror på att personer över 65 år får ett högre grundavdrag än yngre pensionärer.

Skatten kan också bli onödigt hög om din arbetsinkomst och din pension tillsammans blir högre än gränsen för statlig skatt. För dig som är yngre än 65 år går den gränsen vid 43 600 kronor per månad före skatt, år 2020.   

Om du är eller skulle bli arbetslös innan 65 års ålder så minskas din dagpenning från A-kassan med beloppet för din pension.

Vad är individuellt pensionssparande?

Individuellt pensionssparande (IPS) är relevant om du är företagare eller anställd utan tjänstepension. Du får då göra avdrag för sparandet i inkomstdeklarationen. Som mest får du dra av 35 procent av lönen, men max tio prisbasbelopp.

Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?

En utbetalning från ett pensionssparande räknas som pension och är därmed skattepliktig. Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

Vad är IPS för pensionssparande?

IPS står för ”individuellt pensionssparande” och är ett konto för privat pensionssparande. Det innebär att du på egen hand sparar ihop till din framtida pension.

Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?

Ett pensionssparande i en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto IPS är ett bundet sparande. ... Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?

 • En utbetalning från ett pensionssparande räknas som pension och är därmed skattepliktig. Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

Vad är långsiktigt pensionssparande?

 • Om du är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare, men ändå vill spara privat till din framtida pension, finns det olika sätt att spara på. Två exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.

Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?

 • Ett pensionssparande i en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto IPS är ett bundet sparande. ... Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?

 • Utbetalningarna från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto IPS får tidigast börja göras från det du fyller 55 år och utbetalningstiden ska vara minst fem år. Huvudregeln är att du inte kan återköpa din pensionsförsäkring eller avsluta ditt pensionssparkonto IPS och få ut ditt pensionssparande i förtid.