:

När betalas pengarna ut för Swedish Match?

Innehållsförteckning:

 1. När betalas pengarna ut för Swedish Match?
 2. Vad händer med budet på Swedish Match?
 3. Är det värt att köpa Swedish Match?
 4. När ska Swedish Match säljas?
 5. Vad händer med Swedish Match aktier vid uppköp?
 6. Kan jag sälja Swedish Match?
 7. Vad händer om Philip Morris köper Swedish Match?
 8. Vad händer om man inte tackar ja till Swedish Match?
 9. Kan man tvångsinlösa aktier?
 10. Hur lång tid tar tvångsinlösen av aktier?
 11. Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?
 12. Måste man deklarera aktier om man inte sålt?
 13. Kan man tvinga någon att sälja sina aktier?
 14. Kan en delägare få sparken?
 15. När ska man sälja en aktie som går dåligt?

När betalas pengarna ut för Swedish Match?

Swedish Match ursprung härstammar ur två stora historiska företag. Det statsägda företaget Svenska Tobaksmonopolet som grundades 1915 och Svenska Tändsticks AB som grundades 1917 med Ivar Kreuger som verkställande direktör.

När du söker en tjänst hos oss vill vi att du skriver ett personligt brev och bifogar ditt CV. Det är viktigt att ditt CV är uppdaterat, brist på information kan leda till att du inte blir tilltänkt som kandidat eller kallad till intervju. För mer information, se sidan Lediga tjänster.

Vad händer med budet på Swedish Match?

Snusbolaget Swedish Match bekräftar att de förhandlar med Philip Morris International om uppköpsbud på bolaget. Därför blev det kursrally och jag sålde trefjärdedelar av mina Swedish Match-aktier idag på förmiddagen den 10 maj.

Är det värt att köpa Swedish Match?

Enligt Dagens Industri är budet på 106 kronor 11 procent högre än stängningskursen igår. Budet ligger 39 procent högre än måndagens stängningskurs, som noterades innan det blev känt att det förekom diskussioner om köp, något som Dagens PS tidigare rapporterat om.

DI rapporterar också att IF Metalls ledamot i styrelsen reserverade sig mot rekommendationen till aktieägarna. Ledamotens motivering är att Swedish Match är värt mer som ett självständigt bolag.

När ska Swedish Match säljas?

, /PRNewswire/ – Framtiden Management Company LLC, tillsammans med sina dotterbolag ("Framtiden" eller "Framtiden Partnerships"), tillkännagav idag att man erbjuder sina aktier i Swedish Match AB (STO: SWMA) ("Swedish Match" eller "bolaget") till Philip Morris International, Inc. (NYSE: PM) ("Philip Morris"). 

Dan Juran, Managing Member i Framtiden Partnerships, säger, "Som aktieägare i Swedish Match sedan 2003 tror jag inte att den här affären är bra för långvariga aktieägare. Genom ett pressmeddelande och en vitbok delade jag och min partner Chris Anderson våra synpunkter i hopp om att andra aktieägare skulle se fördelarna med vår ståndpunkt. Philip Morris har sedan dess förvärvat nästan 86 % av aktierna."

Vad händer med Swedish Match aktier vid uppköp?

Philip Morris Holland Holdings B.V. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Match AB.

För en (1) aktie i Swedish Match AB erhålls 106 SEK kontant.

Kan jag sälja Swedish Match?

På swedishmatch.se kan man bara handla som konsument, inte med syfte att sälja vidare inköpta produkter. Informationen på den här sidan är till för återförsäljare som redan säljer våra produkter eller åteförsäljare som vill börja sälja våra produkter.

Vad händer om Philip Morris köper Swedish Match?

Moist powder tobacco "snus" cans are seen on shelves at a Swedish Match store in Stockholm, Sweden October 24, 2018. Picture taken October 24, 2018. REUTERS/Anna Ringstrom/File Photo Acquire Licensing Rights

STOCKHOLM, Nov 28 (Reuters) - Philip Morris International (PMI) (PM.N) said on Monday it now owned a big enough stake in Swedish Match (SWMA.ST) to initiate a compulsory redemption of remaining shares in its Swedish peer and would take it off the stock market.

Vad händer om man inte tackar ja till Swedish Match?

Jag har funderat lite kring SM erbjudandet. PM bjuder 106kr per aktie, vilket resulterade i en uppgång på SM från ca 75kr. För att affären ska gå igenom vill PM ha minst 90% ägande (antar för att tvångsinlösa resterande).

Då är min tankegång så här: Är det minst risk att sälja av nu på 104-105ish? Om affären inte går igenom borde väl rimligen kursen tanka ner till ca 75 igen? Kan PM komma tillbaka med ett ännu högre bud om de är väldigt intresserade? Finns det då risk/chans att folk sitter kvar så kursen inte går ner om affären inte blir av med nuvarande bud?

Kan man tvångsinlösa aktier?

När en aktieägare uppnått 90 procent av aktierna i ett bolag så har de rätt att köpa loss de resterande aktieägarnas aktier med tvång för att uppnå 100 procents ägande. Men även minoritetsägare har rätt att kräva att det aktierna löses in av majoritetsägaren om de passerat den magiska 90-gränsen. Detta kallas tvångsinlösen och är en del i minoritetsskyddet som syftar till att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare, stor som liten. I just detta innebär det att aktieägare som tvingas att sälja sina aktier med tvång skall få en skälig ersättning. För att komma fram till vad en skälig ersättning är så utser man en mini-domstol (skiljenämnd) där en ordförande slutgiltigt får fastställa priset. Skiljenämnden består av följande personer:

 • En ordförande för skiljenämnden som utses gemensamt av de två skiljemännen.
 • En skiljeman som utses av majoritetsägaren.
 • En skiljeman som representerar minoriteten och som utses av den goda mannen.
 • En god man som utses av tingsrätten efter obligatorisk begäran från styrelsen i det bolag som är under tvångsinlösen.

Hur lång tid tar tvångsinlösen av aktier?

När en aktieägare i svenskt aktiebolag har ett ägande som överstiger 9/10 (90 procent) av aktierna i bolaget, har denna majoritetsaktieägare enligt bestämmelserna i 22 kapitlet 1 § aktiebolagslagen en rätt att lösa in minoritetsaktierna. Samtidigt föreligger en skyldighet för majoritetsaktieägaren att, på uppmaning av minoritetsaktieägarna, lösa in minoritetsaktierna. Det är alltså fråga om en ömsesidig rättighet och skyldighet. Majoritetsaktieägaren har också en rätt att välja vilka minoritetsaktier som ska inlösas. Det föreligger följaktligen ingen skyldighet att lösa in samtliga minoritetsaktier.

Bestämmelsen om rätt eller skyldighet till inlösen är tvingande i den bemärkelse att det inte är möjligt att i bolagsordningen inta bestämmelser som begränsar rätten eller skyldigheten. Enligt Högsta domstolens avgörande NJA 2011 s. 429 saknas det också möjligheter att i ett aktieägaravtal inskränka tillämpningen av inlösenbestämmelserna.

En Majoritetsaktieägare är enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen i första hand den som innehar mer än 9/10 (90 procent) av aktierna i ett svenskt aktiebolag. Av bestämmelserna framgår att innehavet kan vara såväl direkt som indirekt. En majoritetsaktieägare som exempelvis innehar 70 procent av aktierna i ett bolag omfattas av inlösenbestämmelserna om denne även har ett eller flera dotterföretag som tillsammans innehar mer än 20 procent av aktierna i bolaget. Likaså omfattas ett moderbolag som har tre dotterföretag, som tillsammans äger mer än 90 procent av aktierna i ett aktiebolag, av inlösenbestämmelserna även om moderbolaget inte själv innehar några aktier i det aktuella aktiebolaget.

Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

Om något som kan påverka din rätt till ersättning ändras ska du alltid anmäla det till Försäkringskassan. Det kan vara om du får ändrade bostadskostnader, inkomster eller flyttar.

Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

Ja, det behöver du göra. VP-konto, depåer och aktie-och-fondkonton faller under de vanliga beskattningsreglerna för inkomst av kapital, det vill säga 30% på realiserade vinster. Dessa affärer behöver tas upp manuellt i en bilaga i deklarationen. 

När du har realiserat en värdepappersaffär, vilket innebär att du har sålt ett värdepapper, under året behöver du ange det i nästa års deklaration. Detta gäller oavsett om du gjorde vinst eller förlust. Du behöver alltså inte deklarera när du har köpt ett värdepapper, bara när du har sålt.

Kan man tvinga någon att sälja sina aktier?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från att du är delägare i ett svenskt aktiebolag. Bestämmelser om svenska aktiebolag finns i aktiebolagslagen.

Kan en delägare få sparken?

HallandEn 41-årig delägare i ett Falkenbergsföretag blev helt plötsligt utsparkad av sin kompanjon utan förklaring. Hans mobil spärrades, hans bankkort likaså, och han avstängdes från arbetsplatsen.

Uppdaterad för 1 årtionde sedan 23:09 - 28 feb, 2009

När ska man sälja en aktie som går dåligt?

13 okt 2021

Den senaste tiden har de varit oroligt på börsen, och många blir stressade. Det är helt naturligt. Att se sina sparpengar minska i värde är tufft, och det kan kännas lockande att trycka på säljknappen för att lindra oron och minska risken för ännu större förluster. Men är det rätt sak att göra?