:

Hur kan man ta reda på vem som äger en fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man ta reda på vem som äger en fastighet?
 2. Hur ändrar man ägare på lagfart?
 3. Var kan man se lagfarter?
 4. Kan man söka lagfart själv?
 5. Kan två stå på lagfart?
 6. Vem betalar lagfart köpare eller säljare?
 7. Hur ser man lagfarter?
 8. Hur söker man lagfart på fastighet?
 9. Är alla lagfarter offentliga?
 10. Hur ser man sin lagfart?
 11. Kan man äga en fastighet utan lagfart?
 12. Hur ser man vem som har lagfart?
 13. Vem står som ägare på ett hus?
 14. Vad händer med lagfart vid försäljning?
 15. Vem får pengarna för lagfart?

Hur kan man ta reda på vem som äger en fastighet?

Fastighetsregistret är svenska statens officiella register över landets alla fastigheter. Det innehåller bland annat information om hur marken är uppdelad och vem som äger vad. Via Metria FastighetSök eller Metria Fastighetsuttag får du tillgång till de uppgifter du behöver.

Informationen i fastighetsregistret ger tillförlitliga beslutsunderlag för nästan alla typer av verksamheter. Här följer några exempel på hur olika branscher använder registret.

Hur ändrar man ägare på lagfart?

Du kan söka lagfart på flera fastigheter med en ansökan. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Det bästa sättet att ansöka om lagfart beror på din situation:

 • Om ärendet gäller ett köp och du får hjälp av ett köpvittne kan köpvittnet i samband med köpet få lagfarten anhängig för dig.
 • Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

  På vår webbplats kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

  Var kan man se lagfarter?

  • Namn Typ Datum Fastighetsprisindex (FASTPI) Tabell 2023-06-02 Fastighetsprisindex, år, 1981=100 Diagram 2023-06-02 Fastighetsprisindex, årsförändring Diagram 2023-06-02 Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI) Tabell 2023-08-25 Småhusbarometern – Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet Diagram 2023-09-07
  • Bostadsrätter

  • Kommunstatistik

  Kan man söka lagfart själv?

  Det är oerhört viktigt att du inom lagstadgad tid ansöker om en lagfart när du köpt ett nytt hus eller tomt. När du blir ny ägare till en fastighet måste du enligt lag registrera detta genom en lagfartsansökan till Lantmäteriet inom tre månader. Samma sak gäller vid överlåtelse av tomträtter, men då behöver du göra en ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav. Om inte din bank hjälper dig med lagfartsansökan kan du ansöka själv hos Lantmäteriet, som sköter fastighetsregistret i Sverige.   

  Kan två stå på lagfart?

  Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

  Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

  Vem betalar lagfart köpare eller säljare?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  I din situation finns det två vägar att gå. Ni kan välja att häva köpet. Det framgår dock av ditt brev att ni vill rädda ert hem. Ni kan då vända er till inskrivningsnämnden och begära att lagfarten ska vara vilande. Nedan kommer en förklaring.

  Hur ser man lagfarter?

  I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

  Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

  Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

  • Privatpersoner
  • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

  Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

  Hur söker man lagfart på fastighet?

  Du kan söka lagfart på flera fastigheter med en ansökan. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

  Det bästa sättet att ansöka om lagfart beror på din situation:

 • Om ärendet gäller ett köp och du får hjälp av ett köpvittne kan köpvittnet i samband med köpet få lagfarten anhängig för dig.
 • Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

  På vår webbplats kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

  Är alla lagfarter offentliga?

  Information om de fastigheter som ingår i överlåtelsen, t.ex. fastighetsbeteckning. Här finns även centralpunktskoordinater på ingående fastigheters samtliga områden (skiften) samt de eventuella adresser som finns kopplade till fastigheterna.

  Hur ser man sin lagfart?

  1,5 % av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet om det är högre) betalar du till Lantmäteriet för att bli lagfaren ägare av en fastighet/få lagfart.

  Du betalar 2 % av beloppet till Lantmäteriet när du tar ut nya pantbrev.

  Dessa kostnader kallas även för stämpelskatter. Utöver stämpelskatterna tar myndigheten ut en administrativ avgift på 825 kr för lagfart och 325 kr för uttag av nya pantbrev.

  Kan man äga en fastighet utan lagfart?

  Vi använder nödvändiga kakor för att vår webbplats ska fungera. Vi vill också spara kakor för statistik. Statistiken hjälper oss förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa kakor samlas in anonymt.

  Vi sparar inte kakor för statistik om du inte samtycker till det här. Du kan alltid ändra dina inställningar genom att klicka på länken Kakor (cookies) längst ned på sidan.

  Hur ser man vem som har lagfart?

  • Vad är en fastighetsbeteckning?
  • När krävs fastighetsbeteckning?
  • De lättaste sätten att hitta din tomts fastighetsbeteckning
   • Hitta fastighetsbeteckning genom Eniro kartor
   • Hitta fastighetsbeteckning genom Lantmäteriets gratistjänst
   • Hitta fastighetsbeteckning genom betaltjänst från hitta.se
   • Få mer information om din fastighet genom Skatteverket
  • De lättaste sätten att hitta information om någon annans fastighet
   • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom gratistjänster på nätet
   • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom Lantmäteriet
  • Hitta information om flera fastigheter som företag
   • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom FastighetSök
   • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom Geodataplatsen och Lantmäteriet
  • Webbsidor där du kan hitta din fastighetsbeteckning
  • Vanliga frågor om fastighetsbeteckning

  En fastighetsbeteckning är det unika namn en fastighets har givits. En fastighet betyder i detta fall en tomt, en bit mark, där det kan stå byggnader, men inte nödvändigtvis behöver göra det. Fastighetsbeteckningen visar vem som äger den specifika biten mark, samt ägarhistoriken, alltså tidigare ägare till fastighet eller de som tidigare ägt marken.

  För att ansöka om bygglov måste man ange fastighetsbeteckningen, men denna används även vid försäljning av fastigheter för att identifiera rätt ägare samt vid annan kontakt med byggnadsnämnd, skatteverk och kommun i liknande frågor. 

  För att ta reda på korrekt fastighetsbeteckning finns idag flera tillvägagångssätt. Det enklaste sättet att hitta ditt hus fastighetsbeteckning eller din tomts fastighetsbeteckning är att söka med hjälp av verktygen som finns gratis på nätet. 

  Uppgifter om fastighetsbeteckning är offentliga och du ska utan större problem kunna få information om detta helt gratis. Du kan enkelt hitta fastighetsbeteckning med adress eller via karta.

  Vem står som ägare på ett hus?

  Den som äger en fastighet är enligt huvudregeln också skyldig att betala fastighetsskatt och inkomstskatt för fastigheten samt skatt på dess avkastning och värde. Fastighetsägaren till ett småhus betalar fastighetsavgift istället för fastighetsskatt. Både fysiska och juridiska personer kan äga en fastighet. En fastighet kan ägas av flera delägare genom samäganderätt.

  Vad händer med lagfart vid försäljning?

  Om man ärver eller får en bostadsrätt eller fastighet i gåva utgår det normalt sett ingen stämpelskatt för lagfarten. Köper man en bostadsrätt behövs ingen lagfart eftersom det juridiskt sett är din bostadsrättförening som äger bostaden. Läs mer om stämpelskatt här: Lantmäteriet och Kammarkollegiet Lantmäteriet lagfart vem äger fastigheten?

  Vem får pengarna för lagfart?

  När du köper ett hus ansöker du om att bli registrerad som fastighetens ägare hos Lantmäteriet. Lagfarten är själva beviset på att du äger din fastighet. Kostnaden för en lagfart kallas för stämpelskatt. Den ligger på 1,5 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst. Du betalar också en avgift för ansökan på 825 kronor. Banken brukar hjälpa till med ansökan om lagfart.

  När du tar ett lån hos banken för ditt hus kan du behöva använda fastigheten som pant, som säkerhet för lånet. Banken sköter i de flesta fall ansökan om inteckning. Pantbrevet är själva beviset på att inteckning beviljats. Ett bevis på att banken äger en del av din bostad, den del som är belånad. De gör att om du missköter betalningen av dina lån kan banken kräva att du säljer bostaden för att de ska få tillbaka det utlånade beloppet. Om säljaren redan har lån på huset kan det finnas pantbrev som du kan ta över. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt om det redan finns pantbrev på huset. Nya pantbrev kostar två procent i stämpelskatt av pantbrevets belopp samt en avgift på 375 kronor. Banken kan ofta hjälpa till med uttag av nya pantbrev.