:

Hur moms ska bokföras faktureringsmetoden?

Innehållsförteckning:

 1. Hur moms ska bokföras faktureringsmetoden?
 2. Har jag Kontantmetod eller Fakturametod?
 3. Vad innebär faktureringsmetoden vid momsredovisning?
 4. Vad är bäst faktureringsmetoden eller Bokslutsmetoden?
 5. Hur bokför man enligt Fakturametoden?
 6. Måste man redovisa moms på faktura?
 7. När måste man använda Fakturametoden?
 8. Vad är skillnaden mellan kontantmetoden och Fakturametoden?
 9. När måste man bokföra enligt faktureringsmetoden?
 10. Hur gör man en momsredovisning?
 11. När får man ha Bokslutsmetoden?
 12. När får man ha kontantmetoden?
 13. Vad menas med faktureringsmetoden?
 14. Vad är skillnad mellan Fakturametoden och kontantmetoden?
 15. När ska man fakturera utan moms?

Hur moms ska bokföras faktureringsmetoden?

Denna metod innebär att du bokför varje kund och leverantörsfaktura två gånger. Första gången blir när du får fakturan – den bokförs då på fakturadatumet. Nästa gång du bokför fakturan är när den blir betald. I denna metod använder man sig vanligtvis av reskontror som är en sidordnad bokföring där man håller koll på sina kunder och leverantörsfakturor. Tänk på att du inte kan byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång valt faktureringsmetoden.

Har jag Kontantmetod eller Fakturametod?

Det enklaste sättet att ta reda på vilken bokföringsmetod (redovisningsmetod) du har är att logga in hos Verksamt.se. Gå till Mina sidor → Företag och gå in på det företag du vill se bokföringsmetod för.

Vad innebär faktureringsmetoden vid momsredovisning?

Det innebär att du bokför på ett mer korrekt sätt ur ett redovisningsperspektiv. Här är det fakturadatum som styr i vilken period moms, kostnader och intäkter hör hemma. 

Kort svar på vad som gäller för momsen i praktiken: Du har rätt att bokföra momsen i den period det är (dagens datum) när du får en leverantörsfaktura med posten eller det datum du verkligen skapar fakturan till kund. Du kan alltså bokföra en sent inkommen faktura i februari även om fakturadatum är i januari. Momsen blir då redovisad för februari och inte januari och detta är alltså helt ok. Punkt slut.

När du skapar en faktura till kund så är det fakturadatumet du skriver på fakturan som anger när intäkten skapas i ditt bolag. Du får alltså en intäkt så fort du har bokfört din faktura och fakturerat kund. På samma sätt är det med leverantörsfakturor. Du bokför fakturan och det är fakturadatum som styr i vilken period utgiften uppkommer vilket ofta är samma period som kostnaden uppkommer i din bokföring. Men en kostnad är en periodiserad utgift som uppstår när något förbrukas. Därför kan kostnader för t.ex. hyra behöva periodiseras så att en kostnad bokförs varje månad under det kommande kvartalet som fakturan avser. Men momsen tas i den period fakturadatum anger. Detta gäller så långt det är möjligt.

Vad är bäst faktureringsmetoden eller Bokslutsmetoden?

Den frågan är förmodligen den viktigaste av allihop när det kommer till hur ditt företag ska sköta och bedriva sin bokföring. Vilket du väljer är helt och hållet upp till dig själv, men man brukar säga att kontantmetoden är något enklare att förstå sig på och bokföra enligt. Blir företaget tillräckligt stort så har du dock inget annat val än faktureringsmetoden, så om du har stora planer kanske det kan vara värt att börja i den änden ändå.

Kontantmetoden innebär att du ska bokföra företagets transaktioner snarare än fakturor. Inkomster bokförs när inbetalning sker och utgifter ska bokföras i samband med att utbetalningarna görs.

Hur bokför man enligt Fakturametoden?

I den här guiden går vi igenom hur du laddar upp underlag och bokför en försäljning/inkomst enligt fakturametoden. Du vet väl att du kan skapa fakturor i Bokio? Då hanteras bokföringen automatiskt och du kan samla allt på ett och samma ställe. Läs mer här om fakturering i Bokio.

Knappen Ladda upp hittar du alltid högst uppe i vänstermenyn. Genom att klicka på pilen bredvid får du upp flera alternativ. Välj Ladda upp underlag om du vill ladda upp kvittot, fakturan eller annat underlag som du vill bokföra. Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt. 

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

När du laddar upp ett underlag kan du välja att bokföra direkt, alternativt vänta till senare tillfälle. Allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört hittar du på sidan Saker att göra i vänstermenyn.

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ; Kvitto eller utgift, inkomst, leverantörsfaktura och annat.

En inkomst är en ersättning från en försäljning. Beroende på om kunden har mottagit ett kvitto och betalat direkt eller om försäljningen skett på faktura så hanteras detta olika när du använder fakturametoden.

Måste man redovisa moms på faktura?

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

När måste man använda Fakturametoden?

Samtidigt som du bokför utgifterna eller inkomsterna ska du även bokföra momsen. Då uppstår frågan när utgifterna eller inkomsterna ska bokföras.

Vid kontant försäljning, dvs när betalningen och affärshändelsen inträffar samtidigt, är det enkelt att avgöra när transaktionen ska bokföras. Det blir litet mer problematiskt vid försäljning mot faktura.

Vad är skillnaden mellan kontantmetoden och Fakturametoden?

Om ditt företag tillämpar faktureringsmetoden bokförs fakturor i två olika steg. Steg ett är att boka fakturan som en kundfordran/leverantörsskuld samma datum som du skickar eller erhåller den. I samband med det bokförs även försäljning/inköp och moms på samma datum och verifikat. På så sätt hålls bokföringen uppdaterad och du kan enkelt få dagsaktuell information om hur stora fordringar eller skulder ditt bolag har. Steg två är att boka bort fordran eller skulden mot ditt bankkonto i samband med att betalningen genomförs.

Exempel – Bokföra kundfaktura med faktureringsmetodenDen 25/9 skapar och skickar du en kundfaktura på 12 500 kr inklusive moms med 30 dagars betalningsvillkor. På fakturadatumet görs följande bokning:

När måste man bokföra enligt faktureringsmetoden?

Samtidigt som du bokför utgifterna eller inkomsterna ska du även bokföra momsen. Då uppstår frågan när utgifterna eller inkomsterna ska bokföras.

Vid kontant försäljning, dvs när betalningen och affärshändelsen inträffar samtidigt, är det enkelt att avgöra när transaktionen ska bokföras. Det blir litet mer problematiskt vid försäljning mot faktura.

Hur gör man en momsredovisning?

Hur ska man göra när man ska deklarera sin moms för företaget till Skatteverket. Bra att ha är BankID och att du har registrerat dig själv som deklarationsombud på ditt bolag så att du kan deklarera din moms och få reda på vad du ska betala in till Skatteverket. Här går jag igenom grundligt vad du behöver förbereda innan du går in på Skatteverkets hemsida för att göra deklarationen. Skriv ut Resultat och balansräkning och ha de som underlag när du deklarerar och kontrollräkna så att din moms på försäljning är 25% för då kommer allt att gå så mycket lättare när du ska deklarera.

När får man ha Bokslutsmetoden?

Kontantmetoden, som även kallas bokslutsmetoden, är en av två bokföringsmetoder som används. Denna metod innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när in- och utbetalningarna inträffar, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld.

Kontantmetoden tillämpas ofta av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Andra som använder denna bokföringsmetod är verksamheter som inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår och/eller där omsättningen inte uppgår till något större belopp.

När får man ha kontantmetoden?

Om du använder kontantmetoden grundbokför du inte fakturorna när du skickar dem till kunden. Fakturorna bokförs först när de betalas. Vid räkenskapsårets slut måste dock samtliga då obetalda fakturor sättas upp i en förteckning och bokföras. För att du hela tiden ska ha en god överblick över obetalda fakturor bör betalda och obetalda fakturor förvaras var för sig, sorterade i datum-, nummer- eller bokstavsordning.

Kontantmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr. Företag med mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning är tvungna att använda den andra bokföringsmetoden som kallas för faktureringsmetoden. Med faktureringsmetoden bokför du alla affärshändelser löpande, t ex kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. När företaget bokför enligt faktureringsmetoden ger redovisningen en bättre bild av företagets ställning och resultat löpande under året än om företaget bokför enligt kontantmetoden. 

Vad menas med faktureringsmetoden?

Faktureringsmetoden är något som bokförs vid två tillfällen, detta gäller varje enskild faktura. Först bokförs fakturan och offentliggörs av leverantören och därefter bokförs fakturan när den sedan ska betalas in.

Denna metod används allra mest och oftast när det gäller större företag. Kontantmetoden, den andra bokföringsmetoden, är betydligt vanligare hos mindre företag. Man kan när som helst, med hjälp av Skatteverket, skifta sin faktureringsmetod från att tillhöra kontantmetoden till att istället bli en del av faktureringsmetoden. Något man dock bör ha koll på är man inte kan gå från faktureringsmetoden till kontantmetoden, som gäller om man tidigare har registrerat sig för det förstnämnda.

Vad är skillnad mellan Fakturametoden och kontantmetoden?

Kontantmetoden, som även kallas bokslutsmetoden, är en av två bokföringsmetoder som används. Denna metod innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när in- och utbetalningarna inträffar, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld.

Kontantmetoden tillämpas ofta av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Andra som använder denna bokföringsmetod är verksamheter som inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår och/eller där omsättningen inte uppgår till något större belopp.

När ska man fakturera utan moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

 Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.