:

Vad är en biyta?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en biyta?
 2. Vad räknas som boyta och biyta?
 3. Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?
 4. Vad räknas in i biarea?
 5. Är Loft biyta?
 6. Är Attefallshus en biyta?
 7. Är förråd biyta?
 8. Är gästhus biarea?
 9. Är uterum biyta?
 10. Får man bygga 25 kvm utan bygglov?
 11. Får man bygga 30 kvm utan bygglov?
 12. Får man ha lägenhet i källare?
 13. När är ett svartbygge preskriberat?
 14. Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?
 15. Hur många hus får man ha på sin tomt?

Vad är en biyta?

Vad betyder biarea? Här får du en snabb och enkel förklaring om allt som du behöver veta om biarea.

Fristående byggnader som t.ex. fristående garage, gästhus eller förråd på tomten räknas dock ej som biarea utan räknas istället som komplementbyggnad.

Vad räknas som boyta och biyta?

 • Boyta och biyta
 • Skillnaden mellan boyta och boarea
 • Byggyta
 • Vanliga frågor och svar

Boyta, även kallad boarea, är den yta i en bostad som används av de boende. Tillsammans med biytor utgör boytan byggnadens totala yta. För att ta reda på hur stor boytan är behöver man mäta byggnadens invändiga storlek (varje våningsplan). Eftersom alla utrymmen i en bostad inte kan användas till fullo delar man upp boyta och biyta. Enligt svensk standard kallas ytorna för boarea och biarea. På alla våningsplan mäter man ytterväggarnas insidor, precis innanför golvsockeln. Allt som finns innanför ytterväggarna, inklusive innerväggarna, räknas med i boytan. Det betyder att man även räknar med skåp och fläktkaneler. Vissa saker ska inte räknas med i totalytan:

 • Rum med takhöjd lägre än 1,9 meter.
 • Rum som inte kan nås via en dörr, trappa eller permanent stege.

Våningsplan ska också räknas med i totalytan om takhöjden är minst 1,9 meter. Det finns olika regler för hur man delar upp boytan från biytan på olika våningsplan. Ligger våningsplanet ovan mark, eller i marknivå, är allt boyta, förutom:

Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Vad räknas in i biarea?

none id="readability-page-1" class="page">

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

Är Loft biyta?

none id="readability-page-1" class="page">

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

Är Attefallshus en biyta?

Har du funderat på att bygga ett attefallshus men inte kommit igång än? Då har du tur för nyligen ändrades reglerna för bygglovsbefriade attefallshus. Istället för 25 kvadratmeter får attefallshusen nu byggas med en byggnadsarea på 30 kvadratmeter utan bygglov hos kommunen. Vi kan även börja använda namnet ”Bolundare” istället för ”Attefallshus. Det har blivit en tradition att när reglerna förändras så får den dåvarande Bostadsminister namnge de nya reglerna. Glöm inte att du behöver en Kontrollansvarig Stockholm om du ska bygga ett attefallshus i Stockholm till exempel.

Har du redan en friggebod eller ett attefallshus kan du med de nya reglerna bygga till det upp till 30 kvadratmeter utan bygglov. Som tidigare gäller att du med attefallsreglerna kan bygga till din villa med 15 kvadratmeter.

Är förråd biyta?

 • Boyta och biyta
 • Skillnaden mellan boyta och boarea
 • Byggyta
 • Vanliga frågor och svar

Boyta, även kallad boarea, är den yta i en bostad som används av de boende. Tillsammans med biytor utgör boytan byggnadens totala yta. För att ta reda på hur stor boytan är behöver man mäta byggnadens invändiga storlek (varje våningsplan). Eftersom alla utrymmen i en bostad inte kan användas till fullo delar man upp boyta och biyta. Enligt svensk standard kallas ytorna för boarea och biarea. På alla våningsplan mäter man ytterväggarnas insidor, precis innanför golvsockeln. Allt som finns innanför ytterväggarna, inklusive innerväggarna, räknas med i boytan. Det betyder att man även räknar med skåp och fläktkaneler. Vissa saker ska inte räknas med i totalytan:

 • Rum med takhöjd lägre än 1,9 meter.
 • Rum som inte kan nås via en dörr, trappa eller permanent stege.

Våningsplan ska också räknas med i totalytan om takhöjden är minst 1,9 meter. Det finns olika regler för hur man delar upp boytan från biytan på olika våningsplan. Ligger våningsplanet ovan mark, eller i marknivå, är allt boyta, förutom:

Är gästhus biarea?

Marianne är ett lite mindre, långsmalt fritidshus som också passar mycket bra som ett kompletterande gästhus. Den smala formen gör att huset upplevs stort och öppet eftersom ljuset når långt in i alla rum och naturen utanför är nära var i huset du än befinner dig. Alla rum har utgång till ett trädäck där uteplatser med och utan skydd i form av pergola och soltak kan anordnas. En pergola ramar in uteplatsen, komplettera gärna med lösa segel- eller soltak och låt växter klättra i spaljéerna så skapas en privat sfär framför huset som dessutom upplevs som större.

Den långsmala formen är lätt att passa in på en tomt som kanske redan är bebyggd med ett större hus. Samtidigt kan båda husen ges privata uteplatser eller varför inte ha en gemensam innergård med ytor för samvaro?

Är uterum biyta?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Får man bygga 25 kvm utan bygglov?

 • Avstånd till tomtgräns
 • När du varken behöver bygglov eller anmälan
 • När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan
 • Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • Avgifter
 • Vem gör vad när en åtgärd kräver anmälan
 • Relaterad information

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Får man bygga 30 kvm utan bygglov?

januari 15, 2020

Vi får många frågor om Attefallshus och de nya reglerna som gäller sedan 2020. Här ger vi en sammanfattning av vad som gäller för de nya större Attefallshusen på 30 kvm.

Får man ha lägenhet i källare?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att ha tillgång till källarförrådet dygnet runt och om svaret är jakande vilka rättsliga åtgärder du isåfall kan vidta för att få till stånd detta. Har jag tolkat din fråga fel så är du välkommen att ställa en på nytt där du med fördel kan klargöra den uppkomna situationen.

När är ett svartbygge preskriberat?

Om stadsbyggnadskontoret kommer fram till att de inte kan ge bygglov i efterhand, och bygget är mindre än 10 år gammalt, blir det alltså upp till den nya ägaren att rätta till det. I värsta fall kan det handla om att riva, men ibland kan det räcka med mindre justeringar.

­– Säg att det är ett för högt plank så kan man kanske sänka det. Eller om det är en altan där större delen bara är en halvmeter över marken men så på vissa delar är den högre då kan det räcka med att ta bort den delen, säger Pia Hermansson

Om ändringarna inte görs inom utsatt tid kommer man dessutom att bli tvungen att betala vite, som snabbt kan växa till stora summor.

Enligt Ulf Stenberg som är chefsjurist på föreningen Villaägarna så är resultatet av en stämning inte heller helt lätt att förutse. I lagen finns det en hänvisning till ett rättsfall från 1997 som gick hela vägen till högsta domstolen. Den gången förlorade den nya ägaren och felet ansågs falla under undersökningsplikten. 

Trots det menar han att det inte måste betyda att det är omöjligt att få rätt mot den gamla ägaren. Om till exempel säljaren intygat att allt står rätt till med bygglov kanske ärendet skulle få ett annat utfall och kunna leda till prisavdrag eller att hela köpet kan hävas.

Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?

Det första vi ska kolla på är när du behöver bygglov. Behöver du inget bygglov är det nämligen inget problem att bygga utan bygglov, av förklarliga anledningar. Om du ska bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad till en befintlig byggnad behöver du i de allra flesta fall ett bygglov. En tillbyggnad definieras som alla gånger du ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker i.

Att bygga något nytt innebär också att du inte får bygga byggnader utan väggar utan att först ansöka om ett bygglov. Dessutom måste du tänka på byggnader som ofta inte ses som byggnader, till exempel husvagnar, husbåtar eller serveringsvagnar. Om dessa ska stå uppställda på samma plats under en längre tid behöver du bygglov även för dessa byggnader.

Vad som däremot är okej att göra utan bygglov är att ändra insidan av byggnaden. Det är till exempel helt okej att ändra rumsindelningen, lägga nytt golv eller plocka bort ett innertak. Du behöver dock lämna ene bygganmälan om du planerar att göra en större förändring av byggnadens planlösning. Detta gäller även om du vill ändra något med byggnadens bärande delar.

Hur många hus får man ha på sin tomt?

En Bolundare är det nya attefallshuset som är tillåtet sedan ändringen som nämndes ovan. Namnet kommer från bostadsminister Per Bolund som framförde förslaget om att utöka den högst tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus på 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Tanken bakom den utökade möjligheten var att på så vis göra det enklare att möblera och tillfredsställa hushållens behov. Syftet var alltså att fler och fler fastighetsägare skulle välja att bygga komplementbyggnader på sin tomt och på så vis bidra till fler möjligheter för bostad.

Ett attefallshus kan se ut på många olika sätt och därför kan även priset skilja sig mycket. Det beror delvis på vad du rent faktisk ska använda attefallshuset till, om du till exempel avser att bygga ett förråd kan du räkna med en lägre kostnad än om du ska bygga ett hus avsett för boende. Ett attefallshus som är avsett för boende kan också variera i kostnad beroende på hur omfattande byggarbetet är och om du till exempel tänker bygga det själv eller anlita en byggfirma.

En Bolundare är som sagt 30 kvadratmeter. Detta gäller endast för sådana attefallshus som är komplementbostad. Vilket innebär att byggnaden ska användas antingen för permanentbostad eller fritidshus. Attefallshus som används för andra ändamål, till exempel förråd, garage eller gäststuga får fortfarande högst vara 25 kvadratmeter. Värt att ha i åtanke är att om du uppför attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs att berörda grannar ger sitt medgivande till att du ska få bygga utan ett bygglov.