:

Vem har rätt till familjeåterförening?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt till familjeåterförening?
 2. Hur ansöker man om familjeåterförening?
 3. Vad menas med familjeåterförening?
 4. Kan man hämta sin mamma till Sverige?
 5. Hur lång tid tar det för familjeåterförening?
 6. Vem är berättigad till familjeåterförening i USA?
 7. Vilka dokument krävs för familjevisum?
 8. Vad räknas som familjemedlem?
 9. Kan ett barn bli svensk medborgare när varken mamman eller pappan är svensk medborgare?
 10. Vem kan ansöka om familjeåterförening hos oss?
 11. Kan jag sponsra min brorson till USA?
 12. Kan man hämta sin familj till Sverige?
 13. Får barn automatiskt svenskt medborgarskap?
 14. Vem är familjemedlem till en relevant EES-medborgare?
 15. Vad anses vara en närmaste familjemedlem?

Vem har rätt till familjeåterförening?

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

 • har fått permanent uppehållstillstånd
 • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid
 • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Hur ansöker man om familjeåterförening?

Med familjeåterförening avses uppehållstillstånd som beviljas en utlänning på grund av familjeband. Familjemedlemmar till finska medborgare eller medborgare i ett annat land kan ansöka om familjeåterförening

Ansökan om familjeåterförening kan göras t.ex. av en finsk medborgares utländska make, en familjemedlem till en utlänning som arbetar eller studerar i Finland eller en familjemedlem till någon som kommit som flykting till Finland. En familjemedlem som bor i Finland och med vilken syftet är att idka familjeliv kallas anknytningsperson.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband kan endast en sökande som bor utomlands själv lämna in.

Vad menas med familjeåterförening?

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

 • har fått permanent uppehållstillstånd
 • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid
 • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Kan man hämta sin mamma till Sverige?

Det händer mycket i valpens utveckling under de första levnadsveckorna. En liten valp är väldigt beroende av sin mamma, både fysiskt och mentalt. Genom diandet får den inte bara ett starkt immunförsvar, det skapar också en viktig anknytning till mamman. De första 3 till 4 veckorna ska tiken lämnas ifred med sin kull så mycket som möjligt, och uppfödare brukar inte vilja låta tilltänkta valpköpare komma på besök ännu.

Den första tiden lär sig valpen mycket om hur den ska bete sig runt andra hundar. Den blir tillrättavisad av sin mamma, den lär sig att kommunicera med sina syskon och att tolka andra hundars kroppsspråk. Det lägger grunden för valpens sociala kompetens senare i livet. 

Innan den lämnar boet behöver valpen också bli avvand från modersmjölken och ha gått över till fast föda. Tiken brukar själv dra sig undan från valparna successivt, och uppfödaren börjar ge dem smakportioner, från att de är ca 1 månad gamla. 

Hur lång tid tar det för familjeåterförening?

Familjeåterförening betyder att en splittrad familj kan ansöka om att få leva tillsammans i Sverige hos den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Vem är berättigad till familjeåterförening i USA?

Rätten till familjeåterförening är inte så generös som migrationsminister Morgan Johansson påstår. »Försörjningskravet innebär en enorm skillnad«, säger asylrättsjuristen Ignacio Vita.

Den 21 juni klubbade riksdagen igenom den nya tillfälliga asyllagstiftningen. Därmed blev tillfälliga uppehållstillstånd huvudregeln, rätten till familjeåterförening begränsad och kraven på försörjning hårdare. Regler som innebär att Sverige nu ligger på EU:s absoluta miniminivå för asylsökandes rättigheter.

Vilka dokument krävs för familjevisum?

 • sambo, make/maka eller registrerad partner
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
 • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
 • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er (gäller inte föräldrar till studerande)

Vad räknas som familjemedlem?

Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.

ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget, betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget bör bli medlemmar i en löntagarkassa för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska intjäna arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkor som har uppfyllts som företagare kan på grund av det s.k. efterskyddet överföras till löntagarkassan, ifall man blir medlem i sin nya kassa inom en månad räknat från datum då man gick ut ur sin tidigare kassa.

Kan ett barn bli svensk medborgare när varken mamman eller pappan är svensk medborgare?

Om du har barn som fötts efter den 1 april 2015, är han eller hon automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

Vem kan ansöka om familjeåterförening hos oss?

Familjeåterförening innebär precis som det låter, en möjlighet för en familj som har kommit ifrån varandra att återförenas och bo tillsammans igen.

För att få återförenas med sin familj i Sverige finns vissa krav. Det finns också regler om vilka i familjen som har möjlighet att återförenas i Sverige. Huvudregeln är att ett barn under 18 år som är bosatt i Sverige har rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige. För vuxna personer är huvudregeln att bara makar (personer som är gifta med varandra) och deras barn som är under 18 år och ogifta får återförenas i Sverige

Din familj får uppehållstillstånd för samma tid som du har uppehållstillstånd. Om du har permanent uppehållstillstånd kommer din familj att få uppehållstillstånd i två år. Tillståndet kan förlängas. 

Om du är ett barn som kom till Sverige utan din familj och har fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i Sverige har din familj rätt att återförenas med dig. Som huvudregel utgår Migrationsverket eller domstolen ifrån hur gammal du är när de beslutar om din familjs ansökan om att få återförenas med dig.

Om du är över 18 år är det mycket svårare att få återförenas med dina föräldrar än om du är under 18 år. Det finns ett undantag, se nedan. (rubriken ”Om du har fyllt 18 år”)

Kan jag sponsra min brorson till USA?

Kanada ger dig 5 poäng mot din Express Entry-kvalifikationspoäng om du har en kvalificerad släkting i Kanada.

Kanada ser att din övergång till ditt nya liv som invandrare i Kanada kommer att bli enklare, smidigare och allmänt framgångsrik när du har familj som hjälper dig. De förväntar sig att du kommer att göra en enklare övergång till Kanada och för detta delar de ut poäng för att stödja din ansökan.

Kan man hämta sin familj till Sverige?

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till eller stanna i Sverige på grund av att den har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och adoptivbarn. Anhöriginvandrare är den som kommer till Sverige och anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig.1

Familj är det vanligaste skälet till att få uppehållstillstånd i Sverige. 2020 fick 48 752 personer uppehållstillstånd för att de var anhörig till en person i Sverige, av totalt 88 814 beviljade uppehållstillstånd.2 Det är en minskning sedan 2018 och 2019, då 68 015 respektive 57 233 personer fick uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige.3

Får barn automatiskt svenskt medborgarskap?

Om du har barn som fötts efter den 1 april 2015, är han eller hon automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

Vem är familjemedlem till en relevant EES-medborgare?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Vad anses vara en närmaste familjemedlem?

Medarbetaren har rätt att vara ledig från arbetet under den tid som hen får närståendepenning från Försäkringskassan.