:

Kan man förlora pengar på konvertibler?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man förlora pengar på konvertibler?
 2. Vad betyder konvertibelt lån?
 3. Hur handlas konvertibler?
 4. Kan du lösa in och omvandla en konvertibel?
 5. Är konvertibler bra?
 6. Hur bokförs en konvertibel?
 7. Vad består konvertibelt skuldebrev?
 8. Vad innebär det för innehavaren av en konvertibel att den är Efterställd övriga skulder?
 9. Varför konvertibler?
 10. Vad består ett konvertibelt skuldebrev av?
 11. På vilket sätt liknar en konvertibel ett teckningsrätt?
 12. Hur beskattas konvertibler?
 13. Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?
 14. Hur mycket kan man sälja privat utan skatt?
 15. Kan man förlora pengar med teckningsrätter?

Kan man förlora pengar på konvertibler?

För ett par veckor sedan presenterade styrelsen för PA Resources ett förslag som ska minska bolagets höga skuldsättning och samtidigt öka bolagets egna kapital med cirka 1,7 miljarder kronor. Det föreslås ske genom två transaktioner:

För det första uppmanas alla ägare av PA Resources konvertibel som löper ut 2014 att i förtid byta sina konvertibler mot aktier. Detta tillför inte bolaget några nya pengar, men medför att de pengar som lånats via konvertiblerna kan föras över till eget kapital.

Vad betyder konvertibelt lån?

En konvertibel är ett skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag för att få in mer kapital i bolaget. 

Ett bolag kan vara i behov av kapital om man utvecklar en produkt och inte kan/vill finansiera det via befintligt kapital i bolaget, eller via lån från kreditinstitut (bank). Företag och personer som är intresserade av att finansiera utvecklingen, lånar ut pengar för att så småningom köpa in sig i bolaget. En konvertibel är ungefär som en hybrid av nyemission och lån. 

Hur handlas konvertibler?

Att ge ut konvertibler är ett sätt för företaget att skaffa kapital genom att låna pengar till en lägre ränta än ett vanligt lån. Detta eftersom företaget kompenserar långivaren med, utöver ränta, chansen att aktien stiger till ett värde över den förutbestämda konverteringskursen. Dessutom är risken lägre än vid vanliga aktieköp eftersom innehavaren av konvertibeln oftast får tillbaka hela det nominella beloppet om det inte är lönsamt att konvertera till aktier. Detta är givetvis under förutsättning att företaget inte går i konkurs under tiden. Vid eventuell konkurs har innehavare av konvertibler företräde framför vanliga aktieägare, men inte framför innehavare av vanliga obligationer.

Kan du lösa in och omvandla en konvertibel?

Utgivaren/säljaren av konvertiblerna krediterar normalt konto 2320 Konvertibla lån och liknande med skuldebrevets nominella belopp om konverteringsrätten inte åsatts något värde. Om konverteringsrätten har ett värde redovisas detta normalt som fritt eget kapital medan nettobeloppet redovisas som lån på konto 2320. Om köparna senare byter ut konvertiblerna mot nya aktier debiteras konto 2320 med det nominella beloppet och krediteras konto 2081 Aktiekapital. Eventuellt överskjutande belopp krediteras konto 2097 Fri överkursfond.

Innehavaren/köparen av konvertiblerna debiterar ett konto i kontogrupp 13, t.ex. konto 1351 Andelar i börsnoterade bolag med anskaffningsvärdet (inköpspris, kurtage och andra direkt hänförbara avgifter) om placeringen är långfristig, annars debiteras ett konto i kontogrupp 18, t.ex. konto 1830 Konvertibla skuldebrev. Även senare belopp i samband med konvertering ökar anskaffningsvärdet på tidigare använt konto. Vid försäljning av konvertiblerna gäller samma regler som för andra aktier, aktier/andelar - försäljning.

Är konvertibler bra?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Roffe. Ett konvertibelt skuldebrev är ett lån upptaget av bolaget som är förbundet med en rätt att teckna aktier till i förväg bestämda villkor.

Värderingsmässigt kan detta finansiella instrument delas upp i två delar: ett lån med viss ränta och risk; och en option att inom en viss tid teckna aktier till visst pris.

Hur bokförs en konvertibel?

Utgivaren/säljaren av konvertiblerna krediterar normalt konto 2320 Konvertibla lån och liknande med skuldebrevets nominella belopp om konverteringsrätten inte åsatts något värde. Om konverteringsrätten har ett värde redovisas detta normalt som fritt eget kapital medan nettobeloppet redovisas som lån på konto 2320. Om köparna senare byter ut konvertiblerna mot nya aktier debiteras konto 2320 med det nominella beloppet och krediteras konto 2081 Aktiekapital. Eventuellt överskjutande belopp krediteras konto 2097 Fri överkursfond.

Innehavaren/köparen av konvertiblerna debiterar ett konto i kontogrupp 13, t.ex. konto 1351 Andelar i börsnoterade bolag med anskaffningsvärdet (inköpspris, kurtage och andra direkt hänförbara avgifter) om placeringen är långfristig, annars debiteras ett konto i kontogrupp 18, t.ex. konto 1830 Konvertibla skuldebrev. Även senare belopp i samband med konvertering ökar anskaffningsvärdet på tidigare använt konto. Vid försäljning av konvertiblerna gäller samma regler som för andra aktier, aktier/andelar - försäljning.

Vad består konvertibelt skuldebrev?

En konvertibel är ett löpande skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag och som löper med fast ränta på samma sätt som en kupongobligation. Innehavaren har dessutom under en begränsad tid rätt att byta (konvertera) skuldebrevet mot aktier till ett visst givet pris i det låntagande bolaget.

Konvertibla vinstandelsbevis är konvertibla skuldebrev där hela eller en del av räntan är beroende av bolagets vinst eller utdelning. Denna ränta ingår i den noterade kursen på samma sätt som gäller för utdelning på aktier.

Vad innebär det för innehavaren av en konvertibel att den är Efterställd övriga skulder?

En konvertibel är ett skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag för att få in mer kapital i bolaget. 

Ett bolag kan vara i behov av kapital om man utvecklar en produkt och inte kan/vill finansiera det via befintligt kapital i bolaget, eller via lån från kreditinstitut (bank). Företag och personer som är intresserade av att finansiera utvecklingen, lånar ut pengar för att så småningom köpa in sig i bolaget. En konvertibel är ungefär som en hybrid av nyemission och lån. 

Varför konvertibler?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad består ett konvertibelt skuldebrev av?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

På vilket sätt liknar en konvertibel ett teckningsrätt?

En konvertibel är ett skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag för att få in mer kapital i bolaget. 

Ett bolag kan vara i behov av kapital om man utvecklar en produkt och inte kan/vill finansiera det via befintligt kapital i bolaget, eller via lån från kreditinstitut (bank). Företag och personer som är intresserade av att finansiera utvecklingen, lånar ut pengar för att så småningom köpa in sig i bolaget. En konvertibel är ungefär som en hybrid av nyemission och lån. 

Hur beskattas konvertibler?

Skuld eller eget kapital?

I 11 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) definieras termen konvertibel som en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot vederlag och som ger innehavaren, viss man eller viss man eller order rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget. I paragrafen sägs också att konvertering betyder utbyte av konvertibel mot nya aktier.

Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?

Tyvärr missar en del kunder att agera eftersom de tror att tilldelningen av teckningsrätter ger dem nya aktier per automatik, men så är inte fallet.

För att köpa de nya aktierna i bolaget krävs att du gör ett aktivt val enligt nedan;

A) Om du vill delta i nyemission och köpa aktier måste du tacka ja till erbjudandet och säkerställa att pengar för köpet finns på aktuellt konto. B) Om du inte vill köpa aktier i nyemissionen kan du istället sälja dina teckningsrätter

Hur mycket kan man sälja privat utan skatt?

Blocket, köp- och säljgrupper på Facebook eller mer nischade säljsajter. Idag finns en uppsjö möjligheter att sälja begagnade saker. Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera, ger sina bästa tips på hur man bäst tjänar pengar.

Om man vill sälja av saker för att tjäna pengar, vad ska man tänka på? Tänk utifrån säsong. Sälj barnens urvuxna vinteroveraller och din skidjacka på vintern. Vänta med sommarklänningarna och trädgårdsprylarna tills det börjar bli säsong för det. Sen kan man sälja fler saker än man tror. Märkeskläder i gott skick, läsplattor, mobiltelefoner, böcker, sticklingar och kamerautrustning säljer bra. Och glas, porslin och inredning är jättepopulärt. Men även verktyg, leksaker och samlarsaker som kan vara allt från mynt och frimärken till barbiedockor, smurfar och vinylskivor.

Kan man förlora pengar med teckningsrätter?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolaget när det genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.