:

Varför får man inte gifta sig under 18 år i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Varför får man inte gifta sig under 18 år i Sverige?
 2. Vad krävs för att gifta sig i Sverige?
 3. Vem får man inte gifta sig med i Sverige?
 4. När är det okej att gifta sig?
 5. Kan man gifta sig som 16 åring?
 6. Får man gifta sig med 3 personer?
 7. Hur mycket kostar det att gifta sig i Sverige?
 8. Får man svenskt medborgarskap om man gifter sig med en svensk?
 9. Får man skaffa barn med sin kusin i Sverige?
 10. Hur mycket kostar gifta sig?
 11. Hur mycket kostar det att gifta sig i kyrkan?
 12. Får en 15 åring gifta sig?
 13. Får man få barn med sin kusin?
 14. Är det gratis att gifta sig i kyrkan?
 15. Vad är fördelen med att gifta sig?

Varför får man inte gifta sig under 18 år i Sverige?

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dispensmöjligheten i äktenskapsbalken när det gäller äktenskap för barn under 18 år ska tas bort.

Vad krävs för att gifta sig i Sverige?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Vem får man inte gifta sig med i Sverige?

Ifråga om äktenskapets utformning och betydelse är endast litet känt från tiden före Sveriges kristnande, eftersom källorna är få och osäkra.

Under medeltiden var äktenskapet till en början ett världsligt förbund mellan två familjer. Löften gavs inför vittnen och bekräftades med att gå till säng tillsammans. Kyrkan var först inte inblandad, men fick en roll senare eftersom man var angelägen om att förhindra tvångsäktenskap och värnande om äktenskapet som något mer än en överenskommelse mellan två familjer.

Enligt den svenska äktenskapsbalken (SFS 1987:230) skall makarna ”gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.”

Under ett äktenskap äger var och en vad man köper och införskaffar (”Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”), men ”Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas.”

”Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (skilsmässa)".

När är det okej att gifta sig?

Den som tvingar eller tillåter att ett barn under 18 år att gifta sig eller ingå i en äktenskapsliknande förbindelse kan straffas för barnäktenskapsbrott i svensk domstol. Även den som gifter sig med ett barn kan straffas, och i vissa fall även vigselförrättaren. Brottet kan ge fängelse i upp till fyra år.

Kan man gifta sig som 16 åring?

 • Ingen har rätt att pressa eller tvinga dig till att gifta dig.

 • Du har rätt att välja vem du ska gifta dig med.

 • Du har rätt att gifta dig med någon av samma kön.

 • Ingen under 18 år får gifta sig i Sverige, varken borgerligt eller religiöst.

Och kom ihåg:Om du gifter dig enligt en religiös ceremoni är det inte ett giltigt äktenskap enligt svensk lag.Lagstiftningen kring tvångsäktenskap gäller även religiösa vigslar och ceremonier.

There is a a short video about forced marriage, watch it to learn more about Swedish laws regarding the question.The video is available in 10 different languages.

De flesta som lever i Sverige gifter sig med varandra därför att de vill det. Ändå visar undersökningar att 70 000 unga mellan 16 och 25 år upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med, att föräldrarna ställer villkor. (Källa: Ungdomsstyrelsen)

Får man gifta sig med 3 personer?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej, månggifte är inte tillåtet i Sverige. Ett äktenskap är ett slags juridiskt avtal som enbart kan ingås mellan två personer, 1 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Om någon av er skulle vara gift sedan tidigare eller är i ett registrerat partnerskap så utgör det ett s.k. äktenskapshinder att gifta sig med ytterligare en person. I 2 kap 4 § ÄktB föreskrivs att den som är gift eller har en registrerad partner inte får ingå äktenskap. Äktenskapet som ingås blir däremot inte ogiltigt men det finns då särskilda bestämmelser som gör att åklagaren kan föra en talan om äktenskapsskillnad, 5 kap 5 § 3 stycket ÄktB.

Hur mycket kostar det att gifta sig i Sverige?

Blomsterprydda väggar. Mat till alla gäster. Klänning för x antal tusen.

Bröllopsbudgeten skenar lätt iväg – och det som kostar mest är sällan det man först tänker på.

Det allra första man ska göra är att sätta sig ner och skriva en prioriteringslista.

Får man svenskt medborgarskap om man gifter sig med en svensk?

Kan man få svenskt medborgarskap genom att vara gift med en svensk medborgare fast utan att bo i Sverige? Vår expert advokat Tove Sjövall svarar på frågan.

Vissa frågor som kommer in till oss relaterar enbart till personen som frågar, medan andra frågor är intressanta för en större målgrupp. Här kommer en som handlar om möjligheten till svenskt medborgarskap trots att personen i fråga inte bor i Sverige. Till vår hjälp att svara har vi tagit Advokatbyrå Tove Sjövall.

Får man skaffa barn med sin kusin i Sverige?

”Om jag hade vetat att risken var högre att få ett sjukt barn hade jag inte gift mig med min kusin. Varför sa ingen något?”

Det var modern till en av mina patienter på BUP som ställde den frågan under min randning som ST-läkare. Hon och dotterns pappa var första gradens kusiner och äktenskapet hade arrangerats av familjen. Deras barn hade en utvecklingsstörning.

Hur mycket kostar gifta sig?

Blomsterprydda väggar. Mat till alla gäster. Klänning för x antal tusen.

Bröllopsbudgeten skenar lätt iväg – och det som kostar mest är sällan det man först tänker på.

Det allra första man ska göra är att sätta sig ner och skriva en prioriteringslista.

Hur mycket kostar det att gifta sig i kyrkan?

Om det gäller barn så unga som 14-15 år heter det att hen måste höras personligen av socialmyndigheterna som sedan skriver en rekommendation till justitieministeriet.

- Men att ens komma på tanken att 14-15-åringar ska få ingå äktenskap är ju i sig absurd, säger Hetemäki.

Dessutom är alla finländska medborgare per definition barn innan de fyllt 18 år.

Får en 15 åring gifta sig?

Om det gäller barn så unga som 14-15 år heter det att hen måste höras personligen av socialmyndigheterna som sedan skriver en rekommendation till justitieministeriet.

- Men att ens komma på tanken att 14-15-åringar ska få ingå äktenskap är ju i sig absurd, säger Hetemäki.

Dessutom är alla finländska medborgare per definition barn innan de fyllt 18 år.

Får man få barn med sin kusin?

I Lancet presenteras en studie som visar att risken för medfödda missbildningar ökar om fadern och modern är kusiner. Studien har gjorts mot bakgrund av att man i delar av Storbritannien sett ett högre antal medfödda missbildningar hos barn till föräldrar med ursprung i Pakistan, där kusinäktenskap är relativt vanligt och socialt accepterat. Studien har inkluderat uppgifter om barn som föddes i staden Bradford, som är belägen cirka 30 mil norr om London, ett område där en relativt stor del av befolkningen har ursprung i Pakistan. Uppgifterna avser perioden 2007–2011, och både medicinska journaler och frågeformulär som föräldrarna har fått fylla i har använts.

Totalt har man haft tillgång till uppgifter om 11 396 barn. Av dessa hade 386 (3 procent) en medfödd missbildning. Det är cirka dubbelt så högt som för hela Storbritannien. Av de drygt 11 000 barnen som föddes i området hade 2 013 (18 procent) föräldrar som var kusiner. Det var mer än dubbelt så vanligt (relativ risk 2,19) att barn till kusiner hade en medfödd missbildning än barn i området vars föräldrar inte var kusiner. En liknande riskökning såg man hos mödrar med brittiskt ursprung som var äldre än 34 år vid förlossningen och som inte var kusin med barnets far.

Är det gratis att gifta sig i kyrkan?

Finns det formella krav för att få gifta sig? Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas. För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.

Ni måste ha ansökt och om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är till exmepel att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll.  Är parterna under 18 år krävs särskilt tillstånd.

Vad är fördelen med att gifta sig?

Det finns en hel del fördelar med att gifta sig när du har fått barn och det finns alltid goda skäl att tänka igenom vem dina tillgångar tillfaller när du går bort. Många människor har felaktig eller otillräcklig kunskap om vem som faktiskt ärver vem och särskilt samboende som delar barn men inte är gifta.

Det är en vanligt förekommande missuppfattning att ni som sambor ärver varandra på grund av att ni har barn ihop även om ni inte är gifta. Det kan kännas rimligt att förvänta sig att det borde förhålla sig på det viset, men faktum är att lagstiftningen inte skyddar efterlevande sambos på samma sätt som de som har ingått äktenskap.