:

Vem kan använda verksamt se?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan använda verksamt se?
 2. Vad är verksamt se?
 3. Vad betyder verksamt?
 4. Vilka är de vanligaste företagsformerna?
 5. Vad kostar anställd verksamt?
 6. Hur ser man vem som äger aktier i ett bolag?
 7. Vad kostar det att lägga till en SNI kod?
 8. Vad är bäst enskild firma eller aktiebolag?
 9. Vad kan man göra med aktiekapitalet?
 10. Kan man starta företag under 18?
 11. Vilka 5 företagsformer finns det?
 12. Vilken företagsform betalar minst skatt?
 13. Vad kostar en lön på 25000?
 14. Vad ska jag fakturera per timme?
 15. Är Aktieböcker offentliga?

Vem kan använda verksamt se?

I e-tjänsten förbereder du ärendet åt kunden. Innan du skickar in ärendet måste det först skrivas under. I tjänsten kan du bjuda in behörig företrädare att skriva under med sin e-legitimation

, exempelvis Mobilt BankID. När det är klart får du ett e-postmeddelande, du kan då gå vidare och skicka in ärendet.

Ärendet ligger kvar i tjänsten tills det blivit registrerat, vilket innebär att du kan komplettera och följa handläggningen av det.

Vad är verksamt se?

Verksamt.se är en samling av e-tjänster från olika myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket, som kan komma till användning för dig som vill starta eget företag eller som redan är företagare.

Här finns också mängder av information, så som tips, råd, intervjuer, checklistor och en riktigt matig databas med svar på vanliga frågor.

Men viktigast av allt och antagligen varför du ens har klickat fram den här artikeln från första början: Det är hit du vänder dig för att registrera företag!

För att göra guiden så lättförståelig som möjligt har vi tagit hjälp av ett äkta Verksamt-proffs som har spenderat otaliga timmar i processen! Längs vägen kommer hon att flika in med sina tips kring hur du ska tänka.

– Jag är egen företagare sedan 20 år tillbaka och arbetar med verksamhets- och affärsutveckling samt som rådgivare på NyföretagarCentrum Jönköping. Jag är civilekonom och har arbetat med ekonomi och som controller men gillar att även få arbeta med människor och hjälpa dem utveckla sina idéer och sitt företagande.

Vad betyder verksamt?

Vattenbruk, det vill säga produktion av alla slags djur och växter i vatten, är en ung och än så länge liten bransch. Men tjänsten har redan börjat skalas upp så att den ska kunna användas av företag i hela livsmedelskedjan.

Vilka är de vanligaste företagsformerna?

Företagsformen du väljer för ditt företag lägger grunden för hur det ska bedrivas, beskattas och redovisas. Det finns olika företagsformer som passar olika syften och personer, varav några är vanligare än andra. Oavsett om du är en etablerad entreprenör eller planerar att starta din egen verksamhet, är det viktigt att förstå de olika alternativen som finns tillgängliga för att du ska kunna göra ett informerat beslut. Enligt statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) är enskild firma den vanligaste företagsformen i Sverige, men vilka är de andra mest populära företagsformerna? Här är en nedräknande lista över de mest populära företagsformerna i Sverige i november 2020, enligt SCB.

Vad kostar anställd verksamt?

När du anställer för första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det gör du enklast via e-tjänsten här på verksamt.se.

Varje månad ska du sedan redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter för dina anställda till Skatteverket. Du redovisar uppgifterna i en arbetsgivardeklaration

Hur ser man vem som äger aktier i ett bolag?

Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige. Istället ska varje aktiebolag ha en aktiebok där det bland annat står vem som äger vilka aktier. När ett aktiebolag blir registrerat hos Bolagsverket, uppges stiftarna och hur många aktier de äger. Däremot sker det ingen ändring där om de säljer aktierna utan det ska bli antecknat i aktieboken istället. På Bolagsverket går det dock att ändra firmatecknare, VD, antal aktier i företaget och höja/minska aktiekapitalet m.m. 

När någon blir aktieägare blir det alltså inte registrerat i något offentligt register. Däremot ska aktieägare som äger mer än 25 % av de totala rösterna i ett bolag, anmäla det till Bolagsverket och är då en så kallad ”verklig huvudman”. Huvudregeln är att en aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av aktieboken samt uppdatering av den. Exempelvis ska en aktiebok genast bli uppdaterad i samband med att aktieägare förändrar sitt aktieinnehav eller om nya aktieägare inträder som delägare.

Vad kostar det att lägga till en SNI kod?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning (översättning till engelska: Swedish Standard Industrial Classification) och är en standard som gäller för att tydliggöraett företags verksamhet genom att koppla den till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver den verksamhet företaget ska bedriva. SNI-koden anges i samband med att man registrerar ett företag och används för nästan all ekonomisk statistik. Den används också för att skicka riktad information till en mängd företag inom samma bransch.

Du hittar din SNI-kod via Statistiska Centralbyråns söktjänst på http://www.sni2007.scb.se/. Där kan du göra en fritextsökning på vilken verksamhet du ska bedriva och få upp passande förslag på branscher och tillhörande SNI-koder.

Vad är bäst enskild firma eller aktiebolag?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Vad kan man göra med aktiekapitalet?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Kan man starta företag under 18?

Du som är mellan 16 och 18 år måste ha tillstånd från förmyndare och överförmyndare för att starta och driva ett vanligt företag. Förmyndare är oftast dina föräldrar. Överförmyndare finns i varje kommun. Du och dina föräldrar ansöker om samtycke från överförmyndaren på en särskild blankett som du får från din kommun. Har du inte fyllt 16 år kan du inte starta ett vanligt företag.

Vilka 5 företagsformer finns det?

Enskild näringsverksamhet (eller enskild firma) passar ofta bra om du ska starta eget ensam. Det finns inget krav på att du satsar något kapital, vilket kan göra företagsstarten lite enklare. Men samtidigt finns det inte någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin. Här har många företagare gjort misstag och blivit personligen ansvariga för företagets skulder.

Enskild firma kan ibland anses som mindre seriöst än exempelvis aktiebolag, och när nu aktiekapitalet i aktiebolag kan vara så lågt som 25 000 kronor är det många som väljer aktiebolag istället (framförallt för att inte bli personligt betalningsansvariga).

Vilken företagsform betalar minst skatt?

 kan du starta själv eller ihop med en eller flera personer. Om du startar ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Du betalar in aktiekapitalet på ett särskilt bankkonto. Du får använda halva aktiekapitalet för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

Aktiekapitalet är normalt ditt enda ekonomiska ansvar, alltså vad du kan behöva betala om bolaget har skulder

 kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Du måste inte ha något kapital för att få starta företaget, men du är personligen ansvarig för företaget och de skulder som företaget kan få. Det finns alltså inte någon tydlig gräns mellan din personliga ekonomi och företagets. 

Vad kostar en lön på 25000?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Vad ska jag fakturera per timme?

Vår lönekalkylator hjälper dig att beräkna din preliminära kostnad

för en anställd. Du kan se kostnaden för skatt och avgifter samt även kostnaden för eventuella avtalsförsäkringar.

Är Aktieböcker offentliga?

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok enligt aktiebolagslagen. Bolagsverket registrerar inte vilka som är aktieägare i ett aktiebolag utan det är styrelsen som ansvarar för att det finns en tillgänglig aktiebok med en förteckning över aktieägare och aktier. Det finns dock andra regler som gäller särskilt för avstämningsbolag. I vanliga aktiebolag (sådana som inte är avstämningsbolag) är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Om aktieboken är borttappad kan styrelsen anses ha varit oaktsam och i sådant fall kan styrelsen riskera straffansvar i form av böter eller fängelse i högst ett år. Gör ditt yttersta att försöka hitta aktieboken så snart som möjligt. Mitt tips är också att digitalisera aktieboken för att undvika liknande problem i framtiden. Om du inte kan hitta aktieboken så bör du genast vända sig till en revisionsbyrå för att beställa en rekonstruktion av aktieboken för att på så vis minska risken för straffansvar.