:

Vilken myndighet har bäst lön?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken myndighet har bäst lön?
 2. Vad anses som hög lön i Sverige?
 3. Vad är en bra lön 2023?
 4. Vad tjänar en statlig utredare?
 5. Vem har lägst lön i Sverige?
 6. Vilka jobb har höga löner?
 7. Hur många tjänar över 50 000 i månaden?
 8. Hur många i Sverige tjänar över 60000?
 9. Hur många tjänar över 60 000?
 10. Hur mycket får en socionom i lön?
 11. Vad har en statsvetare i lön?
 12. Är en lön på 40000 bra?
 13. Hur många tjänar över 40000 i månaden?
 14. Vad räknas som en höginkomsttagare?
 15. Vem tjäna 100 000 i månaden?

Vilken myndighet har bäst lön?

 • Namn Typ Datum Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2022 Tabell 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2022 Tabell 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön efter ålder, 2022 Diagram 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter utbildningsnivå, 2022 Diagram 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön efter län, 2022 Diagram 2023-05-16 Antal anställda efter månadslöneintervall och kön, 2022 Diagram 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön 1973–2022 Tabell 2023-05-16
 • Namn Typ Datum Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2022 Tabell 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2022 Tabell 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön efter ålder, 2022 Diagram 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter utbildningsnivå, 2022 Diagram 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön efter län, 2022 Diagram 2023-05-16 Antal anställda efter månadslöneintervall och kön, 2022 Diagram 2023-05-16 Genomsnittlig månadslön 1973–2022 Tabell 2023-05-16

Vad anses som hög lön i Sverige?

Vi kommer att gå igenom olika metoder man skulle kunna använda för att hitta en definition på höginkomsttagare. Det finns ingen officiell gräns varför man bör se på frågan från olika synvinklar.

Ett sätt att se på huruvida man är höginkomsttagare eller ej är att se på skatten. Har man hög lön, får man utöver kommunalskatten (som är runt 30% +/- några procentenheter beroende på kommun), betala statlig inkomstskatt (20%). Skatten tas ut på inkomster över brytpunkten.

För 2022 är brytpunkten 540 700 kr per år före grundavdrag, men vi kan också ta hänsyn till grundavdraget. Den som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor (540 700 + 14 200) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut, vilket betyder att de som har en månadslön på drygt 46 000 kr eller mer måste betala statlig inkomstskatt.

Man skulle kunna säga att definition på höginkomsttagare alltså är en inkomst över 46 000 kr.

Vad är en bra lön 2023?

Som vi nämnde tidigare spelar utbildning stor roll för vilken lön du kan vänta dig, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Som vi ser här är det stora skillnader i medellön beroende på hur lång utbildning man har. Det är därför mer lämpligt att jämföra dig själv med andra med liknande utbildning som du – för att få en mer rättvis bild över vad en bra lön är.

Det är även viktigt att komma ihåg att dessa medellöner är ett snitt över alla åldrar – och att du därför inte alltid kan vänta dig lika hög lön om du är yngre och ny på arbetsmarknaden.

Vad tjänar en statlig utredare?

Utredare jobbar både inom den privata och offentliga sektorn och det finns vissa skillnader i lön beroende på var du arbetar. Genomsnittslönen för utredare ligger på 41 100 kronor i månaden. En utredares arbetsuppgifter är svåra att digitalisera och framtiden ser ljus ut för yrket.

Som utredare kan du jobba på många olika arbetsplatser och i många olika verksamheter. Vad du gör i din roll som utredare beror på vilken befattning du har och såklart vilken verksamhet du verkar i, men de flesta har som sin viktigaste uppgift att just utreda. Det kan gå till så att du får ett uppdrag och börjar samla in fakta, läsa in material och ta fram statistik. Därefter analyserar du de fakta och den statistik du sammanställt och sätter det i relation till den fråga du utreder. Med hjälp av analysen tar du fram olika förslag som sedan testas, och du kartlägger för- och nackdelar med de olika alternativen. Som rubriken antyder är det dock ett brett yrke och kan bland annat även innefatta planering, handläggning och tillsyn.

Vem har lägst lön i Sverige?

Siktar du på jobb med riktigt bra lön är det branscherna bank, finans och försäkring som utmärker sig mest. Där ligger chefernas medellöner på strax över 120 000 kr per månad. Därefter följer finansmäklare och specialistläkare, som trots sina månadslöner på 91 000 kr respektive 75 000 kr ändå ligger en rejäl bit från den absoluta toppen.

Som en jämförelse kan nämnas att de lägsta lönerna återfinns hos marknadsundersökare och intervjuare. Där landar medellönen på 19 000 kr enligt SCB:s statistik. Sedan följer kafépersonal och hemtjänst jobb med löner på runt 20 000 kr per månad.

Vilka jobb har höga löner?

Har det här minst sagt turbulenta året fått dig att tänka över ditt karriärval? Eller känner du att ditt nuvarande jobb inte riktigt är det du vill syssla med? Kanske är du helt enkelt sugen på att testa något nytt? Om en av de karriärsmässiga faktorerna du värdesätter är en hög lön så har vi listan för dig – nedanför hittar du de 20 yrkena i Sverige med högst genomsnittlig månadslön. 

Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.

Hur många i Sverige tjänar över 60000?

 • Låga löner: mindre än 25 000 kr/mån
 • Mellanlöner: 25 000 – 50 000 kr/mån
 • Höga löner: över 50 000 kr/mån

Hur många tjänar över 60 000?

Enligt de senaste statistiken, finns det en betydande andel människor i Sverige som tjänar över 60000 kronor i månaden. Denna höga inkomstnivå anses vara bland de högsta i landet och återspeglar en välavlönad yrkesgrupp eller personer med hög utbildning och erfarenhet.

Enligt data från SCB (Statistiska Centralbyrån) är genomsnittslönen i Sverige cirka 37000 kronor i månaden. Så för att vara en del av de som tjänar över 60000 i månaden måste man ha en mycket hög lön jämfört med majoriteten av befolkningen.

När det kommer till att tjäna över 60000 kronor i månaden finns det en rad olika yrken där det är möjligt. Här är några yrken som kan ge en sådan lön:

 • Läkare: En specialiserad läkare kan tjäna över 60000 kronor i månaden. Det kräver många års utbildning och erfarenhet inom sitt specifika medicinska område.
 • Advokat: En erfaren advokat kan också tjäna över 60000 kronor i månaden. Advokater med hög kompetens och många år i branschen har potentialen att nå en sådan lön.
 • Hur mycket får en socionom i lön?

  En Socionom i Sverige tjänar i snitt 37 500 kr i månadslön.

  Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Socionom arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

  Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

  Vad har en statsvetare i lön?

  Statsvetare studerar politik. Allt är politik, påstår de lärde. I dagens samhälle är det tydligare än någonsin. Politiken sätter ramarna för våra liv. Den påverkar våra valmöjligheter, sociala relationer och ekonomi. Men politik är också möjligheternas konst. Genom politiken kan vi bidra till att förverkliga våra värderingar om vad som är ett gott samhälle.

  Det privata näringslivet, den statliga och kommunala sektorn samt många frivilligorganisationer har idag stort behov av akademiskt utbildade medarbetare.

  Är en lön på 40000 bra?

  Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

  Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.

  Hur många tjänar över 40000 i månaden?

  Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

  Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.

  Vad räknas som en höginkomsttagare?

  I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.

  Vem tjäna 100 000 i månaden?

  Siktar du på jobb med riktigt bra lön är det branscherna bank, finans och försäkring som utmärker sig mest. Där ligger chefernas medellöner på strax över 120 000 kr per månad. Därefter följer finansmäklare och specialistläkare, som trots sina månadslöner på 91 000 kr respektive 75 000 kr ändå ligger en rejäl bit från den absoluta toppen.

  Som en jämförelse kan nämnas att de lägsta lönerna återfinns hos marknadsundersökare och intervjuare. Där landar medellönen på 19 000 kr enligt SCB:s statistik. Sedan följer kafépersonal och hemtjänst jobb med löner på runt 20 000 kr per månad.