:

Vad gäller vid fusion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid fusion?
 2. Varför sker fusion?
 3. Var sker fusion?
 4. Vad händer efter fusion?
 5. Hur görs en fusion?
 6. Vem beslutar om fusion?
 7. Vad menas med fusion och fission?
 8. Är fusion bra?
 9. Vad är nackdelar med fusion?
 10. Finns det några nackdelar med fusion?
 11. Vad händer med avtal vid en fusion?
 12. Är fusion säkert?
 13. Är fusion farligare än fission?
 14. Vad frigörs vid fission?
 15. Är fusion miljövänligt?

Vad gäller vid fusion?

Om man har bokslut vid årsskiftet är det en fördel att få fusionen avslutad innan dess eftersom man slipper upprätta en årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret (fram till fusionsdagen). Redovisningen i dotterbolaget överförs och redovisas istället i moderbolaget.

En fusion är ett sätt att avveckla ett aktiebolag. Det går lite snabbare att genomföra jämfört med en likvidation som tar cirka sju månader. Det finns olika typer av fusioner men fusion av helägt dotterbolag är den mest förekommande.Fusion av helägt dotterbolag innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation. Vid upplösningen övergår dotterbolagets tillgångar och skulder till moderbolaget.

Varför sker fusion?

ITER byggs i dag i södra Frankrike och så här långt har 530 företag och 70 forsknings- och utvecklingsorganisationer varit inblandade genom Fusion for energy (F4E), EU:s kontor för ITER. EU är den viktigaste finansiären och står för närmare hälften av budgeten men Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Ryssland och USA står också bakom projektet. 

– ITER, som betyder ”vägen” på latin, är nästa stora milstolpe på vägen till fusionsenergi. Tusentals forskare, ingenjörer, företag och politiker från alla deltagande länder har varit inblandade. Det här är ett projekt som för samman hälften av jordens befolkning och 80 procent av jordens BNP, säger Johannes Schwemmer, generaldirektör för F4E.  

Projektet började planeras i mitten av 80-talet och 2010 startade byggarbetet. Totalt har F4E genomfört upphandlingar för fem miljarder euro, men överraskande få har gått till svenska aktörer. Sverige som har en stor vana av att jobba med teknik och anläggningskonstruktion, vilket inte minst har bevisats genom arbetet med forskningsanläggningen ESS utanför Lund, har alla möjligheter att öka sitt engagemang i ITER. Hittills har svenska aktörer bara vunnit 2,5 procent av kontrakten och endast 0,1 % av kontraktsvärdet, och det beror till stor del på att få har deltagit i upphandlingarna.  

Var sker fusion?

Atomkerner består af nukleoner, som er bundet til hinanden af den stærke kernekraft. Bindingsenergien er den energi som skal til for at skille en kernes nukleoner ad, svarende til den energi som frisættes når man samler nukleoner til en kerne. Ifølge Einsteins masse-energi-ækvivalensprincip er en atomkerne derfor lettere end summen af sine bestanddele. Bindingsenergien per nukleon er størst for middelstore kerner. Ved sammensmeltning af små kerner kan man altså øge bindingsenergien per nukleon og frisætte energi.

For at overvinde den elektrostatiske frastødning mellem protonerne i de reagerende kerner skal temperaturen være høj, typisk af størrelsesorden 1 million Kelvin. I stor skala foregår opvarmningen vha. elektromagnetiske felter. Til specielle anvendelser kan sonofusion og fusion udløst af pyroelektriske krystaller vise sig at være en farbar vej. Forsøg på at udvikle kold fusion er indtil videre slået fejl.

Fusionsprocesser ligger bl.a. til grund for Solens energiudstråling. Den energiudviklende kernereaktion er sammensmeltningen af fire hydrogenkerner til en heliumkerne:

Vad händer efter fusion?

Det är styrelsen i moderbolaget och dotterbolaget, eller dotterbolagen, som beslutar om fusion och upprättar en gemensam plan med villkoren för fusionen. När aktieägarna godkänner den gemensamma fusionsplanen blir den gällande.

Fusionsplanen ska alltid granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor och kravet gäller samtliga bolag som deltar i fusionen oavsett om de har en vald revisor eller inte.

Hur görs en fusion?

Ett bolag som berörs av en fusion måste upprätta en handling som kallas gemensam fusionsplan och som innehåller åtminstone följande uppgifter:

 • Namn och säte för de deltagande bolagen och det bolag som bildas genom fusionen.
 • Utbytesförhållande och villkor för de värdepapper som lämnas i utbyte (t.ex. hur många av det övertagande bolagets aktier som ska erbjudas aktieägarna i de överlåtande bolagen) och beloppet för en eventuell kontantersättning.
 • Sannolika effekter för de anställda.
 • Från vilken tidpunkt de värdepapper som lämnas i utbyte ger rätt till utdelning (i det övertagande bolaget).
 • Det nya bolagets bolagsordning.
 • Arrangemang för arbetstagarnas representation i det nya bolagets styrelse (i förekommande fall).
 • Information om hur de tillgångar och skulder som överförs till det nya bolaget har värderats.

Fusionsplanen måste offentliggöras minst en månad före de bolagsstämmor som ska fatta beslut om fusionen.

Fusionsplanen ska antingen läggas ut på de deltagande bolagens webbplatser eller på en särskild webbplats för företagskoncentrationer i de berörda EU-länderna.

Vem beslutar om fusion?

Om man har bokslut vid årsskiftet är det en fördel att få fusionen avslutad innan dess eftersom man slipper upprätta en årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret (fram till fusionsdagen). Redovisningen i dotterbolaget överförs och redovisas istället i moderbolaget.

En fusion är ett sätt att avveckla ett aktiebolag. Det går lite snabbare att genomföra jämfört med en likvidation som tar cirka sju månader. Det finns olika typer av fusioner men fusion av helägt dotterbolag är den mest förekommande.Fusion av helägt dotterbolag innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation. Vid upplösningen övergår dotterbolagets tillgångar och skulder till moderbolaget.

Vad menas med fusion och fission?

All of the energy we produce comes from basic chemical and physical processes.

That’s mostly been accomplished throughout history by burning carbon-based material like wood, coal and gas—or by harnessing power from the sun, wind, and water.

Är fusion bra?

If you are an individual Nordstrom customer, and you believe this is a mistake, contact our Customer Service at 1.888.282.6060

To keep our site secure, we don’t allow unidentified, automated traffic. If you’d like access to our data via automation, apply to join the Nordstrom Affiliate Network!

Vad är nackdelar med fusion?

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Fusion är det som händer i solen och alla andra stjärnor hela tiden, väte blir till helium och stora mängder energi frigörs. Energin når vår jord, värmer oss och skapar väder, får saker att växa och ger oss ljus. Om man kan tämja solen, skapa en liten sol här på jorden vore de flesta energiproblemen lösta. Det här arbetet handlar om hur fusion fungerar, hur reaktorn som används i nuläget ser ut och en hel del mer…

Jag tyckte att fusion var roligt att jobba om, det var intressant och kändes viktigt och konkret. Det jag läste om finns, det används och behövs för vår framtida energiförsörjning

Finns det några nackdelar med fusion?

Kärnfusion är den process som ger solen och stjärnorna deras energi. I kärnfusion, två lätta atomkärnor — eller atomer som inte har elektroner – smash tillsammans i plasma. Denna kollision bildar en större nucleus, omvandling av ärendet till energi. Medan kärnfusion kan teoretiskt vara en säker och miljövänlig energikälla, enligt US Department of Energy, innebär utvecklingen av Kärn-fusion power teknik flera utmaningar.

Fusion är en lovande energikälla, enligt US Department of Energy, har storskaliga kärnfusion tekniker ännu inte utvecklat eller noggrant testade. Forskningsanläggningar är dyra eftersom de flesta fusionsforskning är inriktad på plasma, en överhettad gas som måste innehöll och hettas upp till temperaturer mer än 100 miljoner grader. Enligt amerikanska ITER, kommer att tillräckliga forskningsresurser kosta $1 till $10 miljarder.

Vad händer med avtal vid en fusion?

Eftersom fusioner och förvärv liknar varandra så är processerna runt M&A-affärer generellt ganska likartade. Vanligen kan tre faser identifieras; pre-merger, merger och post-merger. De hänvisar i angiven ordning till delarna i händelseförloppet av att bolagen slås samman – innan, under och efter.

Är fusion säkert?

I Frankrike är den gigantiska experimentreaktorn ITER snart färdigställd. Där ska forskare från 35 olika länder försöka skapa ett fungerande fusionskraftverk, finansierat med skattepengar från de deltagande länderna, som sen ska leda vidare till byggande av fusionskraftverk som börjar producera elektricitet.

När den står färdig 2025 är målet att generera 500 megawatt genom att under några minuter hetta upp plasma till 150 miljoner grader. I de temperaturerna kommer väteatomer genomgå fusion och krocka med varandra vilket skapar enorma mängder energi.

Är fusion farligare än fission?

ITER byggs i dag i södra Frankrike och så här långt har 530 företag och 70 forsknings- och utvecklingsorganisationer varit inblandade genom Fusion for energy (F4E), EU:s kontor för ITER. EU är den viktigaste finansiären och står för närmare hälften av budgeten men Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Ryssland och USA står också bakom projektet. 

– ITER, som betyder ”vägen” på latin, är nästa stora milstolpe på vägen till fusionsenergi. Tusentals forskare, ingenjörer, företag och politiker från alla deltagande länder har varit inblandade. Det här är ett projekt som för samman hälften av jordens befolkning och 80 procent av jordens BNP, säger Johannes Schwemmer, generaldirektör för F4E.  

Projektet började planeras i mitten av 80-talet och 2010 startade byggarbetet. Totalt har F4E genomfört upphandlingar för fem miljarder euro, men överraskande få har gått till svenska aktörer. Sverige som har en stor vana av att jobba med teknik och anläggningskonstruktion, vilket inte minst har bevisats genom arbetet med forskningsanläggningen ESS utanför Lund, har alla möjligheter att öka sitt engagemang i ITER. Hittills har svenska aktörer bara vunnit 2,5 procent av kontrakten och endast 0,1 % av kontraktsvärdet, och det beror till stor del på att få har deltagit i upphandlingarna.  

Vad frigörs vid fission?

… och nu svänger hon in på upploppet ohotad. Hon kommer att vinna guuuld!! Du! Jag har tänkt på en grej. - Vadå? - Kolla på det periodiska systemet. Kvicksilver har atomnummer 80, så det har 80 protoner i kärnan.

Guld har 79 protoner i atomkärnan. Okej? Borde man inte kunna göra guld av kvicksilver, om man tog bort en proton från varje kärna? Va? Skulle man ta det där grå giftet och göra guld av det?

Är fusion miljövänligt?

Frågan ställdes 2021-10-28 av Pablo, 35 år.

Frågan om ifall värmekällor skulle kunna bidra till global uppvärming har kommit upp vid flera tillfällen förut. Även om det iofs. är sant att värmeproduktion från energikällor som fission och fusion (och även fossila bränslen) i en viss mån gör jorden varmare, så är detta en försumbar term i sammanhanget.