:

Vad måste stå med på en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad måste stå med på en faktura?
 2. Hur ser en bra faktura ut?
 3. Måste personnummer finnas på faktura?
 4. Vad ingår i faktureringsuppgifter?
 5. Hur skriver man en faktura utan moms?
 6. Är en faktura ett kvitto?
 7. Hur skriver jag en faktura?
 8. Hur skriver man en egen faktura?
 9. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 10. Måste man ha referens på faktura?
 11. Vad ska en faktura innehålla Skatteverket?
 12. Hur man gör en faktura?
 13. Hur man gör en egen faktura?
 14. Måste man redovisa moms på faktura?
 15. Måste adress stå på faktura?

Vad måste stå med på en faktura?

Fakturan är det dokument du skickar för att få betalt för de varor eller tjänster din verksamhet har utfört. En faktura kan vara i både pappersformat eller digitalt format. Fakturorna är verifikationer som ligger till grund för din och din kunds redovisning så det gäller att de är tydliga och att de är utställda i kronologisk ordning.

Hur ser en bra faktura ut?

Vi börjar med det mest grundläggande: vad är egentligen en faktura? Man kan säga att en faktura är ett dokument som skapas av en säljare och skickas till en köpare. När en faktura är betald fungerar den som ett skriftligt bevis för att betalningen har ägt rum. När du gör affärer med andra företag ska alltid en fullständig faktura upprättas.

Exakt hur en faktura ser ut kan skilja sig lite grann från gång till gång och mellan olika företag, det finns också lite olika typer av fakturor som påverkar dels dess utseende men framför allt dess funktion.

Som företagare är fakturering en av de vanligaste sätten att ta betalt, att ha bra koll på hur man hanterar fakturor, både hur du skickar dem och hur du betalar dem är viktigt för ditt företags framgång. Om din verksamhet hanterar många fakturor kan ett effektivt faktureringsprogram underlätta och spara mycket tid.

En faktura kan se ut på lite olika sätt, beroende på branschens standarder och dina preferenser. Men det finns vissa saker som en faktura måste innehålla:

 • Säljarens och köparens namn, adress och kontaktuppgifter.
 • Fakturanummer och fakturadatum.
 • En beskrivning av varorna eller tjänsterna som har levererats, inklusive kvantitet och pris.
 • Säljarens och köparens momsregistreringsnummer.
 • Det totala beloppet som ska betalas, inklusive moms och andra eventuella avgifter eller rabatter.
 • Betalningsvillkoren, inklusive förfallodatum och accepterade betalningsmetoder.
 • Eventuell ytterligare information som kan vara relevant, till exempel leveransdetaljer, avtalsnummer eller beställningsnummer.

Om du fakturerar kunder från andra länder kan det tillkomma ytterligare saker att inkludera. Det är vanligt att fakturor skiljer sig åt från varandra både stil- och formmässigt.

Hur man betalar en faktura kan variera från fall till fall beroende på vilken typ av faktura det är och vilken lösning som du betalar med. Oftast framgår det på fakturan hur betalningen är tänkt att ske.

Ett vanligt sätt att betala fakturor är med hjälp av en direkt banköverföring. Exakt hur du går tillväga kan variera mellan olika banker, och ofta finns flera sätt att betala en faktura.

På senare år har det kommit mer moderna betalmetoder, exempelvis Swish och Klarna. Många företag erbjuder kunden olika alternativ för att betala fakturan, där kunden själv får bestämma vad som passar bäst.

Måste personnummer finnas på faktura?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Vad ingår i faktureringsuppgifter?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Hur skriver man en faktura utan moms?

Det är viktigt att tänka på att fakturans utformning skiljer sig beroende på om du skickar en faktura till dina kunder eller om du mottar en faktura från någon av dina leverantörer.

Har du momsbefriad verksamhet och skickar faktura till kund så ska ingen moms redovisas på fakturan. När du skapar en faktura i Bokio så väljer du momssats 0% på artikelraderna. Har du redan sparat eller importerat artiklar så går det att ändra momsen på dessa till 0%. Klicka på Lägg till ny rad och välj eller skapa en ny artikel.

