:

Vad innebär det att vara bokföringsskyldig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att vara bokföringsskyldig?
 2. Vem som är bokföringsskyldig?
 3. När är man inte bokföringsskyldig?
 4. Vem sköter bokföring i ett företag?
 5. Måste man bokföra i enskild firma?
 6. Vad är ett bokföringsbrott?
 7. Måste man göra bokslut enskild firma?
 8. Får man bokföra gamla kvitton?
 9. Kan man bokföra utan kvitto?
 10. Vad är straffet för bokföringsbrott?
 11. Kan man sköta bokföringen själv?
 12. Kan man göra bokslut själv enskild firma?
 13. Vad händer om man glömmer bokföra?
 14. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 15. Hur ofta ska man bokföra enskild firma?

Vad innebär det att vara bokföringsskyldig?

2022-02-24

Enligt svensk bokföringslag har vi något som heter bokföringsskyldighet. Det innebär att man som företagare måste ha en ordnad bokföring. Vad det är, vilka som innefattas och vem som är ansvarig berättar vi allt om här!

Vem som är bokföringsskyldig?

SFS nr: 1999:1078 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1999-12-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:669 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om    - kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.),    - räkenskapsår (3 kap.),    - bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.),    - löpande bokföring och verifikationer (5 kap.),    - hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.),    - arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.),    - utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt    - överklagande (9 kap.).

När är man inte bokföringsskyldig?

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vem sköter bokföring i ett företag?

På denna sida hittar du fullt av hjälp hur du bokför i företaget.

Frågar man småföretagare och de som nyligen startat eget företag vad deras största problem och oro är så är det just bokföringen som ofta dyker upp. Det tar tid från den vanliga verksamheten och det är ju genom den som man drar in sina pengar.

Måste man bokföra i enskild firma?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Vad är ett bokföringsbrott?

Ett bokföringsbrott sker när du som är bokföringsskyldig försummar din skyldighet att bokföra och det leder till att din verksamhets ekonomiska ställning och händelseförlopp inte går att följa eller bedöma. Med andra ord går det inte att följa hur ditt företags resultat utvecklas eller i vilken ordning olika ekonomiska händelser sker.

Måste man göra bokslut enskild firma?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Får man bokföra gamla kvitton?

Prenumerera

Jag har upptäckt en bunt kvitton som gäller kontantinköp till företaget under tidigare månader under året, men till betydande belopp.

Kan man bokföra utan kvitto?

Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader ifall Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

Vad är straffet för bokföringsbrott?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Kan man sköta bokföringen själv?

Att välja bokföringsprogram kan upplevas som en djungel och det är inte alltid så lätt att veta vad du behöver. För en del kanske bokföring är nytt och då blir det extra svårt att veta vilket bokföringsprogram som passar just dig. Men viktigt att veta är att du som driver företag alltid måste bokföra dina bankhändelser – antingen bokföra själv eller via en redovisningsbyrå.

Kan man göra bokslut själv enskild firma?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Vad händer om man glömmer bokföra?

Många nystartade företagare vet ofta inte vilka avdrag man kan eller får göra, vilket kan leda till att man redovisar fel kostnader – något som i sin tur kan leda till problem med Skatteverket. I de flesta fall sker misstagen mest på grund av okunnighet och det finns ofta missuppfattningar kring vad som faktiskt är avdragsgillt. På Skatteverkets hemsida finns ett avdragslexikon som kan vara bra att läsa inför deklarationen. Men du gör klokast i att ta hjälp av en rådgivare som har bra kunskap om vad som gäller.

Kostnader som krävs för att du ska kunna bedriva din verksamhet är som huvudregel avdragsgilla. Som nyföretagare däremot är det lätt hänt att glömma bort att bokföra kostnader, vilket i sin tur kan innebära att du då också glömmer att göra avdrag för dem i deklarationen. Det här ställer krav på att du har ordning och reda på din bokföring – antingen själv eller med hjälp av en rådgivare. Och se till att bokföra allt – för även om kostnaderna är små och obetydliga blir det med tiden ofta stora summor! 

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

Att jämföra priser mellan redovisningsbyråer baserat endast på enskilda tjänster kan ge en begränsad bild av vad det faktiskt kostar att använda en viss byrå. Detta beror på att varje byrå har olika strategier för att balansera sina priser på olika tjänster. En byrå kan erbjuda låga priser på momsredovisning men högre priser på löpande bokföring. Detta innebär att man ska titta på totalpriset för alla tjänster som erbjuds, inte bara priset på enskilda tjänster.

En viktig faktor att ta hänsyn till när man jämför priser mellan olika redovisningsbyråer är om byrån är digitaliserad. Byråer som använder sig av digitala lösningar för sina tjänster kan ofta erbjuda lägre priser än mer traditionella byråer. Detta beror på att digitala verktyg och system kan göra processerna mer effektiva och kostnadseffektiva.

En annan fördel med digitala redovisningsbyråer är att de ofta erbjuder standardiserade priser på sina tjänster. Detta gör det enklare att jämföra priser mellan olika byråer och hjälper dig att hitta det bästa alternativet för din verksamhet. Det är viktigt att tänka på att en digitaliserad byrå inte nödvändigtvis är bättre än en traditionell byrå, det är viktigt att se över vad som passar bäst för din verksamhet.

Hur ofta ska man bokföra enskild firma?

Kontanta in- och utbetalningar måste alltid bokföras senaste påföljande dag. Detta kan skötas genom en manuell kassabok.

För övriga affärshändelser kan bokföringen senareläggas: