:

Vad gäller för EU-medborgare i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller för EU-medborgare i Sverige?
 2. Hur länge får man stanna i Sverige som EU-medborgare?
 3. Hur blir man EU-medborgare?
 4. Vad innebär det att vara EU-medborgare?
 5. Kan man bli utvisad om man är EU medborgare?
 6. Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?
 7. Måste man kunna svenska för att få bli svensk medborgare?
 8. Vilka fördelar har medborgare i EU?
 9. Hur länge får en rumän stanna i Sverige?
 10. Kan EU medborgare bli svensk medborgare?
 11. Kan EU-medborgare bli svensk medborgare?
 12. Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?
 13. Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?
 14. Får man bo i Sverige om man inte är svensk medborgare?
 15. Hur mycket kostar medborgarskap?

Vad gäller för EU-medborgare i Sverige?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Hur länge får man stanna i Sverige som EU-medborgare?

Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande delarna av EU-samarbetet.1 Som en del av den fria rörligheten har medborgare i EU-länder (unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, det vill säga rätt att stanna i ett annat EU-land. Det går att dela upp uppehållsrätten i tre underkategorier:

Hur blir man EU-medborgare?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för EU-valet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Vad innebär det att vara EU-medborgare?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man bli utvisad om man är EU medborgare?

Ett beslut om att en utländsk medborgare måste lämna landet.

Utvisning ur Sverige kan ske om den utländske medborgaren saknar pass eller uppehållstillstånd (8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716)), av hänsyn till allmän ordning och säkerhet (8 kap. 7 a § samma lag) eller om den utländske medborgaren döms för ett brott som kan leda till fängelse (8 kap. 8 § samma lag).

Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?

För att få arbetstillstånd måste du ha en anställning och kunna visa ett anställningsavtal. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in dokument som visar att din lön har varit uppfylld under alla perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige. Du ska även ange försäkringsbolag och försäkringsnummer.

Måste man kunna svenska för att få bli svensk medborgare?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vilka fördelar har medborgare i EU?

Det ska vara enkelt att handla, resa och flytta mellan EU-länderna. Det är en av grundtankarna med EU-samarbetet. EU-länderna samarbetar därför för att möjliggöra de så kallade fyra friheterna på EU:s inre marknad. De fyra friheterna är fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital mellan EU-länderna.

EU-medborgare kan flytta, investera, sälja varor och erbjuda tjänster i hela EU. Det är exempel på att EU-länderna ska fungera som en gemensam marknad med fri rörlighet över gränserna.

Hur länge får en rumän stanna i Sverige?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

Kan EU medborgare bli svensk medborgare?

AKTUELLT – Vad händer?

I september 2020 föreslog EU-kommissionen en ny asyl- och migrationspolitik. Paketet innehåller en rad aspekter på asyl och migration som asyl, integration, gränshantering, återvändande, lagliga vägar och samarbete med ursprungs- och transitländer.

Kan EU-medborgare bli svensk medborgare?

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt, efter en anmälan eller en ansökan. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för medborgarskapsfrågor.

Svensk medborgare kan man bli genom:

Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

Du kan ansöka på webben om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för egenföretagare och gästforskare på Migrationsverkets hemsida.

Huvudregeln är att du ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att skicka in en komplett ansökan och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du inte kan använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden. För att kunna göra detta måste du först boka en tid på ambassaden.

Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Får man bo i Sverige om man inte är svensk medborgare?

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du ska flytta till Sverige.

Ska du till Sverige för att arbeta eller studera, eller planerar du en pensionärstillvaro i Sverige? Innan du ger dig iväg är det några saker som är bra att få gjort.

Hur mycket kostar medborgarskap?

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.