:

Hur bokför man utländska fakturor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man utländska fakturor?
 2. Kan man dra av utländsk moms?
 3. Hur bokför man moms på import?
 4. Hur bokför man moms utanför EU?
 5. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 6. Hur bokför man faktura från Fora?
 7. Får man tillbaka moms vid import?
 8. Hur ska man bokföra köp av tjänster från ett annat EU-land?
 9. Hur bokföra tull och moms?
 10. Hur bokföra inköp från land utanför EU?
 11. Är det moms på tjänster utanför EU?
 12. Hur bokför man inköp från utlandet?
 13. När ska man redovisa Importmoms?
 14. Vad ska en utländsk faktura innehålla?
 15. Är Fora avdragsgill?

Hur bokför man utländska fakturor?

Konto 1510 Kundfordringar debiteras med fordran omräknad till svenska kronor om fakturan grundnoteras/bokförs i svenska kronor.

Beroende på om varuförsäljningen eller tjänsten räknas som export eller utförsel, och till vilken momsskattesats, krediteras lämpligt konto i kontogrupp 30.

Kan man dra av utländsk moms?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur bokför man moms på import?

Hur ska en förskottsbetalning på exempelvis 10 000 SEK bokföras?Ett förskott är att betrakta som en fordran på leverantören fram till leverans och bokförs på konto 1680 i baskontoplanen. Förskottet ligger på detta konto fram till leverans och slutbetalning av varan. 

Hur bokförs den resterande betalningen på 90 000 SEK?När varan leveras och slutbetalning sker så bokas varans totala värde på lagerkonto 1460, 100 000 SEK. Samtidigt krediteras förskottskontot 1680 med 10 000 och bankkonto 1930 med 90 000. 

Därefter ska tullavgiften bokföras. Hur går det till?Det här handlar om varor som ska säljas vidare, inte inköp av möbler eller skrivare till kontoret och då ska det bokföras på ett konto i kontoklass 4. I kontoklass 4 i baskontoplanen finns lediga kontonummer för sådana här tillfällen. 

Hur bokför man moms utanför EU?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms som står på kvittot. Utländska kvitton hanteras enligt andra regler. Skovik är en lösning som hjälper till att redovisa momsen korrekt på dina kvitton: Gå till Skovik & hantera moms korrekt »

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms. När du köper något från ett annat EU-land är det vanligt att momsen inte listas på fakturan. Du har då gjort köpet enligt omvänd skattskyldighet (eller omvänd momsskyldighet). Vid omvänd skattskyldighet är det du som köpare som är skyldig att betala moms till staten (inte säljaren som är det vanliga vid köp inom Sverige).

Hur bokför man faktura från Fora?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

Får man tillbaka moms vid import?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur ska man bokföra köp av tjänster från ett annat EU-land?

I och med den fria rörligheten så blir det allt vanligare att man handlar in varor från andra EU länder för företagets räkning. Det kan då vara bra att tänka på att det trots den fria rörligheten finns några saker som man bör tänka på.

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, gäller för handel inom EU. Så här fungerar det:

Hur bokföra tull och moms?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

Hur bokföra inköp från land utanför EU?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Är det moms på tjänster utanför EU?

 • Varje EU-land fastställer sina egna momssatser av olika typer: normal sats, reducerad sats och särskild sats.
 • Normalt måste du betala moms för alla varor och tjänster, inklusive försäljningen till slutkunden.
 • Om du är en EU-baserad näringsidkare måste du i de flesta fall ta ut moms för din försäljning (utgående moms) och betala moms på dina inköp i EU (ingående moms).
 • För export till länder utanför EU ska du inte ta ut någon moms. I stället betalas momsen i importlandet. Du måste kunna visa att varan har exporterats till ett land utanför EU.
 • Läs mer: https://europa.eu/youreurope/vat_sv

Hur bokför man inköp från utlandet?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

När ska man redovisa Importmoms?

Har du ett momsregistrerat företag och importerar varor från länder utanför EU? Då kommer du i fortsättningen att redovisa och betala momsen till Skatteverket istället för till Tullverket. Från och med 1 januari 2015 har nämligen Skatteverket tagit över hanteringen av importmoms. Observera att de nya reglerna även gäller om du importerar varor ifrån områden inom EU men som ligger utanför mervärdesskatteområdet, t.ex. Åland. 

Nya konton för utgående moms vid importReglerna innebär att BAS-kontogruppen tagit fram nya konton som kan användas för utgående moms vid varuimport.

Vad ska en utländsk faktura innehålla?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Är Fora avdragsgill?

Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].