:

Vad är det för skillnad på Sportfiske och fiske?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skillnad på Sportfiske och fiske?
 2. Är fiske friskvård?
 3. Är något inom jakt klassat som friskvård?
 4. Vilka sporter ingår i friskvårdsbidrag?
 5. Vad menas med sportfiske?
 6. Vad räknas inte som friskvård?
 7. Vad klassas som sportfiske?
 8. Är sportfiske en sport?
 9. Vad ingår inte i Friskvårdsbidraget?
 10. Är ridning friskvård?
 11. Är idrott friskvård?
 12. Är idrott alltid friskvård varför varför inte?
 13. Är sportfiske djurplågeri?
 14. Hur många Sportfiskar?
 15. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Vad är det för skillnad på Sportfiske och fiske?

Havsfisket bedrivs ofta från en drivande båt och i regel fiskar man rakt ner från båten genom att meta med agn. Ofta letar man med hjälp av ekolod och GPS upp grundtoppar, vrak eller andra platser där olika fiskar håller till. Man kan också ankra, men det vanligaste är att använda motorn för att hålla kvar båten på en position. Man håller då båtens akter mot ström- eller vindriktningen och genom att ibland backa försiktigt håller man sig kvar på rätt plats. Detta kräver lite träning, men är kanske den viktigaste anledningen till att folk inte får så mycket fisk som de borde. Om man inte håller kvar båten riskerar driften att bli för snabb, vilket gör att man snabbt driver bort från fiskeplatsen, fisken inte hinner med och ditt tackel inte fiskar vid botten.

Den andra helt avgörande faktorn för att lyckas i havet är att inte ha för stora krokar. Anpassa kroken efter betet, men krokstorlek 2 är perfekt för väldigt mycket av havsfisket. Har man större krok och för stora agn är det helt enkelt väldigt många småvuxna fiskarter som man missar. Små krokar fångar även stora fiskar, men inte tvärtom.

Är fiske friskvård?

Sportfisket är nu godkänt för friskvårdsbidrag. Foto: Robert Westin.

Efter två färska domar i Högsta förvaltningsdomstolen så konstaterar nu Skatteverket att sportfisket också är godkänt för friskvårdsbidrag.

Är något inom jakt klassat som friskvård?

Jakt & Jägare skrev om friskvårdsbidraget i den tryckta tidningen nummer 5 2021, efter att ha varit i kontakt med en handläggare på Skatteverket. Bland annat gick det att läsa: ”Från och med i år går det att få friskvårdsbidrag för att jaga. Men inte till exempelvis jaktarrende, medlemsavgift eller utrustning. Däremot får arbetsgivaren ge friskvårdsbidrag för specifika och tidsbegränsade jaktaktiviteter, som dagkort för småviltsjakt eller en avgift för att få gästjaga med ett jaktlag under en dag.”

Jaktprov och kursavgifter Friskvårdsbidraget kan även användas till startavgifter för jaktprov och kursavgifter för jaktträning av hund. Om träningen äger rum i en hundhall kan bidraget användas till hallhyra. Skatteverkets enda krav för att godkänna dessa aktiviteter är att även hundföraren får motion. Men på Skatteverket hemsida finns inte dessa jaktliga aktiviteter med då sådant som ger rätt till friskvårdsbidrag räknas upp. Läsare har också hört av sig med frågor om vilka regler det är som gäller.

Vilka sporter ingår i friskvårdsbidrag?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

Vad menas med sportfiske?

Sportfiske är ett samlingsnamn för olika former av fiske som äger rum i rekreationssyfte. Med rekreationssyfte innebär att fisken fiskas för att fiskaren tycker att det är roligt och ofta får fisken återvända till vattnet levande istället för att ätas upp. Sportfiske är alltså en form av fritidssysselsättning som det också går att tävla i. Det är mer välkommet med sportfiske i våra vatten, än andra former av fiske. Framför allt för att sportfiskare har ett mycket gott rykte, speciellt utifrån artikeln ovan.

Den äldsta dokumenterade formen av fiske med ett redskap är mete. Mete innebär att fiskaren fiskar med fiskespö och metrev. Det är en vanlig form av sportfiske som förekommer på många platser i landet. Och det finns mer detaljer om metfiske i andra artiklar som du kan hitta på sidan.

Att fiska kan vara både roligt och tråkigt, en av de roligare omständigheterna kan du läsa om här, dubbelvinst i allra högsta grad. Men, som sagt, till skillnad från andra former av fiske så överlever de flesta fiskarna som blir uppfiskade av en sportfiskare.

Vad räknas inte som friskvård?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som är tänkta att främja de anställdas hälsa. Det kan röra sig om motionsaktiviteter eller sportutövande – men även behandlingar som lindrar stelhet eller smärta.

