:

Hur länge kan man bo i ett annat EU-land?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man bo i ett annat EU-land?
 2. Får man flytta till ett annat EU-land?
 3. Kan man bli utvisad om man är EU-medborgare?
 4. Kan man flytta fritt inom EU?
 5. Hur många månader får man vara utomlands?
 6. Hur länge får man vara i ett land?
 7. Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?
 8. Vad krävs för att flytta till ett annat land?
 9. Hur många utvisas från Sverige pga brott?
 10. Vilka länder kan man inte bli utvisad till?
 11. Måste man betala skatt om man flyttar utomlands?
 12. Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?
 13. Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?
 14. Vilka länder kan man flytta till utan visum?
 15. Hur mycket ska man tjäna för att få permanent uppehållstillstånd?

Hur länge kan man bo i ett annat EU-land?

Senast kontrollerat: 12/09/2023

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du emellertid anmäla din närvaro vid ankomsten.

Får man flytta till ett annat EU-land?

Beroende på om din utlandsflytt är tills vidare eller under en kortare period finns det en hel del skillnader, särskilt vad gäller försäkringar och var du ska vara folkbokförd och betala skatt. Förutsatt att du flyttar från Sverige i mer än ett år så är det framförallt Skatteverket och Försäkringskassan du behöver vända dig till för att fylla i blanketter och registrera din flytt.

Kan man bli utvisad om man är EU-medborgare?

För EU-medborgare som flyttade till Storbritannien senast den 31 december 2020 finns ett särskilt uppehållstillstånd – så kallat EU Settled Status. Deadline för att ansöka om Settled (eller Pre-Settled Status) var den 30 juni 2021. Det går, under vissa omständigheter, att göra en sen ansökan. Läs mer på ambassadens samlade information om EU Settlement Scheme här. 

Kan man flytta fritt inom EU?

Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande delarna av EU-samarbetet.1 Som en del av den fria rörligheten har medborgare i EU-länder (unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, det vill säga rätt att stanna i ett annat EU-land. Det går att dela upp uppehållsrätten i tre underkategorier:

Hur många månader får man vara utomlands?

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
 • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Hur länge får man vara i ett land?

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för personer vilket innebär att alla EU-medborgare har rätt att bosätta sig och jobba i andra EU-länder utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd.

Om du ska flytta till ett annat EU-land och tänker stanna mer än ett år kan det påverka var du ska vara folkbokförd och var du ska betala skatt. Det finns ett antal myndigheter som du bör kontakta.

Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för personer vilket innebär att alla EU-medborgare har rätt att bosätta sig och jobba i andra EU-länder utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd.

Om du ska flytta till ett annat EU-land och tänker stanna mer än ett år kan det påverka var du ska vara folkbokförd och var du ska betala skatt. Det finns ett antal myndigheter som du bör kontakta.

Vad krävs för att flytta till ett annat land?

Personer som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Den som får ställning som varaktigt bosatt får ett särskilt EG/EU-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension.

Om du har ställning som varaktigt bosatt i ett EU-land kan du flytta till Sverige för att arbeta, studera eller leva på egna medel som till exempel en pension från hemlandet. Om du vill stanna i Sverige längre tid än tre månader, måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Läs mer om kraven för svenskt uppehållstillstånd

Hur många utvisas från Sverige pga brott?

Den främsta anledningen till att utvisningar inte blir av stavas verkställighetshinder. Dessa kan se ut på många olika sätt, men har antingen med mottagarlandet att göra, så kallat generellt verkställighetshinder, eller så är det hänförligt till individen själv. Oavsett innebär det en återvändsgränd.

En handfull länder tar inte emot sina egna medborgare alls, i den mån de inte återvänder självmant och kan identifiera sig. Irak, Iran, Tunisien, Somalia och Eritrea är de stater som polisen identifierar som problematiska att utvisa människor till, oavsett skäl. Här finns få påtryckningsmedel för svenska myndigheter att använda sig av.

I andra fall kan det röra sig om att nya uppgifter eller hotbilder mot personen i fråga har uppkommit, varför utvisning inte kan ske. Sverige får enligt ett antal olika konventioner inte utvisa människor på ett sådant sätt att de riskerar tortyr, omänsklig behandling eller förföljelse. Detta gäller även den som är dömd för brott.

Vilka länder kan man inte bli utvisad till?

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du dock anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsintyg.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

Måste man betala skatt om man flyttar utomlands?

Om du skattemässigt anses bo i Sverige ska du deklarera och betala inkomstskatt i Sverige, oavsett var din inkomst kommer ifrån. Då räknas det som att du är ”obegränsat skattskyldig”. Personer som uppfyller följande kriterier anses som bosatta i Sverige:

 • Den som är bosatt i Sverige.
 • Den som stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader i följd).
 • Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Kan man vara skriven i Sverige och bo utomlands?

När du lämnar Sverige för mer än ett års tid är du skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Senast en vecka före flytten utomlands ska du ha anmält detta till Skatteverkets folkbokföringsenhet och till Försäkringskassan. Det är viktigt att ta reda på om motsvarande inskrivning i det nya landet krävs, samt hur det i så fall går till. Det skiljer sig från land till land. Är du utomlands mindre än ett år ska du stå kvar i folkbokföringen i Sverige. Om det visar sig att du sedan fortsätter vara utomlands mer än ett år ska du anmäla detta till Skatteverket. Utsända i svenska statens tjänst samt EU-parlamentariker kan vara folkbokförda i Sverige längre än ett år. Hör efter med Skatteverket om vad som gäller för just din situation.

När du flyttar tillbaka till Sverige ska du återinskriva dig snarast genom att personligen besöka ett av Skatteverkets servicekontor för att bli folkbokförd i Sverige – använd blanketten ”Anmälan flyttning till Sverige”. Det är viktigt att alla familjemedlemmar som varit med i utlandet skriver in sig. Det gör man bäst samtidigt och så snart ni har kommit till Sverige. Du ska uppge var du ska bo och när du kom tillbaka. Ta med pass och identitetshandlingar men även annan dokumentation i original. Skatteverket tar egna kopior. Det är bra om det finns en vidimerad originalöversättning ifall texten är på ett annat språk än engelska, eftersom det skyndar på alla processer.

Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du:

Vilka länder kan man flytta till utan visum?

För EU-medborgare som flyttade till Storbritannien senast den 31 december 2020 finns ett särskilt uppehållstillstånd – så kallat EU Settled Status. Deadline för att ansöka om Settled (eller Pre-Settled Status) var den 30 juni 2021. Det går, under vissa omständigheter, att göra en sen ansökan. Läs mer på ambassadens samlade information om EU Settlement Scheme här. 

Hur mycket ska man tjäna för att få permanent uppehållstillstånd?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.