:

Hur vet man att skilsmässan gått igenom?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man att skilsmässan gått igenom?
 2. Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?
 3. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 4. När blev det tillåtet att skilja sig i Sverige?
 5. Vad delas inte vid skilsmässa?
 6. Kan man fullfölja skilsmässa online?
 7. Hur länge mår man dåligt efter en skilsmässa?
 8. Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?
 9. Vilken är den vanligaste orsaken till skilsmässa?
 10. Hur många äktenskap håller livet ut?
 11. Vad är den vanligaste orsaken till skilsmässa?
 12. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 13. Kan man bli nekad skilsmässa?
 14. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 15. Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?

Hur vet man att skilsmässan gått igenom?

Att skiljas innebär att de juridiska banden mellan er makar i ett äktenskap eller registrerade partners upplöses och att du är därefter inte längre är gift. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Du ansöker om skilsmässa och tingsrätten tar därefter beslut om att upplösa äktenskapet. Ditt och din före detta makes/makas civilstånd ändras då till skild hos Skatteverket och äktenskapet avregistreras.

Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?

Måste jag berätta för min make att jag ska ansöka om skilsmässa?

Nej, du har inte någon skyldighet att berätta för din make att du vill skilja dig. Du kan lämna in ansökan om skilsmässa utan att informera din make. Hen kommer därefter att få reda på att du vill skilja dig när han får en kopia av din skilsmässoansökan.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Vår expert Susanne Eliasson har gjort en beräkning på vad en skilsmässa kostar för en familj med två hemmaboende barn varav det yngsta är 8 år. Den ena parten antas bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden, medan den andra hyr en fyrarummare för att kunna ha barnen delvis boende hos sig. Ingen av makarna beräknas flytta ihop med någon ny partner inom tioårsperioden.

För familjen med två hemmaboende barn landar notan för en skilsmässa på mer än 1,8 miljoner kronor över en tioårsperiod. Och då är kostnaderna för själva flytten, nya möbler och husgeråd inte inräknade.

När blev det tillåtet att skilja sig i Sverige?

Vikingatiden: Äktenskapet var huvudsakligen en angelägenhet för familj och släkt. Förhandlingar om äktenskap inleddes med ett sändebud till den andra familjen och om svaret var positivt blev det en fest. En fest skulle helst firas i en vecka och under dennna tid bestämdes om brudens hemgift, det som hon skulle föra med sig in i äktenskapet medans brudgummen skulle ställa upp med motsvarande brudgåva.

Under denna tid var det heller inte ovanligt med bihustrur, frillor eller följekvinnor som de också kallades. Något som den första frun var tvungen att foga sig i. Skilsmässor förekom, både från kvinnan och mannens iniativ.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

Kan man fullfölja skilsmässa online?

Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även om det känns dramatiskt att skicka in ansökan är det bara en liten del av hela skilsmässan. Endbright kan hela tiden kan hjälpa dig med allt juridiskt stöd som du behöver kring bodelning, vårdnad, välmående, ekonomi med mera.

Nedan beskriver vi steg-för-steg vad du behöver göra när du ska ansöka om skilsmässa!

Hur länge mår man dåligt efter en skilsmässa?

Hur delaktiga barn ska vara i viktiga beslut är en balansgång mellan att skydda dem från att behöva välja och väga in vad de önskar och mår bäst av.

En skilsmässa kan lätt skapa lojalitetskonflikter och det är vanligt att barn på olika sätt försöker vara föräldrarna till lags. Det kan exempelvis handla om att ta ansvar för att en förälder inte ska känna sig ensam.  

– Har mamma hittat en ny partner kan barnet tänka att det bör vara mer hos pappa, för att han upplevs som ensam i barnets ögon.

Barnen ska få vara delaktiga och höras – men de ska inte vara ansvariga, menar Hanna Thermaenius. Föräldrar behöver sätta vissa ramar och när de är utstakade kan barnen vara med och bestämma utifrån dem.

Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Skillsmässa. Jag har skulder utöver vårt huslån. Blir det så att han får ta del av de skulder också? Lägger vi ihop våra skulder som vi har och delar på det? Eller hur fungerar det?

Vilken är den vanligaste orsaken till skilsmässa?

På den tiden då våra far- och morföräldrar ingick äktenskap, talade man inte om parförhållandets kvalitet. Äktenskapet var på många sätt ett samarbetsprojekt, koncentrerat på familjeförsörjning. Forskaren Anneli Miettinen på Väestöliitto säger att man idag förväntar sig ömsesidig respekt, kärlek och stöd av ett äktenskap.

Å andra sidan är reaktionerna på stressfaktorer, som t.ex. rusningsår, alkohol- eller rusmedelsmissbruk och karriärfokusering, starkare än tidigare. Förut kunde äktenskapet hålla, trots att det kanske inte motsvarade förväntningarna, men nuförtiden är det möjligt att bryta upp.

Även kvinnornas emancipation har underlättat skilsmässorna. I dag är kvinnans identitet eller ekonomiska situation inte beroende av en man. Föräldraskapet delas på allt oftare, i stället för att barnen automatiskt blir med modern. Inställningen till otrohet har skärpts. Tidigare kunde man se genom fingrarna med otrohet, men numera kan det oftare än förut leda till skilsmässa.

"Om man önskar en lycklig relation utan att desto mera definiera vad det betyder för en själv, då går det åt skogen. Relationen upplevs ofta som likadan som livet just då är. Så om läget är svårt, känns relationen negativ och tvärtom", säger parrelationsutbildaren Sari Liljeström från Kataja-Parisuhdekeskus ry.

Ändå tror hon att den nuvarande diskussionen om parrelationer är viktig. Vikten bör dock läggas på individens eget ansvar och val. Liljeström påminner om att en lycklig parrelation inte är en lott som bara andra drar.

"I en bra parrelation får man tillräckligt av saker man behöver för att även klara av de stunder då man inte får dem. Man upplever lycka genom att fokusera på det goda man får, och inte endast på det mindre goda."

Hur många äktenskap håller livet ut?

Forskningsprofessor Osmo Kontula på Befolkningsförbundet håller inte med det här påståendet. 2013 intervjuade han över 3 000 par för undersökningen familjebarometern och han kom fram till att de flesta övervägde skilsmässan mycket noga.

-Beslutet att skilja sig fattas för det mesta efter att man har tänkt på under en lång tid, i medeltal två år, säger Osmo Kontula.

Ser man på skilsmässostatistiken ser kurvan förvånansvärt jämn ut. Allt färre gifter sig, men antalet skilsmässor har varit konstant de senaste tio åren. År 2014 registrerades 13 682 skilsmässor och det var aningen färre än året före.

Vad är den vanligaste orsaken till skilsmässa?

Det är viktigt att bry sig i ett äktenskap. Ett för lågt engagemang från en, eller båda parterna är en av flera vanliga orsaker till skilsmässa.

Vi är alla olika som individer. På samma sätt är alla äktenskap olika. Men det finns flera gemensamma nämnare som bidrar till att vi väljer att leva tillsammans eller gå isär. Här kan du läsa om de gemensamma nämnarna och se om du känner igen dig och din egen partner.

Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Jag och min man ska separera och ev skilja oss. Efter att vi gifte oss tog jag ett billån i mitt namn och bilen är registrerad på mig. Värdet på bilen är 100.000 men lånet som finns kvar är strax över den summan. Som jag förstått det blir bilen min lott och jag kan behålla den och fortsätta betala av på den, det finns ju inget värde att köpa ut min man av. När vi sen ska fördela möbler och annat som vi köpt gemensamt, vad gäller då med tanke på min skuld för bilen? Behåller jag bilen själv och övriga tillgångar som exempelvis möbler delas 50/50 då vi gemensamt köpt dessa?

Kan man bli nekad skilsmässa?

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur en skilsmässa ska gå till finns i Äktenskapsbalken. Det finns ingen regel i äktenskapsbalken som hindrar den ena maken att motsäga sig en skilsmässa. Det finns däremot regler som hanterar situationen när bara den ena maken vill skiljas, en sådan regel finns i 5 kap 2 § äktenskapsbalken. Bestämmelsen säger att om bara den ena maken vill skiljas har denne rätt till det först efter en betänketid. Detta innebär att den make som vill skiljas kan yrka på skilsmässa, men innan en domstol dömer i frågan löper en betänketid om 6 månader. Först när betänketiden löpt ut kan maken om denna fortfarande skilja sig göra ett särskilt yrkande om skilsmässa vilket framgår av 5 kap 3 § äktenskapsbalken.

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Jag är mitt i den här processen just nu. I slutet av sommaren kom jag till insikten att vårt parförhållande sjunger på sista versen efter nära 10 år tillsammans.

Jag och min partner har levt i ett slags mellanläge länge nog. Vi bråkar inte, men det känns som att gå med en sten i skon hela tiden.

Det är så himla enkelt att bortse från det som är dåligt i ett parförhållande.

Där vid 5 år tillsammans ungefär började jag känna att känslorna inte längre var de samma.

Min man var hur ljuvlig som helst. Snäll, omtänksam och jag visste att han skulle gå igenom eld för mig. Jag hade skuldkänslor då jag kände att jag inte kunde ge honom den kärlek han förtjänade.

Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa kommer en bodelning ske där all giftorättsgods kommer delas mellan mannen och frun.