:

Hur länge kan man ha ett företag vilande?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man ha ett företag vilande?
 2. Hur gör man ett företag vilande?
 3. Kan man lägga ett företag vilande?
 4. Vad innebär vilande enskild firma?
 5. Vad innebär att ett bolag är vilande?
 6. Vad räknas som vilande bolag?
 7. Hur länge kan man ha en enskild firma vilande?
 8. Vad är 5 25 regeln?
 9. När räknas ett bolag som vilande?
 10. Vad händer om ett aktiebolag går minus?
 11. Vad innebär 5 25 regeln?
 12. Hur länge kan enskild firma gå med förlust?
 13. Vad menas med 3 12 regeln?
 14. Hur länge kan ett företag gå minus?
 15. Kan man ha ett aktiebolag vilande?

Hur länge kan man ha ett företag vilande?

Ett aktiebolag som inte bedriver någon verksamhet kallas för "vilande".

Det kan finnas flera olika förklaringar till varför ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet, vanligtvis nystartat eller inledning till likvidation.

Vilande har ingen juridisk betydelse, oavsett om ett bolag är vilande eller aktivt kvarstår alltså företagets förpliktelser gentemot Bolagsverket samt Skatteverket.

 Följ denna steg-för-steg guide för att lämna in en digital årsredovisning för vilande bolag: Steg för steg

 • Klicka på Gör min årsredovisning nu! och fyll i uppgifterna eller ladda upp SIE-fil.

 • Resultaträkning: kan lämnas tom, alltså behöver du inte fylla i "0 kr" under varje post.

 • Hur gör man ett företag vilande?

  Om du vill undvika att vinstskatten vid försäljningen av ditt fåmansbolag blir uppemot 50 % (läs mer om 3:12-regler) så kan du tillämpa denna lösning som har blivit mycket populär. Den här metoden går under olika namn, t ex "vilande aktiebolag", ”5:25-regeln”, ”karensbolag” eller ”trädabolag” men principen är densamma. Om du väljer att upphöra med att vara verksam i ditt bolag så tar det fem (5) hela kalenderår att ”avkvalificera” dig och ditt ägande. Att ditt aktiebolag blir vilande innebär således att du låter ditt fåmansbolag, och du själv, bli passivt, bolaget läggs i träda.  Om du t ex upphör att vara verksam i ditt bolag under innevarande år (2022) så anses dina aktier vara icke kvalificerade från och med år 2028 (åren 2023-2027 ligger bolaget i träda). Under de fem åren då ditt fåmansbolag är vilande kan du årligen lyfta utdelning med schablonbelopp (2,75 inkomstbasbelopp) till en skatt om 20 %.

  OBS! Om du fortsätter att bedriva likartad verksamhet i ett annat bolag så kommer inte ditt trädabolag att anses vara vilande.

  Kan man lägga ett företag vilande?

  Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

  För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

  Vad innebär vilande enskild firma?

  Du kan göra ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet och ansöka om a-kassa. Under ett tillfälligt uppehåll måste din verksamhet vila, du kan inte ha kunder, tillverka nått eller sälja något. Detta innebär att dina anställda eller kompanjoner inte heller kan arbeta i verksamheten. Det är till din a-kassa som du meddelar att du har ett tillfälligt uppehåll. Det gör du i samband med att du ansöker om a-kassa.

  Kom ihåg att registrera dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du lägger verksamheten vilande, det gör du enkelt på deras hemsida. Börjar du arbeta igen i ditt företag meddela oss, för då upphör din ersättningsrätt.

  Vad innebär att ett bolag är vilande?

  • Begreppet vilande aktiebolag
  • Kostnader och kostnad vilande aktiebolag
  • När ska du lägga företaget vilande?
  • Vad får man göra i ett vilande aktiebolag?
  • Misstag många gör i vilande bolag
  • Deklaration och bokslut
  • Utdelning i vilande bolag
  • Lägga företaget vilande för a-kassa
  • Karensbolag, trädabolag och 5:25 bolag
  • Korta frågor om vilande AB

  Vilande bolag betyder att företaget inte har någon verksamhet. Företaget varken säljer eller köper något.

  Aktiebolaget ska ha avregistrerat sig för F-skatt, moms och som arbetsgivare. Det är den breda betydelsen.

  Vill du lägga ditt A vilande för utdelningssyften? Se då avsnittet om utdelning och karensbolag, trädabolag.

  Termen vilande aktiebolag har inte någon juridisk betydelse hos Skatteverket och Bolagsverket, du kan alltså inte anmäla till dem att du vill lägga ditt bolag vilande. Du måste fortfarande t.e.x lämna in bolagets årsredovisning och deklarera hos Skatteverket.

  Många har missförstått innebörden av vilande aktiebolag, vilket inte är konstigt då begreppet används av vissa myndigheter medans för andra så existerar inte begreppet ”vilande aktiebolag”.

  Eftersom det inte går att bara ”lägga ner” sitt aktiebolag använder man termen ”vilande aktiebolag” när man väljer att avsluta verksamheten i bolaget.

  Ja, vissa kostnader får man ha. Det ska vara kostnader av administrativ art så som konsultarvode för årsredovisning.

  Har du lagt ditt bolag vilande p.g.a corona? Då finns det lite mer kostnader som är okej att dra av, detta p.g.a aktuella lättnader i regelverket för a-kassa.

  Är bolaget vilande bara för att du inte har någon verksamhet så får du ha kostnader för att starta verksamheten igen.

  Vad räknas som vilande bolag?

  Ett aktie- eller handelsbolag ses som vilande om det inte bedriver någon verksamhet eller inte har några tillgångar och skulder. Många aktiebolag ligger vilande då de inte bedriver någon verksamhet, exempelvis efter en generationsväxling, verksamheten har då lämnats vidare till nästa generation. Som regel blir själva aktiebolaget kvar som ett vilande bolag utan verksamhet. När man inte längre har någon nytta av bolaget är det bästa att avsluta och avveckla bolaget.

  Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

  Hur länge kan man ha en enskild firma vilande?

  5 mars, 2011 kl. 16:43 #95678

  Jag har bestämt mig för att starta eget, en webshop vid sidan av mitt ordinarie arbete. När jag nu letar leverantörer och tillverkare stöter jag på problem. Jag kommer inte åt deras sortiment då jag inte har ett registrerat företag, de vill ha mitt momsregistreringsnummer vilket jag då såklart inte har.

  Vad är 5 25 regeln?

  “Karensbolag” eller “trädabolag” är andra vanliga namn på 5:25 regeln. 5:25 regeln kan gälla för dig som driver fåmansbolag och kan tillämpas om man väljer att inte vara verksam i bolaget i 5 år. D.v.s avkvalificera ditt aktieinnehav. Beskattningen blir efter 5 hela kalenderår 25%. 

  För att räknas som icke verksam i bolaget får man inte utföra något jobb i verksamheten. Du får inte heller bedriva en liknande verksamhet i ett annat bolag. Närstående personer som äger minst 30% av aktierna får inte heller vara aktiva i verksamheten för att aktierna ska vara avkvalificerade. 

  Under tiden (5 år) som bolaget är i “träda”, eller vilande som det också heter, kan man som ägare lyfta utdelning med schablonbelopp som kommer att beskattas med 20%. Schablonbeloppet för utdelningen är 2,75 inkomstbelopp. Inkomstbeloppet för 2022 är 187 550 kr. Kom ihåg att schablonbeloppet utgår från ägarens andel i bolaget.

  Det första du måste göra för att kunna använda dig av 5:25 regeln vid företagsförsäljning är att starta ett nytt bolag, ett holdingbolag. Nästa steg är att sälja aktierna från fåmansbolaget till holdingbolaget. Som aktieägare har du rätt att sälja dina aktier för ett underpris till ditt holdingbolag. Holdingbolaget kan sedan sälja aktierna i rörelsebolaget vilket gör utdelning och vinster på näringsbetingade aktier skattefria för holdingbolaget. När holdingbolaget har varit i träda i 5 år kan du sedan tillgodogöra dig vinsten och betala 25% skatt.

  Om man planerar att lägga sitt bolag i träda måste man vara uppmärksam så man inte gör några misstag och måste betala en högre skatt på vinsten som gjorts i bolaget. Den största fallgropen är att man är aktiv i verksamheten genom att man startar ett nytt företag inom samma bransch. Det är inte bara du som aktieägare som kan hamna under paraplyet och måste akta sig för att inte vara aktiv i bolaget. Närstående får inte heller under perioden bolaget ligger i träda starta ett liknande bolag. Pengar får inte heller föras över från bolaget som ligger i träda till en ny verksamhet.

   Bästa sättet att undvika fallgropar är att vända sig till en revisor eller skattejurist som kan hjälpa dig besvara frågor relaterade vilande bolag.

  När räknas ett bolag som vilande?

  • Begreppet vilande aktiebolag
  • Kostnader och kostnad vilande aktiebolag
  • När ska du lägga företaget vilande?
  • Vad får man göra i ett vilande aktiebolag?
  • Misstag många gör i vilande bolag
  • Deklaration och bokslut
  • Utdelning i vilande bolag
  • Lägga företaget vilande för a-kassa
  • Karensbolag, trädabolag och 5:25 bolag
  • Korta frågor om vilande AB

  Vilande bolag betyder att företaget inte har någon verksamhet. Företaget varken säljer eller köper något.

  Aktiebolaget ska ha avregistrerat sig för F-skatt, moms och som arbetsgivare. Det är den breda betydelsen.

  Vill du lägga ditt A vilande för utdelningssyften? Se då avsnittet om utdelning och karensbolag, trädabolag.

  Termen vilande aktiebolag har inte någon juridisk betydelse hos Skatteverket och Bolagsverket, du kan alltså inte anmäla till dem att du vill lägga ditt bolag vilande. Du måste fortfarande t.e.x lämna in bolagets årsredovisning och deklarera hos Skatteverket.

  Många har missförstått innebörden av vilande aktiebolag, vilket inte är konstigt då begreppet används av vissa myndigheter medans för andra så existerar inte begreppet ”vilande aktiebolag”.

  Eftersom det inte går att bara ”lägga ner” sitt aktiebolag använder man termen ”vilande aktiebolag” när man väljer att avsluta verksamheten i bolaget.

  Ja, vissa kostnader får man ha. Det ska vara kostnader av administrativ art så som konsultarvode för årsredovisning.

  Har du lagt ditt bolag vilande p.g.a corona? Då finns det lite mer kostnader som är okej att dra av, detta p.g.a aktuella lättnader i regelverket för a-kassa.

  Är bolaget vilande bara för att du inte har någon verksamhet så får du ha kostnader för att starta verksamheten igen.

  Vad händer om ett aktiebolag går minus?

  Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

  hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

  Vad innebär 5 25 regeln?

  Det finns även ett undantag i 57 kap 5 § inkomstskattelagen som kallas utomståenderegeln. Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

  Med utomstående avses någon som inte själv är eller har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Enligt motiven till lagstiftningen ska dessutom en utomstående ha ägt minst 30 procent av aktierna under hela femårsperioden, för att den utomståendes ägande ska anses vara av betydande omfattning.

  Här ska således likaså många förutsättningar vara uppfyllda för att utomståenderegeln ska kunna tillämpas. Först ska man avgöra om personen ifråga inte är eller har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Vad som är betydande omfattning är som nämnt ovan en fråga som avgörs enligt rättspraxis/motiv till lagstiftningen. Den utomståendes ägande ska dessutom ha varit av betydande omfattning, vilket innebär 30 % ägande under en femårsperiod. Här finns dock speciella situationer i praxis. 

  Hur länge kan enskild firma gå med förlust?

  Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redo­visas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till mark­nadsvärdet.

  Vill du få full koll på skattereglerna för enskild firma och tips på hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.

  Vad menas med 3 12 regeln?

  Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

  Hur länge kan ett företag gå minus?

  När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

  Varje räkenskapsår upprättar ett företag en resultaträkning. Om kostnaderna överstiger intäkterna har företaget ett negativt resultat och således gått med förlust för perioden. Vid omvänt förhållande, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna, har företaget istället ett positivt resultat och har då gått med vinst. Efter räkenskapsårets slut överförs resultatet, alltså vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen. Ett företag kan gå med förlust så länge företaget inte hamnar i obestånd, alltså ett läge där de inte kan betala sina skulder och ekonomiska åtaganden. Ett aktiebolag måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat. I samband med detta ska styrelsen kallas till en extra bolagsstämma och besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet igen eller om företaget ska likvideras.

  Kan man ha ett aktiebolag vilande?

  Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

  Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

  Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

  En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.