:

Vad är en Interimsaktie?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Interimsaktie?
 2. Är det bra att köpa nyemission?
 3. Vad händer om man inte svarar på nyemission?
 4. När omvandlas rätter till aktier?
 5. Hur vet man om en aktie är en Utdelningsaktie?
 6. Vad händer med en aktie efter utdelning?
 7. Vad händer om man inte deltar i nyemission?
 8. Måste man svara på nyemission?
 9. Vilken tid på dagen är det bäst att köpa aktier?
 10. Kan man sälja aktier efter en dag?
 11. Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?
 12. Hur mycket pengar behövs för att leva på utdelningar?
 13. Hur långt innan måste man äga en aktie för att få utdelning?
 14. Hur ska man tänka vid en nyemission?
 15. Är nyemission en skuld?

Vad är en Interimsaktie?

Betald Tecknad Aktie, BTA, är en interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats. Vid en nyemission kan en deltagare i emission fullgjort sina åtaganden och betalat in emissionskapitalet och därmed berättigats till en aktie. För tiden fram till att emissionen formellt registrerats hos bolagsverket kallas aktien BTA.

Vid beskattning räknas en BTA som en aktie, med den skillnaden att teckningskurs anses som anskaffningskostnad.

Är det bra att köpa nyemission?

En nyemission innebär att ett företag bjuder in befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i bolaget. Det är ett sätt för företaget att få in mer kapital genom att utfärda fler aktier.

Den vanligaste orsaken till att ett företag utför en nyemission är att de vill få in mer pengar till bolaget. Anledningarna till det kan vara många, till exempel för att

 • förbättra bolagets finansiella ställning
 • finansiera expansion i bolaget, antingen genom nya produkter eller nya marknader
 • finansiera köp av andra bolag
 • undvika konkurs
 • slippa låna pengar.

Vad händer om man inte svarar på nyemission?

Låt oss börja med frågan: vad betyder nyemission? För dig som aktiesparare innebär en nyemission att du erbjuds chansen att teckna nya aktier i företaget som genomför emissionen. För företag är nyemission framförallt ett sätt att få in mer pengar till att stärka verksamheten, till exempel för att kunna finansiera en expansion eller utveckla nya produkter. I värsta fall kan nyemissionen vara ett sätt att undvika konkurs, dock är det en mer ovanlig anledning och brukar då ses som något dåligt.

Att bolaget emitterar nya aktier betyder kort och gott att de ger ut fler aktier. Då erbjuds befintliga aktieägare att teckna dessa nya aktier i företaget, men det kan hända att även allmänheten får möjlighet att teckna. Vem som får teckna aktierna, och i vilken turordning, beror på vilken slags emission det handlar om - läs mer om det lite längre ner i denna guide.

För att locka fler till att investera erbjuder bolaget ofta ett rabatterat pris på nyemitterade aktier, men inte alltid. Tack vare att investerare och privatpersoner investerar i en nyemission, kan verksamheten få in kapital och därmed ges möjligheter att förbättra sin tillväxt.

När omvandlas rätter till aktier?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Företaget utfärdar då nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Oftast erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla för att locka allmänheten att investera i bolaget.

Hur vet man om en aktie är en Utdelningsaktie?

Utdelningsaktier är aktier där du får ta del av företagets vinst i form av utdelningar. Vanligtvis sker utdelningen en gång per år eller per kvartal.

Oftast är det företag som har en stabil inkomst och ett positivt kassaflöde som betalar utdelningar. Medan företag som är nystartade eller som är i en tillväxtfas ofta återinvesterar i bolaget i stället för att dela ut pengar till aktieägarna.

När du investerar i utdelningsaktier kan du skapa en ränta-på-ränta effekt genom att återinvestera utdelningen. Då får du fler aktier i bolaget och en större utdelning året därpå (förutsatt att utdelningen hålls oförändrad eller höjs).

Vad händer med en aktie efter utdelning?

När en aktie handlas exklusive utdelning så kan man, allt annat lika, utgå från att aktiekursen kommer att sjunka med motsvarande belopp. Detta innebär dock inte att det är en säker affär att blanka aktien över X-dagen, eftersom blankaren är tvungen att betala utdelningen till utlånaren av aktierna. Den som blankat aktierna behöver inte aktivt göra något själv utan det dras automatiskt från kontot med transaktionstexten utdelningsersättning.

Deklarera utdelningsersättning

Vad händer om man inte deltar i nyemission?

Låt oss börja med frågan: vad betyder nyemission? För dig som aktiesparare innebär en nyemission att du erbjuds chansen att teckna nya aktier i företaget som genomför emissionen. För företag är nyemission framförallt ett sätt att få in mer pengar till att stärka verksamheten, till exempel för att kunna finansiera en expansion eller utveckla nya produkter. I värsta fall kan nyemissionen vara ett sätt att undvika konkurs, dock är det en mer ovanlig anledning och brukar då ses som något dåligt.

Att bolaget emitterar nya aktier betyder kort och gott att de ger ut fler aktier. Då erbjuds befintliga aktieägare att teckna dessa nya aktier i företaget, men det kan hända att även allmänheten får möjlighet att teckna. Vem som får teckna aktierna, och i vilken turordning, beror på vilken slags emission det handlar om - läs mer om det lite längre ner i denna guide.

För att locka fler till att investera erbjuder bolaget ofta ett rabatterat pris på nyemitterade aktier, men inte alltid. Tack vare att investerare och privatpersoner investerar i en nyemission, kan verksamheten få in kapital och därmed ges möjligheter att förbättra sin tillväxt.

Anledningen till varför ett företag gör en nyemission varierar beroende på dess målsättning och situation, men som vi nämnde tidigare är grundidén oftast att ta in mer pengar - man har med andra ord ett behov av finansiering. Här är några exempel på varför ett företag gör en nyemission:

 • Utveckling och lansering av nya produkter på marknaden.
 • Finansiera en expansion, till exempel en ny tillverkningsfabrik eller etablering i en ny stad/land.
 • Uppköp av andra bolag, så kallade förvärv.
 • Som ett alternativ till lån.
 • Betala av befintliga skulder.
 • Investeringar i material och ny utrustning.
 • Marknadsföring och riktade säljiniativ.
 • Rädda bolagets ekonomiska situation och undvika konkurs.

Varför ett företag gör en nyemission kan alltså bottna i både positiva och negativa situationer. Kanske behöver det räddas från att gå i konkurs, eller kanske går det väldigt bra och man vill satsa på ytterligare expansion och nya marknader.

Måste man svara på nyemission?

SVAR: Ja. Under steg 9, “Betalningsmetoder" välj “Kvittning”. Då kommer det att skapas ett nytt steg där man redogör för vilka som ska kvitta.

Vilken tid på dagen är det bäst att köpa aktier?

Vi kommer alltså att testa om det finns en mer fördelaktig period under dagen att köpa aktier. För att testa detta kommer vi att dela in tradingdagen i nio olika perioder. Varje period kommer att vara en timme lång förutom den sista som kommer att vara från 17:00 till 17:25.

Vi kommer alltså att köpa varje timme från klockan 9 fram till 17:00. Varje affär kommer att vara en timme lång.

Vi kommer att köra testet på OMXS30, detta eftersom de flesta aktier har en tendens att efterlikna OMXS30s rörelser. 

Kan man sälja aktier efter en dag?

Det är nog många som funderat på att handla aktier sista dagen när man får rätt till utdelning och sen snabbt sälja i hopp om att aktiekursen skulle vara densamma. Så är det oftast inte, I samband med att utdelningen avskiljs så går ofta aktiekursen ner motsvarande belopp. Ibland mer, ibland mindre.

En annan sak som jag har sett är vanlig är att många missar vilka datum som gäller för att få ta del av utdelningen. Det är lätt att blanda ihop datumen och bara för att du äger aktien innan utdelningsdagen så betyder det inte att du kommer att få någon utdelning.

Det är nog många som funderat på att handla aktier sista dagen när man får rätt till utdelning och sen snabbt sälja i hopp om att aktiekursen skulle vara densamma. Så är det oftast inte, I samband med att utdelningen avskiljs så går ofta aktiekursen ner motsvarande belopp. Ibland mer, ibland mindre.

En annan sak som jag har sett är vanlig är att många missar vilka datum som gäller för att få ta del av utdelningen. Det är lätt att blanda ihop datumen och bara för att du äger aktien innan utdelningsdagen så betyder det inte att du kommer att få någon utdelning.

Här kan du se när du måste äga alla aktier för att få utdelning!

Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Martin, för att få utdelning krävs endast att man är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen som är tredje bankdagen efter bolagsstämman. Det är alltså inget krav på hur länge man ska äga en aktie.

Eftersom det dröjer till den tredje bankdagen från handelsdagen innan du är införd som aktieägare måste du äga aktien vid slutet av stämmodagen för att få rätt till utdelning.

Hur mycket pengar behövs för att leva på utdelningar?

Alla frågor

Här är en tabell som visar ungefär hur mycket pengar som behövs för att leva på olika nivåer av månatlig inkomst baserat på en avkastning på 4% per år:

Hur långt innan måste man äga en aktie för att få utdelning?

Om du vill köpa aktien för att ta del av aktieutdelningen så måste du köpa aktien bankdagen innan X-dagen, på så kallat Ink-dagen.

Om du vill sälja aktien men fortfarande säkerställa att få aktieutdelningen så kan du sälja aktien först på X-dagen.

Hur ska man tänka vid en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Företaget utfärdar då nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Oftast erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla för att locka allmänheten att investera i bolaget.

Är nyemission en skuld?

En konvertibel är ett skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag för att få in mer kapital i bolaget. 

Ett bolag kan vara i behov av kapital om man utvecklar en produkt och inte kan/vill finansiera det via befintligt kapital i bolaget, eller via lån från kreditinstitut (bank). Företag och personer som är intresserade av att finansiera utvecklingen, lånar ut pengar för att så småningom köpa in sig i bolaget. En konvertibel är ungefär som en hybrid av nyemission och lån.