Friskvårdsbidraget är ett bidrag som arbetsgivare kan välja att ge sina anställda. Det finns inget krav på att varje arbetsplats ska ha ett friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är helt skattefritt och avdragsfritt, vilket betyder att varken arbetsgivaren eller den som nyttjar bidraget behöver betala skatt på beloppet. Detta gäller om friskvårdsbidraget är mindre än 5 000 kronor, om friskvårdsbidraget skulle vara större än 5 000 kronor behöver hela beloppet beskattas (och inte bara det belopp som överstiger 5000kr).

Skatteverket anger vissa krav som behöver uppfyllas för att friskvårdsbidraget ska kunna nyttjas:

 • Vara av mindre värde (Skatteverket definierar 5000kr som mindre värde)
 • Rikta sig till hela personalen
 • Ska inte gå att byta mot pengar

Vad klassas som sportfiske?

Antal fritidsfiskare över tid, år 2017-2021, inkl. felmarginaler. Data: SCB/HaV.

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. En tredjedel av dessa var kvinnor. Det visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Är sportfiske en sport?

Antal fritidsfiskare över tid, år 2017-2021, inkl. felmarginaler. Data: SCB/HaV.

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. En tredjedel av dessa var kvinnor. Det visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Vad ingår inte i Friskvårdsbidraget?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Är ridning friskvård?

BidragDet gäller att ha koll på när det går att göra avdrag för ridning. För anställda går det att ge arbetsgivaren kvitto från till exempel träning eller ridhushyra.

Glöm inte be tränaren om kvitto, för det kan du lämna in till arbetsgivaren om ni har friskvårdsbidrag på arbetsplatsen. Foto: iStock

Är idrott friskvård?

 • Att alla barn ska vara försäkrade på fritiden. Detta underlättar till rörelse och idrottande bland barn och ungdomar.
 • Att utbudet av fritidsaktiviteter till barn och unga anpassas utifrån de önskemål och intressen som kan finnas för att främja en högre grad av delaktighet.
 • Utveckla fritidsgårdar och mötesplatser – nu med ökat fokus för barn 6-12 år.
 • Att staden ska bli bättre på att informera om alla möjligheter som finns.
 • Underlätta och skapa möjligheter att introducera stadens föreningsliv för barn och ungdomar på skoltid.

Rörelseglädje på många sätt Vi lyssnar på helsingborgarna och låter dem utöva de idrotter och de aktiviteter som de känner passar dem bäst. Det handlar om att erbjuda rörelseglädje på många olika sätt. Det är naturligt för oss liberaler att föra en dialog med föreningar och olika paraplyorganisationer för föreningar. Det är en viktig del i helheten när vi utformar vår politik.

Populär evenemangsstad Helsingborg är en idrottsstad känd över hela landet. Tack vare idrotten besöker mängder av människor Helsingborg. Här genomförs årligen många stora och små idrottsevenemang. Staden samverkar med de lokala idrottsföreningarna för att ta tillvara stadens attraktiva anläggningar och arenor och verka för att Helsingborg ska fortsätta utvecklas som en professionell arrangörsstad av olika sorters evenemang.

Är idrott alltid friskvård varför varför inte?

En anställningsförmån som nästan har blivit så utbredd att den ses som självklar är friskvårdsbidraget. Det är väldigt många svenska arbetsgivare som erbjuder sina anställda ett årligt bidrag för träning/friskvård. Så även i arkitektbranschen.

Som bekant behöver vi betala skatt för lön och förmåner som vi får från vår arbetsgivare. Men när det gäller friskvårdsbidraget är det en skattefri förmån upp till en summa på 5 000 kronor per år. Bidraget får användas för aktiviteter med inslag av motion eller för behandlingar som är avstressande eller som motverkar ömhet eller stelhet.

Är sportfiske djurplågeri?

Forskning visar att fiskar känner smärta. Att använda fisk som levande bete är inte förenligt med djurskyddslagen.

Frågan har dykt upp om vilka regler som gäller vid försäljning och hållande av betesfisk. Till betesfisk räknas bland annat fisk som infångas och hålls för att användas vid hobbyfiske som till exempel isfiske på vintern eller abborrmete på sommaren. Vetenskapliga studier visar att fiskar känner smärta och därför kan det anses att endast död fisk får sättas på kroken som agn. Att använda levande betesfisk som agn är inte förenligt med djurskyddslagen. Denna form av användning kan också anses som djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken. Frågan om någon har gjort sig skyldig till djurplågeri prövas av allmän domstol.

Hur många Sportfiskar?

Sportfiske är stort. Det är enormt stort. En färsk undersökning visar att 1,7 miljoner svenskar ägnar sig åt fritidsintresset.

Det låter som en overkligt hög siffra men en studie från Statistiska centralbyrån, SCB, gjord på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten – visar att 1,7 miljoner svenskar fritidsfiskar. Detta efter många olika arter.

Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Arken Hotel & Art Garden Spa och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring