:

Hur beskattas kapitalförsäkring i aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas kapitalförsäkring i aktiebolag?
 2. Hur beskattas kapitalförsäkring i företag?
 3. Hur mycket skatt betalar man på en kapitalförsäkring?
 4. Kan ett företag ha en kapitalförsäkring?
 5. Hur fungerar en kapitalförsäkring för företag?
 6. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 7. Hur deklareras kapitalförsäkring företag?
 8. När lönar sig kapitalförsäkring företag?
 9. Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?
 10. Vad är en kapitalförsäkring?
 11. Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?
 12. Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?
 13. Vad är en kapitalförsäkring?
 14. Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

Hur beskattas kapitalförsäkring i aktiebolag?

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Kapitalförsäkringar har ofta en viss bindningstid. När du tar ut pengarna kan du välja en utbetalningsplan så att ditt kapital betalas ut under ett visst antal månader eller år. Du kan utse en förmånstagare som får pengarna från ett visst datum, eller när du avlider. Du betalar skatt löpande varje år. Skatten beräknas på värdet av de tillgångar du har i försäkringen.

Hur beskattas kapitalförsäkring i företag?

Trots namnet är kapitalförsäkringen i praktiken mest av allt en sparform. Inom kapitalförsäkringen kan du köpa sälja och byta fonder utan att behöva deklarera varje affär. Istället beskattas kapitalförsäkringen med ett schablonbelopp. Det ger i allmänhet en förmånligare beskattning och du slipper onödig administration.

Kapitalförsäkring är den sparform som mest liknar det ISK-sparande du kanske har som privatperson. Skillnaden är att kapitalförsäkringen formellt sett är en typ av livförsäkring med en minsta löptid på 5 år och att du inte kan ta ut pengar från kapitalförsäkringen under de första 12 månaderna. En kapitalförsäkring är alltså framför allt lämplig för ett långsiktigt sparande.

Det finns två olika typer av kapitalförsäkring: fondförsäkring och traditionell försäkring. I en fondförsäkring kan du själv välja vilja fonder du vill spara i och du väljer själv risknivå. Det finns ingen garanti när det gäller tillväxt eller skydd mot att din investering minskar i värde, men du har också möjlighet till en större uppsida om de fonder du väljer går bra.

I den traditionella försäkringen får du en garanti på att ditt sparkapital inte minskar under en viss nivå (vanligen 80–85%). Du är också garanterad en viss avkastning, om än på en låg nivå. Du kan få en högre avkastning än den garanterade, men det finns alltså en minsta garanterad avkastning. Du behöver inte heller välja hur ditt kapital placeras, utan det sköter förvaltarna hos det företag som ställer ut kapitalförsäkringen år dig.

Du väljer själv vilken typ av kapitalförsäkring du vill teckna för ditt företag, baserat på vilken risknivå som passar bäst för dig och företaget.

Hur mycket skatt betalar man på en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform där du inte behöver betala skatt varje gång du säljer en fond eller aktie med vinst. Istället betalar du en årlig schablonskatt som kallas för avkastningsskatt. Här går vi igenom hur en kapitalförsäkring beskattas.

Kan ett företag ha en kapitalförsäkring?

Det här inlägget handlar om långsiktigt sparande. Förhoppningsvis har du pengar i bolaget som buffert om verksamheten skulle gå lite sämre en period, om storkunden är sen med betalningen, etc. Bufferten har du med fördel på ett sparkonto.

Får du pengar över som du inte behöver i verksamheten är vårt råd att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt och sedan göra utdelning så gott det går till låg beskattning. 

“Men hallå?!”, tänker kanske du, vad hände med att man skall ta ansvar för sin pension genom att sätta av till en tjänstepension? Det kommer vi till nu. Av skatteskäl är det nämligen lönsammare för de flesta att ta ut lön och utdelning. Pensionsspara kan du sedan göra privat på ett ISK. Eventuellt vill du ha lite tjänstepension för att det gör det enklare att köpa till en kompletterande sjukförsäkring. 

Hur fungerar en kapitalförsäkring för företag?

Med våra kapital­försäkringar är det enkelt att göra långsiktiga placeringar av företagets överskotts­likviditet. De passar även bra för månads­sparande för framtida behov. Med en kapital­försäkring betalar ditt företag ingen skatt när pengarna betalas ut till företaget. Istället betalas en årlig avkastningsskatt under spartiden, genom en avgift som dras automatiskt från sparandet.

Ring oss på 0771-43 10 00 för att komma igång.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring i 58 kap. IL (58 kap. 2 § andra stycket IL), och som inte heller ska anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

Hur deklareras kapitalförsäkring företag?

Med våra kapital­försäkringar är det enkelt att göra långsiktiga placeringar av företagets överskotts­likviditet. De passar även bra för månads­sparande för framtida behov. Med en kapital­försäkring betalar ditt företag ingen skatt när pengarna betalas ut till företaget. Istället betalas en årlig avkastningsskatt under spartiden, genom en avgift som dras automatiskt från sparandet.

Ring oss på 0771-43 10 00 för att komma igång.

När lönar sig kapitalförsäkring företag?

En kapitalförsäkring har ofta en bindningstid upp till 15 år. Vanliga avgifter är årsavgifter och uttagsavgifter.

 • Du kan bara sätta in och ta ut pengar från en kapitalförsäkring, inte flytta in eller ut värdepapper
 • Du betalar i vissa fall en avgift om du vill ta ut pengar innan bindningstiden går ut (uttagsavgift eller återköpsavgift)
 • Du kan sälja av tillgångar från försäkringen utan att det utlöser skatt eftersom försäkringen schablonbeskattas löpande
 • Du kan utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen vid en tidpunkt som du bestämmer, eller då du avlider
 • Du kan välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en viss tid
 • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring? De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

 • Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring? De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Vad är en kapitalförsäkring?

 • En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

 • På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %.