:

Hur mycket pengar behövs för att starta ett företag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar behövs för att starta ett företag?
 2. Vad krävs för att starta eget företag?
 3. Hur mycket kostar det att starta ett eget företag?
 4. Hur kan jag starta eget företag utan pengar?
 5. Är det gratis att starta företag?
 6. Hur mycket pengar kan man få i starta eget-bidrag?
 7. Hur mycket pengar kan man få i starta eget bidrag?
 8. Hur mycket får man tjäna utan att starta eget?
 9. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?
 10. Är det lätt att starta eget?
 11. Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?
 12. Kan man få a-kassa om man startar eget?
 13. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 14. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 15. När lönar det sig att starta AB?

Hur mycket pengar behövs för att starta ett företag?

Det är enkelt – om du inte har några pengar att investera i ditt företag behöver du hitta andra intäktskällor under tiden du startar eget. Det enklaste sättet är att behålla ditt jobb (eller kanske gå ner till 80 %). Ett annat alternativ är att fortsätta/börja plugga och starta företag vid sidan om.

Så här har 1 000-tals företagare gjort. Om andra kan, kan du!

Så snart du tjänar tillräckligt mycket på företaget för att kunna leva på företaget, går du över till fulltid. Enklast brukar vara att göra denna övergång stegvis. 80 %, 60 %, 40 % och så vidare.

Vad krävs för att starta eget företag?

Att starta eget företag innebär allt ifrån att bli sin egen arbetsgivare i ett enmansföretag, till att ha ett större företag med flera anställda. Kanske har du funderat på att hyra ut dig själv och dina kompetenser som egenkonsult? Eller starta ett kafé ihop med en kompis? Att förverkliga din affärsidé kan vara enklare än du tror.

Hur mycket kostar det att starta ett eget företag?

En enskild firma – eller enskild näringsverksamhet – är en företagsform där en privatperson startar och driver ett företag på egen hand. Vem som helst kan starta en enskild firma så länge de har en giltig F- eller F/A-skattsedel, vilket är kostnadsfritt att ansöka om.

Det som skiljer en enskild firma från ett aktiebolag eller handelsbolag är att den enskilda näringsverksamheten inte är en juridisk person. Firmans organisationsnummer är detsamma som ditt personnummer, vilket innebär att du som företagare har ett personligt ansvar för bolagets skulder.

En enskild firma – eller enskild näringsverksamhet – är en företagsform där en privatperson startar och driver ett företag på egen hand. Vem som helst kan starta en enskild firma så länge de har en giltig F- eller F/A-skattsedel, vilket är kostnadsfritt att ansöka om.

Det som skiljer en enskild firma från ett aktiebolag eller handelsbolag är att den enskilda näringsverksamheten inte är en juridisk person. Firmans organisationsnummer är detsamma som ditt personnummer, vilket innebär att du som företagare har ett personligt ansvar för bolagets skulder.

Som enskild näringsidkare kan du ha anställda, men innan du anställer personal måste du registrera dig som arbetsgivare. Detta gör du hos Skatteverket. Du kan även driva flera olika verksamheter i samma företag och redovisa samt beskatta dessa separat.

Hur kan jag starta eget företag utan pengar?

Svar:

Den som är bra på något särskilt kan starta ett konsultföretag till exempel. Du blir den som hjälper andra med kunskap om ditt specialämne. Du kan jobba hemifrån och i princip behöver du bara en telefon, en dator och en hemsida för att kunna sköta jobbet. Här gäller det som i alla andra fall att ha en riktig udd, en kunskap eller en del av en kunskap som andra efterfrågar och vill betala för att få.

Är det gratis att starta företag?

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Du ska också registrera dig för moms. Om du ska ha anställda ska du registrera dig som arbetsgivare. Allt det gör du hos Skatteverket via e-tjänsten Mina sidor.

(enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma e-tjänst kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

Hur mycket pengar kan man få i starta eget-bidrag?

Starta eget-bidrag är sedan 1984 en hjälp för arbetslösa att komma igång med ett eget företag. Det är arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget (som egentligen heter ”Stöd vid start av näringsverksamhet”) men pengarna får du utbetalda via försäkringskassan.

Starta eget-bidrag är mer än pengar Meningen med starta-eget bidraget är att hjälpa den som inte har ett jobb men antagligen förutsättningar för att lyckas med ett företag en ekonomisk starthjälp under en tid för att ge ett nytt företag chansen att födas och frodas. Det många inte tänker på som söker bidraget är att de faktiskt inte bara får pengar utan också en chans att träffa en erfaren konsult och gå igenom affärsidén och affärsplanen så att det nya företaget får den bästa chans det kan få.

Hur mycket pengar kan man få i starta eget bidrag?

Det är vanliga frågor. Starta eget-bidraget syftar till att hjälpa den som är arbetslös men som har förutsättningar och potential att starta en egen verksamhet. Hos Arbetsförmedlingen kallar man formellt bidraget och programmet för ”stöd vid start av näringsverksamhet”, men då det är känt som starta eget bidrag i folkmun så är det termen vi använder oss av i den här artikeln.

Om du är 25 år eller äldre får du aktivitetsstöd som du betalar skatt på. Om du har rätt till a‑kassa är det lägsta belopp du får i aktivitetsstöd 510 kronor per dag vid heltidsprogram. Om du inte uppfyller villkoren för a‑kassa får du 223 kronor per dag vid heltidsprogram. Är du med i programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning i totalt 450 dagar.

Om du är 18–24 år och har rätt till a‑kassa får du aktivitetsstöd som du betalar skatt på. Bidraget är då detsamma som din dagpenning från a‑kassan. Om dina a-kassa dagar tar slut får du stöd baserat på din a‑kassas lägstanivå. Detta gäller så länge du är medlem i a‑kassan.

Hur mycket får man tjäna utan att starta eget?

Det här med inkomst från hobbyverksamhet ger upphov till många frågor, speciellt beträffande beskattningen. Många har idag hemsidor eller små internetshoppar/webbshoppar och liknande som ger några kronor extra i månaden. Många har det mest som en hobbyverksamhet och man kanske tjänar lite pengar på Adsense annonser och liknande. Dessa inkomster måste tas upp i deklarationen och beskattas. Det råder en del förvirring på området. En allmänt förekommande "sanning" som cirkulerar är att man får tjäna upp till 10000 Kr utan att behöva skatta för det. Det kanske är någon gammal regel, men idag måste man skatta redan från första kronan om det är fråga om regelbunden försäljning som ger intäkter.

Detta betyder i klartext att gör du vinst på 10K, har kostnader på 2K så ska du skatta på 8K. Det betyder även att säljer du för 10 Kr (intäkt) och har kostnader på 9 Kr så har du en vinst på 1 Kr. Då måste du fortfarande skatta på den enda kronan i vinst enligt rådande regelverk. Det finns inget formellt fribelopp för skatten på vinst i hobbyverksamhet, bara för momsregistreringen.

I praktiken finns ett fribelopp på grund av grundavdraget som gör att tjänar man totalt sett en inkomst och vinst under året under 18800 blir det ingen skatt.

Om du håller på med något för att du tycker det är kul och stimulerande som ibland ger några kronor i vinst, då är det en hobby. Men om du t.ex. bygger hemsidor för att tjäna pengar och syftet i första hand är att det ska ge pengar snarare än att du bygger för att du tycker det är kul, då beskattas vinsten som näringsverksamhet. Hur du än gör så kommer vinsten beskattas.

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Är det lätt att starta eget?

Många vill starta eget företag, men äventyret som företagare blir ofta väldigt annorlunda jämför med det man först trott.  Fluffiga entreprenörsdrömmar i all ära, men det kan vara klokt att förbereda sig på en kämpig och krävande vardag som egenföretagande ofta innebär.

Ett bra första steg är att inte blunda för dess baksidor och utmaningar. Det finns fördelar och nackdelar med allt och därför är det alltid bättre att bekanta sig med båda sidor av myntet redan från början. Sedan är naturligtvis inte allt bara svårt och jobbigt, de fördelar och förtjänster som finns, gör att tusentals svenskar varje år väljer att kasta sig ut i det okända och startar eget företag.

Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?

Som alla andra företagare bör du som frilans räkna och göra det ordentligt. Det kostar nämligen att frilansa. Du måste själv betala för datorer, kameror och annan utrustning. Samma sak gäller för försäkringar, lokalhyror, prenumerationer, pennor, papper och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna göra ett bra jobb.

Var realistisk i dina beräkningar, framför allt av intäkterna. Det du fakturerar är inte det du till slut får i plånboken. Efter avdrag för egenavgifter/sociala avgifter, rörelsens kostnader och den vanliga inkomstskatten blir det bara drygt en tredjedel kvar.

Kan man få a-kassa om man startar eget?

Har du haft eget företag som huvudsaklig sysselsättning kan du få a-kassa om du är helt arbetslös. Grundreglerna är lika för anställda och företagare. För att företagare ska räknas som arbetslösa krävs att verksamheten upphört eller är pausad. Detta grundar sig i regler och tillämpning för alla Sveriges a-kassor och därmed även Akademikernas a-kassa.

Akavias inkomstförsäkring kompletterar ersättningen du får från a-kassan. Om du blir arbetslös kan du få upp till 80 procent av din lön upp till 100 000 kronor per månad i 120 arbetsdagar (motsvarande sex månader). För att kunna nyttja inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i både Akavia och Akademikernas a-kassa.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

När lönar det sig att starta AB?

Företag kan ha flera former, de som kan vara intressanta för vårdkonsulter är enskild firma och aktiebolag (AB). Att starta och driva en enskild firma är mindre komplicerat än aktiebolag och denna bolagsform börjar löna sig något tidigare än aktiebolaget. Men uppsidan är betydligt mer begränsad, eftersom det inte finns någon möjlighet att ge utdelning på samma sätt som ett aktiebolag.

De skattemässiga fördelarna som finns är att egenavgifterna man betalar som enskild näringsidkare är lägre än arbetsgivaravgiften som aktiebolaget får betala (28,97% jämfört med 31,42%). Dessutom får du göra ett avdrag från egenavgifterna på 7,5% av överskottet i verksamheten, givet att du betalar fulla egenavgifter och har ett årligt överskott på minst 40 000 kronor. På samma sätt som i ett aktiebolag kan du även dra av moms och kostnader för jobbrelaterade inköp. 

De främsta fördelarna med att fakturera via eget aktiebolag är skattemässiga. Som ägare av ett aktiebolag har man möjlighet att plocka ut pengar både som lön och som utdelning, en möjlighet som ofta lönar sig. Du kan även köpa prylar och tjänster som du använder i yrket utan att betala moms. Till exempel en jobbtelefon.

Hur mycket man sparar på att ta ut pengar som utdelning istället för lön beror naturligtvis på storleken på inkomsten. Generellt kan man säga att det börjar löna sig när man når brytpunkten för statlig inkomstskatt (42 750 kr/mån för 2020). Vid detta belopp har man nått taket för pensionsgrundande inkomst och försäkringskassans tak för VAB, sjukpenning och föräldrapenning, och det finns inte längre några fördelar med att betala de högre skattesatserna för lön och arbetsgivaravgift. Nedan kan du se hur mycket du maximalt sparar för olika inkomster.

Med ett aktiebolag och enskild firma kan man köpa tjänster och varor som man använder i verksamheten utan att betala moms. Dessutom blir inköpen en kostnad för företaget, vilket sänker skatten. Momsen brukar ligga på 25% av betalt belopp, det vill säga en produkt som kostar 1250 kronor inklusive moms kostar 1000 exklusive moms. Men eftersom detta inköp är en kostnad så sparar man i verkligheten mycket mer än bara 250 kronor på att köpa produkten på företaget. För att få ut 1250 kronor i nettolön måste man betala kommunalskatt på ca 31% vilket kräver en bruttolön på 1812 kronor. Utöver det betalar man arbetsgivaravgifter på 31.42% vilket ger beloppet 2381 kronor. Det innebär att man kan köpa något på företaget för 1000 kronor som skulle kostat 2381 kronor om du köpte det som privatperson, man sparar hela 58%!

Viktigt är att det du köper verkligen används i verksamheten. Om du till exempel köper en dator du använder hälften av tiden i jobbet och resten privat, då får du endast dra av halva momsen och halva inköpskostnaden. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är privat och vad som tillhör företaget. Här kan man alltid ringa skatteverket och fråga. Du kan även läsa mer på denna sida hos skatteverket.