:

Är min fordonsskatt betald?

Innehållsförteckning:

 1. Är min fordonsskatt betald?
 2. Är en bil skattad?
 3. Vad händer om bilen inte är skattad?
 4. Hur länge är min bil skattad?
 5. Var ser jag min fordonsskatt?
 6. Var ser man fordonsskatt?
 7. Är bilen skattad och försäkrad?
 8. Vem betalar skatt vid ägarbyte?
 9. Hur ser man skatteskuld på bil?
 10. Hur lång tid tar det innan fordonsskatten registreras?
 11. Vad blir skatten på bilen efter 3 år?
 12. När behöver man inte betala fordonsskatt?
 13. Är det olagligt att köra oförsäkrad bil?
 14. Måste bilen vara skattad för besiktning?
 15. När behöver man inte betala skatt på bilen?

Är min fordonsskatt betald?

Från och med september 2021 skickar vi inbetalningskort för ordinarie fordonsskatt digitalt, till dig som har en digital brevlåda dit du får din myndighetspost.

Det är den sista siffran i fordonets registreringsnummer som avgör vilken månad du ska betala. Du får inbetalningskortet i början av samma månad. Om fordonskatten inte är betald i tid får fordonet inte användas.

Här kan du se vilken månad fordonsskatten ska betalas: Betalning av skatt

Är en bil skattad?

2010-03-26, 15:10 #1

Är det något man skall ha med sig till årets träffar för att styrka att bilen är ok nu när märket är borta? (Har kanske missat att det sått någonstans)

Vad händer om bilen inte är skattad?

Hittade inbetalningskortet i dag och fordonsskatten skulle varit betald i går torsd. 30 juni. Betalade på nätet genom min bank nu fred.kväll 1a juli men pengarna går ju inte förrän på månd. 4e juli.Jag skrev ut utdraget från banken där det står att jag signerat.

Vågar man köra bilen innan månd.4e juli när pengarna gått?

Hur länge är min bil skattad?

Grundbeloppet är beloppet alla skattepliktiga fordon måste betala oavasett hur mycket eller lite de släpper ut. Beloppets storlek är 360 kronor om året. Det betyder att en bil aldrig kan ha längre fordonsskatt än 360 kronor. Elbilar som inte har något utsläppsvärde har därför samma fordonsskatt som grundbeloppet.

Var ser jag min fordonsskatt?

Årlig fordonsskatt eller enbart skatt på bränslet

Med tanke den pågående miljödebatten och med tanke på bilars utsläpp så vore det bättre att ta bort den årliga fordonsskatten och i stället lägga skatten direkt vid pumpen. Så som det är nu så uppmuntrar man folk att köpa nya bilar och köra mer. Jag anser att det är bättre för miljön om vi kör mindre med de bilar som redan har. Det här med den årliga fordonsskatten känns mer som att den bestäms av ett tärningsspel. Det kan bli hur som helst med nivån på den årliga skatten. Personligen så har jag en relativt ny bil (snart tre år gammal) som förbrukar mindre än 0.6 liter per mil samtidigt som andra bilar som förbrukar mer bränsle kan ha en årlig fordonsskatt som ligger på en tredjedel av det som jag betalar för min bil. Hur som helst så är det personen bakom ratten som ska kunna påverka den skatt som betalas in och inte vilken bil som står still i garaget. Har för övrigt en gammal mercedes 190 av årsmodell 1989 som drar så lite som 0.57 liter per mil, så körsätt är nog så viktigt om man ska vara rädd om miljön. Har skrivit till föregående miljöminister om detta.

Var ser man fordonsskatt?

Från och med september 2021 skickar vi inbetalningskort för ordinarie fordonsskatt digitalt, till dig som har en digital brevlåda dit du får din myndighetspost.

Det är den sista siffran i fordonets registreringsnummer som avgör vilken månad du ska betala. Du får inbetalningskortet i början av samma månad. Om fordonskatten inte är betald i tid får fordonet inte användas.

Här kan du se vilken månad fordonsskatten ska betalas: Betalning av skatt

Är bilen skattad och försäkrad?

Du är nu registrerad som användare. Ett aktiveringsmail har sänts till den angivna e-postadressen. Klicka på länken i mailet för att logga in.

Vem betalar skatt vid ägarbyte?

Om bilen är påställd och ägarbytet sker i den månaden som skatten ska betalas övergår inte skattskyldigheten till den nya ägaren utan det är fortfarande den gamla ägaren som får betala fordonsskatten. Den sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad som fordonsskatten ska betalas. Läs mer här

Om fordonet ställs på i samband med ägarbytet är det den nya ägaren som blir debiterar för fordonsskatten. 

Hur ser man skatteskuld på bil?

Har du bestämt dig för att köpa ett begagnat fordon finns det fler saker att tänka på än försäljningspriset eller hur många mil den kört. Det är också viktigt att kontrollera om fordonet har någon obetald skuld. När du köper ett fordon begagnat kan det ha trängselskatt, fordonsskatt eller till och med felparkeringsavgift som inte är betalade. Över 57 % av de fordon som kontrolleras hos oss har en aktuell skuld, varav nästan vart tredje fordon har en förfallen skuld. Dessa skulder försvinner inte när fordonet får en ny ägare utan följer med som ett slags arv. Det är alltså du som får ta över dessa obetalda kostnader och därför är det viktigt att kontrollera dessa noga innan du gör ett köp. Hos oss är dessa uppgifter endast ett par klick bort. Sök fram det aktuella fordonet du vill kontrollera och fyll i ditt telefonnummer i rutan för Swish betalning för att få fram all skuld på ett fordon samt om skulden börjat gå till indrivning av Kronofogden. Tjänsten finns tillgänglig när som helst på dygnet och du behöver alltså inte förhålla dig till särskilda öppettider. De flesta köp av fordon görs på kvällar eller helger och då vill vi så klart finnas tillgängliga för dig så att du kan göra en bra affär.

Biluppgifters skuldkontroll har uppmärksammats i media flera gånger och hjälper dig inför ett köp.

Hur lång tid tar det innan fordonsskatten registreras?

Påställning av bil innebär att bilen är registrerad för trafik och kräver betalning av fordonsskatt och trafikförsäkring. Du kan ställa på bilen via e-tjänsten "Ställ av/ställ på fordon", appen "Mina fordon" eller skriftligen på ditt registreringsbevis. En påställd bil får köras i trafik, till skillnad från en avställd bil.  

En avställd bil innebär att den inte är registrerad för trafik, och du slipper betala fordonsskatt och trafikförsäkring. Avställning kan göras via e-tjänsten "Ställ av/ställ på fordon", appen "Mina fordon" eller skriftligen på registreringsbeviset. Körning eller bogsering av en avställd bil är förbjudet, förutom vid besiktning under vissa villkor. 

Du kan ställa av eller på din bil på tre olika sätt:  

 • via e-tjänsten “Ställ av/ställ på fordon”  

 • i appen“Mina fordon”  

 • skriftligen på ditt registreringsbevis.  

Vad blir skatten på bilen efter 3 år?

Malus är en förhöjd fordonsskatt som tas ut för bilar som släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer. Enligt regeringens nya förslag ska gränsen sänkas till 75 gram. Skatten blir extra hög för dieselbilar. Här kan du se hur hög fordonsskatten blir för några av de vanligaste modellerna.

När behöver man inte betala fordonsskatt?

Om du betalar bilskatten efter förfallodagen måste du också betala ränta. Betala räntan samtidigt med den egentliga skatten. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2023.

Bilskatten kan betalas via MinSkatt och nätbanken.

Är det olagligt att köra oförsäkrad bil?

Vid ordinarie debitering är det den som är registrerad som ägare vid ingången av den månad då skatten ska betalas (betalningsmånaden) som är skattskyldig. Om ett fordon övergår till en annan ägare den första dagen i  betalningsmånaden, eller senare, anses säljaren vara den som ägde fordonet vid månadens ingång.

Observera att betalningsmånaden är en särskild månad som baseras på sista siffran i fordonets registreringsnummer. Se tabell på sidan betalning av skatt.

Om ett ägarbyte sker i den månad som skatten ska betalas, övergår skattskyldigheten inte till den nya ägaren, även om ägarbytet sker före det datum skatten ska vara betald.

Måste bilen vara skattad för besiktning?

Vid ordinarie debitering är det den som är registrerad som ägare vid ingången av den månad då skatten ska betalas (betalningsmånaden) som är skattskyldig. Om ett fordon övergår till en annan ägare den första dagen i  betalningsmånaden, eller senare, anses säljaren vara den som ägde fordonet vid månadens ingång.

Observera att betalningsmånaden är en särskild månad som baseras på sista siffran i fordonets registreringsnummer. Se tabell på sidan betalning av skatt.

Om ett ägarbyte sker i den månad som skatten ska betalas, övergår skattskyldigheten inte till den nya ägaren, även om ägarbytet sker före det datum skatten ska vara betald.

När behöver man inte betala skatt på bilen?

Att äga ett fordon som är mer än 30 år gammal innebär att denna är skattebefriad. Vad innebär detta då mer bestämt? Att vara skattebefriad innebär att du som ägare utav denna bil inte längre behöver betala in fordonsskatt som berör bilen. Visst låter det fantastiskt, för att äga en bil är inte något som gör plånboken särskilt glad. Men det finns ett krav som ska uppfyllas även för en bil som är 30 år eller äldre för att det ska bli skattebefriad. Detta får inte vara en bil som används i yrkesmässig trafik, och gör den det är det fortsatt skatt som ska betalas in. Men hur fungerar det då för miljöbilar som tidigare varit skattebefriade under fem års tid?