:

Vem är min arbetsgivare?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är min arbetsgivare?
 2. Vad är en bra arbetsgivare?
 3. Är arbetsgivare en person eller företag?
 4. Vad är en arbetsgivare och en arbetstagare?
 5. Är min chef min arbetsgivare?
 6. Vad skriver man på arbetsgivare?
 7. Vad är en dålig arbetsgivare?
 8. Hur mäter man attraktiv arbetsgivare?
 9. Vad skriver man som arbetsgivare?
 10. När är man arbetsgivare?
 11. Är arbetsgivare och chef samma sak?
 12. Vad får man inte säga till sin chef?
 13. Hur mailar man en arbetsgivare?
 14. Vad får en arbetsgivare inte säga?
 15. Vad utmärker en attraktiv arbetsgivare?

Vem är min arbetsgivare?

För att uppfylla dina skyldigheter behöver du genomföra olika uppgifter vid anställning och löpande under året.

Vad är en bra arbetsgivare?

Det är femte året i rad som Academic Work gör undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI) tillsammans med Kantar Sifo. Drygt 7 000 unga i karriären har svarat på frågan om vad som är viktigast vid valet av arbetsgivare.

Undersökningen visar att ”Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö” värderas allra högst. Med ”Bra arbetsmiljö” syftar målgruppen i detta fall inte på den fysiska arbetsmiljön utan på den sociala. Det är med andra ord relationerna på arbetsplatsen som står i fokus när unga väljer arbetsgivare.

Är arbetsgivare en person eller företag?

En arbetsgivare är någon form av verksamhet som erbjuder jobb till människor. En arbetsgivare räknas som en juridisk person, och kan därför ingå avtal med andra. Arbetsgivare finns i alla storlekar och kan vara ett enmansföretag och en fysisk person, såväl som en stor myndighet, en ideell förening eller en kommun.

Motsatsen till arbetsgivare är arbetstagare. Andra vanliga benämningar på arbetstagare är medarbetare, anställda och löntagare. En arbetsgivare betalar ut lön till medarbetarna, som i sin tur bidrar med sin arbetskraft.

Vad är en arbetsgivare och en arbetstagare?

”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.”

Arbetsmiljölagen säger också att arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Hen skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall hen snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Se 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen.

Är min chef min arbetsgivare?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. En sådan fördelning bör vara tydlig så att alla vet vad som krävs av dem.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad skriver man på arbetsgivare?

Letar du efter ett säkert kort som alltid går hem? Då ska du satsa på en mer klassisk inledning. Får du bara till en intressant inledning, så kommer du garanterat väcka arbetsgivarnas intresse.

Vad är en dålig arbetsgivare?

Arbetsmiljö är allt på jobbet, alltifrån arbetsredskap och maskiner, luft, ljud och ljus till stress, trivsel och arbetsorganisation. Det finns mycket som är viktigt att känna till för att kunna jobba för en god arbetsmiljö för sig själv och andra.

Det finns lagar och regler som är viktiga att känna till för alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

Hur mäter man attraktiv arbetsgivare?

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.

Regeringen vill öka möjligheterna för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att utbyta information med andra myndigheter. Det framgår av en lagrådsremiss. Enligt regeringen har dataskyddsregleringen inte följt med utvecklingen.

Det generella sparbetinget på myndigheterna kommer inte att förvärra problemet med handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, bedömer Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.

Att regeringen föreslår sammanslagningar av mindre myndigheter väcker frågor och oro bland medarbetare på de utpekade arbetsplatserna. På flera håll ifrågasätts motiven och vinsterna med förslaget.

Vad skriver man som arbetsgivare?

För att öka dina chanser att få jobbet bör du skriva en ansökan anpassad efter just den specifika tjänsten du söker. Undvik att använda dig av en generell ansökan som du skickar till flera olika arbetsgivare. Förklara varför du är intresserad av att arbeta hos just den här arbetsgivaren och försök att framhäva de styrkor du har som kan passa för tjänsten. För att göra din jobbansökan så bra som möjligt bör du läsa på om arbetsplatsen innan du skriver din ansökan. Tänk också på att anpassa formaliteten efter arbetsgivaren. Troligtvis bör din ansökan vara mer formell om du söker jobb på en revisionsfirma än om du söker jobb på en reklambyrå.

Ibland har arbetsgivaren skrivit i jobbannonsen att du ska lämna löneanspråk i din jobbansökan. Men när du söker jobbet kanske du inte vet så mycket om tjänsten, eller så vill du inte låsa dig vid en lönenivå. Då kan du skriva i din jobbansökan att du återkommer om löneanspråk, till exempel ”Jag vill gärna få möjlighet att diskutera tjänsten innan jag lämnar ett löneanspråk”.

När är man arbetsgivare?

Hej och tack för din fråga!

Regler som främst berör bildning och hantering av aktiebolag återfinns i Aktiebolagslagen (ABL). I ABL finns det dock ingen lagstadgat krav på att du måste registrera bolaget som arbetsgivare.

Är arbetsgivare och chef samma sak?

Alla har vi olika erfarenheter av chefer och olika uppfattningar om vad som gör en bra chef, men det är nog få som kan säga att chefen inte spelar en betydande roll på arbetsplatsen. Chefens uppdrag är att leda teamet och se till att du som medarbetare har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Det kan handla om att tydliggöra vad som förväntas av dig, finnas där när du behöver ett bollplank eller att utmana dig att våga göra något nytt inom ramen för din yrkesroll. 

En bra chef som stöttar, utmanar och lyfter dig kan bidra positivt till att du utvecklas och når nya höjder, och göra att du trivs på jobbet. På samma sätt kan en dålig chef påverka din arbetssituation negativt. Om chefen är frånvarande, inte guidar dig i rätt riktning eller brister när det kommer till att utmana dig finns en stor risk att du kommer att tappa gnistan för jobbet. 

Att välja arbetsgivare efter chefen kan också vara en god idé av den simpla anledningen, att det kan vara mycket påfrestande att inte komma överens med sin chef. Att inte komma överens med chefen kan inte bara kosta energi och din positiva känsla inför jobbet, utan kan också innebära att du inte får de möjligheter till utveckling som annars hade kunnat erbjudas eller du själv skulle lyft på tal.

Vad får man inte säga till sin chef?

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. Därför är det viktigt att trivas med sina kolleger. Har du tur finns det en eller flera personer som du dessutom kommer väldigt nära. Det är bra – men se upp för ett par fallgropar. Det är nämligen lätt att glömma bort att vissa samtalsämnen lämpar sig bättre utanför arbetstid än i lunchrummet.

Forbes har med hjälp HR-experten Liz Ryan plockat ut 10 exempel på saker du inte ska prata om på jobbet.

Hur mailar man en arbetsgivare?

Det första du behöver fundera på när du ska skriva ett mail till ett företag, arbetsgivare eller rekryterare är vad ämnesraden innehåller, då det är det första läsaren kommer att se. Ämnesraden kan vara avgörande i om ditt mail överhuvudtaget blir läst då en intresseväckande och intressant sådan ökar chansen att ditt mail sticker ut bland de många andra i läsarens inkorg.

En välarbetad ämnesrad innehåller svar på frågan vem du är i din arbetsroll samt vad du har för särskilda kompetenser. Det är nämligen viktigt att du säljer in dig och hintar om vad din jobbansökan innehåller redan från början, och speciellt i en spontanansökan.

📌 Tips: Tänk på att din ämnesrad ska fungera likt en nyhetsrubrik, så att läsaren knappt kan motstå att klicka på den. Men förbli bara sanningsenlig!

Vad får en arbetsgivare inte säga?

Funderar du på att säga upp någon bör du först noggrant gå igenom vilka bevis du har för dina påståenden. Bevisen får inte grunda sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden utan du måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). 

Sakliga skäl för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara sakliga skäl till uppsägning av personliga skäl.

Vad utmärker en attraktiv arbetsgivare?

Nej, absolut inte. Inte förrän du själv uppfattas av dina medarbetare som en attraktiv arbetsgivare kan du arbeta framgångsrikt med att kommunicera ditt varumärke som arbetsgivare. Först då kan vi tala om Employer Branding.

Ju mer jag arbetar med företag och organisationer runt frågor kring Employer Branding, ju mer övertygad blir jag om att arbetet måste börja inifrån och uppifrån. Allra främst gäller det att få en riktig förståelse varför det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär att medarbetarna själva måste hålla med om styrkorna som finns inom organisationen. En annan viktig insikt är att de själva är den yttersta bäraren av varumärket såväl internt som externt. Medarbetarna är ambassadörerna.