Är en faktura ett kvitto?

Huvudskillnaden mellan faktura och kvitto återfinns i det ögonblick då leverantören ger dem till konsumenten och i deras syfte; fakturan är skattepliktig, men kvittot är inte.

Trots skillnader bör det dock noteras att de två begreppen hänvisar till ett dokument som har till syfte att informera oss om kostnaden för en vara eller tjänst. Därför är det leverantörerna av varor och tjänster som förser oss med dessa dokument. För att förstå det bättre kommer vi att se dem separat.

Hur skriver jag en faktura?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Hur skriver man en egen faktura?

Zervant erbjuder ett gratis faktureringsprogram för egenföretagare och småföretag. Här kan du ladda ner en kostnadsfri fakturamall tillgänglig i Word, Excel och PDF som är enkel att fylla i.

Zervant erbjuder ett gratis faktureringsprogram för egenföretagare och småföretag. Här kan du ladda ner en kostnadsfri fakturamall tillgänglig i Word, Excel och PDF som är enkel att fylla i.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

Hon menar att det är viktigt att tänka på vilka uppgifter man lämnar ut och var.

– Vi tycker inte man ska spara sina kortuppgifter vid köp på sidor eller i appar, det är en stor riskkälla.

Att även skydda sina inloggningsuppgifter till olika sidor menar hon är viktigt.

Måste man ha referens på faktura?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Du måste lämna uppgifter på din faktura när leverans av varor/tjänster utförts eller slutförts. Om du inte kan ange specifikt datum kan du ange leveransmånad istället. Om du skickar en faktura för flera leveranser ska varje enskilt leveransdatum anges.

Leveransdatum för din vara/tjänst behöver inte alltid vara samma som faktureringsdatumet. Till exempel: du levererar en vara/tjänst till kunden den 28 augusti. Den 30 augusti skriver du fakturan till kunden och skickar iväg den, detta blir ditt faktureringsdatum.

Vad ska en faktura innehålla Skatteverket?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Du måste lämna uppgifter på din faktura när leverans av varor/tjänster utförts eller slutförts. Om du inte kan ange specifikt datum kan du ange leveransmånad istället. Om du skickar en faktura för flera leveranser ska varje enskilt leveransdatum anges.

Leveransdatum för din vara/tjänst behöver inte alltid vara samma som faktureringsdatumet. Till exempel: du levererar en vara/tjänst till kunden den 28 augusti. Den 30 augusti skriver du fakturan till kunden och skickar iväg den, detta blir ditt faktureringsdatum.

Hur man gör en faktura?

Om du inte redan gjort det så kan du nu ladda upp företagets logotyp. Du kan också anpassa fakturalayouten genom att ändra färg. Klicka på Redigera.

Skapar du din första faktura måste du nu gå in och föra in betaluppgifter för inrikes- och eventuellt utrikesbetalningar. Klicka på Redigera vid sidan av ditt företagsnamn. Här kan du också behöva komplettera med uppgifter såsom adress och andra kontaktuppgifter.

Nu ska vi lägga till kunden på fakturan. Är denne skapad sen tidigare så kan vi söka eller välja direkt från listan. Om inte så kan vi klicka på att Skapa ny.

I Bokio kan du fakturera både till privata kunder och företag i såväl Sverige som utlandet.

Hur man gör en egen faktura?

Behöver du en fakturamall som är enkel att använda och ser proffsig ut? Ladda ner våra gratis fakturamallar i Word- eller pdf-format nedan!

Måste man redovisa moms på faktura?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Måste adress stå på faktura?

Fakturan är det dokument du skickar för att få betalt för de varor eller tjänster din verksamhet har utfört. En faktura kan vara i både pappersformat eller digitalt format. Fakturorna är verifikationer som ligger till grund för din och din kunds redovisning så det gäller att de är tydliga och att de är utställda i kronologisk ordning.