:

När kan man söka omställningsstöd för december 2021?

Innehållsförteckning:

 1. När kan man söka omställningsstöd för december 2021?
 2. Har jag rätt till omställningsstöd?
 3. Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?
 4. Är det skatt på omställningsstöd?
 5. När kan man ansöka om omställningsstöd?
 6. Måste man betala tillbaka omställningsstöd?
 7. När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?
 8. Hur vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?
 9. Hur många har sökt omställningsstöd?
 10. När får man omställningsstöd?
 11. Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?
 12. När får jag veta om jag får Omställningsstudiestöd?
 13. Kan man fortfarande söka Omställningsstudiestöd?
 14. Får man jobba extra med omställningsstöd?
 15. Hur många har sökt Omställningsstudiestöd 2023?

När kan man söka omställningsstöd för december 2021?

Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

Har jag rätt till omställningsstöd?

Att stå utan jobb är en tuff situation för de flesta. Men det finns hjälp att få och mycket att göra för att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget företag eller påbörja en utbildning. Omställningsfonden är ditt stöd under hela processen. Stödet ska öka dina möjligheter att få ett nytt arbete och utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Ansökan: du skickar själv in din ansökan till Omställningsfonden, det gör du längre ned på denna sida. 

Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?

Enligt tidigare beslut gäller reglerna om omställningsstöd till och med april.

Riksdagen har tidigare beslutat om finansieringen av omställningsstödet. Regeringen har nu beslutat om en ny förordning som innebär att omställningsstödet förlängs med perioderna maj–september 2021.

Är det skatt på omställningsstöd?

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Sedan kan du läsa om alla villkor genom att klicka på rubrikerna.

När kan man ansöka om omställningsstöd?

En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket (5 § LOM) och ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär (20 § FOM3). När ansökan senast ska ha inkommit till Skatteverket beror på vilken stödperiod ansökan avser (6 § första stycket 7 FOM3).

I bestämmelsen i 5 § första stycket 1–7 LOM beskrivs följande uppgifter som en ansökan ska innehålla (prop. 2019/2020:181 s. 40 f.):

 • nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för referensperioden
 • vad nedgången i nettoomsättning beror på
 • om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020
 • de fasta kostnader som ansökan avser,
 • ett revisorsintyg om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor
 • försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på
 • Annat statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på.

  Har företaget tagit emot annat statligt stöd för sådana kostnader som stödet ska beräknas på än stöd enligt förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag, kan företaget inte få stöd enligt denna förordning.

  Om företaget däremot fått eller kommer att få ett annat statligt stöd som endast avser stöd för förlorad omsättning, kan företaget fortfarande ha rätt till omställningsstöd. Är så fallet ska omställningsstödet minskas med det andra statliga stödet.

Ansökan ska också innehålla de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut (5 § första stycket 8 LOM). De övriga uppgifterna är följande:

Måste man betala tillbaka omställningsstöd?

Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?

Ja, även fast du är arbetslös går det bra att söka omställningsstudiestöd. Stödet är för både arbetssökande och anställda, dock måste du uppfylla alla villkor för att söka stödet. Läs mer på CSN:s sida.

Det betyder helt enkelt att det ska finnas ett behov av arbetskraft med den kompetensen som utbildningen ger dig. Kontakta din omställningsorganisation så hjälper de dig med yttrandet.

Hur vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Sedan kan du läsa om alla villkor genom att klicka på rubrikerna.

Hur många har sökt omställningsstöd?

Det stora intresset kan förklaras av att det tidigare inte gått lika lätt för alla att finansiera sådana här studier.

– För många som är lite äldre, som kanske har familj och lån, så har det varit för stor påverkan ekonomiskt att börja studera med det vanliga studiemedlet. Nu när det här nya stödet har kommit så har en dörr öppnats, säger Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på CSN.

Stödet består av bidrag på upp till 80% av lönen, upp till ett maxbelopp, och lån. För heltidsstudier kan man få stöd som längst i 44 veckor.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

När får man omställningsstöd?

