:

Vad kostar det att starta förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att starta förening?
 2. Kan vem som helst starta en förening?
 3. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 4. Hur startar man en egen organisation?
 5. Kan man ta ut lön ideell förening?
 6. Hur finansieras oftast en förening?
 7. Måste man betala medlemsavgift i en förening?
 8. Får man lön i en ideell förening?
 9. Får en ideell förening gå med vinst?
 10. Kan en ideell förening betala ut lön?
 11. Måste man ha en kassör i en ideell förening?
 12. Får en förening gå med vinst?
 13. Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?
 14. Får en förening vara vinstdrivande?
 15. Hur lång tid tar det att starta förening?

Vad kostar det att starta förening?

Kolla in vårt avsnitt om att bilda förening – steg för steg. Det är en checklista som hjälper dig i starten – från spånmöte till registrering. En sammanfattning av listan, justerad för just en ideell förening, finner du nedan.

Föreningsformen innebär att föreningen ska ha ett ideellt syfte och att föreningen inte ska finnas till för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

Exempel på ideella föreningar är kulturföreningar, fackföreningar och idrottsklubbar. Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter (till exempel fackförening) eller för allmännyttiga ändamål (exempelvis motverka fattigdom).

En ideell förening är öppen för nya medlemmar som delar föreningens intressen. Vanligtvis tas en medlemsavgift ut.

Kan vem som helst starta en förening?

Varför finns ni till? Vad vill ni göra och varför ska ni göra det? Tänk igenom vad ni ska syssla med, till vilka ni vänder er och hur ni ska nå era mål. När ni har svaret på det så kan ni gå vidare med er uppstart av föreningen.

Svaren på frågorna kan också leda till att det redan finns en förening i närheten av er som gör exakt det som ni har tänkt er. Kanske kan ni få ingå i den föreningen, så slipper ni skapa en helt ny.

För att få det hela att gå ihop så är det bra att ha en ekonomisk planering. Den ska såklart gå hand i hand med er verksamhetsplanering. Frågor vid ekonomisk planering kan vara:

 • Vad vill vi göra?
 • Vilka behov finns det?
 • Vad kostar det?
 • Var får vi pengar ifrån (intäkter)?

Svaren på frågorna leder fram till en budget. Den hjälper er att planera för hur kommande intäkter och kostnader kan användas på ett optimalt sätt. Man kan säga att budgeten hjälper till att styra verksamheten.

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

När en ideell förening önskar teckna avtal om olika banktjänster exempelvis att lägga till eller ändra nya behörigheter i en fullmakt, behöver banken ta del av vissa dokument. Detta för att veta att föreningen fattat de beslut som krävs och vem som har rätt att företräda föreningen vid kontakt med banken. 

Hur startar man en egen organisation?

Människors möjlighet att organisera sig är grunden i ett demokratiskt samhälle. Den gav oss kvinnlig rösträtt i början av 1900-talet, bidrog till att samtyckeslagen infördes 2018 och har tvingat politiker överallt att sätta klimatet på agendan.

Idag lever vi i en tid där vi ser hur angreppen mot civilsamhället ökar, både ute i världen och här hemma i Sverige. Att starta en egen organisation kan vara ett effektivt sätt att samla människor med samma vision för att skapa långsiktig förändring.

Kan man ta ut lön ideell förening?

Ideella föreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. Skatteverket tillhandahåller webbseminarium kring dessa saker med inriktning mot föreningar och är gratis att delta på. Du kan hitta alla webinarier här: https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html

En idrottsförening som bara betalar ut idrottsersättningar under ett halvt prisbasbelopp, eller lön till andra anställda under 1 000 kronor, ska inte vara registrerad som arbetsgivare. Då ska ni istället redovisa ersättningen på kontrolluppgift KU10. Tänk på att om föreningen har gjort skatteavdrag måste ni registrera er som arbetsgivare och redovisa ersättningen på individnivå.

Hur finansieras oftast en förening?

Välkommen till vår hjälpsida för dig som vill veta mer om vilka stiftelser eller fonder som en ideell förening kan söka bidrag från. Här samlar vi länkar till verk, organisationer, stiftelser och fonder som kan vara av nytta. Om ni som förening vill ha hjälp att söka medel så är ni även mycket välkomna att kontakta Svensk Bidragsförmedling för en kostnadsfri rådgivning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Först kommer några grundläggande länkar till webbplatser där det finns generell och viktig information till föreningar.

 • Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, Läs mer här: www.sok.se
 • Riksidrottsförbundet, RF, Läs mer här: www.rf.se
 • Idrottslyftet, Läs mer här: www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet
 • Bolagsverket, Läs mer här: www.bolagsverket.se
 • Skatteverket, Läs mer här: www.skatteverket.se
 • Jordbruksverket, Läs mer här: www.jordbruksverket.se
 • Fotbollsförbundet, anläggningsfonden, Läs mer här: http://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/anlaggningsfonden/

Nedan finner du ett antal olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt. Kontakta oss om du önskar ytterligare information om vilka möjligheter din organisation har för att få ett bidrag för ert eller era projekt.

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Läs mer om Arvsfonden här: www.arvsfonden.se

Brottsförebyggande rådet (Brå) delar årligen ut ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete. De brottsförebyggande insatserna kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer. Läs mer om Brottsförebyggande rådet här: https://www.bra.se/forebygga-brott/ekonomiskt-stod.html

Stiftelsen ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till åldersstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Dr Félix Neuberghs stiftelse: www.felixneubergh.se

Måste man betala medlemsavgift i en förening?

Medlemsavgifter och ideella krafter En av de viktigaste inkomster en ideell förening har är medlemsavgiften. Man kan se medlemsavgiften som ett tecken på att medlemmen frivilligt har valt att stödja föreningen. Många kommuner ställer detta villkor på ideella föreningar som ansöker om bidrag, dvs. att man tar ut årlig medlemsavgift från sina medlemmar. Man kan använda sig av olika metoder för att få in dessa avgifter. Det vanligaste sättet är att be medlemmen att sätta in medlemsavgiften på föreningens giro. När detta är gjort bör medlemmen få någon typ av intyg över sitt medlemskap, kanske ett medlemskort. Ofta är det kassören som är ansvarig för att registrera nya medlemmar och notera vem som har betalt in sin medlemsavgift. Kontaktuppgifter till föreningens medlemmar ska sedan sammanställas i ett medlemsregister. Läs mer om medlemsregistrets funktion under Verka i förening.

Det ideella engagemang som medlemmar och andra bidrar med i föreningen, är en del av föreningens ekonomiska finansiering. Personerna som verkar oavlönat med att leda, skapa, arrangera, informera, värva osv. är nödvändiga för den ideella föreningens existens. Läs mer under rubriken Ideell och anställd.

Får man lön i en ideell förening?

Vissa föreningar väljer att betala ut arvode till sina ledare eller förtroendevalda. Om föreningen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare eller förtroendevalda så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Läs mer om vilka villkor som finns under rubriken Arbetsgivare och anställd.

Får en ideell förening gå med vinst?

Det några olika sorters förening, men den vi vanligtvis tänker på när vi pratar om föreningar är ideell förening. En ideell förening är en bolagsform, precis som enskild firma och aktiebolag är bolagsformer. Skillnaden är att om du startar en har du inte tänkt dig att gå med vinst och alla pengar som kommer in ska återinvesteras i verksamheten. En ideell förening är, som det så fint heter, en icke vinstdrivande verksamhet.

Det innebär alltså att flera personer startar och bedriver, till skillnad från en enskild firma, en icke vinstdrivande verksamhet. En förening får alltså inte vara grundad eller ämnad för att medlemmar ska kunna tjäna några egna pengar på föreningen. Grunden bygger på att personer samlas i någon form för att gemensamt utöva sina intressen.

Kan en ideell förening betala ut lön?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Måste man ha en kassör i en ideell förening?

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Beroende på föreningens storlek och dess ekonomiska omsättning, kan man välja att anställa en eller flera personer som sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor. Kassören får i dessa fall en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om. I de flesta mindre föreningar har dock kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Får en förening gå med vinst?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt

Får en förening vara vinstdrivande?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Hur lång tid tar det att starta förening?

1

Personerna med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.