:

Hur mycket skatt betalar man på amerikanska aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man på amerikanska aktier?
 2. Hur skattar man på utländska aktier?
 3. Hur beskattas utländska aktier i ISK?
 4. Vad gäller vid köp av amerikanska aktier?
 5. Hur undviker man skatt på aktier?
 6. Måste man deklarera utländska aktier på ISK?
 7. Måste man deklarera utländska aktier?
 8. Får man ge bort aktier gratis?
 9. Måste man deklarera aktier ISK?
 10. Hur deklarerar man aktier från USA?
 11. Kan man skänka ett ISK konto?
 12. Kan man förlora allt på aktier?
 13. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 14. Vad är nackdelen med ISK?
 15. När ska man inte ha pengar på ISK?

Hur mycket skatt betalar man på amerikanska aktier?

När du får utdelning från bolag som har sitt legala säte i annat land än Sverige så drar ursprungslandet en skatt (utländsk källskatt). Den utländska källskatten är ofta 15% av utdelningsbeloppet, men kan variera från land till land. Källskatten redovisas i din transaktionshistorik i samband med att utdelningen bokas in på ditt konto.

Hur sker avräkning på ISK? På ISK sköter Skatteverket avräkningen av utländsk källskatt. Om du är berättigad avräkning så sker den året efter du erlagt källskatten i samband med deklarationen (beloppet är förtryckt). Observera att den högre skattesatsen som gäller för finska och norska utdelningar behöver sökas åter mot respektive skatteverk enligt rutinerna här och här.

Hur skattar man på utländska aktier?

Pär: Hur mycket kostar ränteavdraget svenska staten varje år? Har du någon statistik på det?

Johan Schauman: Hej Pär! Ja, vi har statistik för det hos Skatteverket. Den finns till och med som öppna data. Dock orkar inte min dator med den mängden data på min uppkoppling just nu så jag kan inte ge dig den siffran på rak arm. För några år sen låg det strax under 20 miljarder men alla prognoser pekar kraftigt uppåt. Om du kontaktar mig via vår växel kan jag hjälpa dig att få de färska och korrekta uppgifterna.

Hur beskattas utländska aktier i ISK?

Pär: Hur mycket kostar ränteavdraget svenska staten varje år? Har du någon statistik på det?

Johan Schauman: Hej Pär! Ja, vi har statistik för det hos Skatteverket. Den finns till och med som öppna data. Dock orkar inte min dator med den mängden data på min uppkoppling just nu så jag kan inte ge dig den siffran på rak arm. För några år sen låg det strax under 20 miljarder men alla prognoser pekar kraftigt uppåt. Om du kontaktar mig via vår växel kan jag hjälpa dig att få de färska och korrekta uppgifterna.

Vad gäller vid köp av amerikanska aktier?

 • Den amerikanska marknaden är världens största, vilket kan inbringa exponering mot sektorer som inte finns på den nordiska marknaden.
 • Bredda din aktieportfölj med några av de största och mest framgångsrika bolagen som exempelvis Tesla, Google och Apple.
 • Den amerikanska börsen erhåller även ett stort urval av utdelningsaktier som betalas ut mer frekvent än svenska.

Det finns ett flertal alternativ när det kommer till plattformar för att köpa aktier. Nedan listar vi de allra bästa baserat på avgifter, funktionalitet och tillförlitlighet.

 • eToro – Världens största sociala handelsnätverk som erbjuder en revolutionerande copytrading-funktion. De har också kostnadsfria köp av aktier och börshandlade fonder.
 • Libertex – CFD-plattform med ett stort urval av kryptovalutor som passar den aktiva och erfarna handlaren.
 • Hur undviker man skatt på aktier?

  Tips 1 – Betala mindre skatt - undvik onödigt höga skatteuttag

  De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

  När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

  Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2022 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

  Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

  (Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

  Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

  Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

  Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

  Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2022, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

  För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 195 2500 kr år 2023, om du startar bolaget före 2022 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 156 000 kr.

  Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

  Måste man deklarera utländska aktier på ISK?

  Oavsett om du har investeringssparkonto eller kapitalförsäkring så betalar du ingen skatt på utdelningar eftersom ditt konto istället schablonbeskattas. Detta fungerar enkelt och automatiskt när det gäller svenska aktier och utdelning från dem. När du däremot får utdelning på utländska aktier så dras en källskatt direkt när utdelningen sker.

  Måste man deklarera utländska aktier?

  Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

  Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

  Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

  Mangold erbjuder depåkonto för värdepappershandel med hög ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Depåkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

  Mangolds depåkonto är en värdepappersdepå från vilken du kan köpa och sälja värdepapper. Den fungerar även som ett sparkonto där du får ränta på ditt insatta kapital som du inte köper värdepapper för.

  Marginalen erbjuder dig en hög ränta som gäller från första kronan utan att du behöver binda ditt kapital. Våra konton har inga avgifter och vi omfattas självklart av insättningsgarantin. Välkommen till Marginalen!

  Får man ge bort aktier gratis?

  De finns tre grundläggande civilrättsliga förutsättningar för att aktierna du ger bort ska anses vara en gåva:

 • Förmögenhetsöverföring – givarens förmögenhet ska minska och gåvotagarens öka.
 • Frivillighet – någon motprestation får inte finnas. Det innebär att gåvan inte kan ersätta betalning för utfört arbete.
 • Vid gåvor i aktier träder gåvomottagaren in i givarens (dvs den tidigare aktieägarens) skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Vid gåva av kvalificerade aktier i fåmansföretag tar gåvomottagen därmed över givarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme (gränsbelopp) på aktierna.

  Måste man deklarera aktier ISK?

  Ett investeringssparkonto, ISK, schablonbeskattas oavsett hur värdet av kontot har utvecklats under året.

  Vi rapporterar allt till Skatteverket åt dig så du slipper redovisa varje köp och varje försäljning när du ska deklarera. Mindre krångel jämfört med en vanlig aktie- och fonddepå med andra ord.

  Hur deklarerar man aktier från USA?

  De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

  Värdepapper

  Kan man skänka ett ISK konto?

  Enligt lag får varje investeringssparkonto endast ha en ägare, vilket betyder att du inte kan öppna ett ISK tillsammans med en annan person. Detta behöver dock inte innebära att du måste välja bort ISK som kontoform eller att du och din partner inte kan ha ett gemensamt sparande. Ni behöver bara hitta en alternativ lösning som passar just er situation.

  Innan du och din spar-partner bestämmer hur ni ska gå tillväga med ert sparande är det viktigt att ni sätter er ned och jämför olika alternativ samt pratar om hur det ska gå till rent praktiskt. Nedan har vi listat tre olika tillvägagångssätt för gemensamma sparanden, och de har alla har olika för- och nackdelar. Välj därför det alternativ som både passar er livssituation och gör att ni båda känner er trygga.

  Kan man förlora allt på aktier?

  Enligt lag får varje investeringssparkonto endast ha en ägare, vilket betyder att du inte kan öppna ett ISK tillsammans med en annan person. Detta behöver dock inte innebära att du måste välja bort ISK som kontoform eller att du och din partner inte kan ha ett gemensamt sparande. Ni behöver bara hitta en alternativ lösning som passar just er situation.

  Innan du och din spar-partner bestämmer hur ni ska gå tillväga med ert sparande är det viktigt att ni sätter er ned och jämför olika alternativ samt pratar om hur det ska gå till rent praktiskt. Nedan har vi listat tre olika tillvägagångssätt för gemensamma sparanden, och de har alla har olika för- och nackdelar. Välj därför det alternativ som både passar er livssituation och gör att ni båda känner er trygga.

  Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

  Nästa år kommer skatten på ISK mer än fördubblas. Det är därmed hög tid att rulla tillbaka tidigare års försämringar som infördes i en tid med låg inflation, låga räntor och stigande börs. Skatten 2023 landar på 0,882% jämfört med 0,375% som vi haft senaste två kalenderåren.

  Statslåneräntan (SLR) som ligger till grund för schablonbeskattningen på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) fastställts och nivån landade på 1,94%. Det är en bra bit över golvnivån om 1,25% som infördes för ett antal år sedan. Som lök på laxen dras vi fortfarande med 1%-enhet pålaga från en svunnen tid då politikerna ville säkerställa skatteintäkterna, fullt rimligt.

  Vad är nackdelen med ISK?

  06 dec 2022

  Skatt på ISK för 2023 – hur ser det ut? När investeringssparkontot (ISK) lanserades som sparform i Sverige i början av 2012 blev det snabbt populärt, då själva syftet med ISK är att göra det både enklare och billigare att spara långsiktigt i aktier och fonder.

  När ska man inte ha pengar på ISK?

  22 feb 2023

  Att införa ränta på Investeringssparkonto, ISK, har under den senaste tiden varit ett hett diskussionsämne. Många banker och andra finansiella aktörer har redan gjort det. Danske Bank har dock inga planer att införa ränta på ISK eftersom det inte bör finnas några pengar stående på den typen av konto. ISK är en schablonbeskattad sparform där skatten bland annat beräknas på insättningar som görs till kontot under ett år. Om redan skattade pengar finns stående på ISK kommer de därmed att beskattas dubbelt.