:

Är det gratis att starta handelsbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Är det gratis att starta handelsbolag?
 2. Hur mycket kostar det att starta ett handelsbolag?
 3. Kan en person starta ett handelsbolag?
 4. Varför ska man starta ett handelsbolag?
 5. Kan man ha ett handelsbolag själv?
 6. Hur mycket skatt betalar man i ett handelsbolag?
 7. Måste handelsbolag ha eget bankkonto?
 8. Hur tar du ut lön i ett handelsbolag?
 9. Vad är fördelen med handelsbolag?
 10. Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?
 11. Vad krävs för att driva ett handelsbolag?

Är det gratis att starta handelsbolag?

De flesta som vill driva egen verksamhet väljer att starta ett aktiebolag. Det är den vanligaste företagsformen av många anledningar, bland annat för att man som aktieägare inte är personligt ansvarig för företagets skulder. Det betyder att du som driver företaget inte behöver ta av dina egna besparingar för att betala tillbaka skulder om aktiebolaget skulle gå i konkurs. 

Med andra ord är det en stor trygghet att driva sin verksamhet i ett aktiebolag. För andra företagsformer ser det annorlunda ut. Om du driver din verksamhet i handelsbolag eller enskild firma är företagets ekonomi nära sammankopplad med din egen privatekonomi. Om du vill läsa mer om fördelar och nackdelar med andra bolagsformer kan du klicka här. 

Hur mycket kostar det att starta ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är både bokföringsskyldig och deklarationsskyldig. Ta reda på vad bokföringsskyldighet innebär och vad det är du förväntas bokföra.

Ni kommer också behöva lämna in en inkomstdeklaration 4 för ert handelsbolag för varje beskattningsår samt att ni som delägare kommer behöva lämna en N3A-bilaga tillsammans med era privata inkomstdeklarationer, för att redovisa era respektive delar av handelsbolagets resultat.

Kan en person starta ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer delar på ansvaret och ägandet av företaget. Handelsbolaget är en så kallad passiv förening, vilket betyder att det är personerna i föreningen som bär det fulla ansvaret för företagets verksamhet och skulder.

Det finns flera skäl till varför man kan välja att starta ett handelsbolag. Ett handelsbolag kan vara fördelaktigt om man vill starta ett företag tillsammans med någon annan, eftersom man då delar både risker och vinst. En annan fördel är att handelsbolaget beskattas som en fysisk person, vilket kan innebära lägre skattesats för företaget.

Skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag är bland annat i ägarstrukturen. I ett aktiebolag ägs företaget av aktieägarna, medan i ett handelsbolag delar personerna i föreningen på ägandet av företaget. En annan skillnad är att ett aktiebolag har begränsat personligt ansvar, medan handelsbolaget har obegränsat personligt ansvar.

Varför ska man starta ett handelsbolag?

Starta Företag|Driva Företag|Bokföring|19 februari 2020|Uppdaterad: 5 juli 2022

Så länge ska kvitton sparas – och så gör du det enklast

Kan man ha ett handelsbolag själv?

Det kostar 1 100 kronor att registrera handelsbolag via Bolagsverkets e-tjänst. Lämnar du in ansökan om registrering på blankett kostar det 1 400 kronor. Att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering är gratis.

Ett handelsbolag är i stort sett samma sak som enskild firma men med skillnaden att ett handelsbolag alltid har minst två delägare medan en enskild firma bara har en ägare. Läs mer om att starta enskild firma eller starta aktiebolag.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Hur mycket skatt betalar man i ett handelsbolag?

Handelsbolag (HB) är en vanlig bolagsform. Handelsbolagformen används vanligtvis om två eller flera vill starta ett företag tillsammans. Den som är delägare kallas för handelsbolagsdelägare.

När man driver ett handelsbolag så behöver man registrera ett namn på sitt handelsbolag. En grundregel är att man behöver hitta på ett namn. Det kan vara svårt att finna något som man trivs med själv och samtidigt är säljande. Här tycker vi att man bör lägga lite tid. Ett företagsnamn ska du förhoppningsvis leva länge med och det ska helst berätta lite om vad ditt företag sysslar med. Det kanske är ett av dina viktigaste beslut som du behöver fatta, redan från början.

När du väl har beslutat dig för att starta ett företag som handelsbolag, så ska det registreras hos Bolagsverket. Det gör ni enklast genom att använda de blanketter som finns på Bolagsverkets hemsida eller den online-tjänst som Bolagsverket tillhandahåller. Här kommer en länk till Bolagsverkets hemsida(klicka här).

Måste handelsbolag ha eget bankkonto?

Ett företagskonto är ett bankkonto som ett företag har för att hantera den löpande verksamheten med in- och utbetalningar. Tjänster kopplade till ett företagskonto, vilka man kan använda för att förenkla företagarens vardag är bland annat bankgiro, autogiro och Swish (mer om dessa nedan).

En manuell hantering av in- och utbetalningar innebär överföring av kontanter och eventuella andra sedlar och checkräkningar, vilket både tar mer tid och ökar risken för misstag. Med tjänsterna som kommer med ett företagskonto kan du flytta denna hantering digitalt - och därmed spara både tid och energi på administration.

I Sverige finns det inga lagliga skäl för att kräva att företag använder företagskonto. Trots det är det sällsynt för företag att inte ha ett företagskonto. Rekommendationerna för att öppna företagskonto eller inte beror framförallt på företagets bolagsform: enskild firma och handelsbolag, eller aktiebolag.

Hur tar du ut lön i ett handelsbolag?

Om du är ägare i en enskild firma så räknas du juridiskt inte som anställd och du gör således ett eget uttag när du tar ut lön till dig själv. Använd bokföringsmallen Eget uttag när du ska bokföra en utbetalning (ersättning) från företaget till dig. Samma gäller även för handelsbolag och kommanditbolag.

Tänk på att spara pengar för skatt och arbetsgivaravgift som kommer i samband med deklarationen. Du kan i funktionen Planera din lön, som du hittar under Årets skatt på sidan Översikt, beräkna din timlön och hur mycket skatt du ska betala.

Vad är fördelen med handelsbolag?

Det finns många fördelar med att driva ett handelsbolag. Handelsbolag är en av de naturliga företagsformerna om du jobbar tillsammans med en eller flera andra. Starta handelsbolag är lätt och det är lätt att formalisera med ett avtal. Det finns inget krav på kapital i bolaget annat än det du behöver för att driva själva verksamheten. Dessutom har du genom samarbetspartners möjligheter att diskutera olika idéer med någon innan ni gemensamt fattar beslut. Många upplever det även som betydligt roligare när man jobbar tillsammans med någon än när man är ensam. Ett annat plus är att det oftast är lättare att ta lån i bank när man är två eller flera personer. Att jobba i form av ett handelsbolag kan ge mer prestige än om du har en enskild firma. Det är ett bolag med ett eget organisationsnummer skilt från ditt personnummer.

Om du bedriver aktiv näringsverksamhet och din verksamhet går med vinst får du från Försäkringskassan sjukpenning när du är sjuk, föräldrapenning när du tar ut barnledighet och sjukpenning när du är hemma med sjukt barn.

Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Vad krävs för att driva ett handelsbolag?

Både han själv och andra i gruppen började utveckla tydliga symptom på stress. Han blev till slut sjukskriven, men inte heller då fick han den hjälp han hade rätt till.

— I stället för att vidta åtgärder för att främja hans återgång till arbetsplatsen vidtog man åtgärder för att avsluta hans anställning. Arbetsgivaren skyller de problem som finns på arbetsplatsen på honom och det tycker jag är helt felaktigt, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen.

Utöver att stämma för flera brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, stäms arbetsgivaren även för brott mot diskrimineringslagen. Det eftersom medlemmen har adhd som räknas som en funktionsnedsättning och därmed är diskrimineringsgrundande – om det finns en koppling mellan bolagets agerande och funktionsnedsättningen.

Enligt Elisabet Ohlsson får facket allt oftare ärenden som rör just adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

— Många som saknar diagnos är inte medvetna om att de problem man har kanske är kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I takt med att fler genomgår en utredning får vi fler ärenden, säger hon.

För att underlätta för anställda, inte minst för dem med adhd, trycker Elisabet Ohlsson på vikten av ett bra arbetsmiljöarbete med tydliga strukturer och ramar och att man som arbetsgivare jobbar enligt föreskriften för Organisatorisk och social arbetsmiljö (se faktaruta).