:

Är blankning bra?

Innehållsförteckning:

 1. Är blankning bra?
 2. Hur tjänar man pengar på blankning?
 3. Hur fungerar blankning aktier?
 4. Vad betyder det att blanka en aktie?
 5. Vem får blanka aktier?
 6. Vem förlorar på blankning?
 7. När måste man lämna tillbaka blankade aktier?
 8. Hur mycket kan du förlora vid blankning?
 9. Vad händer när man blankar aktier?
 10. Vad händer när man blankar en aktie?
 11. Kan man blanka på ISK?
 12. Varför är SBB så blankade?
 13. Vilka aktier är mest blankade?
 14. Hur mycket av SBB är blankat?
 15. Är SBB undervärderat?

Är blankning bra?

Vad betyder det att blanka en aktie? Att gå kort är mer komplicerat än att köpa en aktie. Som blankare måste du skriva på ett speciellt avtal med din bank för att få lov att att göra det. Detta beror på att man som blankare riskerar att hamna i en negativ position mot institutet eller banken. Om spekulationen går fel och aktien stiger i värde kan man istället för att tjäna pengar bli skyldig pengar. Här nedan kan du se hur enkelt det är att shorta eller blanka en termin i Tradestation. Detta använder jag ofta och det är superenkelt att jobba med. Nedan modul kallas också “Matrix”. Det är en modul där du enkelt kan få in realtidskurser och kan blanka och köpa som du vill. Blixtsnabbt om du har snabbt internet som jag har.

På engelska säger man short eller kallar blankning för short selling. Det betyder alltså samma sak som att blanka något. Man försöker då att tjäna pengar i en nedgång istället för tvärtom.

När man blankar aktier så går äganderätten över till blankaren och sedan vidare till den som köper aktien av blankaren. Utlånaren av aktierna förlorar sin rösträtt men återfår den när aktien väl lämnas tillbaka. Men i och med att utlånaren har en fordringsrätt på blankaren, så kan denne person när som helst begära att få tillbaka aktien. Men vad händer vid om det sker aktieutdelning i aktien? Jo, då är det så att utdelningen tillfaller den som lånat ut aktien och då måste alltså blankaren betala utdelningen för dessa blankningar.

Man kan shorta aktier utan att ta upp ett aktielån. Detta kallas för naken eller oäkta blankningar. Utbudet av blankningsbara aktier blir då även större eftersom aktierna inte behöver finnas för utlåning för att man ska kunna genomföra blankningen. Den här typen av blankning är tillåten i Sverige men bara om affären avlutas under samma handelsdag som den initierats.

Liksom all typ av satsning på börsen innebär att shorta aktier alltid en risk. Risken är att man behöver betala ett högre pris för att lämna tillbaka aktien än vad man lånade för att köpa den för från början. En aktie kan ju dock enbart minska i värde med 100% medan den kan stiga i värde hur mycket som helst. Ser man det på det sättet så kanske inte blankningar är så dumt ändå? Det kan hända saker på börsen som kan leda till oväntade kursuppgångar såsom bud på ett företag. Det är därför viktigt att man har koll på vad som kan hända om olika situationer uppstår. Det är också viktigt att veta att den man lånat aktier av kan återkalla dem när som helst. Detta kommer innebära att man måste stänga sin position.

Hur tjänar man pengar på blankning?

Blankning innebär att du lånar ett finansiellt instrument (t ex en aktie) och säljer den. När det är dags att lämna tillbaka instrumentet till långivaren måste du köpa instrumentet på marknaden, eftersom du har sålt det instrument du lånade. Om marknadspriset nu är lägre än priset du sålde för gör du en vinst.

Ja, på engelska kallas den här typen av affär för short selling. På svenska kallas det ”att ligga kort” när man har en blankningsposition öppen.

Hur fungerar blankning aktier?

För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Vad betyder det att blanka en aktie?

Vad betyder det att blanka en aktie? Att gå kort är mer komplicerat än att köpa en aktie. Som blankare måste du skriva på ett speciellt avtal med din bank för att få lov att att göra det. Detta beror på att man som blankare riskerar att hamna i en negativ position mot institutet eller banken. Om spekulationen går fel och aktien stiger i värde kan man istället för att tjäna pengar bli skyldig pengar. Här nedan kan du se hur enkelt det är att shorta eller blanka en termin i Tradestation. Detta använder jag ofta och det är superenkelt att jobba med. Nedan modul kallas också “Matrix”. Det är en modul där du enkelt kan få in realtidskurser och kan blanka och köpa som du vill. Blixtsnabbt om du har snabbt internet som jag har.

På engelska säger man short eller kallar blankning för short selling. Det betyder alltså samma sak som att blanka något. Man försöker då att tjäna pengar i en nedgång istället för tvärtom.

När man blankar aktier så går äganderätten över till blankaren och sedan vidare till den som köper aktien av blankaren. Utlånaren av aktierna förlorar sin rösträtt men återfår den när aktien väl lämnas tillbaka. Men i och med att utlånaren har en fordringsrätt på blankaren, så kan denne person när som helst begära att få tillbaka aktien. Men vad händer vid om det sker aktieutdelning i aktien? Jo, då är det så att utdelningen tillfaller den som lånat ut aktien och då måste alltså blankaren betala utdelningen för dessa blankningar.

Man kan shorta aktier utan att ta upp ett aktielån. Detta kallas för naken eller oäkta blankningar. Utbudet av blankningsbara aktier blir då även större eftersom aktierna inte behöver finnas för utlåning för att man ska kunna genomföra blankningen. Den här typen av blankning är tillåten i Sverige men bara om affären avlutas under samma handelsdag som den initierats.

Liksom all typ av satsning på börsen innebär att shorta aktier alltid en risk. Risken är att man behöver betala ett högre pris för att lämna tillbaka aktien än vad man lånade för att köpa den för från början. En aktie kan ju dock enbart minska i värde med 100% medan den kan stiga i värde hur mycket som helst. Ser man det på det sättet så kanske inte blankningar är så dumt ändå? Det kan hända saker på börsen som kan leda till oväntade kursuppgångar såsom bud på ett företag. Det är därför viktigt att man har koll på vad som kan hända om olika situationer uppstår. Det är också viktigt att veta att den man lånat aktier av kan återkalla dem när som helst. Detta kommer innebära att man måste stänga sin position.

Vem får blanka aktier?

En person som har en kort nettoposition i en emittent ska anmäla till FI när positionen uppnår 0,1 % av emittentens emitterade aktiekapital. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 % däröver, såväl upp som ned, samt när positionen sjunker under 0,1 %. En anmälan om kort nettoposition ska ha inkommit till FI senast kl. 15.30 (centraleuropeisk tid, CET) handelsdagen efter den dag då den anmälningspliktiga positionen uppstod.

Även korta nettopositioner i svenska emitterade statspapper ska anmälas till FI om positionen uppnår eller sjunker under det så kallade relevanta tröskelvärdet. Det relevanta tröskelvärdet för svenska statspapper publiceras på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esma, webbplats, se rubriken Regler nedan.

Vem förlorar på blankning?

Att blanka aktier innebär att du lånar aktier av någon annan för att gå med vinst. Det hela går ut på att du ska lämna tillbaka lika många aktier som du lånade. Om de har sjunkit i pris från det att du lånade och sålde dem tills dess att du köpte och lämnade tillbaka dem så får du behålla överskottet.

På engelska kallas blankning för short selling eller shorting. Du kan välja att blanka aktier eftersom det är billigare att låna aktier än att köpa dem.

För att blanka aktier kan du behöva fylla i ett ramavtal hos din bank eller aktiemäklare. Avtalet behandlar då förhållandet och förpliktelserna mellan dig som blankare och den som lånar ut aktierna. Du behöver ha ett godkänt ramavtal hos både Avanza och Nordnet och dessutom ett kreditavtal. Dessa kan du signera online vilket påskyndar processen att kunna blanka.

För att enkelt visa hur du blankar aktier kommer här ett lättförståeligt räkneexempel. Det hela börjar med att du lånar aktier som har en aktiekurs på 100 kr. För enkelhetens skull bortser vi från eventuella avgifter såsom courtagekostnader.

Om du har lånat 1 000 aktier som du säljer för 100 kr styck, då tjänar du 100 000 kr på din försäljning. Om aktiekursen sedan sjunker från 100 kr till 70 kr så kan du köpa samma antal aktier för 70 kr styck. 1 000 nya aktier kostar då 70 000 kr, vilket innebär att du har tjänat 30 000 kr då du förutspådde att aktiekursen skulle sjunka.

När du sedan återlämnar de aktier som du har lånat så får du behålla ditt överskott på 30 000 kr minus eventuella avgifter.

När måste man lämna tillbaka blankade aktier?

Att blanka aktier innebär att du lånar aktier av någon annan för att gå med vinst. Det hela går ut på att du ska lämna tillbaka lika många aktier som du lånade. Om de har sjunkit i pris från det att du lånade och sålde dem tills dess att du köpte och lämnade tillbaka dem så får du behålla överskottet.

På engelska kallas blankning för short selling eller shorting. Du kan välja att blanka aktier eftersom det är billigare att låna aktier än att köpa dem.

För att blanka aktier kan du behöva fylla i ett ramavtal hos din bank eller aktiemäklare. Avtalet behandlar då förhållandet och förpliktelserna mellan dig som blankare och den som lånar ut aktierna. Du behöver ha ett godkänt ramavtal hos både Avanza och Nordnet och dessutom ett kreditavtal. Dessa kan du signera online vilket påskyndar processen att kunna blanka.

För att enkelt visa hur du blankar aktier kommer här ett lättförståeligt räkneexempel. Det hela börjar med att du lånar aktier som har en aktiekurs på 100 kr. För enkelhetens skull bortser vi från eventuella avgifter såsom courtagekostnader.

Om du har lånat 1 000 aktier som du säljer för 100 kr styck, då tjänar du 100 000 kr på din försäljning. Om aktiekursen sedan sjunker från 100 kr till 70 kr så kan du köpa samma antal aktier för 70 kr styck. 1 000 nya aktier kostar då 70 000 kr, vilket innebär att du har tjänat 30 000 kr då du förutspådde att aktiekursen skulle sjunka.

När du sedan återlämnar de aktier som du har lånat så får du behålla ditt överskott på 30 000 kr minus eventuella avgifter.

Hur mycket kan du förlora vid blankning?

Det är ägaren till de utlånade aktierna som hela tiden äger rätten till aktierna och avkastningen från dem.

Vilket betyder att en utdelning tillfaller ägaren av aktierna, och inte den som lånat aktierna. Blankar man en aktie över avstämningsdagen för utdelning blir man tvungen att betala utdelningen till utlånaren av aktierna som blankats.

Du kommer inte att erhålla någon aktieutdelning, eftersom du spekulerar i en kursnedgång utan att äga aktien. Den som lånat ut aktierna är fortfarande dess ägare. Du måste därför betala den som lånat ut aktierna de aktieutdelningar som görs under låneperioden. Andra bolagshändelser, så som aktiesplittar, kommer också att påverka kostnaden för din korta position.

Det är viktigt att du är medveten om vilka kostnader och avgifter som tas ut i samband med att du genomför affären, så att du inte riskerar att hela eller delar av din eventuella vinst äts upp av kostnader.

När du blankar en aktie utgår courtage precis som vanligt, och lånar du aktierna över natten tillkommer en ränta för aktielån och administrationsavgift. Blankar du och köper tillbaka aktierna under samma dag tillkommer alltså inga avgifter själva aktielånet. Det kan förekomma andra typer av avgifter beroende på vilken bank/mäklare du använder.

Vi rekommenderar att du kollar med din bank/mäklare vad som gäller och vilka kostnader som de tar ut i samband med att man blankar en aktie hos dem.

Vad händer när man blankar aktier?

Vad betyder det att blanka en aktie? Att gå kort är mer komplicerat än att köpa en aktie. Som blankare måste du skriva på ett speciellt avtal med din bank för att få lov att att göra det. Detta beror på att man som blankare riskerar att hamna i en negativ position mot institutet eller banken. Om spekulationen går fel och aktien stiger i värde kan man istället för att tjäna pengar bli skyldig pengar. Här nedan kan du se hur enkelt det är att shorta eller blanka en termin i Tradestation. Detta använder jag ofta och det är superenkelt att jobba med. Nedan modul kallas också “Matrix”. Det är en modul där du enkelt kan få in realtidskurser och kan blanka och köpa som du vill. Blixtsnabbt om du har snabbt internet som jag har.

På engelska säger man short eller kallar blankning för short selling. Det betyder alltså samma sak som att blanka något. Man försöker då att tjäna pengar i en nedgång istället för tvärtom.

När man blankar aktier så går äganderätten över till blankaren och sedan vidare till den som köper aktien av blankaren. Utlånaren av aktierna förlorar sin rösträtt men återfår den när aktien väl lämnas tillbaka. Men i och med att utlånaren har en fordringsrätt på blankaren, så kan denne person när som helst begära att få tillbaka aktien. Men vad händer vid om det sker aktieutdelning i aktien? Jo, då är det så att utdelningen tillfaller den som lånat ut aktien och då måste alltså blankaren betala utdelningen för dessa blankningar.

Man kan shorta aktier utan att ta upp ett aktielån. Detta kallas för naken eller oäkta blankningar. Utbudet av blankningsbara aktier blir då även större eftersom aktierna inte behöver finnas för utlåning för att man ska kunna genomföra blankningen. Den här typen av blankning är tillåten i Sverige men bara om affären avlutas under samma handelsdag som den initierats.

Liksom all typ av satsning på börsen innebär att shorta aktier alltid en risk. Risken är att man behöver betala ett högre pris för att lämna tillbaka aktien än vad man lånade för att köpa den för från början. En aktie kan ju dock enbart minska i värde med 100% medan den kan stiga i värde hur mycket som helst. Ser man det på det sättet så kanske inte blankningar är så dumt ändå? Det kan hända saker på börsen som kan leda till oväntade kursuppgångar såsom bud på ett företag. Det är därför viktigt att man har koll på vad som kan hända om olika situationer uppstår. Det är också viktigt att veta att den man lånat aktier av kan återkalla dem när som helst. Detta kommer innebära att man måste stänga sin position.

Vad händer när man blankar en aktie?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Kan man blanka på ISK?

Blanka = Låna, Sälj dyrt, köp tillbaka billigare och lämna tillbaka

Det kan kännas lite bakvänt att kunna tjäna pengar på att aktier går ner istället för upp så för att förklara detta kan vi ta ett exempel.

Varför är SBB så blankade?

Viceroy radar upp ett antal affärer som SBB gjort enligt denna ”round tipping”-modell, till exempel köpet av förskolor från Laeringsverkstedet. Betalningen skedde till delar med D-aktier i SBB som ger en fast utdelning. Laeringsverkstedet fortsätter att driva förskolorna men med en högre hyra, vilket gör att det ser ut som att SBB har höjt hyresvärdet på fastigheterna som följaktligen värderas upp, skriver Nyhetsbyrån Direkt. 

Men enligt Viceroy kan utdelningen från D-aktierna ses som en rabatt på hyran, vilket i praktiken innebär att SBB betalar sin egen hyreshöjning. I fallet med Laeringsverkstedet betalas 88 miljoner kronor i utdelning per år på D-aktierna som ingick i affären och det är enligt Viceroys beräkningar mer än en tredjedel av hyran som Laeringsverkstedet betalar till SBB.

Läs även: Resan nedåt på börsen fortsätter för SBB

Vilka aktier är mest blankade?

Här publicerar vi aktuella korta betydande positioner som passerat 0,5 procent. Däremot när vi visar summeringen i procent (%) för ett bolag så är denna baserad på alla positioner över 0,1 procent. Blankning som visas i procent kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om blankning, vad det innebär och hur det rapporteras.

Du har säkert läst eller hört talas om blankning. Men vad betyder att blanka aktier, hur fungerar det i praktiken och är det något som alla kan göra? Det och mycket annat kommer vi att ge svar på i den här artikeln där vi tar en närmare titt på just fenomenet blankning.

Hur mycket av SBB är blankat?

Generativ AI har potential att förändra kreativ skapande, men kräver enligt Shaun McGirr, Field CDO på Dataiku, en säker och skalbar miljö för att kunna utvecklas på ett hållbart och säkert sätt.

– Samtidigt som vi omfamnar den generativa artificiella intelligensens möjligheter är det viktigt att vara medveten om de etiska och sociala implikationerna som den riskerar att medföra, säger han.

Är SBB undervärderat?

Efter SBB kursuppgång, huvudsakligen orsakad av dämpad oro kring skuldsituationen, ligger många som blankat aktien rejält back på sina positioner. SBB är sedan lägsta noteringen i början av oktober upp drygt 90% och har på en månad stigit cirka 25%. Enligt Holdings, är idag 11,8% av kapitalet i SBB blankat.

Di. Totalt är 19,5 procent av aktiekapitalet i SBB SBB B +2,62% blankat, det vill säga att aktörer spekulerar i en nedgång för aktien. Under måndagens och tisdagens kursras ökade flera aktörer sina korta positioner, enligt Holdings. SBB är Stockholmsbörsens klart mest blankade aktie.