:

Vilka utgifter är fasta?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka utgifter är fasta?
 2. Är personalkostnader fasta eller rörliga?
 3. Är drivmedel en fast kostnad?
 4. Vad är fast kostnad per styck?
 5. Vad räknas som att fasta?
 6. Hur räknar man ut fasta kostnader?
 7. Vad är fasta utgifter och rörliga utgifter?
 8. När får man ersättning för drivmedel?
 9. Vad kostar det att köra en mil med bil?
 10. Hur räknar man ut RK?
 11. Hur räknar man ut Styckkostnaden?
 12. Hur många timmar räknas som fasta?
 13. Vilka får fasta?
 14. Vad ingår i rörlig kostnad?
 15. Vad ingår i den totala kostnaden?

Vilka utgifter är fasta?

Fasta kostnader är kostnader som, på relativt kort sikt, inte påverkas av om företaget säljer fler eller färre enheter. Detta gäller total fast kostnad. Fast kostnad per enhet förändras proportionellt med produktionsvolymen.

Resonemanget kring fasta kostnader är något förenklat. I praktiken är inga kostnader helt fasta och försäljningssvolymen begränsas ju som bekant av olika orsaker som företaget inte helt lätt kan kontrollera, t ex begränsad efterfrågan på marknaden. För att producera och sälja ytterligare 5 000 enheter är det sannolikt så att företaget i fråga måste skaffa större lokaler, köpa in fler maskiner och anställa mer fast avlönad personal. De totala fasta kostnaderna visar sig då snarare som halvfasta.

Är personalkostnader fasta eller rörliga?

Om du ställer upp en kalkyl på vad det kostar att ha en bil inser du ganska snart att det är många fler utgifter än bara bränsle och försäkring.

Vi kommer strax att visa exempel på vad ett bilägande kostar, men först behövs ett par förklaringar.‍

Är drivmedel en fast kostnad?

Till fasta kostnader räknas t.ex. hyra, försäkring, avskrivning på anläggningstillgångar och fastighetsskatt. Den uppräkning av fasta kostnader som finns i förordningen om omställningsstöd är uttömmande.

Ett företag har rätt till omställningsstöd för en viss del av sina fasta kostnader för mars–april 2020 om villkoren i 4 § FOM är uppfyllda (se Grundläggande förutsättningar för rätt till stöd). För att underlätta för de företag som ansöker om omställningsstödet har en uttömmande uppräkning gjorts i förordningen av vilka kostnader som ska anses utgöra fasta kostnader (10 § FOM).

Vad är fast kostnad per styck?

Resultatplanering  Hur ska jag ta betalt för min produkt/tjänst?  Vilken vinst vill jag ha?  nollpunktsvolym, resultat vid försäljningspris,  Ökning av pris med 15%, hur mycket högre blir intäkterna?  Reklamsatsning, fasta kostnader?  Sänka priset för att få upp volymen?  Hur påverkar en volymökning resultatet?  Hur mycket mer måste jag sälja för att nå visst mål?  Jobba på att förändra vår kostnadsstruktur?

Kostnader  Känsliga kostnader för förändringar i företagets verksamhetsvolym  fasta och rörliga kostnader.  Rörlig kostnader  förändras kontinuerligt efter verksamhetsvolymen.  Fasta kostnader  oförändrad beroende av verksamhetsvolym.

Vad räknas som att fasta?

Till fasta kostnader räknas t.ex. hyra, försäkring, avskrivning på anläggningstillgångar och fastighetsskatt. Den uppräkning av fasta kostnader som finns i förordningen om omställningsstöd är uttömmande.

Ett företag har rätt till omställningsstöd för en viss del av sina fasta kostnader för mars–april 2020 om villkoren i 4 § FOM är uppfyllda (se Grundläggande förutsättningar för rätt till stöd). För att underlätta för de företag som ansöker om omställningsstödet har en uttömmande uppräkning gjorts i förordningen av vilka kostnader som ska anses utgöra fasta kostnader (10 § FOM).

Hur räknar man ut fasta kostnader?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Vad är fasta utgifter och rörliga utgifter?

Fasta kostnader är kostnader som, på relativt kort sikt, inte påverkas av om företaget säljer fler eller färre enheter. Detta gäller total fast kostnad. Fast kostnad per enhet förändras proportionellt med produktionsvolymen.

Resonemanget kring fasta kostnader är något förenklat. I praktiken är inga kostnader helt fasta och försäljningssvolymen begränsas ju som bekant av olika orsaker som företaget inte helt lätt kan kontrollera, t ex begränsad efterfrågan på marknaden. För att producera och sälja ytterligare 5 000 enheter är det sannolikt så att företaget i fråga måste skaffa större lokaler, köpa in fler maskiner och anställa mer fast avlönad personal. De totala fasta kostnaderna visar sig då snarare som halvfasta.

När får man ersättning för drivmedel?

Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för dina resekostnader behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning enligt schablon. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.

Vad kostar det att köra en mil med bil?

Om du ställer upp en kalkyl på vad det kostar att ha en bil inser du ganska snart att det är många fler utgifter än bara bränsle och försäkring.

Vi kommer strax att visa exempel på vad ett bilägande kostar, men först behövs ett par förklaringar.‍

Hur räknar man ut RK?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Hur räknar man ut Styckkostnaden?

Styckkostnaden har två delar, dels den som beror på de fasta kostnaderna och dels den som beror på de rörliga kostnaderna. Styckkostnaden är inte samma kostnad som marginalkostnaden. Medan styckkostnaden innehåller alla utgifter för produktionen utslagen på antalet producerade enheter så innehåller marginalkostnaden endast den ytterligare kostnad som produktionen av en vara medför. Detta kallas också kostnaden på marginalen.

För företag gäller det att fortsätta producera så länge som marginalkostnaden överstiger den rörliga styckkostnaden, men omedelbart lägga ned produktionen då marginalkostnaden understiger denna. Anledningen är att produktionen, då marginalkostnaden överstiger den rörliga styckkostnaden, ger inkomster som täcker de rörliga styckkostnaderna samt täcker en del av de fasta kostnaderna.

Hur många timmar räknas som fasta?

 • Få ut mer av din fasta med rätt kost
 • Vad är periodisk fasta?
 • Hur klarar man av att fasta?
 • Vilken typ av fasta är bäst?
 • När är fasta bra för mig?
 • Måste jag fasta varje dag?
 • Så lyckas du med din fasta
 • Tips för att komma igång
 • Vad menas med kalorirestriktion?
 • Hur bryter jag bäst fastan?
 • Vad är totalfasta?
 • Vad kan man äta under fastan?
 • Vad menas med blå zoner?
 • Fastehärmande 5-dagars kur med Food Pharmacy

Om det sista du äter innan du kliver på fastan är en buffé av pizza och bakverk finns det en risk att du utsätter dina goda bakterier för svält. Om du däremot har fått i dig mer näringsrik mat full av fibrer får cellerna chansen att återhämta sig, växa och föröka sig.

Vet du inte vad du ska laga? Upptäck våra näringsrika recept.

I folkmun är periodisk fasta och korttidsfasta samma sak. Det innebär enkelt beskrivet att du fastar x antal timmar om dygnet, där det enda du dricker är vatten samt att du har ätfönster resten av tiden på dygnet. Vanliga metoder för periodisk fasta är 16:8 (fasta 16 h, ätfönster 8 h) eller 18:6 (fasta 18 h, ätfönster 6 h).

Forskningen skiljer på periodisk fasta och intermittent fasta, där den fasta vi beskrivit ovan egentligen faller under intermittent. Men för att inte röra till det kommer vi att använda oss av begreppen periodisk fasta och korttidsfasta, det är så vi säger i vardagligt tal.

Vilka får fasta?

Följande saker ogiltigförklarar fastan:

• Att äta eller dricka. • Samlag. • Att ljuga om Gud och/eller Hans sändebud (välsignelser och fred vare med honom och hans familj). • Att sänka ner hela huvudet i vatten. • Att avsiktlig inandas rök. • Att förbli i tillståndet av janabah (orent tillstånd på grund av sädesutsöndring) till gryning. • Onanering. • Att ta injektioner som leder till att vätska med näring når magsäcken. • Att avsiktligen kräkas. • Att avsiktligt dra ett objekt genom halsen eller genom en annan naturlig öppning i kroppen. • Resa en sträcka längre en åtta farasikh (motsvarar 44,352 km).

Vad ingår i rörlig kostnad?

En rörlig kostnad är en kostnadspost som förändras (dvs ökar eller minskar) i förhållande till företagets försäljning.

Om försäljningen ökar, kommer också en rörlig kostnad att öka, och tvärtom.

Vad ingår i den totala kostnaden?

Naturligtvis påverkas de flesta fasta kostnader vid större volymförändringar. 

Man brukar skilja på tre olika typer av rörliga kostnader: