:

Vilket personbevis visar föräldrar?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket personbevis visar föräldrar?
 2. Vad är skillnad på Familjebevis och personbevis?
 3. Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?
 4. Hur skriver man ut Familjebevis?
 5. När behöver man Familjebevis?
 6. Kan man skriva ut personbevis själv?
 7. Hur vet jag om jag står som vårdnadshavare?
 8. Hur ser jag mitt barn på Skatteverket?
 9. Vad ingår i ett Familjebevis?
 10. Vad är Familjebevis från Skatteverket?
 11. Hur får man personbevis för barn?
 12. Vad kostar ett personbevis?
 13. Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?
 14. Var ser man vem som är vårdnadshavare?
 15. Hur registrerar man sitt barns namn?

Vilket personbevis visar föräldrar?

Behöver den utländska myndigheten en förklaring till personbeviset kan du hänvisa dem till sidan Information to foreign authorities med kortadressen: www.skatteverket.se/certificate.

Om personbeviset består av flera sidor kommer Skatteverket bara att stämpla och skriva under den sista sidan. Stämpeln är på svenska. Vi varken stämplar eller skriver under personbevis som skickas till Svenska myndigheter.

Följande personbevis kan du beställa med stämpel och underskrift:

 • Familjebevis
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på engelska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på svenska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på engelska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på svenska

Vad är skillnad på Familjebevis och personbevis?

You may need to provide the population registration certificate Family certificate if, for example, an authority or an insurance company request it, to show who belongs to your family. Family refers to your spouse and any children.

Cohabiting partners are not shown on this population registration certificate. If you need to show that you are living together, each of you has to order your own certificate for Address to show you have the same registered population address.

Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?

Kan jag få ut ett personbevis på mitt barn i e-tjänsten?

I vår e-tjänst kan du bara beställa personbevis för dig själv. För att beställa ett personbevis för ditt barn kan du antingen använda vår tjänst Hitta och hämta rätt personbevis eller ringa oss på 0771–567 567. I båda fallen skickas personbeviset via post.

Hur skriver man ut Familjebevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

När behöver man Familjebevis?

Hem > V > Vad Är En Familjebevis?

Familjebeviset är ett slags personbevis som man begär från skattemyndigheten för att visa vilka som tillhör din familj. Med familj menas den du är gift med och eventuella barn.

Kan man skriva ut personbevis själv?

I sommar kan passet behöva kompletteras med ett personbevis som visar var man bor. Det hämtas snabbt och enkelt via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats.

Som en följd av corona-pandemin har resandet förändrats. Danmark och Norge släpper till exempel för närvarande bara in personer som bor i vissa regioner i Sverige. För att bevisa var en person är folkbokförd krävs ett personbevis från Skatteverket.

Hur vet jag om jag står som vårdnadshavare?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Hur ser jag mitt barn på Skatteverket?

Det är samma regler för att deklarera för alla – oavsett om du är vuxen eller barn. Barnet ska lämna in deklarationen om barnet har fått en deklarationsblankett hemskickad.

Vad ingår i ett Familjebevis?

Familjebevis och apostille stämpel

Familjebeviset ges ut av Skatteverket både på engelska och svenska. Du kan välja att beställa i ett av språken eller i båda språken. Beroende på vilket land du ska visa upp familjebeviset i kan det vara bra att du beställer familjebeviset i det engelska språket.

Vad är Familjebevis från Skatteverket?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Hur får man personbevis för barn?

Vid resor till och från länder utanför Schengenområdet måste alla resenärer, även barn, uppvisa en giltig resehandling. Även vid utresa kontrolleras att den som lämnar Sverige har en giltig resehandling. Detta gäller också för svenska medborgare. 

Även vid resor inom Schengenområdet rekommenderas alltid giltigt pass eller nationellt id-kort. 

Vad kostar ett personbevis?

För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga ett personbevis för dig. Personbeviset beställer du via Skatteverket.

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om god man. Dessa personuppgifter ska finnas med i ansökan:

Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda. Exakt vilka uppgifter det rör sig om och omfattningen på uppdraget beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du kan dela uppdraget med din sambo eller make/maka.

Barnet kan antingen bo hos dig eller i ett familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Om barnet bor i ett annat hem har familjehemsföräldrarna eller personalen ansvar för den dagliga omsorgen, till exempel att handla mat till barnet eller att skjutsa barnet till skolan eller läkarbesök.

Oberoende av var barnet bor ansvarar du vanligtvis för att

Var ser man vem som är vårdnadshavare?

Skatteverket registrerar uppgift om vem som är juridisk vårdnadshavare för barn som är eller har varit folkbokförda. Vårdnaden kan utövas av en förälder eller gemensamt av båda föräldrarna. Det kan också vara någon annan än föräldrarna som har vårdnaden om barnet.

Hur registrerar man sitt barns namn?

Vi har fått barn. Hur ansöker vi om barnets förnamn och efternamn?

I samband med att ert barns födelse registreras i folkbokföringen skickar Skatteverket en blankett hem till er där ni ska ansöka om ert barns namn. På den ansökan fyller ni i de namn ni vill att ert barn ska bära. Anmälan ska vara undertecknad av barnets vårdnadshavare.