:

Vad gäller vid lokalhyra?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid lokalhyra?
 2. Hur mycket kostar det att hyra en lokal?
 3. Hur mycket kan man höja hyran i en lokal?
 4. Vad är en rimlig månadshyra?
 5. Hur räknar man ut marknadsmässig hyra?
 6. Hur hög hyra är rimligt?
 7. Har hyresvärd rätt att gå in i lokal?
 8. Vad räknas som en lokal?
 9. Kan hyresvärden höja hyran med 10%?
 10. Hur mycket höjs hyran med 2023?
 11. Vad anses som skälig hyra?
 12. Hur hög hyra får man ha?
 13. Vad är en marknadsmässig hyra?
 14. Får hyresvärden gå in på min tomt?
 15. Vad får en hyresvärd inte göra?

Vad gäller vid lokalhyra?

Vid lokalhyra är det vanligt att hyresvärden och hyresgästen inte använder sig av ett helt standardiserat avtal utan istället utformar avtalet efter sina unika behov. Det är bra eftersom avtalet då matchar de verkliga förutsättningarna. Några saker bör oavsett det alltid vara med i ett lokalhyresavtal:

Ett hyresavtal ingås antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod. En begränsad tidsperiod kan vara hur kort eller lång som helst, till exempel en vecka eller 20 år. Många tycker att det är en fördel för både företagaren, alltså hyresgästen, och hyresvärden att veta hur lång tid avtalet kommer att gälla. Det vanligaste vid lokalhyra är därför avtal för en tidsbegränsad period, men om ingenting särskilt anges i avtalet angående hyrestiden så gäller hyresavtalet automatiskt tills vidare.

Hur mycket kostar det att hyra en lokal?

8. november 2017

Denna fråga är viktig att ställa sig både för att på förhand kunna räkna ut hur hög månadshyra man har råd med, samt för att minimera risken att betala ett överpris genom en noggrann undersökning av liknande lokaler i området. Läs mer om hyror per kvadratmeter för lokaler här!

Hur mycket kan man höja hyran i en lokal?

Det bästa är att först ta kontakt med dina grannar med liknande lokaler och samla information om vilken hyresnivå som gäller i området. Sen är det viktigt att du hör av dig till hyresnämnden och meddelar att du inte accepterar hyreshöjningen. Det måste du göra inom två månader. Är du medlem hos oss, kan vi hjälpa dig med detta och även vara ditt ombud i förhandlingen med hyresvärden. Vi hjälps åt med att samla in bakgrundsmaterial som visar varför den nya hyran är orimligt hög till exempel. Sådana här ärenden är ganska vanliga och något som vi på Visita hjälper många medlemmar med.

Vad är en rimlig månadshyra?

Bostäder som hyrs ut måste hyras ut med en så kallad skälig hyra. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som hyrs ut samt om bostaden hyrs ut i första eller andra hand. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del regler och riktlinjer att följa.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostadsrätt eller ditt hus.

Längre ner på sidan kan du även räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.🔗 Gå direkt ner till: kalkylatorn som beräknar skälig hyra för hyresrätt

Hur räknar man ut marknadsmässig hyra?

I denna kalkyl kan du räkna ut vilken hyra man maximalt kan ta ut, vare sig man hyr ut en bostadsrätt/privatbostad eller hyresrätt. När man hyr ut sin bostad i andra hand får man nämligen inte ta ut hur mycket hyra som helst. Det finns lagar och regler som styr vilken hyra man maximalt får ta ut, så kallad skälig hyra. Om man som hyresvärd tar ut för mycket hyra av sin hyresgäst kan hyresgästen kräva delar av hyran tillbaka.

Det finns vissa oklarheter och otydligheter i riktlinjerna för uthyrning av en bostad. Exempelvis anges att man får ta ut 10-15% extra vid uthyrning av en möblerad bostad. För privatbostad anges att man får ta ut en "ersättning för slitage av möbler" men det är oklart hur mycket det är.

Hur hög hyra är rimligt?

Bostäder som hyrs ut måste hyras ut med en så kallad skälig hyra. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som hyrs ut samt om bostaden hyrs ut i första eller andra hand. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del regler och riktlinjer att följa.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostadsrätt eller ditt hus.

Längre ner på sidan kan du även räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.🔗 Gå direkt ner till: kalkylatorn som beräknar skälig hyra för hyresrätt

Har hyresvärd rätt att gå in i lokal?

 • Informera hyresgästerna skriftligen
 • Underhållsåtgärder kan genomföras utan hyresgästernas godkännande
 • Du behöver ha hyresgästens medgivande för att komma in i lägenheten
 • Du kan behöva ersätta hyresgästerna för olägenheterna
 • Omoderna lägenheter får renoveras till lägsta godtagbara standard
 • Åtgärder som du behöver ha hyresgästernas godkännande för
 • Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete
 • Hyresnämnden kan ge sitt tillstånd – efter två månader
 • Utan godkännande ingen hyreshöjning
 • Allmännyttiga bostadsbolag ska erbjuda boendeinflytande
 • Boinflytandeavtal med stöd av förhandlingsordningen
 • Relaterad information

Hyresgästerna har rätt att få skriftlig information om planerad ombyggnad. Detta gäller om det handlar om åtgärder som påverkar bruksvärdet eller om du till exempel vill ändra lägenhetsindelningen.

Du behöver ha hyresgästernas godkännande för att bygga om. Men för åtgärder som inte höjer standarden på lägenheterna krävs inget godkännande från hyresgästerna. Du får till exempel genomföra sedvanligt underhåll som att måla, tapetsera, byta golvbeläggning, slipa parketten eller byta vitvaror utan hyresgästernas medgivande. Att bara byta rörstammar är också underhåll och kräver alltså i sig inte något godkännande.

Vad räknas som en lokal?

Det finns inga tydliga definitioner eller regler för vad som kan kallas lokal- eller närproducerat. När vi pratar om närproducerat eller lokalt handlar det främst om ett minskat geografiskt avstånd mellan produktion och konsumtion och/eller att det är få eller inga mellanhänder mellan producent och konsument. Geografisk närhet kan öka tilliten och förtroendet för produktionen och bygga relationer mellan aktörer i livsmedelssystemet. Lokalt beskrivs ofta som ett alternativ till något annat, det vill säga ett livsmedelssystem med global räckvidd som stödjer sig på industrialiserade och storskaliga lösningar.  

Samtidigt är de flesta medvetna om att det inte är antingen ett lokalt eller globalt/nationellt fokus för många aktörer, utan de deltar i både lokala och nationella/globala kedjor från jord till bord. Svårt blir det också för sammansatta produkter. Kan till exempel apelsinmarmelad tillverkad i grannbyn på importerade apelsiner kallas närproducerad? Eller fisk uppfödd i den lokala sjön men med importerat foder?

När vi pratar om lokalproducerat kan det också handla om regionala specialiteter där konsumenter och producenter inte har någon relation alls och där avstånden mellan producent och konsument är långa, men där själva livsmedlet har en lokal eller regional förankring och identitet.

Även om det inte finns en gemensam definition av lokalproducerat så finns det forskare som försökt ringa in begreppet och beskriva vad det är och hur det kan karakteriseras. Till exempel går det att urskilja olika typer av korta livsmedelskedjor (short food supply chains, SFSC): ansikte-mot-ansikte (face-to-face), nära (proximate) och utökade (extended) SFSC [Ref 10]. I det första fallet handlar det om direkt utbyte och kontakt mellan producent och konsument. Exempel som nämns är gårdsbutiker, bondemarknader och olika typer av lådsystem eller andelsjordbruk. Här representeras det lokala alltså av en direkt relation som bara är möjlig om konsumenten och producenten befinner sig i närheten av varandra. Den andra kategorin går utöver den direkta och är istället baserad på nära relationer, vilket kan omfatta även mer komplexa arrangemang. Vanligt är till exempel olika samarbeten, där produkter från flera producenter kan samlas under samma tak. Här ryms konsumentkooperativ, producentföreningar och butiker som endast har en regional geografisk spridning. Denna form av korta värdekedjor kan också ha en kulturell dimension i och med regional/lokalt identitetsskapande genom livsmedelsprodukter. I denna kategori finns alltså fler mellanhänder och aktörer, men med tydlig lokal förankring och lokal geografisk räckvidd. I den sista kategorin, ”extended”, är relationer och den geografiska räckvidden än mer uttöjd. Produkter med regional prägel säljs även utanför regionen de producerades i. Den här kategorin liknar EU:s ursprungsmärkning (se faktaruta).

Kan hyresvärden höja hyran med 10%?

Jag har en lokal och fastighetsägaren har sagt upp mitt hyresavtal och begärt en hyreshöjning på 100 procent, är det möjligt?

Hur mycket höjs hyran med 2023?

Hittills har Fastighetsägarna gått ut med att de vill höja hyrorna med 12 % i Stockholm och Göteborg. Det är en helt orimlig höjning. När vi nu sätter oss ner och börjar hyresförhandla kommer vi göra allt vi kan för att det inte ska bli några 12 % hyreshöjningar för Sveriges hyresgäster. Det är inte hyresgästerna som ska behöva betala hela hyresnotan. Och att chockhöja hyror är inte lösningen. Vad som däremot är lösningen är att hålla hyrorna på en balanserad och bra nivå, det tjänar både hyresvärdarna och hyresgästerna på.

Vad anses som skälig hyra?

När du hyr en bostad är det viktigt att du betalar en skälig hyra. Men vad är egentligen en skälig hyra? I det här avsnittet kommer vi att förklara vad som menas med skälig hyra och vilka faktorer som påverkar den.

Hur hög hyra får man ha?

Bostäder som hyrs ut måste hyras ut med en så kallad skälig hyra. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som hyrs ut samt om bostaden hyrs ut i första eller andra hand. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del regler och riktlinjer att följa.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostadsrätt eller ditt hus.

Längre ner på sidan kan du även räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.🔗 Gå direkt ner till: kalkylatorn som beräknar skälig hyra för hyresrätt

Vad är en marknadsmässig hyra?

Hur bedömer man vad som är en skälig lokalhyra och hur ska en uppsägning för villkorsändring hanteras där hyresgästen kräver sänkt hyra? Det svarar vi på här.

Vi har fått en uppsägning för villkorsändring från en lokalhyresgäst där de kräver sänkt hyra från och med årsskiftet. Måste vi acceptera det? Är det något särskilt vi måste tänka på innan vi svarar?

Får hyresvärden gå in på min tomt?

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande detta finns i Jordabalken (1970:994).

Vad får en hyresvärd inte göra?

 • Informera hyresgästerna skriftligen
 • Underhållsåtgärder kan genomföras utan hyresgästernas godkännande
 • Du behöver ha hyresgästens medgivande för att komma in i lägenheten
 • Du kan behöva ersätta hyresgästerna för olägenheterna
 • Omoderna lägenheter får renoveras till lägsta godtagbara standard
 • Åtgärder som du behöver ha hyresgästernas godkännande för
 • Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete
 • Hyresnämnden kan ge sitt tillstånd – efter två månader
 • Utan godkännande ingen hyreshöjning
 • Allmännyttiga bostadsbolag ska erbjuda boendeinflytande
 • Boinflytandeavtal med stöd av förhandlingsordningen
 • Relaterad information

Hyresgästerna har rätt att få skriftlig information om planerad ombyggnad. Detta gäller om det handlar om åtgärder som påverkar bruksvärdet eller om du till exempel vill ändra lägenhetsindelningen.

Du behöver ha hyresgästernas godkännande för att bygga om. Men för åtgärder som inte höjer standarden på lägenheterna krävs inget godkännande från hyresgästerna. Du får till exempel genomföra sedvanligt underhåll som att måla, tapetsera, byta golvbeläggning, slipa parketten eller byta vitvaror utan hyresgästernas medgivande. Att bara byta rörstammar är också underhåll och kräver alltså i sig inte något godkännande.