– Du måste ha arbetat åtta år (96 månader) under de senaste 14 åren och minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbete ska ha varit din huvudsyssla, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan måste du ha arbetat.

– Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

– Du får tillgodoräkna dig arbetstid från året du fyllde 19 år.  Eftersom det krävs att du har arbetat åtta år kan du tidigast söka stöd när du har fyllt 27 år. Den övre åldersgränsen för omställningsstudiestödet är 62 år.  (Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 år till och med året du fyller 62 år). Omställningsstudielånet kan man ansöka om till och med det år man fyller 60.

– Det statliga omställningsstudiestödet motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som 2022 är 21 300 kronor per månad, före skatt. Detta stöd betalas ut av CSN.

– Den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som är anslutna till en trygghetsorganisation har också rätt till det som kallas kompletterande studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden. Detta stöd betalas ut av trygghetsorganisationerna.

Tabellen visar hur mycket studiebidrag du kan få beroende på månadslön – med och utan kompletterande omställningsstöd.

– Det beror på din inkomst som i sin tur avgör hur mycket bidrag du kan få. För 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.

Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?

– Du måste ha arbetat åtta år (96 månader) under de senaste 14 åren och minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbete ska ha varit din huvudsyssla, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan måste du ha arbetat.

– Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

– Du får tillgodoräkna dig arbetstid från året du fyllde 19 år.  Eftersom det krävs att du har arbetat åtta år kan du tidigast söka stöd när du har fyllt 27 år. Den övre åldersgränsen för omställningsstudiestödet är 62 år.  (Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 år till och med året du fyller 62 år). Omställningsstudielånet kan man ansöka om till och med det år man fyller 60.

– Det statliga omställningsstudiestödet motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som 2022 är 21 300 kronor per månad, före skatt. Detta stöd betalas ut av CSN.

– Den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som är anslutna till en trygghetsorganisation har också rätt till det som kallas kompletterande studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden. Detta stöd betalas ut av trygghetsorganisationerna.

Tabellen visar hur mycket studiebidrag du kan få beroende på månadslön – med och utan kompletterande omställningsstöd.

– Det beror på din inkomst som i sin tur avgör hur mycket bidrag du kan få. För 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.

När får jag veta om jag får Omställningsstudiestöd?

Stödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens eller växla spår i ditt yrkesliv. Syftet med det nya studiestödet är att genom utbildning stärka arbetstagares ställning på arbets­marknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet.

Kan man fortfarande söka Omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det har förhandlats fram av fack och arbetsgivare som en del av Trygghetsöverenskommelsen och syftet är att du ska kunna studera och öka din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du kan antingen vidareutveckla dig inom ditt område eller byta spår.

Får man jobba extra med omställningsstöd?

för utbildningar som startar hösten 2023 går att söka från CSN med start den 1 april. Om du söker till våren 2024 är 1 oktober första ansökningsdag. Ta kontakt med din i god tid innan så ökar dina chanser att få ansökan beviljad. Det underlättar även för CSN att snabbare fatta beslut om din ansökan*.

 • Ta kontakt med din omställningsorganisation. De kan ge studie- och karriärvägledning och hjälpa dig att hitta utbildningar som kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. De ger också en rekommendation (ett yttrande) till CSN om din ansökan om omställningsstudiestöd.
 • Ansök om omställningsstudiestöd hos CSN. Om din arbetsplats omfattas av ansöker du också om ett kompletterande studiestöd hos din omställningsorganisation.
 • Hur många har sökt Omställningsstudiestöd 2023?

  Fördelningar görs efter kön, ålder, sektor (privat eller offentlig), utbildningsnivå och skolform. Dessutom visas de 20 vanligaste skolorna respektive utbildningarna som de som sökt om omställningsstudiestöd har blivit beviljade till.

  Statistik om omställningsstudiestödet på CSN:s webbplats., Öppna i nytt fönster