:

Vad är nackdelar med svartjobb?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är nackdelar med svartjobb?
 2. Vilka risker finns det med att jobba svart?
 3. Är det straffbart att anlita svart arbetskraft?
 4. Vad innebär det att jobba svart?
 5. Vad händer om ett företag jobbar svart?
 6. Hur kan antalet svartjobb minska?
 7. Vad ska man göra om någon jobbar svart?
 8. Vad kostar svart arbetskraft?
 9. Kan man jobba svart i Sverige?
 10. Hur mycket kostar svartarbete?
 11. Är det olagligt att betala svart?
 12. När räknas det som svartjobb?
 13. Vad kan hända om jag jobbar svart?
 14. Hur minskar man svartjobb?
 15. Hur kan man minska svartjobb?

Vad är nackdelar med svartjobb?

Publicerad i Upsala Nya Tidning 13 november

Alla förlorar på svartjobb. Fusket är negativt för individer, seriösa företagares konkurrenskraft, arbetsmiljön och för samhället i stort. Personer som arbetar svart förlorar samhällets skyddsnät. Samhället i sin tur går miste om cirka 65 – 70 miljarder kronor varje år i uteblivna skatteintäkter. Samtidigt drabbas seriösa företag eftersom de har svårt att konkurrera med företag som anlitar arbetskraft svart. För första gången tar nu en rad fackförbund, näringslivsorganisationer och myndigheter tillsammans ett krafttag mot svartarbete.  

Vilka risker finns det med att jobba svart?

Genom att jobba svart förlorar du många av dina rättigheter som ett vitt jobb innebär. Om du jobbar svart saknar du ett riktigt anställningsbevis, verkliga arbetsrättigheter och löneskydd.

Är det straffbart att anlita svart arbetskraft?

Över 200 tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen lämnades till Fair Play bygg förra året. Det är en ökning med 45 procent sedan 2017. Svart arbetskraft är den vanligaste brottsmisstanken. – Det är mycket svartarbete i branschen, säger Peringvar Östblom på Fair Play Bygg.

Sedan starten 2016 har antalet tips som kommit in till Fair Play Bygg, Stockholms Byggmästareförenings och Byggnads Stockholm–Gotlands gemensamma projekt för att samla information om och stävja misstänkt kriminalitet i branschen ökat med 93 procent. Jämfört med 2017 är ökningen 45 procent. 82 av de tips som lämnades in förra året har lämnats vidare till myndigheter som Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Vad innebär det att jobba svart?

 • Barnflicka#Svartanställningar
 • Informell sektor
 • Organiserad brottslighet
 • Organiserad brottslighet i Sverige
 • Penningtvätt
 • Skattefusk
 • Skattebrott (Svarta pengar)
 • Svarta pengar
 • Svarttaxi

Vad händer om ett företag jobbar svart?

Svartjobb är när du arbetar utan att betala skatt på de pengar som du tjänar. Om du är anställd så betyder det också att din arbetsgivare inte betalar några avgifter för dig. Det kan kännas lockande med mer pengar i fickan men svartjobb är kriminellt. Att ta emot ”svarta pengar” kan medföra stora konsekvenser för resten av livet.

Hur kan antalet svartjobb minska?

Rut och rot har betytt mycket för att minska svartjobben. I en ny rapport föreslås ett generellt avdrag för hushållstjänster för att slippa administration och gränsdragningsproblem. ”Det vore mycket enklare både för företag och privatpersoner och det skulle ge fler vita jobb i dessa sektorer, säger Lars Jagrén.

Vart tredje företag har drabbats av konkurrens från företag som är kriminella. Det handlar i hög grad om skattebrott men det kan också vara företag som bryter mot arbetsmiljölagar, eller som inte hanterar livsmedel enligt regelverket. Det visar Svenskt Näringslivs rapport Konkurrensen med den svarta sektorn – ett stort problem för företagen och samhällsekonomin.

Vad ska man göra om någon jobbar svart?

Kan jag göra en anonym anmälan om misstänkt svartjobb till a-kassan? frågar ”Tacksam för svar”.

Detta är en fråga som är jättejobbig för mig att skicka in, men jag mår ­dåligt av vad jag bevittnar.

Vad kostar svart arbetskraft?

Ett vanligt tillvägagångssätt från oseriösa företagare är att dölja svartarbete med hjälp av bluffakturor som ofta säljs vidare i flera led. Många redovisar inte heller alla sina intäkter i bokföringen och kan på så sätt frigöra pengar till svarta löner.

Ofta börjar Skatteverket sina granskningar efter tips från allmänheten. Enligt myndigheten stöter man ofta på kopplingar till annan organiserad brottslighet som narkotikahandel och trafficking.

Kan man jobba svart i Sverige?

Att arbeta svart är olagligt. Arbetsgivaren betalar inga sociala avgifter för dig och du betalar ingen skatt på din inkomst.

Det innebär att Skatteverket kan kräva dig på pengarna du inte betalat in i skatt. Du riskerar också att bli polisanmäld.

Hur mycket kostar svartarbete?

Trots flera lagändringar, rot- och rutavdragen och kassaregisterlagen – som minskat svarta affärer mellan företag och vanliga skattebetalare – är summan ungefär densamma i dag enligt Pia Bergman, Skatteverkets nationella samordnare mot organiserad ekonomisk brottslighet.

– Det har vart fall inte blivit mindre. Det är min bedömning utifrån samtal med branschen, branschens företrädare, de fackliga företrädarna och de tips vi får in.

Är det olagligt att betala svart?

Att arbeta svart är olagligt. Arbetsgivaren betalar inga sociala avgifter för dig och du betalar ingen skatt på din inkomst.

Det innebär att Skatteverket kan kräva dig på pengarna du inte betalat in i skatt. Du riskerar också att bli polisanmäld.

När räknas det som svartjobb?

 • Barnflicka#Svartanställningar
 • Informell sektor
 • Organiserad brottslighet
 • Organiserad brottslighet i Sverige
 • Penningtvätt
 • Skattefusk
 • Skattebrott (Svarta pengar)
 • Svarta pengar
 • Svarttaxi

Vad kan hända om jag jobbar svart?

Du som jobbar svart

Om du ska anlita någon för arbete i ditt hem kan du använda Skatteverkets e-tjänst Hämta företagsinformation för att kontrollera företaget. Du kan bland annat få veta om det är godkänt för F-skatt, registrerat för moms och registrerat som arbetsgivare. Du kan ringa Kronofogden på telefon 0771-73 73 00 för att få veta om företaget har skulder.

Hur minskar man svartjobb?

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Björn Rundström

Tillhandahållare av innehåll: Fastighetsnytt Förlags AB, 105 16 Stockholm, org. nr 556326-8837.

Hur kan man minska svartjobb?

Ett vanligt tillvägagångssätt från oseriösa företagare är att dölja svartarbete med hjälp av bluffakturor som ofta säljs vidare i flera led. Många redovisar inte heller alla sina intäkter i bokföringen och kan på så sätt frigöra pengar till svarta löner.

Ofta börjar Skatteverket sina granskningar efter tips från allmänheten. Enligt myndigheten stöter man ofta på kopplingar till annan organiserad brottslighet som narkotikahandel och trafficking.