:

Hur beräknar man lösöre vid bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beräknar man lösöre vid bouppteckning?
 2. Hur mycket är lösöre värt?
 3. Hur värderar man ett bohag?
 4. Vad är ett normalt bohag värt?
 5. Hur värderar man lösöre i ett dödsbo?
 6. Hur delar man upp lösöre?
 7. Vad utgör lösöre?
 8. Får man sälja lösöre innan bouppteckning?
 9. Är kläder lösöre?
 10. Hur värdera lösöre i dödsbo?
 11. Är kontanter lösöre?
 12. Hur värderar man lösöre vid bodelning?
 13. Är garderober lösöre?
 14. Vad är inte lösöre?
 15. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Hur beräknar man lösöre vid bouppteckning?

När någon avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Man kan säga att bouppteckningen är en sammanfattning av hur den avlidnes ekonomi såg ut – med både tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även tydligt framgå vem som ska ärva eventuella tillgångar från den avlidne. 

Både den avlidnes tillgångar och skulder ska finnas med i bouppteckningen. Det kan vara mer än vad man tänker på vid en första anblick. Om du vill läsa mer detaljerat om vad bouppteckningen i sin helhet ska innehålla kan du klicka här.

Hur mycket är lösöre värt?

När någon avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Man kan säga att bouppteckningen är en sammanfattning av hur den avlidnes ekonomi såg ut – med både tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även tydligt framgå vem som ska ärva eventuella tillgångar från den avlidne. 

Både den avlidnes tillgångar och skulder ska finnas med i bouppteckningen. Det kan vara mer än vad man tänker på vid en första anblick. Om du vill läsa mer detaljerat om vad bouppteckningen i sin helhet ska innehålla kan du klicka här.

Hur värderar man ett bohag?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller värderingen av bohag så finns det ingen direkt lag som utgör hur denna beräkning skall ske. Man brukar dock använda sig av det nuvarande marknadsvärdet på bohaget, det vill säga det pris liknande produkter kostar i andra hand ute på marknaden. Denna metod kan i vissa fall komma att kännas orättvis då det blir mycket dyrare att införskaffa sig nytt bohag i förhållande till att behålla det gamla, trots att det är relativt nyinköpt. Man brukar då istället använda sig av det så kallade bruksvärdet. Bruksvärdet är tanken att det ska spegla användarens behov av bohaget och det är således högre än marknadsvärdet, men inte fullt lika dyrt som nypris. Det är svårt att ge någon exakt definition kring de exakta värdena, utan ni som ska genomgå bodelning får helt enkelt avtala fritt om detta.

Vad är ett normalt bohag värt?

Lösöre är saker du har i din bostad eller i ditt fritidshus. Det är möbler, kläder, smycken, böcker, husgeråd, elektronik och konst – sådant som du normalt sett tar med dig när du flyttar. 

Hur värderar man lösöre i ett dödsbo?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Hur delar man upp lösöre?

Sist i den här artikeln finns exempel på hur arvskiften kan se ut.

I ett enmansdödsbo görs inget arvskifte. Där är det ju bara en person, den enda dödsbodelägaren, som ärver allt. Då är det viktigt att föra över tillgångarna på arvingen, ansöka om lagfart, avsluta bankkonton och registrera om värdepapper på arvingen. Annars ser man det som om dödsboet finns kvar som en egen juridisk person som ska deklarera sina inkomster varje år. Den registrerade bouppteckningen används som underlag för att göra överföringen av tillgångarna.

Vad utgör lösöre?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom indelas i fast egendom och lös egendom. Fast egendom är jord, se 1 kap. 1 § jordabalken (JB). Det finns ingen uttrycklig definition av vad som avses med lös egendom. Lös egendom kan endast definieras negativt, dvs allt som inte är fast egendom är lös egendom. Lösöre är en typ av lös egendom, och utgörs av lösa saker som man kan ha i sin besittning (alltså lösa fysiska föremål) som t.ex. möbler, bilar, båtar. Exempel på lös egendom, som inte är lösöre är skuldebrev, värdepapper och byggnad på annans mark.

Får man sälja lösöre innan bouppteckning?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

Är kläder lösöre?

Enkelt förklarat är lösöre allt som inte ”sitter fast” i din bostad, det vill säga saker du normalt skulle ta med dig vid en flytt. Exempel på lösöre kan vara kläder, möbler, husgeråd, konst, elektronik och allmänna personliga tillhörigheter.

När du tecknar din hemförsäkring brukar försäkringsbolaget erbjuda olika nivåer av lösöreförsäkring. Det kan vara allt från 100 000 kr till 1 miljon kronor eller mer.

1 miljon kronor kan låta som mycket pengar, men om du räknar ihop alla dina ägodelar så märker du att du snabbt kommer upp i höga belopp. Det är lätt att underskatta hur många älskade maskiner du har i köket, hur många plagg du har i garderoben, att du köpt en ny cykel eller symaskin. Trots trenden om en minimalistisk livsstil blir det ofta rätt många prylar hemma.

TIPS! Bor du stort kan du behöva höja beloppet ytterligare.

Hur värdera lösöre i dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Hej! Jag undrar om det finns "schablonvärde" eller annan typ av generell "giude" som används för att bedömma lösöre vid bouppteckning? Änkan bor kvar i villan. Jag har förstått att värdet ska uppskattas till beräknat värde vid ex försäljning typ second hand. Jag har också förstått att värdet sätts väldigt lågt. Har fått besked att tom så lågt som 5000 för 1/2 hemmet (10000 totalt). Lösöret är gammalt och det finns inget värdefullt och det är en vanlig villa där ett par i 75 årsåldern bott i en liten ort på landet. Finns det något schablonvärde som jag kan använda mig av, ex X :- per rum eller dylikt. Tack på förhand!  

Är kontanter lösöre?

Lösöre är fysiska och lätt flyttbara saker du har i ditt hem såsom möbler, elektronik, kläder och konst med mera. Normalt räknas inte saker som sitter fast i väggar och fasad som lösöre. Pengar, värdepapper och olika slags rättigheter räknas heller inte som lösöre.

En bra utgångspunkt kan vara att saker som är lätt flyttbara = lösöre. Kyl, frys, ugn eller en tung värmepanna räknas inte som lösöre.

Har du något som du är osäker på om det ska räknas som lösöre eller inte är det alltid bra att kontakta ditt försäkringsbolag för att få deras bedömning. Du kan även ändra värdet i din försäkring i efterhand vilket dessutom är bra att göra med jämna mellanrum. Kanske har du köpt eller fått något som är extra värdefullt eller så har du sålt något som gör att ditt lösöre numer är mindre.

Det kan vara lätt att tro att lösöre och lös egendom är samma sak men det finns en viktig skillnad:

Lös egendom omfattar allt som ingår i begreppet lösöre samt pengar, värdepapper och rättigheter av olika slag.  

Hur värderar man lösöre vid bodelning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Är garderober lösöre?

Vill du ta med dig badrumsskåpet när du flyttar? Det kan du – om det står skrivet i köpekontraktet och fastighetsmäklarens objektbeskrivning. Annars är det i regel försent …Det säljaren ser som personliga tillhörigheter kan vara samma saker som köparen tror följer med huset. Lär dig rätt tillvägagångssätt för att undgå konflikter. Läs först det här och sedan hjälper din fastighetsmäklare dig med resten!

I Jordabalken finns bestämmelser som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad. Det som inte omfattas av Jordabalkens regler betraktas som lös egendom och ingår inte i försäljningen, såvida man inte avtalat om detta. Det finns en gråzon mellan fast och lös egendom. För att undvika konflikter är det lämpligt att frågorna regleras skriftligt i köpekontraktet med tillhörande objektbeskrivning. Sådana skriftliga förbehåll och avtal om fastighets- och byggnadstillbehör gäller alltid före Jordabalkens regler som inte är tvingande.

Vad är inte lösöre?

Lösöre är saker du har i din bostad eller i ditt fritidshus. Det är möbler, kläder, smycken, böcker, husgeråd, elektronik och konst – sådant som du normalt sett tar med dig när du flyttar. 

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion: