:

Får man ha sitt företag hemma?

Innehållsförteckning:

 1. Får man ha sitt företag hemma?
 2. Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?
 3. Kan man hyra kontor av sig själv?
 4. Hur gör jag avdrag för kontor hemma?
 5. Kan man hyra lägenhet som kontor?
 6. Kan jag betala min hyra via mitt företag?
 7. Vilka regler gäller för hemmakontor?
 8. Vad är marknadsmässig hyra kontor?
 9. Hur bokför man schablonavdrag för kontor i hemmet?
 10. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 11. Kan privatperson hyra ut lokal till företag?
 12. Varför 51% på kontoret?
 13. Vad kostar kontorshyra?
 14. Vad är en rimlig hyra per kvadratmeter?
 15. Hur bokför man hyra av kontor?

Får man ha sitt företag hemma?

Funderar du på att driva ditt företag utan annan lokal än din bostad? Tänk på detta.

Hemmakontor nästa? Foto: Shutterstock

Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?

Är du egenföretagare och använder en del av hemmet som kontor? Då kan du, under vissa förutsättningar, ha rätt att göra avdrag för dina kostnader.

Den som driver ett företag och är tvungen att använda en del av sitt hem som kontor har nästan alltid rätt att dra av en del av sina boendekostnader i deklarationen. Enklast är att använda ett schablonavdrag, men för det krävs att man har arbetat hemma ett visst antal timmar under året. Om du tar hjälp med bokföringen av en redovisningsbyrå så räcker det att du fyller i hur stort ditt arbetsrum är och vad din månadskostnad är för boendet, så sköter vi resten.

Kan man hyra kontor av sig själv?

För dig som är anställd i ditt eget aktiebolag (eller har annan arbetsgivare) kan det vara svårt att få göra avdrag för arbetsrum. Alternativet kan vara att istället ta ut en hyra från bolaget. Det du behöver göra är att kunna ange rummets läge och storlek när du hyr ut det. Precis som du skulle göra om du hyrde ut till en extern aktör. En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. Det är också viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärdar. 

När du ser över möjligheterna att hyra ut en del av hemmet till bolaget måste du se över vilken nivå hyran ska ligga på. Här lönar det sig att göra en del research på din ort, du måste nämligen sätta en hyra som är marknadsmässig. Med marknadsmässig menas den hyra som bolaget skulle få betala för en liknande lokal på din ort. En hyra som överstiger en marknadsmässig hyra, så kallad överhyra, kommer att beskattas som lön. Du kommer med andra ord inte att vinna på att ta ut en hyra som inte är skälig.

Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas med 30 procent. När uthyrning sker till eget bolag/arbetsgivare finns ingen skattefri del, så som vid annan uthyrning av din bostad. Avdrag får enbart göras för de ökade kostnader du fått för exempelvis el, uppvärmning, slitage och liknande som uppkommit på  grund av uthyrningen. Merkostnaden för uthyrning av ett kontorsrum brukar normalt bli ungefär 1 000–3 000 kronor per år.

Hur gör jag avdrag för kontor hemma?

För att du ska kunna göra avdrag för hemmakontoret krävs att själva ytan är dedikerad endast till arbete. Den ska i stort sett inte vara möjlig att använda till något annat och i princip krävs egen ingång. 

– Det känns orimligt att någon skulle ha byggt om så pass mycket som det skulle krävas för att få göra avdrag, säger Schauman. 

Skatteverket har av anledning av pandemin listat flera arbetsrelaterade punkter som folk undrar om de får göra avdrag för. En av dem är frukt och kaffe, som många tidigare tog för givet att de kunde få gratis på jobbet. 

Kan man hyra lägenhet som kontor?

Har du lokalen hemma, dvs i din lägenhet eller i din fastighet, blir reglerna speciella. Har du aktiebolag är det inget problem. Då hyr du ut till företaget och beskattas för hyran (minskat med ett rimligt avdrag för uthyrningen = 1 000–3 000 kr/år för ett kontorsrum eller ett garage) i inkomstslaget kapital med 30% skatt så länge den är marknadsmässig. Eventuell överhyra beskattas du för som lön.

Har du enskild firma har du två sätt att välja mellan för att dra av kostnaderna. Det vanligaste sättet är att du har en särskilt inrättad lokal i bostaden eller näringsfastigheten/bostadsrätten. Denna metod beskrivs utförligt nedan. Det andra sättet är att dra av enligt schablon. För att få göra det måste du ha arbetat i bostaden minst 800 timmar under året.

Kan jag betala min hyra via mitt företag?

Driver du ditt aktiebolag hemifrån? Du vet väl om att du kan låta företaget betala hyra för arbetsplatsen. Men inte hur som helst. Det finns några förutsättningar att ta hänsyn till för att Skatteverket ska godkänna det – i den här artikeln berättar Sanja Skiljo, redovisningsexpert på Wint, allt du behöver veta för att hyra ut en del av din bostad som kontor.

Sitter du hemifrån och arbetar och funderar på att börja ta ut hyra från ditt aktiebolag? Det har du all rätt att göra, men inte till vilket pris som helst. Hyran som du tar ut får nämligen inte överstiga marknadsmässig hyra – gör den det kallas det för överhyra och det betyder att den överskjutande delen kommer att beskattas som lön. Det finns med andra ord ingen vinning för dig att ta ut en hyra som inte är skälig.

Vilka regler gäller för hemmakontor?

Regeringen har inte infört några nya skatteregler som gör det lättare att göra avdrag för hemmakontor trots att coronapandemin har mer eller mindre tvingat många att jobba hemifrån. Beroende på din anställningssituation så är det olika regler som gäller.

Vad är marknadsmässig hyra kontor?

Skatteverket anser att avdragsförbudet gäller även anskaffning av sådan lös egendom som kan hänföras till bostaden. Lös egendom som kan hänföras till bostaden är sådan inredning eller inventarier som kan anses vara typiska för boende i en normal bostad. Detta innebär att oavsett vilken slags verksamhet som bedrivs i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet gäller detta även sådana tillgångar i byggnaden som exempelvis möbler, köksutrustning, TV-apparater och andra för boende typiska tillgångar. Även om sådana tillgångar, exempelvis kontorsmöbler, används i verksamhet som medför skattskyldighet gäller avdragsförbudet när de är placerade i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet. I verksamhetslokaler som omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad kan det finnas inredning eller inventarier som är anskaffade för verksamheten och inte är sådana för boende typiska tillgångar som nämnts i det föregående. Sådan lös egendom bör inte hänföras till bostaden varför avdragsförbudet enligt Skatteverkets mening inte gäller bara på den grunden att egendomen finns i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet.

Så det finns lite fler frågor att ta ställning till. Vill du läsa mer så kan du läsa här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.16/323873.html#h-Avdragsforbudet-for-st...

Hur bokför man schablonavdrag för kontor i hemmet?

Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för värme, vatten och el, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera.

Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

1 september 2022 kl 13:00

Nyheter Trots generösa avdragsregler för inkomster via andrahandsuthyrning misstänker Skatteverket utbrett skattefusk. Ingen vet hur stort svinnet är och mycket av uthyrningen sker via forum där kontrollen bygger på människors ärlighet. "Vi har inte resurser att kontrollera", säger en expert på Skatteverket.

Kan privatperson hyra ut lokal till företag?

Residensportalen och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Varför 51% på kontoret?

Möjligheten för arbetsgivare att låta medarbetare arbeta på distans har sin utgångspunkt i det centrala kollektivavtalet om distansarbete. Det vilar i sin tur på det europeiska ramavtalet om distansarbete.

För att en statlig arbetsgivare ska kunna erbjuda möjligheten till distansarbete ska det både finnas riktlinjer på lokal nivå och en skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Stöd för att ta fram riktlinjer för distansarbete och en mall för överenskommelse finns längre ner på denna sida. Klicka på länken för att snabbt komma dit:

Vad kostar kontorshyra?

I det här inlägget kommer vi att redogöra för hur prisskillnaden ser ut när man jämför egna kontorslokaler med att hyra ett kontor på coworking.

Kontoret är den kostnadspost som oftast är den näst största hos ett företag. När man ställer frågan “Vad kostar ert kontor?” får man oftast ett svar som endast baseras på kall-hyran för den egna kontorslokalen. Men har du tänkt på att det finns fler kostnader som kan tillskrivas kontoret? Här listar vi de vanligaste kostnaderna som är direkt eller indirekt kopplade till ert kontor:

Vad är en rimlig hyra per kvadratmeter?

Bostäder som hyrs ut måste hyras ut med en så kallad skälig hyra. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som hyrs ut samt om bostaden hyrs ut i första eller andra hand. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del regler och riktlinjer att följa.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostadsrätt eller ditt hus.

Längre ner på sidan kan du även räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.🔗 Gå direkt ner till: kalkylatorn som beräknar skälig hyra för hyresrätt

Hur bokför man hyra av kontor?

Alla företagare som antingen hyr någon form av lokal för att utföra sitt arbete eller arbetar med sin verksamhet hemifrån har lokalkostnader. Anledningen till att man bör ha koll på sina lokalkostnader är för att man kan vara berättigad att göra avdrag i deklarationen på de kostnader som lokalen innebär. När man hyr en extern lokal kan lokalkostnaderna i sin helhet eller till stor del vara avdragsgilla. Vid arbete hemifrån är reglerna en aning mer komplicerade men om en del kriterier uppfylls kan även hemarbetaren vara berättigad till avdrag på lokalkostnaderna.