:

Vilka tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att ekonomiskt bistånd ska beviljas?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att ekonomiskt bistånd ska beviljas?
 2. Vilka är förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd mot återkrav?
 3. Måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att få socialbidrag?
 4. Hur hög hyra ekonomiskt bistånd?
 5. Hur mycket får man i socialbidrag 2023?
 6. Vad är skillnaden mellan ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd?
 7. Kan man bli nekad ekonomiskt bistånd?
 8. Vad krävs för att man ska kunna få socialbidrag?
 9. Kan man bli nekad socialbidrag?
 10. Hur mycket får man i socialbidrag till hyran?
 11. Hur många invandrare lever på socialbidrag?
 12. Hur många invandrare har socialbidrag?
 13. Hur mycket får man i hyra av soc?
 14. Hur många invandrare lever på bidrag?
 15. Kan man få socialbidrag om man har pengar på banken?

Vilka tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att ekonomiskt bistånd ska beviljas?

Socialstyrelsen ger ut allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd. Där rekommenderar Socialstyrelsen att socialnämnden i regel bör godta den faktiska kostnaden för hushållsel om den är skälig. Vid ansökan om bistånd till kostnader för hushållsel görs en individuell bedömning av om kostnaden är skälig.

Vilka är förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd mot återkrav?

Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Handläggaren behöver bedöma om personen eller familjen inom ramen för sin förmåga kan anses ha gjort allt de kunnat för att undvika försörjningsproblem.

Måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att få socialbidrag?

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Rätten till bistånd förutsätter att man inte själv kan tillgodose sina behov samt att behovet ej kan tillgodoses på annat sätt.

Handläggaren gör en bedömning av huruvida den sökande prövat alla möjligheter att klara sig på egen hand. Om den sökande är arbetslös krävs det exempelvis att han/hon är inskriven hos Arbetsförmedlingen samt är aktivt arbetssökande.

Hur hög hyra ekonomiskt bistånd?

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel

Hur mycket får man i socialbidrag 2023?

Nytt för 2024 är att brytpunkten för statlig skatt INTE höjs med prisbasbeloppet. Regeringen meddelade den 3 september att den automatiska höjningen av brytpunkten ”pausas”. Det innebär att staten får in 12 miljarder kronor extra som annars skulle ha gått till höginkomsttagare.

Detta innebär en kraftig kursändring, eftersom höginkomsttagare varit den grupp som vunnit mest på tidigare höjningar av prisbasbeloppet. Exempelvis höjdes brytpunkten för statlig skatt 2023 med cirka 8,7 procent, vilket i praktiken var en jättelika skattesänkning för den tiondel av svenskarna som har högst inkomster. Mer om regeringens helomvändning ifråga om brytpunkten för statlig skatt.

LÄS ÄVEN: Nytt jobbskatteavdrag 2024 – då höjs funkisskatten igenUtredningen som skulle ge ekonomisk trygghet läggs nedEfter hårdare regler – så många har hamnat hos kronofogdenMer om ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning.

Bakgrunden till höjningarna är att SCB har beräknat prisbasbeloppet för 2024 till 57 300 kronor. Det är en höjning med 4 800 kronor eller 9,14 procent jämfört med 2023 års prisbasbelopp på 52 500 kronor.

Prisbasbeloppet baseras på inflationen mellan juni 2022 och juni 2023. Regeringen fastställde det nya prisbasbeloppet 12 september 2023.

2024 års höjning är den största på cirka 40 år. Även 2023 års höjning var ett rekord, då blev ökningen 8,7 procent.

Många förslag har redan avslöjats. I skrivandets stund (10 september) vet vi bland annat:

 • Ett nytt jobbskatteavdrag och motsvarande skattesänkning för pensionärer. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning omfattas inte av skattesänkningarna. Därmed höjs funkisskatten.
 • Slopad uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Prisbasbeloppet höjs 1 januari 2024 med rekordbelopp för andra året i rad. 2023 års höjning på 8,7 procent var den största höjningen på nästan 40 år.

2024 års höjning blir alltså ännu större – 9,14 procent enligt den beräkning som SCB släppte 14 juli 2023.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen, och det används för att skydda värdet på bland annat sjukersättningen. Höjningarna av ersättningar och bidrag ger alltså inte ökad köpkraft, utan är bara en anpassning till inflationen.

Följande ersättningar eller förmåner påverkas av prisbasbeloppet. Observera att olika förmåner har olika beräkningsregler. Alla förmåner höjs alltså inte lika mycket som prisbasbeloppet. Hur prisbasbeloppet påverkar varierar.

Vad är skillnaden mellan ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd?

För att ansöka om ekonomiskt bistånd första gången behöver du ringa kontaktcenter på telefonnummer 0303- 70 30 00. Telefontiden är helgfria vardagar måndag-fredag kl: 8.30-9.30. Du ber sedan om att få bli kopplad till mottaget på försörjningsstödsenheten.

En socialsekreterare kommer att göra en preliminär bedömning om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan sedan bli kallad till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning och vidare planering.

Kan man bli nekad ekonomiskt bistånd?

Du kan överklaga ett beslut från kommunens socialtjänst. Överklagandet skickar du till kommunen, som sänder det vidare till förvaltningsrätten.

Kommunen där du bor beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan till exempel vara vård, behandling, hemtjänst eller pengar, så kallat försörjningsstöd. Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga det.

Vad krävs för att man ska kunna få socialbidrag?

För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd till din försörjning förutsätts att du inte kan försörja dig själv eller få behoven tillgodosedda på något annat sätt.

I första hand har du ett eget ansvar för ditt liv. Det innebär att du måste använda alla möjligheter som står till buds innan du har rätt till försörjningsstöd.

Kan man bli nekad socialbidrag?

”Hej, vad bra att ni tar upp detta. Har en son som har diagnos på en sömnsjukdom sedan han var 14 år. Han behöver oftast sova upp till 16 timmar/dygn, vänder på dygnet och hans vardag fungerar inte. Att få ett jobb med detta handikapp är mer eller mindre omöjligt eftersom han inte vaknar eller måste sova. När han fyllde 30 år så drog f-kassan in hans bidrag. Han har inga inkomster att leva på alls och har nästan gett upp. Hur ska han kunna skaffa sej egen bostad, köpa kläder, mat och få ett liv?”

”Som kundresurs på Arbetsförmedlingen ser jag det här i stort sett varje dag. Sjuka människor som nekats ersättning från Försäkringskassan och måste skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att behålla sin SGI.

Konstigt nog är det ofta Arbetsförmedlingen som får skäll, men nu kommer Arbetsförmedlingen att läggas ner (omställas), en tredjedel varslas och man kan nog räkna med att ytterliggare en tredjedel skaffar sig något annat jobb innan arbetsbördan blir outhärdlig. Det är en social nedrustning som vi inte sett maken till tidigare. Sjuka, handikappade, funktionsnedsatta ickesvensktalande och långtidsarbetslösa kommer få klara sig bäst dem vill.”

”Jag har under större delen, av mitt vuxna liv, kämpat för att bli förstådd av försäkringskassan. Har flera diagnoser av psykisk karaktär och blivit utredd flera gånger. Alla kommer fram till att jag inte kan ha ett jobb och att mina åkommor är livslånga. Men ändå sätter f-kassan upp omöjliga hinder för att jag ska få sjukbidrag. Jag får gå på socialbidrag för att klara vardagsekonomin. Så som hyra och el mm. Jag förstår inte varför det ska vara så inhumant att leva, som sjuk, i ett modernt samhälle som Sverige. Tack SvT för att ni fortsätter att granska myndigheter som f-kassan.”

”Min dotter är sedan tre och ett halvt år tillbaka inskriven som patient hos psykiatrin. Hennes psykiatriker/läkare har intygat att hon är sjuk till 100 procent. Hon fick aktivitetsersättning tills hon fyllde 30 år augusti 2017. Sen fick hon ”sjukpenning i särskilda fall” september+oktober. From 1 november 2017 får hon ingenting från Försäkringskassan. Hennes överklagan av beslutet ligger och väntar i kön hos Förvaltningsrätten. Socialen har gjort allt för att slippa betala ut försörjningsstöd men fr o m december 2018 får hon det. Hennes familj och vänner har hjälp henne så hon kunnat behålla sin bostad och betala mat o räkningar. Har vi det verkligen så fattigt i Sverige att vi inte kan hjälpas åt att försörja medborgare som inte klara att försörja sej själva??!”

Hur mycket får man i socialbidrag till hyran?

För att ansöka om ekonomiskt bistånd första gången behöver du ringa kontaktcenter på telefonnummer 0303- 70 30 00. Telefontiden är helgfria vardagar måndag-fredag kl: 8.30-9.30. Du ber sedan om att få bli kopplad till mottaget på försörjningsstödsenheten.

En socialsekreterare kommer att göra en preliminär bedömning om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan sedan bli kallad till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning och vidare planering.

Hur många invandrare lever på socialbidrag?

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Sedan dess har antalet stadigt minskat och var 2019 nere på nästan samma nivå som 1990. Mellan 2019 och 2020 ökade antal helårsekvivalenter men mellan 2020 och 2021 minskade antalet helårsekvivalenter igen. De ersättningsformer som minskade under 2021 var Arbetslöshet, Ekonomiskt bistånd, Sjuk- och aktivitetsersättning och Etableringsersättning medan ersättningsformerna Arbetsmarknadsåtgärder och Sjukpenning ökade.

Sjuk- och aktivitetsersättning, som är den största ersättningsformen och står för 27,6 procent av det totala antalet helårsekvivalenter, har minskat sedan 2006. År 2021 minskade de med 4,1 procent, och har därmed minskat med 52,3 procent sedan 2006.

Hur många invandrare har socialbidrag?

En större andel utrikesfödda än inrikesfödda får ekonomiskt bistånd. Nästan hälften av dessa har varit i Sverige mindre än 4 år. Immigranter är ofta inte berättigade till någon annan bidragsform än försörjningsstöd.

År 2013 fick totalt 5,7 procent av Sveriges hushåll ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Av dessa var 51 procent inrikesfödda, 8 procent flyktinghushåll och 41 procent utrikesfödda hushåll. Den vanligaste hushållstypen för ekonomiskt bistånd samma år var ensamstående kvinnor med barn (22 procent), följt av ensamstående män utan barn (9 procent) och sammanboende par med barn (3 procent). Ensamstående mammor var betydligt vanligare än ensamstående pappor.1

Hur mycket får man i hyra av soc?

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om i din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Hur många invandrare lever på bidrag?

En större andel utrikesfödda än inrikesfödda får ekonomiskt bistånd. Nästan hälften av dessa har varit i Sverige mindre än 4 år. Immigranter är ofta inte berättigade till någon annan bidragsform än försörjningsstöd.

År 2013 fick totalt 5,7 procent av Sveriges hushåll ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Av dessa var 51 procent inrikesfödda, 8 procent flyktinghushåll och 41 procent utrikesfödda hushåll. Den vanligaste hushållstypen för ekonomiskt bistånd samma år var ensamstående kvinnor med barn (22 procent), följt av ensamstående män utan barn (9 procent) och sammanboende par med barn (3 procent). Ensamstående mammor var betydligt vanligare än ensamstående pappor.1

Kan man få socialbidrag om man har pengar på banken?

Har du svårt med att få pengarna att räcka till? Då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av så kallat försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Om du behöver hjälp för att klara viktiga utgifter som hyra, el, mat eller mediciner kan du kontakta kommunens socialtjänst för att ansöka om försörjningsstöd.

Du kan få försörjningsstöd först när du prövat alla andra möjligheter att själv lösa din ekonomiska situation. Om du har tillgångar i form av pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem först innan du kan få försörjningsstöd. Om du har fordon, fastigheter eller liknande kan du bli tvungen att sälja dessa innan du har rätt till försörjningsstöd.