:

Kan man få pengarna tillbaka om man blivit bedragen?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få pengarna tillbaka om man blivit bedragen?
 2. Vad ska man göra vid bedrägeri?
 3. Hur undviker man bedragare?
 4. Vad gör man om man har blivit lurad på nätet?
 5. Kan man få ersättning vid bedrägeri?
 6. Vilken försäkring täcker bedrägeri?
 7. Vad är gränsen för grovt bedrägeri?
 8. Hur länge kan man sitta inne för bedrägeri?
 9. Hur kommer bedragare över Bank-id?
 10. Kan någon ta ut pengar från mitt bankkonto?
 11. Kan någon annan ta lån i mitt namn?
 12. Var går gränsen för bedrägeri?
 13. Kan hemförsäkring täcka bedrägeri?
 14. Får man ersättning för bedrägeri?
 15. Hur långt efter kan man anmäla bedrägeri?

Kan man få pengarna tillbaka om man blivit bedragen?

Många seniorer är utsatta för bedrägerier då privat information kommer i orätta händer. Men det finns hjälp att få om man blivit lurad.

Många äldre drabbas av bedrägerier, ett brott som ökat de senaste åren. Men enligt Senioren har en dom i Högsta domstolen gjort det lättare att få tillbaka pengarna man lurats på. 

Vad ska man göra vid bedrägeri?

Bedrägeri är något man gör avsiktligt för personlig vinning eller för att orsaka en annan part en förlust. (Läs mer i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371.)

En oegentlighet är en handling som inte är förenlig med EU:s regler och som kan ha negativa effekter på EU:s ekonomiska intressen, men som kan bero på ett oavsiktligt fel som begåtts av både mottagaren av pengarna och myndigheten som ansvarar för utbetalningen. Men om en oegentlighet begås avsiktligt är det bedrägeri. (Läs mer i artikel 1 i rådets förordning 2988/95.)

Du kan vara anonym. Inga formaliteter krävs. Lämna bara så exakta och detaljerade uppgifter du kan och bifoga eventuella handlingar. Du kan kontakta oss på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. 

Du kan göra en anmälan på något av följande sätt:

Olaf behandlar personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Vi kommer att informera dig om skydd av personuppgifter när du fyller i webbformuläret eller skickar oss information.Läs mer om hur Olaf skyddar personuppgifter.

Hur undviker man bedragare?

Lyssna Lyssna

I allmänhet har bedrägerier planerats och genomförts så omsorgsfullt att vem som helst kan bli lurad. Därför är det bra att förhålla sig kritiskt till alla överraskande samtal, meddelanden och erbjudanden som är det minsta tvivelaktiga.

Vad gör man om man har blivit lurad på nätet?

Anmäl bedrägeribrott genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. 

Är det ett pågående brott ring 112.

Kan man få ersättning vid bedrägeri?

I juni i år meddelade Högsta domstolen (HD) sin dom i ett uppmärksammat bedrägeriärende där en person som blivit utsatt för bedrägeri fick rätt till ersättning av sin bank. Sedan dess har frågan gällande ansvaret vid obehöriga transaktioner och om bankernas tillämpning av HD:s nya praxis varit föremål för diskussion i medierna.

KO har i ett öppet brev till bankernas ledningar uppmanat bankerna att följa den nya praxis som domen innebär och att bankerna bör riva upp äldre bedrägeribeslut, där kunder blivit utan ersättning efter att de utsatts för bedrägerier.

Vilken försäkring täcker bedrägeri?

Idag har de flesta hemförsäkringar någon form av ID-skydd som ingår, och då tänker man kanske att man redan har ett bra skydd. I många fall täcker ID-skyddet det som sker efter att du redan har blivit utsatt för en ID-kapning, det vill säga när skadan redan är skedd. Alltför ofta är hjälpen du får begränsad, du kan själv behöva vara drivande i ditt ärende, och vilken hjälp du kan få beror helt på vilket ID-skydd som ingår i just din hemförsäkring. Kolla noga villkoren i din hemförsäkring, och jämför gärna med vårt Bedrägeriskydd.

Notera att ett ID-skydd ofta endast omfattar ID-kapning vilket är ett väldigt begränsat område inom begreppet bedrägeri.

Vad är gränsen för grovt bedrägeri?

Grovt bedrageri straffes etter straffeloven § 271:

”§ 271. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet almenheten eller en større krets av personer, om han har bokført uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap, eller om han vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred”.

Hur länge kan man sitta inne för bedrägeri?

Om du för egen eller någon annans vinnings skull lurar någon att utföra en handling som hen förlorar pengar på, kan du dömas för bedrägeri. Detsamma gäller om du för vinnings skull lurar någon så att hen inte agerar när hen borde ha agerat och därmed förlorar pengar.

Ett vanligt exempel på bedrägerier är att någon lägger ut en annons på Blocket om att man vill sälja en sak och då lurar en kund att betala i förskott fast man aldrig hade för avsikt att skicka varan. Ett annat exempel är att lura Skatteverket att utbetala ROT-bidrag för byggarbeten som inte utförts. Ett tredje exempel är att en person beställer varor av en säljare, utan avsikt eller förmåga att betala för varan när den levererats.

Bidragsbrott är ett bedrägeribrott som riktar sig mot kommuner, arbetslöshetskassor och de statliga myndigheter som betalar ut bidrag av olika slag. Brottet begås genom att en person lämnar oriktiga uppgifter eller inte meddelar ändrade förhållanden till den utbetalande myndigheten, kommunen eller a-kassan med följd att det uppstår en fara för att felaktiga ersättningar ska betalas ut eller utbetalas med för högt belopp.

Hur kommer bedragare över Bank-id?

Vi vill uppmärksamma alla på ett vanligt förekommande bedrägeri som drabbar många av våra kunder just nu.

Så här går bedrägeriet till:

Kan någon ta ut pengar från mitt bankkonto?

Allt går ut på att få offret att av en eller annan anledning använda antingen bankdosan eller sitt mobila bank-ID. Syftet är att få offret att logga in på sin internetbank. I takt med att polisen varnar för en metod hittar bedragarna ett annat knep. 

Kan någon annan ta lån i mitt namn?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din man tagit lån i ditt namn utan din vetskap och att du undrar över vad som kan ske till följd av detta.

Bedrägeri.

Var går gränsen för bedrägeri?

Om du för egen eller någon annans vinnings skull lurar någon att utföra en handling som hen förlorar pengar på, kan du dömas för bedrägeri. Detsamma gäller om du för vinnings skull lurar någon så att hen inte agerar när hen borde ha agerat och därmed förlorar pengar.

Ett vanligt exempel på bedrägerier är att någon lägger ut en annons på Blocket om att man vill sälja en sak och då lurar en kund att betala i förskott fast man aldrig hade för avsikt att skicka varan. Ett annat exempel är att lura Skatteverket att utbetala ROT-bidrag för byggarbeten som inte utförts. Ett tredje exempel är att en person beställer varor av en säljare, utan avsikt eller förmåga att betala för varan när den levererats.

Bidragsbrott är ett bedrägeribrott som riktar sig mot kommuner, arbetslöshetskassor och de statliga myndigheter som betalar ut bidrag av olika slag. Brottet begås genom att en person lämnar oriktiga uppgifter eller inte meddelar ändrade förhållanden till den utbetalande myndigheten, kommunen eller a-kassan med följd att det uppstår en fara för att felaktiga ersättningar ska betalas ut eller utbetalas med för högt belopp.

Kan hemförsäkring täcka bedrägeri?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om möjligheten att få ersättning när man blivit utsatt för bedrägeri.

Får man ersättning för bedrägeri?

Om du råkat ut för ett bedrägeri kan du under vissa omständigheter få tillbaka pengar, även om du själv lämnat ut koder från din bankdosa eller bank-id. Det är resultatet av en vägledande dom i Högsta domstolen.

Om det dras pengar från ditt konto utan att du själv har begärt det, är det en obehörig transaktion. Utgångspunkten enligt lag är då att du ska få pengarna tillbaka av din betaltjänstleverantör, som normalt sett är din bank.

Hur långt efter kan man anmäla bedrägeri?

Anmäl bedrägeribrott genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. 

Är det ett pågående brott ring 112.