:

Vilket konto för arbetskläder?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket konto för arbetskläder?
 2. Är arbetskläder förbrukningsmaterial?
 3. Är arbetskläder avdragsgillt?
 4. Hur bokför jag inköp av kläder?
 5. När används konto 7632?
 6. När används konto 7631?
 7. När används konto 6990?
 8. När används konto 5460?
 9. Vad gäller vid arbetskläder?
 10. Är profilkläder avdragsgilla?
 11. Vad gäller med arbetskläder?
 12. Kan man dra av kläder på företaget?
 13. När används konto 7388?
 14. Vad bokförs på 6992?
 15. När används konto 6991?

Vilket konto för arbetskläder?

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat (11 kap. 9 § IL).

Kontanta bidrag för inköp av uniform och andra arbetskläder är alltid skattepliktiga som lön.

Är arbetskläder förbrukningsmaterial?

En kostnadsersättning för arbetskläder och uniformer är skattefri under förutsättning att utgifterna avser kläder som är särskilt anpassade för arbetet och kläder som inte lämpligen kan användas privat.

Arbetskläder som är särskilt anpassade för arbetet, uniformer och utgifter för tvättning av sådana kläder är skattefria förmåner medan fria kläder som inte kan anses vara arbetskläder är skattepliktiga förmåner.

Är arbetskläder avdragsgillt?

För att du ska få dra av kostnad för arbetskläder, behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Ett klädesplagg räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

Hur bokför jag inköp av kläder?

Utgifter för föreskrivna arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial debiteras normalt konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial. Utgifter för tvätt och lagning av arbetskläder debiteras normalt konto 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder.

Om en anställning innebär skyldighet att bära vissa kläder och den anställde får kontant ersättning eller bidrag för inköp eller tvätt av dessa arbetskläder ska ersättningen/bidraget klassificeras som kostnadsersättning och debiteras normalt konto 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder.

Om den anställde får kontant bidrag för inköp av icke föreskrivna arbetskläder ska denna extraersättning räknas som kontant ersättning utöver lön och är skattepliktigt för den anställde. Hela bidraget kan debiteras konto 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder.

Utgifter för arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial/skydds- utrustning behöver normalt inte periodiseras i bokslutet.

För mer information, se uppslagsordet Arbetskläder i Rätt Skatt och Rätt Lön.

Du kan dra av upp till 180 kronor exklusive moms per person för aktiviteten och dess tillhörande kostnader.

När används konto 7632?

Utgifter för föreskrivna arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial debiteras normalt konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial. Utgifter för tvätt och lagning av arbetskläder debiteras normalt konto 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder.

Om en anställning innebär skyldighet att bära vissa kläder och den anställde får kontant ersättning eller bidrag för inköp eller tvätt av dessa arbetskläder ska ersättningen/bidraget klassificeras som kostnadsersättning och debiteras normalt konto 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder.

Om den anställde får kontant bidrag för inköp av icke föreskrivna arbetskläder ska denna extraersättning räknas som kontant ersättning utöver lön och är skattepliktigt för den anställde. Hela bidraget kan debiteras konto 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder.

Utgifter för arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial/skydds- utrustning behöver normalt inte periodiseras i bokslutet.

För mer information, se uppslagsordet Arbetskläder i Rätt Skatt och Rätt Lön.

Du kan dra av upp till 180 kronor exklusive moms per person för aktiviteten och dess tillhörande kostnader.

När används konto 7631?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

När används konto 6990?

    konto 6990,6991,6992 2009-11-08 13:13 hade lagt upp diverse kostnader i konto 6990 externa kostnader, såg sedan att det fanns konto 6991 -II- -II- avdragsgilla, samt 6992 -II- -II- ej avdragsgilla

flyttade då mina kostnader till konto 6991, för att känna mig säker på att det är avdragsgillt ,

När används konto 5460?

Så vad är skillnaden här? – Den är faktiskt inte så stor! En förbrukningsinventarier är ett inköp till företaget som inte är direkt kopplat till själva produktionen och är en sorts inventarie med en kortare livslängd. Det här betyder att du inte gör avskrivningar på inköpet, som du hade gjort med en vanlig inventarie. Med kort livslängd menas kortare än tre år, men i allmänhet längre än ett år. Förbrukningsmaterial har samma relation till produktionen i företaget, men har en livslängd på under tre år.

Vad gäller vid arbetskläder?

Måste jag ha arbetsgivarens fula uniform? Vem står för tvätten? Kan jag kräva skyddsskor? Handelsnytt reder ut allt du behöver veta om kläder på jobbet.

Texten uppdaterades

Är profilkläder avdragsgilla?

Om du får en uniform av din arbetsgivare för att använda i arbetet är det en förmån du inte behöver betala skatt för.

Med uniform menas klädsel som har fastställts och utformats i detalj av en myndighet eller en annan arbetsgivare. Uniformens syfte är att tydligt visa en befattning eller befogenheter och utformningen på en uniform avviker från vanliga kläder.

Vad gäller med arbetskläder?

Måste jag ha arbetsgivarens fula uniform? Vem står för tvätten? Kan jag kräva skyddsskor? Handelsnytt reder ut allt du behöver veta om kläder på jobbet.

Texten uppdaterades

Kan man dra av kläder på företaget?

Att göra avdrag i sin enskilda firma innebär att du drar av kostnader som du har för att tjäna pengar. Detta görs naturligt när man köper materiel eller varor men det finns även en hel del fler avdrag som du kan göra. Här tipsar vi dig om dessa!

Missa inte att göra rätt avdrag i din enskilda firma

När används konto 7388?

Utgifter för personalvårdsförmåner debiteras normalt konto 7699 Övriga personalkostnader eller på aktuellt utgiftskonto.

Avdragsgilla kostnader avseende skattepliktiga förmåner debiteras normalt lämpligt konto i kontogrupp 73.

Om den anställde betalar för förmånen - direkt till arbetsgivaren eller genom nettolöneavdrag vid löneutbetalningen - krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 7380 Kostnader för förmåner till anställda med beloppet. Alternativt krediteras konto 7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner.

Vad bokförs på 6992?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs på konto 6992 (Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla) eftersom det inte är avdragsgillt.

Om du har ett AB och behöver bokföra en förseningsavgift till Skatteverket kan du använda dig utav vår mall Förseningsavgift till Skatteverket 

När används konto 6991?

    konto 6990,6991,6992 2009-11-08 13:13 hade lagt upp diverse kostnader i konto 6990 externa kostnader, såg sedan att det fanns konto 6991 -II- -II- avdragsgilla, samt 6992 -II- -II- ej avdragsgilla

flyttade då mina kostnader till konto 6991, för att känna mig säker på att det är avdragsgillt ,