:

Vad står JV för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad står JV för?
 2. Hur fungerar ett joint venture?
 3. Vad betyder RKF?
 4. Vad är gemensamt styrda företag?
 5. Har hunden två?
 6. Vilken grupp är Terrier?
 7. Kan två företag äga varandra?
 8. Kan man ha två företag?
 9. Har hundar minne?
 10. Får hundar sällskap av varandra?
 11. Vilken hundras är den friskaste?
 12. Vilka raser ingår i grupp 9?
 13. Vad menas med 3 12 regeln?
 14. Kan en delägare få sparken?
 15. Får man ha sitt företag hemma?
 16. Are JV companies legal in India?
 17. What is the difference between CJV and EJV?
 18. What is the difference between a JV and an Indian partner?
 19. Does a JV have to pay taxes?

Vad står JV för?

När någon väljer att investera i ett joint venture är syftet detsamma som med fonder, att sprida riskerna. I stället för att investera i en befintlig fond investerar man flera gemensamt i ett bolag, i värdepapper eller guld. Dessutom, i skillnad till en fondinvestering, kan man då man investerar i ett joint venture välja om man vill delta i styrningen av bolaget eller inte. Det är vanligt att företag går in i ett joint venture är när de vill nå ett mål tillsammans. Sony -Eriksson är ett exempel på två företag som samarbetar på detta sätt för att utveckla mobiltelefoner tillsammans.

Man kan välja huruvida man investerar i ett joint venture som finansiär eller som passiv ägare. Den passiva ägaren investerar precis såsom fondspararen investerar i en fond. Den lite mer aktive investorn går in i ett joint venture och tar över rodret i det bolag man valt. Sedan underhåller man sin investering i ett antal mer eller mindre aktiva investeringsbeslut under en längre tid, innan man – förhoppningsvis – avvecklar allt till en viss vinst.

Hur fungerar ett joint venture?

Termen joint venture är vedertagen såväl internationellt som nationellt. Exempel på synonyma svenska termer är samriskföretag, samarbetsbolag, konsortier och gemensamt företag. Ett joint venture kan drivas i olika civilrättsliga former som t.ex. enkelt bolag, handelsbolag, aktiebolag.

Gemensamt för alla joint venture är att två eller flera samägare är bundna av ett avtal om samarbete och att samägarna gemensamt genom avtal utövar det bestämmande inflytandet (BFNAR 2012:1 punkt 15.1–15.3 respektive IFRS 11 punkt 5).

K1-regelverken innehåller inga specifika regler för redovisning av joint ventures.

Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K1-regelverken.

Vad betyder RKF?

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!

Vad är gemensamt styrda företag?

SFS nr: 1995:1554 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1995-12-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1028 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Har hunden två?

Förutsatt att man har en hund som tycker om andra hundars sällskap finns många fördelar med ytterligare en hund i familjen. Två hundar kan hålla varandra sällskap vilket gör att det blir mindre ensamtid, även om sällskapet av en annan hund inte kan ersätta sällskapet av en människa. Möjligheten att leka och kommunicera med ett annat djur av samma art ska inte heller underskattas.

Något som kan vara både en fördel och en nackdel med att ha flera hundar är att de har en tendens att ta efter varandra. Har du en hund som uppför sig väl är sannolikheten att en ny hund snappar upp uppskattade beteenden stor. Men på samma sätt får du räkna med att en ny hund härmar också mindre uppskattade beteenden.

Vilken grupp är Terrier?

Det är inga problem att sälja olika varor och tjänster i samma enskilda firma. Du kan sälja allt mellan himmel och jord (som är lagligt givetvis) i din enskilda firma. Anledningen till att du inte behöver, och inte får, dela upp din enskilda firma i olika bolag är för att den företagsformen är kopplat till ditt privata personnummer. Allt du säljer hamnar alltså under ditt personnummer. Sedan kan du kalla dina olika verksamheter för olika saker och marknadsföra dom som t.ex. "Momsens.se" och göra speciella fakturor från "Momsens" gentemot kund och sedan kalla dig för "Mr Eurodisco Translation Service" och sälja översättningar under det varumärket, men all försäljning registreras med ditt personnummer som organisationsnummer.

Kan två företag äga varandra?

Med fåmansföretag avses enligt 56 kap. 2 § IL ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där något av följande villkor uppfylls:

 • Fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 % av rösterna för samtliga andelar i företaget.
 • Näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och där en fysisk person – genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt – har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan förfoga över dess resultat.
 • Kan man ha två företag?

  Det är inga problem att sälja olika varor och tjänster i samma enskilda firma. Du kan sälja allt mellan himmel och jord (som är lagligt givetvis) i din enskilda firma. Anledningen till att du inte behöver, och inte får, dela upp din enskilda firma i olika bolag är för att den företagsformen är kopplat till ditt privata personnummer. Allt du säljer hamnar alltså under ditt personnummer. Sedan kan du kalla dina olika verksamheter för olika saker och marknadsföra dom som t.ex. "Momsens.se" och göra speciella fakturor från "Momsens" gentemot kund och sedan kalla dig för "Mr Eurodisco Translation Service" och sälja översättningar under det varumärket, men all försäljning registreras med ditt personnummer som organisationsnummer.

  Har hundar minne?

  Det finns många falska myter förknippade med la memoria av hundarna. Visst har vi hört alla slags teorier; eftersom de inte kan behålla data förrän de har en betydande långvarig minneskapacitet. Detta är ett av de ämnen som väcker mest intresse bland älskare av dessa djur. Därför erbjuder vi lite information om det.

  Får hundar sällskap av varandra?

  Alla hundar behöver daglig motion och ska vara utomhus varje dag. Du bör rasta din hund minst var 6:e timme dagtid. Valpar och äldre hundar bör du rasta oftare.

  Om din hund är i en rastgård hela dagen ska du rasta den på en annan plats för att den ska få komma utanför rastgården åtminstone 1 gång per dag.

  Det är viktigt att du sköter om hundens päls så det inte blir tovor. Du ska också sköta hundens tänder så den inte får tandsten eller får ont i munnen. Du måste även klippa klorna så de inte blir för långa.

  Valpar ska vara tillsammans med tiken i en trygg och lugn miljö. Det utrymme som tiken och valparna minst ska ha kan du se under rubriken Boxar och rum för hundar. Du får inte skilja hundvalparna från tiken, annat än tillfälligt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, och inte förrän de är 8 veckor.

  Om du behöver leverera en valp lite innan den är 8 veckor ska du försäkra dig om att den är redo att skiljas från sin mamma. Det innebär att

  • en veterinär ska göra en hälsobedömning av valpen före leveransen och göra bedömningen att valpen är redo att lämna sin mamma
  • valpen helt har övergått till att äta fast föda
  • valpen visar med sitt beteende att den är redo att skiljas från tiken.

  Vilken hundras är den friskaste?

  Vi frågade de två stora försäkringsbolagen för hundar, Sveland och Agria djurförsäkringar, om vilka de ansåg vara våra friskaste hundraser.

  Enligt Sveland djurförsäkringar är det följande raser. Coton de tuléar, dansk-svensk gårdshund, finsk lapphund, jack russell terrier, japansk spets, norsk älghund grå och shiba inu.

  Vilka raser ingår i grupp 9?

  • Lämplig som vakthund, Livlig, Jakthund, Klarar kyla...

  • Stor, Långt hår, Svart, Orange / Mahagoni röd, Vit...

  • Hälsosam, Lekfull, Aktiv, Lätt att träna...

  • Stor, Kort hår, Svart, Orange / Mahagoni röd, Blå / Silver...

  • Lätt att träna, Intelligent, Lekfull, Livlig...

  • Medium, Långt hår, Svart, Orange / Mahagoni röd

  • Jakthund, Spårhund, Aktiv, Barnvänlig...

  • Medium, Kort hår, Krämfärgad, Vit, Fawn (ljust gråbrun)...

  • Lätt att träna, Barnvänlig, Lekfull, Kattvänlig...

  • Medium, Långt hår, Svart, Blå / Silver, Brun / Chokladbrun

  • Barnvänlig, Lämplig som familjehund, Klarar kyla, Assistanshund...

  • Stor, Långt hår, Svart

  • Barnvänlig, Lägenhetshund, Lämplig som första hund, Hälsosam...

  • Liten, Långt hår, Vit

  Vad menas med 3 12 regeln?

  3:12-reglerna styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

  Delägare i fåmansaktiebolag i vilket ägaren eller närstående till denne är verksamma.

  Som delägare i fåmansaktiebolag har du varje år möjlighet att ta en utdelning till låg beskattning (20%) upp till ett visst gränsbelopp. Skattesatsen och gränsbeloppet gäller också om du säljer dina aktier i bolaget med vinst.

  Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet – förenklingsregeln och huvudregeln. Du som delägare har möjlighet att styra vilken regel som ska användas vid beräkningen.

  Du får endast använda förenklingsregeln för ett bolag även om du är delägare i flera.

  Kan en delägare få sparken?

  Fråga: Jag har problem med en anställd som kränker och sexuellt trakasserar andra anställda. Kan jag säga upp hen på grund av personliga skäl eller avskeda hen?

  Svar från juristen: Om någon anställd kränker eller trakasserar annan anställd är det en misskötsamhet, men det krävs att arbetsgivaren vidtar en hel del åtgärder innan en uppsägning alternativt ett avskedande. Arbetsgivare bör alltid kontakta en jurist som är duktig på arbetsrätt innan en uppsägning på grund av personliga skäl eller ett avskedande eftersom det är krångligt och kan leda till höga skadestånd om det blir fel. 

  Får man ha sitt företag hemma?

  Hejsan,

  Vi är två som kör ett AB tillsammans. Kontoret har vi i ett dedikerat rum i min kollegas hus där jag och min kollega sitter varje dag. Skatteverkets regler säger att ersättningen är 4000 kr/år för kontor hemma.

  Are JV companies legal in India?

  • JV companies are the preferred form of corporate investment but there are no separate laws for joint ventures. Companies which are incorporated in India are treated on par as domestic companies. The above two parties subscribe to the shares of the JV company in agreed proportion, in cash, and start a new business.

  What is the difference between CJV and EJV?

  • The CJVs may have a limited structure or unlimited – therefore, there are two versions. The limited-liability version is similar to the EJVs in status of permissions – the foreign investor provides the majority of funds and technology and the Chinese party provides land, buildings, equipment, etc.

  What is the difference between a JV and an Indian partner?

  • It is expected that in a JV, the foreign partner supplies technical collaboration and the pricing includes the foreign exchange component, while the Indian partner makes available the factory or building site and locally made machinery and product parts.

  Does a JV have to pay taxes?

  • As the JV is a separate entity, it will pay taxes as any other business or corporation does. However, if it chooses to operate as an LLC, its profits and losses would pass through to the owners’ personal tax returns, as with any other LLC. The JV agreement will spell out how profits or losses are taxed.