:

När splittar Atlas Copco?

Innehållsförteckning:

 1. När splittar Atlas Copco?
 2. Vad har hänt med Atlas Copco?
 3. Varför faller Atlas Copco?
 4. När kommer Atlas Copcos utdelning?
 5. Vem äger Atlas Copco?
 6. Är Atlas Copco svenskt?
 7. När har Atlas Copco utdelning 2023?
 8. När sker aktieutdelning 2023?
 9. Hur mycket omsätter Atlas Copco?
 10. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 11. Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?
 12. Hur mycket får man ta i utdelning 2023?
 13. Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?
 14. Hur mycket lön för att ta utdelning?
 15. Hur mycket utdelning till 20% skatt?

När splittar Atlas Copco?

Split med  inlösen innebär att bolaget delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie, där den senare per automatik löses in till en förutbestämd kurs. En split med inlösen kan ses som en typ utdelning.

Atlas Copco gjorde en speciell typ av split med inlösen under 2022. Ägde man Atlas Copco-aktier på avstämningsdagen 28e april så fick man för varje Atlas Copco-aktie 4 nya Atlas Copco-aktier och 1 ny Atlas Copco IL (inlösenaktie). Det var alltså en 5:1-split i kombination med ett inlösenförfarande. Inlösenaktien handlades på Stockholmsbörsen under en begränsad tidsperiod, 18e maj  till 1a juni, och löstes sedan in mot pengar; 8 kronor/inlösenaktie. Nordnet justerar GAV-kursen automatiskt för split med inlösen, enligt skatteverkets rekommendationer.

Vad har hänt med Atlas Copco?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

Varför faller Atlas Copco?

A AB Atlas foi fundada na Suécia, em 1873, como uma empresa especializada em materiais ferroviários. Enquanto a história da indústria vivia sua Segunda Revolução Industrial, nós fornecíamos todo suporte necessário à Swedish Rail para construir e operar a nova ferrovia. Pouco tempo depois, nos tornamos  a maior empresa de manufatura do país.

När kommer Atlas Copcos utdelning?

A AB Atlas foi fundada na Suécia, em 1873, como uma empresa especializada em materiais ferroviários. Enquanto a história da indústria vivia sua Segunda Revolução Industrial, nós fornecíamos todo suporte necessário à Swedish Rail para construir e operar a nova ferrovia. Pouco tempo depois, nos tornamos  a maior empresa de manufatura do país.

Vem äger Atlas Copco?

At the end of 2022, Atlas Copco had 115 459 (87 923 at year end 2021).

The ten largest shareholders registered directly or as a group with Euroclear Sweden, the Swedish Central Securities Depository, by voting rights, accounted for 35% (34) of the voting rights and 32% (31) of the capital. Swedish investors held 50% (47) of the capital and represented 47% (44) of the voting rights.

Är Atlas Copco svenskt?

Företaget har sin bakgrund i två olika industriföretag som båda grundades i Stockholmsområdet i slutet av 1800-talet.

Detta område producerar produkter för olje-, gas- och processindustrierna. Produkterna som tillverkas är främst industrikompressorer, expansionsturbiner, processkompressorer, styrsystem för tryckluft och utrustning för luft- och gas behandling.[7]

När har Atlas Copco utdelning 2023?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i webbläsaren, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dig, dina inställningar eller din enhet och används mest för att få webbplatsen att fungera enligt dina förväntningar. Informationen identifierar vanligtvis dig inte direkt, men den gör att du kan få en mer anpassad webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra standardinställningarna. Om du blockerar vissa typer av cookies kan det dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi kan erbjuda. Ta en titt i vår cookiepolicy

Alltid aktiva

När sker aktieutdelning 2023?

* Including SEK 2.25 per share and SEK 10,104 million in extra ordinary dividend.** Including SEK 4.50 per share and SEK 20,207 million in extra ordinary dividend.*** Including SEK 2.20 per share and SEK 9.9 billion in extra ordinary dividend.

Hur mycket omsätter Atlas Copco?

Bolagsvärdet är en kvalificerad bedömning av ett företags teoretiska värde som inte nödvändigtvis reflekterar ett eventuellt försäljningspris av bolaget.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Delägare i ett fåmansföretag kan själva välja mellan att göra uttag från det egna företaget i form av lön eller utdelning. Här följer de särskilda skatteregler som gäller för utdelning från fåmansföretag.

Vid utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag gäller speciella regler (de så kallade 3:12-reglerna) som i vissa fall innebär att utdelning som överstiger så kallad normalutdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är inga socialavgifter på tjänstebeskattad utdelning.

Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?

Aktieutdelning är när ett bolag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. Vanligtvis sker denna utdelning kontant, där du som aktieägare får en viss summa pengar per ägd aktie utbetald till ditt aktiekonto.

En aktieutdelning kan också ske i andra former än kontanter, till exempel genom fler aktier i bolaget.

Hur mycket får man ta i utdelning 2023?

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Hur mycket lön för att ta utdelning?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Hur mycket utdelning till 20% skatt?

Förra veckan bloggade vår vice VD Gustav kring den optimala lönen för dig som företagare. Som ett komplement till lön är ofta utdelning skattemässigt fördelaktigt för dig som äger hela eller delar av ett aktiebolag.

Enkelt uttryckt innebär utdelning att en del företagets vinst kan fördelas som utdelning till ägarna. Skatten på utdelning medför ofta en lägre skatt än för lön. Du behöver uppfylla vissa krav för att du skall kunna ta ut utdelning i ett fåmansbolag. Grundregeln är att du behöver äga minst 4 % av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen och att det är maximalt fyra delägare som kontrollerar minst hälften av rösterna i företaget.