:

Vem kan få omställningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan få omställningsstöd?
 2. Hur räknar man ut omställningsstöd?
 3. Är det skatt på omställningsstöd?
 4. Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?
 5. Kan arbetsgivaren neka omställningsstöd?
 6. Hur mycket kan man få i omställningsstöd?
 7. När kan man få omställningsstöd?
 8. Måste man betala tillbaka omställningsstöd?
 9. Kan man ta utdelning om man fått omställningsstöd?
 10. När kan man ansöka om omställningsstöd?
 11. Hur många har sökt omställningsstöd?
 12. Kan man plugga och få 80% av sin lön?
 13. Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?
 14. Är det svårt att få omställningsstöd?
 15. Får man jobba extra med omställningsstöd?

Vem kan få omställningsstöd?

 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
 • vara minst 27 år och maximalt 62 år.
 • ha jobbat minst 8 år de senaste 14 åren (arbetad tid i ett land inom EES, i Storbritannien och i Schweiz tillgodoräknas samt att upp till två år med föräldrapenning, sjukskrivning mm jämställs med arbete). 
 • arbetat minst 12 månader de senaste 24 månaderna i Sverige (arbetad tid i ett land inom EES, i Storbritannien och i Schweiz tillgodoräknas)
 • arbetet måste ha varit på minst halvtid (16 h/vecka).

Grunden är att du själv som anställd ska göra en bedömning av vilken utbildning som skulle leda till att du stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden. När du har kommit på det är följande steg bra att ta:

Hur räknar man ut omställningsstöd?

Det omställningsstöd som ett företag maximalt kan få ska räknas fram enligt en särskild beräkningsformel:

((nettoomsättningen för mars och april 2019 - nettoomsättningen för mars och april 2020) / nettoomsättningen för mars och april 2019) x 0,75

Omställningsstöd ges alltså med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019, multiplicerad med 0,75. Det innebär att andelen fasta kostnader som stöd kan ges med utgörs av 75 procent av det procentuella omsättningstappet multiplicerat med företagets fasta kostnader (9 § första stycket FOM).

Är det skatt på omställningsstöd?

Omställningsstöd finns för företag som har tappat mycket i omsättning på grund av corona under mars och april 2020. Sista dag för ansökan är den 31 augusti 2020. Stödet gäller för företag som är godkända för F-skatt, det vill säga även för enskilda firmor, samt stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet men som uppfyller kraven för att vara allmännyttiga.

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senast avslutade räkenskapsåret före mars 2020. Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?

none id="readability-page-1" class="page">

Omställningsstudiestödet är en del av den övergripande Trygghetsöverenskommelsen. Utöver det nya omställningsstudiestödet som betalas ut av CSN kan du också få kompletterande studiestöd från TRR, så att fler har möjlighet att studera med 80 procent av lönen.

Kan arbetsgivaren neka omställningsstöd?

none id="readability-page-1" class="page">

Omställningsstudiestödet är en del av den övergripande Trygghetsöverenskommelsen. Utöver det nya omställningsstudiestödet som betalas ut av CSN kan du också få kompletterande studiestöd från TRR, så att fler har möjlighet att studera med 80 procent av lönen.

Hur mycket kan man få i omställningsstöd?

I juni 2022 infördes ett nytt statligt omställningsstudiestöd till den som vill studera och som redan har ett jobb. Stödet ger dig möjlighet att studera mitt i karriären och få ekonomiskt stöd under tiden. Studiestödet kan vara upp till 80 procent av din lön (beroende på kollektivavtal och lön) i 44 veckor.

Möjligheten till omställnings­studiestöd är en del av den så kallade Trygghets­överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter.

När kan man få omställningsstöd?

En möjlig orsak till det höga söktrycket är, enligt Stefan Tärnhuvud, att du får 21 300 kronor i månaden med det nya stödet. Nästan dubbelt så mycket som det vanliga studiestödet, vilket ger nya möjligheter att plugga för den som har exempelvis familj och lån.

Årets ansökningar gäller studier under första halvan 2023. I april nästa år kan du söka för andra halvåret. Men det är smart att skicka in sin ansökan så fort man kan. CSN delar bara ut pengar så långt 2023 års pengapåse på 1,36 miljarder räcker, och ansökningarna hanteras i den tur de kommer in.

– Jag vill tipsa om att ta hjälp av sin omställningsorganisation med ansökan. Vi lägger stor vikt vid omställningsorganisationens bedömning när vi tar beslut.

Måste man betala tillbaka omställningsstöd?

Arbetsrätten behöver reformeras när arbetsmarknaden förändras. Arbetsgivare behöver flexibilitet för att våga växa och anställa, kunna ställa om i tuffa lägen. Vägen in i jobb behöver bli enklare för personer som står längre från arbetsmarknaden, t.ex. för unga som inte hunnit skaffa sig yrkeserfarenhet. Samtidigt behöver tryggheten för arbetstagare öka, t.ex. när det gäller arbetstidsmått och anställningsformer.

Kan man ta utdelning om man fått omställningsstöd?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

När kan man ansöka om omställningsstöd?

En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket (5 § LOM) och ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär (20 § FOM3). När ansökan senast ska ha inkommit till Skatteverket beror på vilken stödperiod ansökan avser (6 § första stycket 7 FOM3).

I bestämmelsen i 5 § första stycket 1–7 LOM beskrivs följande uppgifter som en ansökan ska innehålla (prop. 2019/2020:181 s. 40 f.):

 • nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för referensperioden
 • vad nedgången i nettoomsättning beror på
 • om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020
 • de fasta kostnader som ansökan avser,
 • ett revisorsintyg om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor
 • försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på
 • Annat statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på.

  Har företaget tagit emot annat statligt stöd för sådana kostnader som stödet ska beräknas på än stöd enligt förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag, kan företaget inte få stöd enligt denna förordning.

  Om företaget däremot fått eller kommer att få ett annat statligt stöd som endast avser stöd för förlorad omsättning, kan företaget fortfarande ha rätt till omställningsstöd. Är så fallet ska omställningsstödet minskas med det andra statliga stödet.

Ansökan ska också innehålla de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut (5 § första stycket 8 LOM). De övriga uppgifterna är följande:

Hur många har sökt omställningsstöd?

Det stora intresset kan förklaras av att det tidigare inte gått lika lätt för alla att finansiera sådana här studier.

– För många som är lite äldre, som kanske har familj och lån, så har det varit för stor påverkan ekonomiskt att börja studera med det vanliga studiemedlet. Nu när det här nya stödet har kommit så har en dörr öppnats, säger Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på CSN.

Stödet består av bidrag på upp till 80% av lönen, upp till ett maxbelopp, och lån. För heltidsstudier kan man få stöd som längst i 44 veckor.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Kan man plugga och få 80% av sin lön?

Den som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har rätt till det som kallas förstärkt studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 30 600 kronor i månaden, och 65 procent av löner upp till 66 800 kronor i månaden.

Sveriges Ingenjörer har tagit fram tre exempel på vad en ingenjör som har kollektivavtal kan få i studiebidrag, beroende på inkomst.

Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?

Här kan du läsa om villkoren och hur mycket du kan få i bidrag och lån. Du kan också se vad som gäller om du ska kombinera studier med arbete eller andra ersättningar.

Varför är det viktigt att kontakta sin omställningsorganisation? När kan jag ansöka? Vilka uppgifter behöver jag förbereda? Det kan du läsa om här. Du hittar även en checklista och en film om ansökan.

Är det svårt att få omställningsstöd?

– Du måste ha arbetat åtta år (96 månader) under de senaste 14 åren och minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbete ska ha varit din huvudsyssla, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan måste du ha arbetat.

– Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

– Du får tillgodoräkna dig arbetstid från året du fyllde 19 år.  Eftersom det krävs att du har arbetat åtta år kan du tidigast söka stöd när du har fyllt 27 år. Den övre åldersgränsen för omställningsstudiestödet är 62 år.  (Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 år till och med året du fyller 62 år). Omställningsstudielånet kan man ansöka om till och med det år man fyller 60.

– Det statliga omställningsstudiestödet motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som 2022 är 21 300 kronor per månad, före skatt. Detta stöd betalas ut av CSN.

– Den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som är anslutna till en trygghetsorganisation har också rätt till det som kallas kompletterande studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden. Detta stöd betalas ut av trygghetsorganisationerna.

Tabellen visar hur mycket studiebidrag du kan få beroende på månadslön – med och utan kompletterande omställningsstöd.

– Det beror på din inkomst som i sin tur avgör hur mycket bidrag du kan få. För 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.

Får man jobba extra med omställningsstöd?

”Jag tänkte jobba lite extra hos en annan arbetsgivare under semestern i sommar. Kan jag göra det utan att riskera min ordinarie anställning?”

– Tyvärr får du inte arbeta hos en annan arbetsgivare under din semester om inte din ordinarie arbetsgivare har godkänt det.

Anledningen är att du har lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och att du inte får försumma dina förpliktelser hos din ordinarie arbetsgivare. Om du arbetar hos en annan arbetsgivare under din semester kan det innebära att du inte får din viktiga återhämtning, vilket kan påverka din arbetsprestation hos din ordinarie arbetsgivare.