:

När kommer Omställningsstödet?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer Omställningsstödet?
 2. Vem kan få omställningsstöd?
 3. Är det skatt på omställningsstöd?
 4. Är det svårt att få omställningsstöd?
 5. Kan arbetsgivaren neka omställningsstöd?
 6. Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?
 7. När får jag veta om jag får Omställningsstudiestöd?
 8. Måste man betala tillbaka omställningsstöd?
 9. Hur mycket kan man få i omställningsstöd?
 10. När får man veta om man får Omställningsstudiestöd?
 11. Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?
 12. Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?
 13. Får man jobba extra med omställningsstöd?

När kommer Omställningsstödet?

Det går inte längre att ansöka om omställningsstöd eller omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag.

Skatteverket kan inte längre bevilja och betala ut ytterligare omställningsstöd för stödperioderna mars 2020 till och med februari 2022.

Skatteverket kan inte heller längre bevilja och besluta om omställningsstöd för särskilt drabbade företag för perioderna juni 2020 till och med september 2021.

Skatteverket kan dock fortfarande betala ut stöd i följande fall:

Vem kan få omställningsstöd?

Tidigare har CSN uppgett att handläggningstiderna är minst 10-12 veckor men nu uppger Stefan Tärnhuvud att de kommer att bli ännu längre.

– Det beror på att det rör sig om så pass stora volymer ansökningar. Hur mycket längre handläggningstiderna kommer att bli är svårt att säga i dagsläget. Men i och med att varje utredning är individuell och att det rör sig om ett omfattande och komplext regelverk kring stödet och att det är många krav som den sökande ska uppfylla, så tar det tid.

Somliga sökande kommer inte att få besked förrän terminen redan har börjat, enligt Stefan Tärnhuvud.

Är det skatt på omställningsstöd?

Omställningsstöd finns för företag som har tappat mycket i omsättning på grund av corona under mars och april 2020. Sista dag för ansökan är den 31 augusti 2020. Stödet gäller för företag som är godkända för F-skatt, det vill säga även för enskilda firmor, samt stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet men som uppfyller kraven för att vara allmännyttiga.

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senast avslutade räkenskapsåret före mars 2020. Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Är det svårt att få omställningsstöd?

Det nya omställningsstudiestödet har frysts inne för vissa grupper på grund av en utdragen upphandlingstvist. Den långa väntetiden gör att många drar tillbaka sina ansökningar, skriver Arbetsvärlden.

Publicerad: 7 mar 2023, 16:45

Kan arbetsgivaren neka omställningsstöd?

Att vara tjänstledig innebär att du är ledig utan lön eller annan betalning från din arbetsgivare. Som huvudregel tjänar du inte in rätt till semesterlön när du är tjänstledig.

Enligt har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (så kallad kvalificeringstid).

Vad du vill studera väljer du själv. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men utbildningen ska ha viss planmässighet (alltså inga självstudier). Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är. Du har inte rätt att ensidigt förändra ledighetstiden eller byta ut studierna till andra än de du har fått godkänt från arbetsgivaren.

Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?

En möjlig orsak till det höga söktrycket är, enligt Stefan Tärnhuvud, att du får 21 300 kronor i månaden med det nya stödet. Nästan dubbelt så mycket som det vanliga studiestödet, vilket ger nya möjligheter att plugga för den som har exempelvis familj och lån.

Årets ansökningar gäller studier under första halvan 2023. I april nästa år kan du söka för andra halvåret. Men det är smart att skicka in sin ansökan så fort man kan. CSN delar bara ut pengar så långt 2023 års pengapåse på 1,36 miljarder räcker, och ansökningarna hanteras i den tur de kommer in.

– Jag vill tipsa om att ta hjälp av sin omställningsorganisation med ansökan. Vi lägger stor vikt vid omställningsorganisationens bedömning när vi tar beslut.

När får jag veta om jag får Omställningsstudiestöd?

Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

Måste man betala tillbaka omställningsstöd?

Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

Hur mycket kan man få i omställningsstöd?

för utbildningar som startar hösten 2023 går att söka från CSN med start den 1 april. Om du söker till våren 2024 är 1 oktober första ansökningsdag. Ta kontakt med din i god tid innan så ökar dina chanser att få ansökan beviljad. Det underlättar även för CSN att snabbare fatta beslut om din ansökan*.

 • Ta kontakt med din omställningsorganisation. De kan ge studie- och karriärvägledning och hjälpa dig att hitta utbildningar som kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. De ger också en rekommendation (ett yttrande) till CSN om din ansökan om omställningsstudiestöd.
 • Ansök om omställningsstudiestöd hos CSN. Om din arbetsplats omfattas av ansöker du också om ett kompletterande studiestöd hos din omställningsorganisation.
 • När får man veta om man får Omställningsstudiestöd?

  Det är väldigt svårt att uppskatta hur lång väntetiden på beslut blir. Vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid, men du behöver räkna med att det tar flera månader från det att du ansöker tills du får ett besked. En del kommer hinna få sitt besked innan studiestarten, men många kommer inte att få det.

  Det var många som sökte direkt när ansöknings­omgången öppnade; den 1 april kom det in 11 000 ansökningar och CSN håller fortfarande på att handlägga ansökningar från det datumet.

  Vi beklagar att vi inte kan ge närmare besked om handläggnings­tiden än så. Vi förstår att det ställer till problem för dig som ska studera.

  Du får räkna med att väntetiden kommer att vara minst lika lång som den är nu. Du kan alltså inte förvänta dig att få besked innan studiestarten och får vara beredd på att det kan ta många månader innan ditt beslut kommer.

  Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?

  Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

  Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

  Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

  För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Sedan kan du läsa om alla villkor genom att klicka på rubrikerna.

  Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?

  för utbildningar som startar hösten 2023 går att söka från CSN med start den 1 april. Om du söker till våren 2024 är 1 oktober första ansökningsdag. Ta kontakt med din i god tid innan så ökar dina chanser att få ansökan beviljad. Det underlättar även för CSN att snabbare fatta beslut om din ansökan*.

 • Ta kontakt med din omställningsorganisation. De kan ge studie- och karriärvägledning och hjälpa dig att hitta utbildningar som kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. De ger också en rekommendation (ett yttrande) till CSN om din ansökan om omställningsstudiestöd.
 • Ansök om omställningsstudiestöd hos CSN. Om din arbetsplats omfattas av ansöker du också om ett kompletterande studiestöd hos din omställningsorganisation.
 • Får man jobba extra med omställningsstöd?

  – Du måste ha arbetat åtta år (96 månader) under de senaste 14 åren och minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbete ska ha varit din huvudsyssla, i genomsnitt minst 16 timmar i veckan måste du ha arbetat.

  – Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.

  – Du får tillgodoräkna dig arbetstid från året du fyllde 19 år.  Eftersom det krävs att du har arbetat åtta år kan du tidigast söka stöd när du har fyllt 27 år. Den övre åldersgränsen för omställningsstudiestödet är 62 år.  (Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 år till och med året du fyller 62 år). Omställningsstudielånet kan man ansöka om till och med det år man fyller 60.

  – Det statliga omställningsstudiestödet motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som 2022 är 21 300 kronor per månad, före skatt. Detta stöd betalas ut av CSN.

  – Den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som är anslutna till en trygghetsorganisation har också rätt till det som kallas kompletterande studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 32 542 kronor i månaden, och 65 procent av lönen upp till 66 800 kronor i månaden. Detta stöd betalas ut av trygghetsorganisationerna.

  Tabellen visar hur mycket studiebidrag du kan få beroende på månadslön – med och utan kompletterande omställningsstöd.

  – Det beror på din inkomst som i sin tur avgör hur mycket bidrag du kan få. För 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.